Determine İkinci ve Üçüncü Hali


Determine Fiilinin 2. hali

Infinitive hali ‘to determine’ olan bu fiil düzenli bir fiildir ve ikinci halini sonunda -ed takısı ekleyerek oluştururz. Fiil -e sesli harfiyle bittiği için bu -e’yi atmayıp yanına sadece -d ekleyerek ‘determined’ şeklinde ikinci halini elde ederiz.

Determine fiilinin en genel kullanım anlamlarından biri ‘karar vermek’tir. Bir şeye karar verdiğimizi belirtirken kullanabiliriz. Ayrıca bir şeyi belirlemek ya da bulmak anlamlarında da kullanılabilir.

Determine ikinci hali ile kullanımı

Her V2 formunu kullanabileceğimiz gibi bu fiilin de ikinci halini Simple Past Tense cümlelerinde kullanabiliriz.

Determine 2. hali örnek cümleler

  • I determined to sign my name on the yoga classes of my school.
  • It was determined from the moment of his birth that he is going to be rich.
  • They determined the cause of the decrease in income.
  • The doctor determined that he must use these pills.
  • It was determined largely that this company was going to fail in this promotion.

Determine Fiilinin 3. hali

Düzenli bir fiil olduğu için ikinci ve üçüncü hali aynıdır. Yani fiilin üçüncü hali de ‘determined’ olarak sonuna -ed takısı getirilerek kullanılır.

Determine üçüncü hali ile kullanımı

İkinci hali ve üçüncü hali açısından hem yazılışları hem de kunuşları farklılık göstermeyen bu fiil, V3 formunda perfect tenselerin içinde kullanılabilir.

Determine 3. hali örnek cümleler

  • I’ve just determined to take the yoga courses at my school when my friend asked me to join their yoga practices.
  • She had determined to move into another country before her father passed away.
  • He had determined everything that he was going to do in the future.
  • She has just determined to finish this work all by herself.
  • He hadn’t determined the cause of the breakdown of his computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar