DEFINITE INDEFINITE PRONOUNS – İngilizce Şahıs ve İşaret Zamirleri ile Belgisiz Zamirler


Bu seferki yazımızın konusu İngilizce şahıs ve işaret zamirleri ile belgisiz zamirlerden oluşuyor. Başlığa baktığınız anda konuyla ilgili bir fikriniz olsun diye böyle bir çeviriye kalkıştık ama aslında yabancı dillerdeki gramer konularını Türkçe konulara uyarlamak biraz yanlış bir tutum.

İki dildeki gramer konuları birbiriyle benzerlik gösterse de, AYNI DEĞİLLER. Bu nedenle bol örnekli konu anlatımına geçmeden önce gelin “definite” ve “indenifite” pronouns nelerdir onu kavrayalım.

Bu iki kelime bir yerlerden tanıdık geliyor, değil mi? Evet, “kesinlikle” anlamına gelen “definitely” kelimesi bu iki kelimenin zarf hali. O halde “definite” ve “indefinite” “kesinlik” ile alakalı olmalı.

“definite” kelime anlamı “belirli, belli sınırlar içinde” iken önüne aldığı ve anlam kaybına yol açan “in” eki ile “indefinite” kelimesi oluşmuş ve tam tersi bir anlam kazanmış yani “belirsiz, sınırsız” demek olmuş.

Konumuz da aslında bu tanımları çok güzel yansıtıyor: bir yanda definite pronouns yani “belirli zamirler”, diğer yanda ise “belirsiz zamirler”.

Şimdi diyeceksiniz ki o zaman şahıs ve işaret zamirleri ile belgisiz zamirler ne alaka? Çok alaka. Aşağıda uzun uzadıya anlatacağım aradaki ilişkiyi, yazıya devam.

Definite Pronouns

Belirli, sınırları olan zamirler olarak ifade edebileceğimiz zamirlerle şunu kast ediyoruz: bu zamirler belirli bir kişiyi ya da nesneyi ifade etmek için kullanılıyor.

Yani şahıs zamirleri ve işaret zamirleri bu tanıma uyuyor, çünkü “sen” dediğimizde bu belli bir kişi, ifade ettiğimiz kişiden farklı biri olamaz. “Şu” diye bir şeyi işaret etsek mesela, bahsi geçen sadece “şu” diye gösterdiğimiz nesnedir, başka bir şey olamaz. Özetle toplamda 2 tür definite pronouns var.

pexels-photo-137049

Tarif Edilen Kişi İse (Şahıs Zamirleri)

I, you, she, he, it, we, they, you, me, her, him, us, them

 • This is my cat. Careful, it may stratch your finger.
 • Jane speaks English, but she can also speak French. (Ben burda Jane’den bahsediyorum ama she demek istedim. She Jane’den başkası olamaz)
 • My team is very strong, I am sure we will win this match. (Yine aynı şekilde sınırları çok belli bir zamir kullandım, we ise anlatmak istediğim bizim takımımızdan başkası değil)
 • Have you seen him? He looks great!
 • I wasn’t talking about you, I was talking about them.

Tarif Edilen Nesne İse (İşaret Zamirleri)

this, that, these, those

 • Here are the books you need. These will help you pass your exams. (These ile kastım iki konuşmacının da haberdar olduğu, bahsi geçen kitaplar. Kitaplar demek yerine these dedim ve bu kelime kitaplarla sınırlı, ne demek istediğim belli)
 • Those are my toys from my childhood. I still keep them as memories.
 • Take this and hold it tight. We will need it in a minute.
 • I have never seen that before! What is it, a Ferrari?

DİKKAT! Tarif edilen nesne ile bizdeki işaret zamirlerine benzeyen this, that, these, those definite pronoun’ları işaret sıfatlarıyla karıştırmayın sakın.

Dikkat ettiyseniz örneklerde bu 4 kelimenin ardından bir isim gelmemiş, yani “this book” dememişim, “this” demiş bırakmışım. “this book” işaret sıfatı, bizim konumuz zamirler yani “this” diyor ve bırakıyoruz.

Indefinite Pronouns

Geldik belirsiz, sınırsız, özgürlüğü seven ve sınırlanmaktan hoşlanmayan zamirlerimiz “indefinite pronouns” konusuna.

Bu tür yani belirsiz, belgisiz zamirler belirli bir kişi, eşya ya da miktarı anlatmak için KULLANILMAZ. Burada  anlatılan kişi, eşya ya da miktar belirsizdir.

Mesela şu cümleyi ele alalım: “Bazıları sınavda kopya çekmiş. İsim vermiyorum, onlar kendilerini bilir.” Burada belki bir sınıf içerisindeki ya da sınava giren herkesi kapsayan bir grup içinden “bazı” kişilerden bahsediliyor.

Bu kişiler 8 kişi mi? Bilmiyoruz. İsimleri belli mi? Bilmiyoruz. Yani bu kişiler belirsiz sayıda ya da kimlikteler. Bu kişiler herkes olabilir, sınır yok.

İşte “indefinite pronouns” konusu da aynen böyle. Bahsi geçen kişi, eşya ya da bir şeyin miktarı belirsiz. Kimse kesin olarak bilmiyor.

En sık kullanılan “indefinite pronouns” ise şöyle: all, another, any, anybody/anyone, anything, each, everybody/everyone/everything, few, many, nobody, none, one, several, some, somebody/someone.

 • Everyone can understand me, I am speaking English.
 • I saw somebody looking at me.
 • Can anyone answer this question?
 • Few have ever been this close to understanding humanity.
 • I have called the office numerous times, but nobody
 • Many tried to achieve this level, but none could succeed.
 • I have finished my plate, can I have another?
 • All is here, let’s begin our meeting right away.
 • Only one shall rule them all!

DİKKAT! Karışıklık olmaması adına yukarıda “definite pronouns” için yaptığım uyarıyı tekrarlıyorum: konumuz zamirler ve bu konu sıfatlar konusuyla karıştırılmamalı.

Yukarıdaki örneklerin hiçbirinde zamirlerin ardından bir isim gelmedi, yani “another pizza” demedim, sadece “another” dedim ve bıraktım. Tıpkı Türkçe’deki gibi, arkasından isim alsaydı bu bir sıfat olurdu, zamir değil.

Yazımızın sonuna geldik. Zamirler biraz karışık görünse de aslında kolay bir konu. Sadece sıfatlarla karıştırmamaya dikkat edin, bir de yukarıdaki “definite” ile “indefinite” kelime anlamlarını kavradınız mı bu iş bitmiş demektir. Geçmiş olsun, darısı diğer gramer konularının başına.

Son Yazılar