Cope İkinci ve Üçüncü Hali


Cope Fiili 1. Hali

Cope Fiili Kullanımı

İngilizce’de ‘cope’ fiili başa çıkmak anlamında kullanılmaktadır. He, She, It ile ‘copes’; diğer öznelerle ‘cope’ olarak kullanılır.

Cope ile ilgili cümleler

I cope with my anxiety by writing a diary. (Anksiyetem ile günlük tutarak başa çıkıyorum.)

You can’t cope with this on your own. (Bununla tek başına başa çıkamazsın.)

Cope Fiili 2. Hali

Cope ikinci hali ile Kullanımı

‘Cope’ fiilinin geçmiş zaman hali ‘coped’ kelimesidir.

Cope ikinci hali ile Örnek Cümleler

I coped with him for years. (Onunla yıllarca başa çıktım)

We coped with this situation together. (Bu durumla beraber başa çıktık.)

Cope 3. Hali

Cope üçüncü hali ile Kullanımı

Cope fiilinin 3.hali ‘coped’ kelimesidir.

Cope 3. hali ile Örnek Cümleler

I had never coped with such a situation before. (Daha önce hiç böyle bir durumla başa çıkmadım.)

I would have coped with him better if you warned me. ( Beni uyarsaydın onunla daha iyi başa çıkabilirdim.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar