Distinguish İkinci ve Üçüncü Hali


Distinguish Kullanımı, Örnek Cümleler

Distinguish Fiili

Distinguish fiili Türkçe’ye ayırt etmek, fark etmek anlamlarında kullanılmaktadır.

İsim hali: Distinguishing ayırt etme, farkına varma olarak isim anlamında cümlede kullanılabilir.

Sıfat hali: Distinguished ayırt edilen, farkına varılan olarak sıfat anlamında da kullanılabilmektedir.

Distinguish ile ilgili cümleler

  • Whenever I sleep at my mother’s house, I distinguish a light in the distance. (Ne zaman annemin evinde uyusam, uzakta bir ışık fark ederim)
  • Distinguishing these two separate formulas is a thing. (Bu iki formulün ayırt etmek de bir şeydir) Burada isim hali kullanılmıştır.
  • You’re too young to distinguish between fact and fantasy. (Fantezi ve gerçeği birbirinden ayırt etmek için fazla gençsin) Burada yalın hali kullanılmıştır.
  • Distinguished lights in the distance are actually far away from us. (Uzakta fark edilen ışıklar aslında bizden çok uzaktalar.) Burada sıfat hali kullanılmıştır.

Distinguish 2. Hali

Distinguish fiilinin ikinci hali düzenli bir fiil olduğu için -ed geçmiş zaman takısıyla kullanılır. Distinguished 2. Hali, geçmiş zaman belirten cümlelerde kullanılır.

Distinguish 2. Hali  ile Örnekler

  • When I went to my mother’s house, I distinguished a light in the distance. (Annemin evine gittiğimde uzakta bir ışık fark ettim) Geçmiş zamanda kullanılmış.

Distinguish 3. Hali

Distinguish fiilinin 3. Hali distinguished olarak kullanılmaktadır. Düzenli bir fiil olduğu için ikinci ve üçüncü halleri aynıdır. Present ve past perfect tense’li cümlelerde kullanılır. Yardımcı fiil olan have ya da had den sonra gelir. Kullanımı genelde have+v3 ya da had+v3 tür. Passive cümlelerde ise yardımcı fiilden sonra kullanılır. Sıfat hali de 3. Halinin kullanımıdır.

Distinguish 3. Hali ile örnekler

  • She was a Mexican lady, very distinguished looking. (O çok farklı görünen bir Meksika hanımefendisiydi.) Sıfat halde kullanılmıştır
  • After I had distinguished that light in the distance from my window, I went outside. (O uzaktaki ışığı penceremden farkettikten sonra, dışarı çıktım) had+v3 olarak kullanılmıştır

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar