Dara Antik Kenti İngilizce Tanıtımı (Kısa)


Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

DARA ANCIENT CITY PRESENTATION

Dara Ancient City is located in Oğuz Village which is 30 kilometers east of Mardin. It’s one of the most important settlements in the Upper Mesopotamia in history. It was founded with the orders of Emperor Anastasius (491-518) in 505 to protect the eastern border of the East-Roman Empire from the Sasanians.

The Ephesus of Mesopotamia

Dara ancient city is generally known as the Ephesus of Mesopotamia. It’s located in the Silk Way, so in the past, it’s known that it was an important trade center. It reflects very well the mosaic culture and history of Mardin and it’s definitely a special place to see.

What the Digs Bring

The digs having been made by the archaeologists keep surprising us. We know that the ruins of the world’s first underwater barrage were found during a dig in the area of Dara Ancient city. So this mystic Mesopotamia city is a huge mystery to explore.

An Uncompleted Discovery

Today, only the %30 of the Dare Ancient City has been discovered. Within this discovered area, it’s possible to see the castles, bridges, raceways, a church, water cisterns, a palace, a bazaar, a dungeon, an armory, rock graves and ruins of the civilian settlements. There are also cave houses belonging to the Late Roman Era. Yet it’s an uncompleted journey for the archaeologist as the %70 of the city is still underground.

A Brief History of Dara

The digs in Dara has been going on since 1986. Since 2009, in the Necropolis area, the studies have been made by the Mardin Directorate of Museums. After a dig for 2 years, researchers found the Necropolis area and they described the typologies of the graves.

Unique in the World

Some of these grave typologies are now open to visitors. These types of ‘’ Gallery Graves’’ are unique in the world. These graves were made in the memorial of the Roman soldiers died during the war in 573 by the other Roman soldiers coming back from their exile in 591. This mass area is a place where the bones in the war area were collected and put together. The researchers believe that there are bones of around 3.000 people in the graves of the Ancient City of Dara.

How to Go to Dara Ancient City?

Dara Ancient City is located in Oğuz Village which is 30 kilometers away from Mardin city center. To be able to go there, you can first come to Mardin by bus or by an airplane. There are regular bus and flight fares from big cities of Turkey, like İstanbul, İzmir, and Ankara to Mardin. Then you can hire a car to go to the Ancient City of Dara. It’s around 8 kilometers north of the Mardin-Nusaybin main road where the Mesopotamia Lowland and The Tur-Abdin mountains get together. You can arrive in the city when you drive 10 kilometers inside of the Oğuz village. Now that you are decided to go to the Ancient City of Dara, you should definitely spend a couple days in beautiful Mardin.

DARA ANTİK KENTİ TANITIMI

Dara Antik Kenti, Mardin’in 30 kilometre doğusunda, Oğuz Köyü’nde bulunur. Tarihte, Yukarı Mezopotamya’daki en önemli yerleşim yerlerinden biridir. Şehir, 505 yılında, İmparator Anastasius (491-518) tarafından, Doğu Roma İmparatorluğu’nun doğu sınırlarını Sasanilerden korumak için kurulmuştur.

Mezopotamya’nın Efes’i

Dara  Antik Kenti, Mezopotamya’nın Efes’i olarak da anılır. Kent, İpek Yolu üzerinde kurulmuştur bu sebeple geçmişte önemli bir ticaret merkezi olduğu bilinmektedir. Dara Antik Kenti, Mardin’in mozaik kültürel ve tarihi yapısının en güzel yansımasıdır.

Kazı Sonuçları

Dara Antik Kenti’nde, arkeologlar tarafından yapılan kazılar bizi şaşırtmaya devam etmektedir. Bu kazılar sırasında, dünyanın ilk yeraltı barajına ait kalıntılar bulunmuştur. Yani bu mistik Mezopotamya kenti, hala keşfedilmeyi bekleyen büyük bir gizem gibidir.

Henüz Tamamlanmamış Bir Keşif

Günümüzde, Dara Antik Kenti’nin yalnızca %30’u keşfedilmiştir. Keşfedilen bu kısımda, kaleler, köprüler, su yolları, kilise, su sarnıçları, bir saray, bir pazar, bir zindan, bir tophane, kaya mezarlar ve sivil yerleşkelerinin kalıntılarını görmek mümkündür. Aynı şekilde, gün yüzüne çıkarılan bu bölgede, Erken Rome Dönemi’ne ait mağara evler de bulunmuştur. Yine de şehrin %70’i halen toprak altında olduğu için, Dara Antik Kenti arkeologlar için tamamlanmamış bir maceradır.

Dara’nın Kısa Bir Tarihi

Dara Antik Kenti’nde kazılar 1986 yılından beri devam etmektedir. 2009’dan beri, Nekropol bölgesindeki çalışmaları Mardin Müzeler Müdürlüğü yürütmektedir. 2 yıllık bir kazı sonucunda, araştırmacılar Nekropol alanını bulmuş ve mezarların tipolojilerini belirlemişlerdir.

Dünyada Eşi Benzeri Yok

Kazılar sonucu bulunan bu mezarların bazıları ziyarete açılmıştır. Bu mezarlara, ‘’Galeri Mezarlar’’ denir ve bu mezarların dünyada eşi benzeri yoktur. Mezarlar, 591 yılında sürgünden dönen Romalı askerler tarafında, 573 yılında savaşta ölen Romalı askerlerin anısına yapılmıştır. Mezar alanı, aslında savaş alanında bulunan kemiklerin toplandığı bir toplu mezardır. Araştırmacılar bu bölgede yaklaşık 3.000 kişinin kemiğinin bulunduğunu düşünmektedir.

Dara Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir?

Dara Antik Kenti, Mardin şehir merkezinden 30 kilometre ötede bulunan Oğuz Köyü’nde bulunur. Dara Antik Kenti’ne gidebilmek için, önce Mardin’e araba, uçak ya da otobüsle gelmek gerekir. Türkiye’nin, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerinden, Mardin’e düzenli uçak ve otobüs seferleri yapılmaktadır. Mardin’e vardığınızda, Dara Antik Kenti’ne gitmek için bir araba kiralayabilirsiniz. Dara Antik Kenti, Mardin-Nusaybin karayolunun 8 kilometre kuzeyinde, Mezopotamya Ovası ve Tur-Abdin dağlarının birleştiği yerde bulunur. Oğuz Köyü mevkiinden içeri 10 kilometre ilerlediğinizde, Dara Antik Kenti’ne ulaşabilirsiniz. Dara Antik Kenti’ni ziyaret etmeye karar verdiyseniz, Türkiye’nin en güzel şehirlerinden olan Mardin’e de birkaç gün ayırmanız önerilir.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders!

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.