Draw İkinci ve Üçüncü Hali


Draw İkinci ve Üçüncü Hali

İngilizce fiiller, cümle kurulumunun en temel kelime gruplarından biridir. Bu nedenle İngilizce çalışırken ne kadar fiil bilirsek, anlatmak istediğimiz konuyu daha sağlıklı bir şekilde anlatabiliriz. Ancak bazı fiiller, düzensiz fiiller olduğundan, zamanlara uygun olarak cümle kurmamız gerektiğinden onların 2. ve 3. hallerini ezberlememiz şarttır. İngilizce’de en çok kullanılan ve çizmek anlamlara gelen draw fiilinin, zamanlara göre hallerini görebilirsiniz. Aynı zamanda içeriğimizde draw fiilinin geçtiği cümlelere de bakabilirsiniz.

Draw Fiilinin 2. Hali

Draw fiili, düzensiz bir fiil olduğundan 2. hali  ‘’drew’’ dur.

Draw Fiilinin 2. Hali İle Kullanımı

Düzenli fiiller olarak adlandırılan fiillerde; 2. ve 3. halleri oluşturmak için fiillerin sonuna –ed eki getirilse de; düzensiz fiillerde 2. ve 3. haller için daha farklı bir kelime yazılması gerekmektedir. Bu nedenle düzensiz bir fiil olan ‘’draw’’ fiilinin  2.hali ‘’drew’’ olup; geçmiş zamandan yani Past Tense’den bahsetmemiz gereken olaylarda, ‘’drew’’ kullanılmaktadır.

Draw Fiilinin 2. Hali İle Örnek Cümleler

Would you draw me a map?

Bana bir harita çizer misin?

Draw me a sheep.

Bana bir koyun çiz.

Draw Fiilinin 3. Hali

Draw fiilinin 3.hali de, 2.si gibi düzensiz olduğundan dolayı ‘’drawn’’ olarak bilinmektedir.

Draw Fiilinin 3. Hali İle Kullanımı

İngilizce fiillerin üçüncü halleri ‘’Verb 3’’ kavramıyla bilinmektedir. Düzenli fiillerde de 3. Hali elde etmek için fiil sonunda –ed eki getirmek yeterlidir. Ancak düzensiz fiiller için durum yeni bir kelimenin oluşturulması şeklindedir. Fiillerin üçüncü halleri ise Türkçe düşünüldüğünde geçmiş zamanla karıştırılan ancak farklı bir zaman dilimini kapsayan Perfect Tense’in olduğu hallerde kullanılmaktadır.

Draw Fiilinin 3. Hali İle Örnek Cümleler

I haven’t drawn for years.

Yıllardır resim yapmadım.

Have you ever drawn an animal?

Hiçbir hayvan çizdin mi?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar