Convert İkinci Ve Üçüncü Hali


Convert Fiili

Convert fiili çevirmek, dönüştürmek anlamında kullanılmaktadır. Converting dönüştürme çevirme anlamlarında kullanılmaktadır. Converted ise çevrilmiş dönüştürülmüş anlamlarında kullanılmaktadır.

Convert Fiili ile örnek cümleler

  • Can you try to convert this English file into Turkish? (Bu İngilizce dosyayı, Türkçe’ye çevirebilir misin?)
  • I converted my homework from Word to PDF (Ödevimi Word dosyasından PDF e döndürdüm)

Convert Fiili 2. Hali

Convert fiilinin ikinci hali düzenli bir fiil olmasından dolayı -ed takısı getirilmiş şekildedir. Converted, geçmiş zaman kullanılacak cümlelerde kullanılabilir.

Convert fiili 2. Hali için örnek cümleler

  • I converted my homework from Word to PDF (Ödevimi Word dosyasından PDF e döndürdüm)
  • My father is an interpreter and he converted a German book into the Turkish language yesterday night. ( Babam bir tercüman ve dün gece Almanca bir kitabı Türkçeye çevirdi)

Convert Fiili 3. Hali

Convert fiilinin 3. Hali converted olarak kullanılmaktadır. Present ve past perfect tense’li cümlelerde kullanılır. Yardımcı fiil olan have ya da had den sonra gelir. Kullanımı genelde have+v3 ya da had+v3 tür. Passive cümlelerde yardımcı fiilin yanında kullanılabilir.

Convert fiili 3. Hali için örnek cümleler

  • If this book had not been converted into Turkish, I could not understand what it is telling (Eğer bu kitap Türkçeye çevrilmemiş olsaydı, ne anlattığını anlayamazdım)
  • My father had converted my homework from Word to PDF before I told him to do so. (Babam ben ona söylemeden önce benim ödevimi word dosyasından PDF e çevirmişti)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar