Cross İkinci ve Üçüncü Hali


Cross İkinci ve Üçüncü Hali

Cross 1. Hali

Cross fiili ”geçmek, çizmek” anlamına gelmektedir. Cross fiilinin kullanımı ile ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir.

Cross ile ilgili cümleler

  • When you cross the street, always look at your right and left in order to prevent a possible accident.

Sokağın karşısına geçtiğinizde, olası bir kazayı önlemek için her zaman sağınıza ve solunuza bakın.

  • Please be careful not to cross the line because the train comes in a high speed and it can distort your balance.

Lütfen hattı geçmemeye dikkat edin çünkü tren yüksek hızda gelir ve dengenizi bozabilir.

  • After you leave the shop, you need to cross the street and go across the road.

Dükkandan ayrıldıktan sonra, caddeyi geçip yolun karşısına geçmeniz gerekiyor.

Cross 2. Hali

Cross fiili kuralı bir fiildir ve bu fiilin ikinci hali ”crossed” olur. Cross fiilinin ikinci halinin kullanımıyla ilgili cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

Cross 2. Hali Cümle Örnekleri

  • He crossed his name from the list when they told him that he was not a fit candidate for this competition.

Ona bu yarışma için uygun bir aday olmadığını söylediklerinde adını listeden sildi.

  • With this behaviour, you completely crossed the line and i will never forgive you.

Bu davranışla, çizgiyi tamamen geçtin ve seni asla affetmeyeceğim.

  • He crossed his fingers hoping that she would never find out the truth.

Asla gerçeği bulamayacağını umarak parmaklarını çaprazladı.

Cross 3. Hali

Cross fiili kuralı bir fiildir ve bu fiilin üçüncü hali ”crossed” olur. Cross fiilinin üçüncü halinin kullanımıyla ilgili cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

 Cross 3. Hali Cümle Örnekleri

  • It has not crossed my mind that you would be this cruel but I should have guessed.

Bu kadar zalim olacağın hiç aklımdan geçmedi ama tahmin etmeliydim.

  • While the manager was talking about the dismissals, a look of panic had crossed his face

Yönetici işten çıkarmalar hakkında konuşurken, bir panik yüzünden geçti.

  • They had already crossed the bridge when the back-up arrived.

Yedek ekip geldiğinde köprüyü çoktan geçmişlerdi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar