Demand İkinci ve Üçüncü Hali


Demand İkinci ve Üçüncü Hali

Demand 1. Hali

Demand fiili ‘’talep etmek, istemek’’ anlamına gelmektedir. Demand fiilinin kullanımı ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir.

Demand Örnekler

  • If you don’t insist and demand a change, things that you have been struggling in the work will stay the same.

(Eğer ısrar etmez ve bir değişiklik talep etmezseniz, işte mücadele ettiğiniz şeyler aynı kalacaktır.)

  • As people are really afraid of the outbreak, they demand an answer from the government.

(İnsanlar salgından gerçekten korktukları için hükümetten bir cevap talep ediyorlar.)

  • Because the customers demands more developed softwares we need to go for a change in the team of developers.

(Müşteriler daha gelişmiş yazılımlar talep ettiğinden, geliştiriciler ekibinde bir değişiklik yapmamız gerekiyor.)

Demand 2. Hali

Demand kurallı bir fiildir ve ikinci hali ‘’demanded’’ olur. Demand fiilinin ikinci halinin kullanımı ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir.

Demand 2. Hali Örnekler

  • Even though I have paid all my debt to the bank, they demanded more money claiming that there is a certain amount left unpaid.

(Tüm borcumu bankaya ödemiş olmama rağmen, ödenmemiş bir miktarın olduğunu iddia ederek daha fazla para talep ettiler.)

  • They decided to divorce and share everything mutually but Clara demanded the house and more money.

(Boşanmaya ve her şeyi ortaklaşa paylaşmaya karar verdiler fakat Clara daha fazla para ve evi istedi.)

  • He demanded a better pay but he was refused so he decided to quit his job.

(Daha iyi bir ücret talep etti, ancak reddedildi, bu yüzden işini bırakmaya karar verdi.)

Demand 3. Hali

Demand kurallı bir fiildir ve üçüncü hali ‘’demanded’’ olur. Demand fiilinin üçüncü halinin kullanımı ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir.

Demand 3. Hali Örnekler

  • The government has demanded a tax from the people who have a second home as a luxury tax.

(Hükümet, lüks vergisi olarak ikinci bir evi olan insanlardan vergi talep etti.)

  • The attackers had already demanded a bus and meals for the hostages when the negotiator came to the crime scene.

(Arabulucu suç mahalline geldiğinde saldırganlar bir otobüs ve rehineler için yemek talep etmişlerdi.)

  • We have demanded to get a new exam as the previous one had flaws in many questions.

(Bir öncekinin birçok soruda kusurları olduğu için yeni bir sınava girmeyi talep ettik.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar