Decide İkinci ve Üçüncü Hali


Türkçe anlamlarından bazıları “karar vermek, karara bağlamak” olan decide fiili cümle içlerinde sıkça gördüğümüz bir fiildir. Bunun dışında konuşurken ve yazarken de fazlaca kullanacağınız bir kelime aynı zamanda.

Decide Fiili İkinci Hali

Geçmişte yaşanan bir olaydan bahsettiğimizde, yani past simple tense söz konusu ise decide fiilini ikinci hali ile kullanırız. Live fiilinin ikinci hali “decided” şeklindedir.

Decide İkinci Hali ile Kullanımı

Decide fiili cümlede past tense yani geçmiş zaman söz konusu ise ikinci halini alır. Düzenli fiillerden biri olduğu için ikinci halinde kelime sonuna -ed takısı alır. Fakat decide zaten e ile biten bir kelime olduğu için yalnızca -d takısı alarak ikinci şekline dönüşür. Dolayısıyla kelimemiz “decided” haline gelir. Her öznede aynı kullanımı söz konusudur. Bu sayede öğrenirken sizin için bir kolaylık ortaya çıkıyor.

Olumlu cümlede kullanımı: Fiil decided halini alır.
Olumsuz cümlede kullanımı: Past tense olumsuzluk bildireci olan didn’t arkasından gelir ve yalın hali ile yani decide olarak kullanılır.
Soru cümlesinde kullanımı: Past Tense soru bildireci olan did / özne sıralamasının ardından gelir ve yalın hali ile yani decide olarak kullanılır.

Decide İkinci Hali ile Örnek Cümleler

  • I decided to move to Berlin after all this hard time.
  • My father decided to change his job area because of its low salary in the market.

Decide Fiili Üçüncü Hali

Üçüncü hali, ikinci haliyle aynıdır ve “decided” şeklindedir. Decided şekli past perfect tense ya da present perfect tense söz konusu ise kullanılır. Elbette bunun dışında kullanımları da mevcuttur ve diğer konu anlatımı yazılarımızda bunlara da ulaşabilirsiniz.

Decide Üçüncü Hali ile Kullanımı

Söz konusu tense, present perfect tense ise kullanım have + decided ya da has + decided şeklindedir.
Özne I, you, we, they ise have + decided şeklinde kullanılır.
Özne he, she, it ise has + decided şeklinde kullanılır.
Söz konusu tense past perfect tense ise, kullanım bu kez özne fark etmeksizin had + decided şeklindedir.

Decide Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

  • Have you decided what you are going to order?
  • I haven’t decided yet, could you wait a minute?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar