Deal İkinci ve Üçüncü Hali


Deal Fiili Kullanımı, Örnek Cümleler

Türkçede ‘anlaşmak ‘ anlamına gelen deal fiilinin ikinci ve üçüncü hallerini ve nerelerde kullanıldıklarını beraber inceleyelim.

Deal fiilinin 2.hali

Deal fiili irregular, yani düzensiz bir fiildir ve ikinci hali ‘dealt ‘dır.

Deal fiilinin 2.hali ile kullanımı

Deal fiilinin ikinci halini yalnızca simple past (geçmiş zaman) adı verilen zamanda kurulmuş olumlu cümleler içerisinde kullanabiliyoruz. bahsi geçen zamanda (simple past) kurulan olumsuz anlamlı cümlelerde ve soru cümlelerinde did yardımcı fiili kullanıldığından fiilin yalın halini kullanmamız gerekiyor.

Deal fiilinin 2.hali ile örnek cümleler

-That’s how we dealt with it.
-O, bizim onunla nasıl uğraştığımızdır.

-I dealt with the accident.
-Ben kaza ile ilgilendim.

Deal fiilinin 3.hali

Irregular, yani düzensiz bir fiil olan deal fiilinin üçüncü hali ‘dealt’dır.

Deal fiilinin 3.hali ile kullanımı

Deal fiilinin üçüncü hali, aşağıda belirtilen dört durumda kullanılabilir.

1.Geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurmak amacı ile kullanılan present perfect tense kullanıldığında;
We have dealt …

2.Geçmişten bahsederken onun da öncesinde bir zamandan bahsetmemiz gerektiğinde kullandığımız past perfect tense ile kurulan cümlelerde;
She had dealt…

3.Gelecekte yapıyor olacağımız bir şeyden söz ederken kullandığımız future perfect tense ile kurulan cümlelerde;
They will have dealt…

4.Eylemi gerçekleştirenin belli olmadığı durumlarda kullandığımız passive voice ile kurulan cümlelerde;
It was dealt

Deal fiilinin 3.hali ile örnek cümleler

-As of the last meeting, the problem hasn’t been dealt with.
-Son toplantı itibariyle, sorun halledilememiştir.

-Have you ever dealt with this kind of a problem before?
-Sen hiç daha önce bu tür bir sorunla ilgilendin mi?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar