Develop İkinci ve Üçüncü Hali


#Develop Kullanımı, Örnek Cümleler

İngilizce’de en çok kullanılan fiillerden biri olan develop, geliştirmek anlamına gelmekte ve birçok metinde sıkça karşımıza çıkmaktadır. Sizler için develop fiiinin zamanlara uygun olarak 2. ve 3.hallerini hazırladık. Develop fiilinin geçtiği cümle örneklerine de bakarak, pratik yapabilirsiniz.

Develop Fiilinin 2. Hali

Develop  fiilinin 2.hali ‘’developed’’ olarak bilinmektedir.

Develop ikinci hali İle Kullanımı

Düzenli fiiller olarak adlandırılan fiillerde; fiillerin sonuna –ed eki getirilmekte; ve fiiller zamanlara göre bu şekillerde kullanılmaktadır. Bir fiilin 2.halleri geçmiş zamandan yani Past  Tense’den bahsetmemiz gerektiğinde kullanılmaktadır. Düzenli bir fiil olan ‘’develop’’ fiilinin 2. zamandaki hali ‘’developed’’ dır.

Develop 2. hali İle ilgili Örnek Cümleler

 • Einstein developed the relativity theory.
 • Einstein, izafiyet teorisini geliştirdi.
 • Jonas Salk developed the polio vaccine in 1952.
 • Jonas Salk 1952 yılında çocuk felci aşısını geliştirdi.
 • Bill Gates developed Microsoft.
 • Bill Gates, Microsoft’u geliştirdi.

Develop Fiilinin 3. Hali

Develop fiilinin 3.hali ‘’developed’’ olarak bilinmektedir.

Develop üçüncü hali İle Kullanımı

İngilizce fiillerin üçüncü halleri, bildiğimiz üzere ‘’Verb 3’’ olarak adlandırılmıştır. Düzenli fiillerden biri olan ‘’develop’’ fiilinin 3.hali de tıpkı 2.halindeki gibi –ed takısı alarak ‘’developed’’ olmuştur. Fiillerin üçüncü hallerinin kullanıldığı durumlar ise Perfect Tense’lerde geçerlidir. Perfect Tense, geçmiş zamana yakın olarak görülse de aslında farklılıklar taşımaktadır.

Develop 3. hali İle ilgili Örnek Cümleler

 • He has already developed his English skill.
 • O, İngilizce yeteneğini çoktan geliştirdi.
 • The storm had developed into a typhoon.
 • Fırtına, tayfuna dönüşmüştü.
 • She has already developed a new algorithm.
 • O, çoktan yeni bir algoritma geliştirdi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar