Design İkinci ve Üçüncü Hali


Dilimizde de “dizayn etmek” olarak kullandığımız kelimenin Türkçe anlamı aslında “tasarlamak” tır. Design fiili cümle içlerinde sıkça gördüğümüz bir fiildir. Bunun dışında konuşurken ve yazarken de fazlaca kullanacağınız bir kelime aynı zamanda.

Design Fiili İkinci Hali

Geçmişte yaşanan bir olaydan bahsettiğimizde, yani past simple tense söz konusu ise design fiilini ikinci hali ile kullanırız. Design fiilinin ikinci hali “designed” şeklindedir.

Design İkinci Hali ile Kullanımı

Design fiili cümlede past tense yani geçmiş zaman söz konusu ise ikinci halini alır. Düzenli fiillerden biri olduğu için ikinci halinde kelimenin sonuna -ed takısı alır. Dolayısıyla kelimemiz “designed” haline gelir. Her öznede aynı kullanımı söz konusudur.

Olumlu cümlede kullanımı: Fiil designed halini alır.
Olumsuz cümlede kullanımı: Past tense olumsuzluk bildireci olan didn’t arkasından gelir ve yalın hali ile yani design olarak kullanılır.
Soru cümlesinde kullanımı: Past Tense soru bildireci olan did / özne sıralamasının ardından gelir ve yalın hali ile yani design olarak kullanılır.

Design İkinci Hali ile Örnek Cümleler

 • That is a well designed machine. I think it is from the early 70’s, am I right?
  (Bu son derece iyi tasarlanmış bir makine. 70’li yılların başlarından sanırım, değil mi?)
 • I designed two projects for my previous company so I believe experience is not a problem for me.
  (Önceki şirketim için iki proje tasarladım. Bu yüzden deneyimin benim için sorun olmayacağına inanıyorum.)
 • Did you design the whole house according to your mother’s taste? I can’t believe you!
  (Bütün evi annenin zevkine göre mi dizayn ettin? Sana inanamıyorum!)

Design Fiili Üçüncü Hali

Üçüncü hali, ikinci halinde olduğu gibi “designed” şeklinde olan design fiili; past perfect tense ya da present perfect tense söz konusu ise kullanılır.

Design Üçüncü Hali ile Kullanımı

Söz konusu tense, present perfect tense ise kullanım have + designed ya da has + designed şeklindedir.
Özne I, you, we, they ise have designed şeklinde kullanılır.
Özne he, she, it ise has + designed şeklinde kullanılır.
Söz konusu tense past perfect tense ise, kullanım özne fark etmeksizin had + designed şeklindedir.

Design Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

 • I have designed many buildings since I have started to work here.
  (Burada çalışmaya başladığımdan beri birçok bina tasarladım.)
 • Have you ever design any work that you didn’t like and regret?
  (Daha önce hiç sevmediğin ve pişman olduğun bir iş tasarladın mı?)
 • The man had designed a room for their unborn baby before he learnt that the baby passed away in his mother’s womb.
  (Adam, bebeğin anne karnında vefat ettiğini öğrenmeden önce, henüz doğmamış olan bebek için oda dizayn etmişti.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar