Cost İkinci ve Üçüncü Hali


Cost 2. hali

‘To cost’ fiili düzensiz bir fiildir ve çekimlenirken sonuna -ed takısı almaz.

Cost fiili üç hali de aynı kullanılan nadir fiillerdendir. Yani fiilin ikinci halini de ‘cost’ olarak kullanırız.

Cost fiilinin anlamı ise ‘mal olmak’ ve ‘para etmek’tir.

Cost fiilinin 2. hali ile kullanımı

Her V2 formunun da kullanılabileceği gibi ‘cost’ fiilinin de ikinci halini simple past tense cümleleri içinde kullanabiliriz.

Cost 2. hali ile ilgili örnek cümleler

  • This book cost me 5 dollars.
  • This film’s production cost 5 billion dollars to Universal Studios.
  • It cost me 30 dollars, but it worth every penny I gave.
  • It cost me two hundred dollars to fix my bike.

Cost 3. hali

Düzensiz bir fiil olan ‘to cost’ üç haliyle de aynı şekilde kullanılır. Yani fiilin üçüncü hali de ‘cost’ olacaktır.

Cost fiilinin 3. hali ile kullanımı

Her V3 formunu kullanabileceğimiz gibi bu fiili de üçüncü hali ile perfect tense cümleleri içinde kullanabiliriz.

Cost 3. hali ile ilgili örnek cümleler

  • It had cost me 3 dollars, but I found a cheaper one.
  • This phone has cost me 4000 tl.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar