Deliver İkinci ve Üçüncü Hali


Deliver fiilinin 2. hali

Deliver fiilinin Türkçe karşılığı “teslim etmek” olmakla birlikte, düzenli bir fiil olduğundan İngilizce’de fiilin 2. Hali “delivered” şeklindedir.

Deliver fiilinin 2. hali ile kullanımı

Deliver fiili 2. haliyle cümle içerisinde kullanılacağında fiile “-ed” eki getirilir ve cümlede başka bir değişiklik olmaz. Olumsuz hali ise “do not / does not deliver” şeklinde yazılır.

Deliver fiilinin 2. hali ile örnek cümleler

  • I delivered your cargo yesterday.
  • Postman came today and delivered some mails for you.
  • It says “Message delivered” on the screen but it doesn’t deliver anything.
  • China delivered more than 1 million masks to the world.
  • Simon delivered his old clothes to the foundation.

Deliver fiilinin 3. hali

Deliver fiili, düzenli bir fiil olduğu için 3. hali “have / has delivered” şeklinde kullanılır.

Deliver fiilinin 3. hali ile kullanımı

Deliver fiili 2. hali ile cümle içerisinde kullanılacağında fiile “-ed” eki getirildiğinden bahsetmiştik. 3. hali ile kullanılmak istendiğinde ise “delivered” fiilinin başına “have / has” yardımcı fiili getirilir. Olumsuz hali ise “have not / has not delivered” şeklinde kullanılır.

Deliver fiilinin 3. hali ile ilgili örnek cümleler

  • The courier has delivered some important mails from the company.
  • I have a messengers under my command who have delivered serious mails to serious people.
  • The video you made has delivered a nice message to people who do not like us.
  • The jury has delivered its verdict.
  • New cars have been delivered to the owners.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar