Define İkinci ve Üçüncü Hali


Define Fiili Kullanımı ve Cümle Örnekleri

Define Fiili Kullanımı ve Cümle Örnekleri

Define fiili ‘’tanımlamak, açıklamak’’ anlamına gelmektedir. Define fiilinin kullanımı ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir.

Define İle İlgili Cümleler

 • I love this dress as its color defines my personality.
 • (Rengi kişiliğimi tanımladığı için bu elbiseyi seviyorum.)
 • If a child asks you questions about something, you should define them as you can.
 • (Bir çocuk size bir şey hakkında sorular sorarsa, bunları olabildiğince tanımlamanız gerekir.)
 • Scientists are working on a project about viruses to define them better to be able to treat.
 • (Bilim adamları tedavi edebilmek adına virüsleri daha iyi tanımlamak için bir proje üzerinde çalışıyorlar.)

Define Fiili 2. Hali

Define fiili kurallı bir fiildir ve ikinci hali ‘’defined’’ olarak kullanılır. Define fiilinin ikinci halinin kullanımı ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir.

Define Fiili 2. Hali Cümle Örnekleri

 • Everything is defined by the idea of being true and virtuous.
 • (Her şey gerçek ve erdemli olma fikri ile tanımlanır.)
 • He is such a good artist that he defined how a rainbow look just perfect by only his words in his latest book.
 • (O kadar iyi bir sanatçı ki, bir gökkuşağının, sadece son kitabındaki sözleriyle, nasıl mükemmel göründüğünü tanımladı.)
 • The teacher defined the meanings of the words that we did not know.
 • (Öğretmen bilmediğimiz kelimelerin anlamlarını açıkladı.)

Define Fiili 3. Hali

Define fiili kurallı bir fiil olduğundan üçüncü hali de ‘’defined’’ olur. Define fiilinin üçüncü halinin kullanımı ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir.

Define Fiili 3. Hali Cümle Örnekleri

 • He has defined almost all the principles and ideas of the company to the newcomers.
 • (Şirketin hemen hemen tüm ilke ve fikirlerini yeni gelenlere tanımladı.)
 • The constitution of the commonwealth had slowly matured itself through a series of revolutions, which has been confirmed and defined a type of singular stability.
 • (Milletler Topluluğu anayasası, bir tür tekil istikrarı doğrulayan ve tanımlayan bir dizi devrimle yavaşça olgunlaştı.)
 • He has always defined himself as a brave man and at the same time a coward one because he has always supported the idea that it is normal to have flaws.
 • (Kendini her zaman cesur bir adam ve aynı zamanda korkak bir adam olarak tanımladı, çünkü her zaman kusurlara sahip olmanın normal olduğu fikrini destekledi.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar