Decathlon İngilizce Mülakat Soruları ve Cevapları


Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Uluslararası bir dünyanın olmazsa olmazı iletişim zorunluluğu elbette. Bu sebepledir ki, firmalar da bugün mülakatlarında özellikle İngilizce konusunda oldukça hassas davranıyorlar. Bunun en önemli sebebi İngilizcenin bugün Lingua Franca yani dünyada anlaşabilmek ve iletişim kurabilmek için kullanılan ortak dünya dili olması. Dolayısıyla, şirketler de bunu bildikleri için mülakat sürecinde İngilizce için ayrıca eleme yapıyorlar.

Decathlon da bu şirketlerden biri ve işe alım sürecinde adaylardan belirli seviyede İngilizce yeterlilik talep ediyor.

Biz de yazımızda size yol göstermesi adına Decathlon hakkında genel bilgi, Decathlon’un işe alım süreci, çalışma şartları, İngilizce mülakat süreci ve İngilizce mülakatta sorulma ihtimali olan ya da öncesinde sorulmuş sorular, cevaplar ve bu soruların ve cevapların Türkçesi şeklinde bir yardım kiti sunuyoruz!

Decathlon Hakkında Genel Bilgi

Kendisini “sporun yenilikçi yüzü” olarak tanıtan firma, Türkiye kökenli ve aslında ilk olarak ihracat amaçlı kurulmuş. 2006 yılında üretime başlamış ve Pazar araştırmalarının ardından, İstanbul’da ilk ofisini açmış. Tabii sonradan şubeler, internet satışı derken satış ağını ve üretim hacmini oldukça genişletmiş. Hatta 2008 yılında GPTW – Great Place To Work (Çalışmak için harika bir yer) ödülünü alarak, Türkiye’nin en iyi ikinci işvereni unvanını almış.
Spor ürünlerini uygun fiyatlardan satan Decathlon, sporun herkes için ulaşılabilir olduğu görüşünü savunuyor ve bu amaçla da hizmet vermeye devam ediyor.
Biz de mülakattan önce, Decathlon hakkında edineceğiniz bilgilerin işe yarayacağına emin olduğumuz için bu kısma dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Firma yöneticileri, özellikle araştırıp bilerek gelen ilgili adayları her zaman daha fazla tercih ederler.

Çalışma Şartları ve Sosyal Haklar

Decathlon çalışma şartları konusunda da oldukça başarılı firmalardan biri zira yukarda da bahsettiğimiz en iyi ikinci işvereni unvanına sahip. Bu da personeline değer veren ve haklarını gözeten bir şirket olduğunu ispatlar nitelikte.
Sosyal hakları ve yan haklar da bu doğrultuda rekabet piyasasına ve çalışana verilen değere göre düzenleniyor.

İşe Alım Süreci Nasıl Gerçekleşiyor?

İşe alım süreci ile ilgili araştırma yaptığımızda, sürecin genel olarak keyifli olduğunu söyleyebiliriz. Öncesinde kariyer siteleri üzerinden yapılan başvurular neticesinde Decathlon sizi bir mağazasına yüz yüze kısa bir görüşmeye davet ediyor. Burada mağaza müdürü ile özgeçmişinizi teyit amaçlı genel bir görüşme gerçekleştiriyorsunuz ve ilk görüşmenin olumlu olması halinde, yeniden telefonla aranarak grup mülakatına davet ediliyorsunuz.

Grup mülakatında önce kağıda kendinizi, en sevdiğiniz yönünüzü ya da sevmediğiniz yönünüzü ifade eden bir resim çizmeniz isteniyor. Sonrasında ise vaka çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bunlara örnek verecek olursak, ilk aşamayı geçen adaylar iki gruba ayrılıyor ve grupların her birine; 3 senelik bir müdürün 5 aydır düşük bir performans gösterdiği ve bu yüzden genel müdürün onu işten çıkarması ya da çıkarmaması gerektiği konusu ile ilgili münazara görevi veriliyor. Bu örnek elbette genişletilebiliyor. Örneğin, envanterden bir ürün seçip, bu ürünü yöneticilere satmak için uğraşmanız da istenebiliyor.

Bu grup mülakatının ardından başarılı olduysanız bu kez de benzer konseptte bir İngilizce mülakata çağrılıyorsunuz. Burada, şirketin kapsadığı tüm markalar hakkında sorular soruluyor ve şirketi tanıyıp tanımadığınız ölçülürken bir yandan da İngilizce konuşma beceriniz gözlemleniyor.

Satışa yönelik çalışacağınız için ve sektör aslında perakende satış sektörü olduğu için, en fazla önem verilen dil beceriniz de haliyle “konuşma” oluyor ve sizden akıcı bir İngilizce bekleniyor. Ardından bir video, resim ya da benzer bir medya görüntüsü adaylara izletiliyor ya da gösteriliyor ve bu görüntüden ne çıkardığınızı anlatmanız bekleniyor.

Bu keyifli grup mülakatlarının ardından her şeyin yolunda gitmesi halinde size ulaşılarak teklif yapılıyor. Teklifi kabul ederseniz, şimdiden hayırlı olsun!

DECATHLON INTERVIEW QUESTIONS AND ANSWERS IN ENGLISH

Of course, communication is a must in an international world. For this reason, companies are also very sensitive about English in their interviews today. The most important reason for this is that English is the common language of Lingua Franca, which is used to communicate and interact in the world. Hence, companies know they are doing this, and they are also screening for English during the interview process.

Decathlon is one of these companies and demands a certain level of English proficiency from the candidates in the recruitment process. In order to guide you in our post, we offer general information about Decathlon, Decathlon’s hiring process, working conditions, English interview process, and a help kit in the form of an English interview that may or may not have been asked in the interview!

General Information About Decathlon

The firm Decathlon which is calling himself as “the innovative face of sport, actually originated in Turkey and was first established for the purpose of export. It started production in 2006 and opened its first office in Istanbul after market researches. Of course, branches later expanded the sales network and production volume when it comes to internet sales. Even in 2008 GPTW – Great Place to Work  award, brought the company the title of the second best employer of Turkey.

Decathlon, which sells sports products at affordable prices, defends the view that sports are accessible to everyone and continues to serve for this purpose.

We recommend that you pay attention to this part before interview, as we are sure that the information you will receive about Decathlon will help you. Company managers always prefer the candidates who come to know and search intentionally.

Working Conditions and Social Rights

Decathlon is one of the companies that are very successful in terms of working conditions because it has the title of the second best employer we mentioned above. This proves that it is a company that values its staff and respects their rights.
Social rights and benefits are regulated according to the competition market and the value given to the employee.

How Does the Recruitment Process Take Place?

When we do research on the recruitment process, we can say that the process is generally enjoyable.As a result of applications made through career sites, Decathlon invites you to a store for a brief interview. Here you have a general meeting with the store manager to confirm your resume, and if the first meeting is positive, you are called back by phone and are invited for a group interview.
In the group interview, you are asked to draw a picture on the paper that expresses yourself, your favorite direction or your dislike. Then, case studies are carried out. As an example, the candidates who pass the first stage are divided into two groups and each of the groups; The 3-year manager is given the debate on the issue that he has been performing poorly for 5 months and that the general manager should or should not dismiss him. This example can of course be extended. For example, you may be asked to choose a product from the inventory and try to sell it to managers.

If you succeeded after this group interview, this time you are called for an English interview with a similar concept.Here, questions are asked about all the brands covered by the company, and whether you know the company is measured or not, your ability to speak English is observed.
Since you will work towards sales and the industry is actually the retail sector, your most important language skills are “speaking” as well, and you are expected to have fluent English. Then a video, picture or similar media image is displayed or displayed to the candidates and you are expected to explain what you extracted from this image.

If everything goes well after these pleasant group interviews, you are contacted and offered. If you accept the offer, good luck already!

Interview questions and answers for candidates to prepare for when applying Decathlon

Firstly, you need to know that Decathlon has similar questions and answers with some other brands in sales in the interview. So we will share both traditional sample retailment interview questions and specifically sample interview questions on sport area.
Once you’ve done a little research about the company, it’s time to prepare for the interview itself. Usually your interview will take place on Skype or over the telephone (or even in person). It’s important to be prepared to answer questions on the spot without mincing your words or drawing blanks.

Here are common interview questions and answers that candidates are asked, as well as how you can prepare for them so that you come across as confident, professional and competent.

1. Do you work well with people?

I work really smoothly with others. I think that’s really important in our department which is retail.  It is also very important for us to always remember that we are on the same team.

2. What is good customer service?

According to me, the core of good client support is obliging clients. That implies welcoming them merrily and having the information to respond to their inquiries too. I generally give clients a grin and welcome, and attempt to become more acquainted with store stock, as well.This guarantees that if a client has an inquiry concerning estimating or fit, I’m prepared with an answer.

3. What hours are you available?

Since I’m a student, I’m not accessible during class hours. For me, that is Monday and Wednesday mornings, just as late in the Friday evening. Other than that, I’m accessible to work any move you have accessible — and I’m energetic for a considerable length of time, so evenings and ends of the week are suitable for me.

4. Why do customers shop at this store?

Everything is just about the experience. For example, at my nearby office, there’s constantly a light consuming. Different branches I’ve been to have crisp blossoms. Furthermore, I’ve seen how the agents give me a chipper welcome and customized suggestions. Nobody ever appears as though they’re forcefully offering to me. All the way, I think clients appreciate the experience of making an appearance at Decathlon Company — it resembles a treat.

5. A customer becomes irate with you, and demands to speak to your supervisor. How do you handle the situation?

At the point when I address clients, I generally attempt to be compassionate, and genuinely comprehend and fix the issue. Be that as it may, now and then, an issue isn’t fixable or a client is simply in a genuinely terrible state of mind. On the off chance that a client requested to address my manager, I’d concur, and furthermore apologize for not having the option to determine the circumstance. At that point, I’d get my chief as quick as could reasonably be expected, and clarify the conditions so my director would be set up to manage the client. Subsequently, I’d most likely approach my administrator for criticism, in the event that there’s anything I can do to keep away from a comparable circumstance later on.

6. Why are you applying to work here?

For my entire life I’ve been a major costumer of clothing. I love shopping and I can understand the difference in quality of the product. That is why I can give advice to loved ones about dress. I’d love to work at Decathlon to have the option to assist clients with discovering clothings—regardless of whether it’s a particular title they can’t discover by themselves or decide whether the dress they had tried is good fort hem or not.

7. What would you do if your replacement doesn’t show up?

My initial step is connect with my substitution, to get a feeling of the circumstance. I’d need to know whether the individual is a finished no-appear, or simply trapped in rush hour gridlock. At that point, I’d discover my administrator and told her about the circumstance, so we could make sense of elective choices together.

8. If hired, how long do you plan on working here?

Whenever procured, I’d prefer to work with Decathlon Company on a long haul premise. I’m in school for the following four years, and anxious for a steady job and to be a piece of the group here.

9. The credit card machine is broken. What do you say to the customers?

The prior individuals realize the machines are down, the better. So first, I’d ensure my chief knew about the circumstance. At that point, I’d recommend setting up a sign to illuminate clients that the machine is down, so they can hurry to the ATM before getting to the sales register. As clients paid, I’d apologize for the bother and express gratitude toward them for their comprehension.

10. What do you see as your greatest strength?

Having solid relational abilities implies that I can function admirably with other colleagues, and that I am additionally truly happy with collaborating with clients. I will in general consider myself a genuine social butterfly, and I truly appreciate associating with clients and helping them discover the things they’re searching for.

These are from the experiences of the candidates:

• What do sports do to your life?
• What would be your approach to the problematic customer?
• Why do you want to work with Decathlon?
• Imagine that you were the store manager and you needed to increase your store income as soon as possible (in 1 month). What would you do?
• Imagine that your co-worker stole something and you saw him/her. What would you do?

• Imagine that the running shoe was broken in 2 days. It is because of user error 100 %. However, customer insists of changing the product. You are not allowed to exchange it. How would be your explanation to the customer in this situation?
• Imagine that you were the cashier in the store. There are many customers waiting in the queue and the one in the line raises difficulties. What would be your solution in such situation?
• Which sport do you do?

 

Here are some experiences of a sales associate in a sport brand such as Decathlon. It would be a good sample for you to have an idea before the interview!

1. Please describe your job title and primary duties.

I was a footwear partner, fundamentally helping clients discover their shoes and prescribing various kinds of shoes, at that point restocking after that and tidying up around evening time. We had a lot of individuals carrying out shutting responsibility and that is simply restocking the entirety of the shoes and doing such sort of stuff.

2. How was the workplace?

It was a decent situation, cheerful condition. Everybody was continually grinning, conversing with one another. They truly needed everybody to fill in as a group and get together. That was one thing that was great about it.

3. How might you portray the application and meeting process?

The application was all on the web and afterward I went in for a subsequent just to converse with them about it. At that point I got a meeting set up after they called me. They said they took a gander at my application and called me. I got a meeting set up and I think I began working three days after that.

4. What questions did the interviewer pose during the prospective employee meeting?

They asked me the standard inquiries, professional training, what you would do in some circumstance. Nothing as well, I would figure, intrusive or excessively unpleasant, simply straightforward inquiries.

5. How were you told that you gotten the job?

It was about seven days after I did the meeting that they trained me. They felt free to call me and revealed to me that I got the activity and that they might want to prepare me. They got my accessibility, clearly, when they did the meeting. I had rounded out an accessibility plan. When I got contracted, I came in, did the preparation with them, however we plan everything in that spot on the telephone similarly as the one the activity preparing and the wellbeing prudent recordings that I needed to round out and watch and take part in the preparation for.

6. What set you apart from different candidates?

I truly was acceptable at completing my area and I simply needed to feel free to complete everything. I needed to get my work off the beaten path. Also, I believe in being honest was also my advantage in the interview.

7. What would you want to suggest others to be successful in a sport brand interview?

You just need to be interested in a kind of sport. Also you need a high patience. Essentially, simply be focused on your job before the interview and do a research about the company.

 

 

 

Soruların ve cevapların Türkçe karşılıkları:

Mülakatlar ne şekilde olursa olsun en önemlisi ilk intibadır. Elbette bunun yazılı bir şematiği yok ve şunu yaparsanız mükemmel bir intiba bırakırsınız diye kimse söyleyemez fakat yazılı olmayan kurallardan ilki güzel bir görünüştür. Şart değil ve bunun için hazırlanmasanız da size kimse neden günlük kıyafetleriniz ile geldiniz demez ancak mülakatı yapanlar yine de ister istemez bunu dikkate alacaktır. İngilizceniz hangi doğrultuda ölçülecek konusuna değinirsek dil ve kelime bilginiz öncelikli olarak okuma beceriniz de test edilecektir. Telaffuzunuz nasıl ve sorulan sorulara karşı kendinizi akıcı bir şekilde ifade edebiliyor musunuz gibi kritik noktalar değerlendirmeye alınacaktır.
Şimdi dilerseniz daha öncesinde Decathlon işe alım mülakatlarında sorulmuş hem şirkete ait hem de mağazacılık sektörüne ait sorulara benzeyen İngilizce sorulara ve muhtemel yanıtlarına bir göz atalım.
Size verdiğimiz cevapların örnek ve olası cevaplar olduğunu ve bu cevapları kendinize göre uyarlamanız gerektiğini belirtmekte de fayda var elbette.

1. İnsanlarla çalışma konusunda nasılsınızdır?

Başkalarıyla gerçekten sorunsuz çalışıyorum. Sanırım bu, pistteki herkesin aynı ekibin bir parçası gibi görünmesinin önemli olduğu perakende satışta gerçekten önemli.

2. İyi müşteri hizmeti nedir?

Bana göre, iyi müşteri hizmetinin en can alıcı noktası, müşterileri iyi ağırlamaktır. Bu da aslında onları güler yüzle karşılamak ve sordukları soruları cevaplayabilecek bilgiye sahip olmak demektir. Kendi adıma müşterileri her zaman gülümseme ile karşılarım ve aynı zamanda da mağazadaki ürünleri öğrenmeye çalışırım. Bu da müşterinin beden ya da renkle ilgili sorusu olduğunda verecek bir cevabım olmasına yardım eder.

3. Hangi gün ve saatlerde çalışabilirsiniz?

Okulum olduğu için ders saatlerinde ne yazık ki müsait olamıyorum. Benim durumumda bu Pazartesi ve Çarşamba sabahları ve bir de Cuma akşamları oluyor. Bunların dışında sizin uygun gördüğünüz herhangi bir vardiyada çalışabilirim. Çalışma konusunda sıkıntım olmadığını belirtmek isterim bu yüzden gece vardiyaları ya da hafta sonları da benim için uygundur.

4. Müşteriler neden buradan alışveriş yapsınlar?

Aslında bu tamamen deneyimle alakalı. Örnek verecek olursam, benim evimin yakınındaki şube çok sıkı çalışıyor ve sürekli satış yapıyor. Şunu fark ettim ki, satış personeli bana ne kadar güler yüzle davranır ve kişisel tavsiye verirse, ben  o kadar mutlu oluyorum. Kimse baskıyla satış yapmaya çalışıyor gibi görünmüyor mesela. Bence olay tamamen müşterilerin daha önceki alışveriş deneyimleriyle alakalı; bu yüzden  şirketini tercih ediyorlar. Yani kendilerine nasıl davranıldığına önem veriyor ve bu deneyime göre hareket ediyorlar.

5. Diyelim ki bir müşteri size sinirlendi ve yöneticinizle konuşmak istediğini söylüyor. Durumu nasıl idare edersiniz?

Ben müşterilerle konuşurken her zaman empati kurmayı denerim ve onları gerçekten anlayarak sorunları çözmeye çalışırım. Fakat bazen sorun gerçekten içinden çıkılacak gibi olmayabiliyor ya da müşteri kötü gününde olabiliyor. Eğer bir müşteri yöneticimle konuşmak isterse, bunu kabul eder ve sorununu çözemediğim için özür dilerim. Sonrasında bir koşu ve mümkün olabildiğince hızlı bir şekilde yöneticimin yanına gidip sorundan bahsederim ve böylece yöneticim müşterinin yanına geldiğinde soruna bir çözümle gelecek vakti kazanmış olur. Sonrasında da muhtemelen yöneticimle geri bildirim için görüşürüm. Gelecekte tekrar benzer bir durum olmasını önlemek için yapabileceğim bir şey olup olmadığı ile ilgili bilgi alırım.

6. Burada neden çalışmak istiyorsunuz?

Hayatım boyunca giyim sektörünün sıkı bir müşterisi oldum. Alışverişi severim ve ürünler arasındaki kalite farkını da anlayabilirim. Belki de bu yüzden sevdiklerin kıyafet konusunda kararsız kaldıklarında benden tavsiye alırlar. Decathlon mağazasında da müşterilere spor ürünleri seçeneklerinde yardımcı olabilmek için ve spor dünyasını keşfedebilmeleri için yardımcı olabilmek adına çalışmak isterim.

7. Sizden sonra çalışacak olan iş arkadaşınız işe gelmezse ne yaparsınız?

Yapacağım ilk şey durum hakkında bilgi alabilmek için iş arkadaşıma ulaşmak olur. Bu kişinin tamamen gelmeyeceğini mi yoksa sadece trafikte kalmak gibi bir durumun ortasında mı kaldığını öğrenirim. Sonrasında ise yöneticimi bulurum ve ona durum hakkında bilgi veririm. Böylece beraber alternatif çözümler üzerine konuşup ne yapabileceğimize bakarız.

8. İşe alınırsanız burada ne kadar süre çalışmayı düşünüyorsunuz?

Eğer işe alınırsam uzun yıllar Decathlon ile çalışmak isterim. Önümüzdeki dört yıl boyunca okulum devam edecek ve burada takımın bir parçası olup kalıcı olmayı gerçekten çok isterim.

9. Pos cihazının bozulduğunu farz edelim. Müşterilere ne dersin?

İnsanlar pos cihazının bozulduğunu ne kadar erken bilirse, o kadar iyi bence. Bu yüzden ilk olarak müdürümü durumdan haberdar ederim. Sonrasında müşterilerin de durumdan haberdar olmaları için cihazın bozuk olduğuna dair bir tabela ya da işaret koymayı öneririm. Böylece müşteriler kasaya gelmeden önce ATM’ye gidip para çekebilirler. Müşteriler ödeme yaptıkça da aksaklık için onlardan özür dileyip anlayışları için teşekkür ederim.

10. Size göre en güçlü yönünüz nedir?

Kuvvetli iletişim becerilerim vardır ki bu da çalışma arkadaşlarımla iyi geçinerek çalışabileceğimi gösterir. Bunun dışında müşterilerle etkileşimdeyken de oldukça rahatımdır. Kendimi tam olarak insan canlısı biri olarak ifade edebilirim ve müşterilerle iletişim olmaktan ve onlara aradıkları şeyi bulmalarında yardımcı olmaktan keyif alırım.

Şimdi de yaptığımız araştırmalar neticesinde, adayların Decathlon mülakatlarında karşılaştıkları soruları iletiyoruz:

• Sporun hayatınızdaki önemi nedir?
• Sorun çıkaran bir müşteriye olan yaklaşımınız nedir?
• Neden Decathlon’da çalışmak istiyorsunuz?
• Müşterinin aldığı ayakkabının 2 gün sonrasında patladığını ve bunun da %100 kullanıcı hatası olduğunu hayal edin. Ancak müşteri ısrarla değişim talep ediyor. Sizin de değiştirmeye izniniz yok. Bu durumda müşteriye ne gibi bir açıklama yaparsınız?
• Mağazada kasiyer olarak görev alsaydınız, sırada bekleyen bir çok müşteri varken ve sırada olan müşteri size zor anlar yaşatıyorken, bu durumda ne yapardınız?
• Hangi spor dalıyla uğraşıyorsunuz ?

 

Son olarak, Decathlon gibi spor ürünleri satışı yapan bir başka markanın, satış ortağının tecrübelerine yer veriyoruz. Bu da size mülakata girmeden önce bir fikir sahibi olmanız açısından yardımcı olacaktır.

1. İş tanımınızı yapıp başlıca görevlerinizi iletebilir misiniz?

Ben ayakkabı bölümünde yöneticiydim. Temel olarak müşterilerin kendilerine en uygun ayakkabı modelini keşfetmelerine yardım ediyordum. Gün sonunda ise satin alınmayan ürünleri yeniden stok girişine tabi tutuyor ve mağazanın toparlanmasını sağlıyordum. Mağaza kapanışında bu işlerden sorumlu bir sürü insan vardı ve her akşam tüm mağazayı baştan stoğa giriyorduk.

2. Çalışma ortamınız nasıldı? Güzel ve keyifli bir ortam vardı. Herkes daima gülümsüyor ve birbiriyle sohbet ediyordu. Marka insanların bir ekip olarak çalışmasını istiyordu, bu en iyi yönlerinden biriydi diyebilirim.

3. İş başvurunuzu ve mülakat sürecini biraz anlatabilir misiniz?

Başvurular online olarak alındı ve takibinde beni özgeçmişimle ilgili detayları konuşmak için çağırdılar. Sonrasında ikinci bir randevu için arandım ve ikinci randevudan yaklaşık üç gün sonra da işe başladım.

4. Mülakat sırasında size hangi sorular yöneltildi?

Bana klasik mülakat soruları soruldu; Daha önceki tecrübelerim, belirli bir durumda kalmış olsaydım ne yapardım gibi vaka soruları vardı. Ben daha zorlayıcı olacağını düşünmüştüm ama gayet rahatlatıcıydı.

5. İşi aldığınızı nasıl öğrendiniz?

Mülakattan yaklaşık bir hafta sonra bana işi aldığıma dair bir arama yaptılar ve bir eğitim alacağımı söylediler. Mülakat sırasında müsaitliğimi, ne zaman uygun olabileceğimi sormuşlardı. Görüşmenin ardından da müsait olduğum günleri işaretlediğim bir çizelge doldurdum. Sonrasında gidip eğitimlerine katıldım ve işe başlamış oldum.

 

6. Sizi diğer adaylardan ayıran neydi?

Ben kendi bölümümü başarıyla tamamladım ve devam ettim. Her şeyin kusursuz olmasına dikkat ettim. Bunun dışında mülakatta dürüst davranmam da benim avantajıma olan bir durum oluşturmuştu.

7. Spor ürünleri satan bir firmanın mülakatına girecek olan adaylara ne önermek istersiniz?

Öncelikle mutlaka bir spor dalıyla ilgili olmalarını. Ayrıca çok sabırlı olmak gerekiyor. Mülakattan önce işe odaklanın ve mutlaka şirket hakkında kısa bir araştırma yapın.

 

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders!

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.