E ile Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları


E ile başlayan İngilizce kelimeler ve anlamlarını aşağıda sıraladık. 1000 adet en çok kullanılan e harfi ile başlayan İngilizce kelime listesi;

 • e:mi, zayıf not
 • g.:mesela, örneğin
 • each:her, her bir, her biri, tanesi
 • eager:ateşli, gayretli, hevesli, istekli, sabırsız
 • eagerly:can atarak, hevesle
 • eagerness:can atma, heves, sabırsızlık, şevk
 • eagle:kartal, on dolarlık altın para
 • eaglet:kartal yavrusu
 • ear:başak, duyma yeteneği, kulak, kulak verme
 • earache:kulak ağrısı
 • eardrops:kulak damlası, sallantılı küpe
 • eardrum:kulak zarı
 • earful:azar, şaşırtıcı cevap
 • earl:kont
 • earldom:kontluk
 • earlier:daha erken, daha evvel, eski, sabık
 • earliest:en erken, en eski
 • earlobe:kulak memesi
 • earlock:saç buklesi
 • early:acele, başlangıç, çabuk, erken, erkenden, eski, evvel, ilk, ilk olarak, önce, zamanından önce
 • earmark:ayırmak, damga, işaret, kulağını işaretlemek, kulak işareti, tahsis etmek
 • earn:hak etmek, kazanmak, para kazanmak
 • earnest:ağırbaşlı, avans, çalışkan, ciddi, ciddi olma, delil, gerçek, hevesli, içten, samimi, tadım, teminât
 • earnestness:ciddiyet, istek, samimiyet
 • earning:kazanma, para kazanma
 • earnings:gelir, kazanç, maaş, ücret
 • earns:hak etmek, kazanmak, para kazanmak
 • earphone:kulak etrafındaki saç lülesi, kulaklık
 • earpiece:gözlük sapı, kulaklık
 • earring:küpe
 • ears:başak, duyma yeteneği, kulak, kulak verme
 • earshot:işitme menzili
 • earsplitting:kulakları sağır edici
 • earth:in, kara, toprak, toprakla örtmek, topraklamak, yer, yeryüzü
 • earthborn:dünyevi, fani, insani
 • earthbound:dünyaya doğru yönelen, maddi, toprağa bağlı
 • earthed:toprakla örtmek, topraklamak
 • earthen:kil, toprak
 • earthenware:toprak, toprak çanak çömlek, toprak işi
 • earthiness:kabalık, metanet, sağlamlık
 • earthing:toprakla örtmek, topraklamak
 • earthling:dünyalı, fani
 • earthlings:dünyalı, fani
 • earthly:akla yatkın, dünyevi, maddi, olası
 • earthquake:deprem, kargaşa, yer sarsıntısı, zelzele
 • earths:dünya
 • earth’s:dünya
 • earthshaking:fikirleri altüst eden, inançları kökünden sarsan
 • earthwork:hafriyat
 • earthworm:solucan, toprak solucanı
 • earthy:dünyevi, maddi, toprağımsı, topraklı
 • earwax:kulak kiri
 • earwig:kulağakaçan
 • earwitness:kulak misafiri
 • ease:dikkatle yerleştirmek, dindirmek, dinme, gevşetmek, hafifletmek, huzur, içi rahat olma, kolaylaştırmak, kolaylık, konfor, rahat, rahatlamak, rahatlatmak, rahatlık, refah, yatıştırmak
 • eased:dikkatle yerleştirmek, dindirmek, gevşetmek, hafifletmek, kolaylaştırmak, rahatlamak, rahatlatmak, yatıştırmak
 • easel:ressam sehpası, şövale
 • easels:ressam sehpası, şövale
 • easement:irtifak hakkı
 • eases:dikkatle yerleştirmek, dindirmek, dinme, gevşetmek, hafifletmek, huzur, içi rahat olma, kolaylaştırmak, kolaylık, konfor, rahat, rahatlamak, rahatlatmak, rahatlık, refah, yatıştırmak
 • easiest:basit, dertsiz, doğal, huzurlu, kolay, rahat, serbest, uysal, zahmetsiz, zevkli
 • easily:kolayca, kolaylıkla, muhtemelen, rahatça, şüphesiz
 • easiness:denge, doğallık, istikrar, kolaylık, rahatlık
 • easing:dikkatle yerleştirmek, dindirmek, gevşetmek, hafifletmek, kolaylaştırmak, rahatlamak, rahatlatmak, yatıştırmak
 • east:doğu, doğudaki, doğudaki bölüm, doğudan esen, doğuya doğru, doğuya doğru olan, gündoğusu rüzgârı
 • eastbound:doğu, doğuya giden
 • easter:paskalya, yumurta bayramı
 • easterly:doğuda bulunan, doğudan esen, doğuya doğru
 • eastern:doğu, doğuya ait
 • easterner:doğulu kimse
 • easting:doğuya doğru yönelme
 • eastward:doğuda, doğuda olan, doğuya, doğuya doğru, doğuya doğru olan
 • eastwards:doğuda, doğuya, doğuya doğru
 • easy:basit, dertsiz, doğal, huzurlu, kolay, rahat, serbest, uysal, zahmetsiz, zevkli
 • easychair:rahat koltuk
 • easygoing:babacan, neşeli, tasasız, uysal, yumuşak
 • eat:aşındırmak, çok yemek yemek, içmek, kemirmek, tüketmek, yemek, yemek yemek
 • eatable:yenilebilir, yenir
 • eatables:gıda maddeleri, yiyecek
 • eaten:aşındırmak, çok yemek yemek, içmek, kemirmek, tüketmek, yemek, yemek yemek
 • eater:yiyen kimse
 • eaters:yiyen kimse
 • eating:yemelik, yenilmeye uygun, yıpratıcı
 • eatinghouse:aşevi, lokanta, restoran
 • eatings:yemelik, yenilmeye uygun, yıpratıcı
 • eats:aşındırmak, çok yemek yemek, içmek, kemirmek, tüketmek, yemek, yemek yemek
 • eaves:saçak, suyolu
 • eavesdrop:gizlice dinlemek, kulak kabartmak, kulak misafiri olmak
 • eavesdropper:gizlice dinleyen kimse, kulak misafiri
 • ebb:alçalmak, bozulmak, çekilmek, cezir, deniz suyunun çekilmesi, düşmek, düşüş, kötüye gidiş, tükenip gitmek
 • ebbed:alçalmak, bozulmak, çekilmek, düşmek, tükenip gitmek
 • ebbing:alçalmak, bozulmak, çekilmek, düşmek, tükenip gitmek
 • ebon:abanoz, simsiyah
 • ebonite:ebonit, siyah sert kauçuk
 • ebony:abanoz, abanoz ağacı, abanoz gibi, kapkara, simsiyah
 • ebriety:sarhoşluk
 • ebullience:coşkunluk, galeyan, kaynayıp taşma, taşkınlık
 • ebulliency:coşkunluk, galeyan, kaynayıp taşma, taşkınlık
 • ebullient:coşkun, fıkır fıkır, içi içine sığmayan, kaynayan, taşkın
 • ebullition:coşku, galeyan, taşkınlık, taşma
 • eccentric:acayip davranışlı, acayip tip, alışılmadık, antika, dış merkezli, dış merkezli düzen, eksantrik, ekseni merkezden geçmeyen, garip
 • eccentricity:acayiplik, antikalık, dış merkezlilik, eksantriklik
 • ecclesiastical:dini, kiliseye ait
 • echelon:basamak, diziliş, kademe, paralel dizilme, paralel olarak dizmek
 • echo:ahenk, akis, eko, hatırlatmak, taklit, taklit etmek, yankı, yankılanmak, yansıtmak
 • echoes:ahenk, akis, eko, hatırlatmak, taklit, taklit etmek, yankı, yankılanmak, yansıtmak
 • eclair:ekler
 • eclat:beğeni, övgü, parlak başarı, şan, üstün başarı
 • eclectic:derleme, derleyen, eklektik, seçen, seçme, seçmeci
 • eclectism:eklektizm
 • eclipse:düşüş, geçici başarısızlık, geçici karanlığa bürünme, gölgede bırakmak, ışığını kesmek, tutulma, tutulmasına neden olmak
 • eclipses:düşüş, geçici başarısızlık, geçici karanlığa bürünme, gölgede bırakmak, ışığını kesmek, tutulma, tutulmasına neden olmak
 • eclogue:eglog
 • ecological:çevre, çevrebilimsel, ekolojik
 • ecologist:çevrebilimci, ekolojist
 • ecology:çevrebilim, ekoloji
 • economic:ekonomik, hesaplı, iktisadi
 • economical:ekonomik, hesaplı, idareli
 • economically:ekonomik biçimde
 • economics:ekonomi bilimi, iktisat bilimi, ülke ekonomisi
 • economies:ekonomi, idare, iktisat, örgüt, tasarruf
 • economist:ekonomist, iktisatçı, tutumlu kimse
 • economists:ekonomist, iktisatçı, tutumlu kimse
 • economize:artırmak, ekonomi yapmak, idareli kullanmak, kısmak
 • economizer:tutumlu kimse
 • economizing:artırma
 • economy:ekonomi, idare, iktisat, örgüt, tasarruf
 • ecosystem:ekosistem
 • ecosystems:ekosistem
 • ecru:açık kahverengi, ham keten renginde
 • ecstasize:coşturmak, hayran bırakmak, kendinden geçirmek
 • ecstasy:coşku, coşkunluk, kendinden geçme, vecit
 • ecstatic:kendinden geçmiş, mest olmuş, vecde gelmiş
 • ectasy:coşku, coşkunluk, kendinden geçme, vecit
 • ectoblast:dışderi
 • ectoderm:dışderi, ektoderm
 • ectoplasm:dışplazma, ektoplazma, medyumdan çıkan sihirli ruh
 • ecuador:ekvador
 • ecuadorian:ekvador, ekvadorlu
 • eczema:egzama
 • edacious:obur, yemekle ilgili
 • eddy:anafor, anafor yapmak, fırıl fırıl dönmek, girdap, hortum
 • edelweiss:alplere özgü beyaz çiçek, edelvays
 • edema:ödem, su toplanması
 • eden:aden, cennet, irembağı
 • edentate:dişsiz, dişsiz memeli, dişsiz memelilerle ilgili
 • edge:ağız, kenar, kenar yapmak, kesit, keskin kenar, keskinleştirmek, keskinlik, kıyı, şiddet, sokulmak, üstünlük, yan yan gitmek, yavaş yavaş ilerletmek
 • edged:kenarlı, keskin, sivri, uçlu
 • edges:ağız, kenar, kenar yapmak, kesit, keskin kenar, keskinleştirmek, keskinlik, kıyı, şiddet, sokulmak, üstünlük, yan yan gitmek, yavaş yavaş ilerletmek
 • edgeways:dolaylı olarak, yan yan, yanlamasına
 • edgewise:dolaylı olarak, yan yan, yanlamasına
 • edging:kenar süsü, kenarlık, zırh
 • edgy:alıngan, belirgin hatlı, keskin kenarlı, sinirli
 • edible:yemeklik, yenilebilir, yenir
 • edibles:yenilebilir şeyler
 • edict:bildiri, ferman, tebliğ
 • edification:ahlâkını yükseltme, aydınlatma, terbiye etme, yetiştirme
 • edifice:büyük bina, yapı
 • edify:ahlâkını yükseltmek, moral vermek, terbiye etmek
 • edifying:iyi örnek olan, yüksek duygulara ulaştıran
 • edinburgh:edinburg
 • edit:baskıya sokmak, kısaltmak, yayına hazırlamak, yazımlamak, yerli yerine koymak, yönetmek
 • editing:kurgu
 • edition:baskı, tiraj, yayın
 • editor:başyazar, editör, program kurgu sorumlusu, yayımcı, yazı ileri müdürü
 • editorial:başmakale, başyazı, editör ile ilgili, yazı işleri ile ilgili
 • editorship:editörlük
 • educate:eğitmek, öğrenim gördürmek, okutmak, terbiye etmek, yetiştirmek
 • educated:aydın, öğrenim görmüş, okumuş, tahsilli
 • educating:eğitmek, öğrenim gördürmek, okutmak, terbiye etmek, yetiştirmek
 • education:eğitim, eğitimbilim, öğrenim, öğretim, terbiye
 • educational:eğitici, eğitimle ilgili, eğitsel
 • educationalist:eğitimci, eğitmen
 • educationist:eğitimci, eğitmen
 • educative:eğitici, eğitim ile ilgili, eğitimsel
 • educator:eğitici, eğitmen
 • educe:çıkarmak, sonuç çıkarmak
 • eel:yılanbalığı
 • eelspear:zıpkın
 • eerie:esrarengiz, tüyler ürpertici, ürkütücü
 • eeriness:esrarengizlik, tekin olmayış, ürkütücülük
 • eery:esrarengiz, tüyler ürpertici, ürkütücü
 • efface:gidermek, silmek, unutturmak, yok etmek
 • effaceable:giderilebilir, silinebilir
 • effaced:gidermek, silmek, unutturmak, yok etmek
 • effacement:geri planda kalma, giderme, ortadan kaldırma, yok etme
 • effacing:gidermek, silmek, unutturmak, yok etmek
 • effect:anlam, efekt, etki, etki etmek, etkisi olmak, gerçekleştirmek, gerçeklik, izlenim, meydana getirmek, netice, reaksiyon, sonuç, sonuca vardırmak, tesir, ulaşmak, uygulama, verim, yürürlük
 • effectisvely:etkileyici, etkin biçimde, geçerli olarak
 • effective:efektif, etken, etkileyici, etkili, etkin, geçerli, tesirli, verimli, yürürlükte olan
 • effectively:etkileyici, etkin biçimde, geçerli olarak
 • effectiveness:etki, etkileyicilik, geçerlik, geçerlilik, itibar
 • effects:bakiye, ev eşyası, kişisel eşyalar, menkul kıymetler, nakit toplamı, servet
 • effectual:etkili, etkin, geçerli, yeterli
 • effectuate:gerçekleştirmek, meydana getirmek, oluşturmak
 • effectuated:gerçekleştirmek, meydana getirmek, oluşturmak
 • effectuating:gerçekleştirmek, meydana getirmek, oluşturmak
 • effeminacy:femininlik, kadınsı oluş
 • effeminate:feminin, kadınsı, yumuşak
 • effervesce:coşmak, galeyana gelmek, köpürmek
 • effervescence:coşku, galeyan, köpürme
 • effervescent:coşkun, galeyana gelmiş, kabartan, köpüren
 • effervescing:coşmak, galeyana gelmek, köpürmek
 • effete:bitkin, eskimiş, kısır, köhne, yorgun
 • efficacious:etkili, tesirli, yararlı, yeterli
 • efficacy:etki, tesir, yarar
 • efficency:etki, etkinlik, işgüzarlık, rasyonellik, verim, yetenek, yeterlik
 • efficent:becerikli, ehliyetli, etkili, işgüzar, rasyonel, verimli, yeterli
 • efficiencies:etki, etkinlik, işgüzarlık, rasyonellik, verim, yetenek, yeterlik
 • efficiency:etki, etkinlik, işgüzarlık, rasyonellik, verim, yetenek, yeterlik
 • efficient:becerikli, ehliyetli, etkili, işgüzar, rasyonel, verimli, yeterli
 • efficiently:etkili biçimde, rasyonel olarak, verimli biçimde, yeterli olarak
 • effigy:büst, heykel, resim, temsili kukla
 • effing:lanetli, melun, pis
 • effloresce:çiçek açmak, gelişip olgunlaşmak, serpilmek, tozlaşmak
 • efflorescence:çiçek açma, derinin kızarması, gelişip olgunlaşma, tozlaşma
 • efflorescent:çiçek açan, olgunlaşan, tozlaşan
 • efflorescing:çiçek açmak, gelişip olgunlaşmak, serpilmek, tozlaşmak
 • effluence:akıntı, akma
 • effluent:akıntı, akıtılan, artık, dışarı akan, dışarı akan madde, nehirden ayrılıp akan dere
 • efflux:akış, akma, sızıntı, sızma
 • effort:başarı, çaba, çabalama, deneme, eser, gayret, girişim, uğraşma
 • effortless:çaba gerektirmeyen, gayret etmeyen, kolay, zahmetsiz
 • effrontery:arsızlık, küstahlık, yüzsüzlük
 • effulgence:görkem, ihtişam, parlaklık
 • effulgent:görkemli, ışık saçan, parlak, şaşaalı
 • effuse:açılmak, dağılmış, dışarı akıtmak, dökmek, sızdırmak, sızmak, yayılmak, yayılmış
 • effusion:açılma, akıtma, akma, bolluk, coşkunluk, efüzyon, içini dökme, taşkınlık
 • effusive:akan, bol, coşkulu, dökülen, taşkın
 • effusively:bol bol, coşkuyla, dökülerek, taşarak
 • effusiveness:açılma, bolluk, coşkunluk, içini dökme
 • eft:semender, su kertenkelesi
 • eftsoon:hemen sonra
 • egad:vallahi!, yahu!
 • egad!:vallahi!, yahu!
 • egalitarian:eşitlilik taraftarı, siyasal ve sosyal eşitliliğe ait
 • egalitarianism:eşitlik, siyasal ve sosyal eşitlik
 • egg:bomba, eşek şakası, kışkırtmak, tahrik etmek, teşvik etmek, torpido, yumurta
 • eggbeater:helikopter, yumurta çırpacağı
 • eggcup:yumurta kabı, yumurtalık
 • egghead:akıllı kimse, aydın, entellektüel
 • eggheads:akıllı kimse, aydın, entellektüel
 • egging:kışkırtmak, tahrik etmek, teşvik etmek
 • eggnog:yumurtalı kokteyl
 • eggplant:patlıcan
 • eggs:bomba, eşek şakası, kışkırtmak, tahrik etmek, teşvik etmek, torpido, yumurta
 • eggshell:fildişi renkli, kırılgan, nazik, yumurta kabuğu
 • eggwhisk:yumurta çırpacağı
 • eggwhite:yumurta akı
 • egis:kalkan, koruma, siper
 • eglantine:yaban gülü
 • ego:ben, benlik, ego, kendine güven
 • egocentric:ben merkezci, benci, sadece kendini merkez alan
 • egoism:bencillik, egoizm, kendini beğenmişlik
 • egoist:bencil, egoist
 • egoistic:bencil, egoist
 • egomania:aşırı bencillik, kendine hayranlık, manyakça kendini beğenmişlik
 • egotism:benlikçilik, egotizm, kendine hayranlık, övünme
 • egotist:egoist, kendini beğenmiş kimse
 • egotistic:bencil, egoist, kendini beğenmiş, sürekli kendinden söz eden
 • egotistical:bencil, egoist, kendini beğenmiş, sürekli kendinden söz eden
 • egregious:berbat, dikkat çekici, muazzam, yaman
 • egress:çare, çıkar yol, çıkış, çıkma, tutulmanın sonu
 • egression:çıkma, dışarı çıkma
 • egret:akbalıkçıl, kuş tepeliği, sorguç
 • egypt:mısır
 • egyptian:mısır, mısır dili, mısır’a ait, mısırlı
 • eh:ey!, vah!
 • eh!:ey!, vah!
 • eider:pufla kuşu, yumuşacık tüylü av kuşu
 • eiderdown:kuştüyü yorgan, pufla tüyü, pufla yorgan
 • eightfold:sekiz misli
 • eighth:sekizde birlik kısım, sekizinci, sekizinci şey, sekizlik
 • eightieth:seksende birlik kısım, sekseninci, sekseninci şey, seksenlik
 • einstein:einstein
 • either:birinden biri, her bir, her iki, her ikisi de, ikisinden biri, ister, ne de, ya da, ya o ya bu
 • ejaculate:bağırmak, boşalmak, boşaltmak, fışkırmak, fışkırtmak, haykırmak, söyleyivermek
 • ejaculating:bağırmak, boşalmak, boşaltmak, fışkırmak, fışkırtmak, haykırmak, söyleyivermek
 • ejaculation:boşalma, fışkırtma, haykırma, nida
 • ejaculatory:ani, boşaltılan, dökülüveren, fışkırtma
 • eject:atmak, çıkarmak, fırlatmak, kovmak, uçaktan atlamak
 • ejected:atmak, çıkarmak, fırlatmak, kovmak, uçaktan atlamak
 • ejecting:atmak, çıkarmak, fırlatmak, kovmak, uçaktan atlamak
 • ejection:çıkan şey, çıkarma, dışarı atma, fırlama, tahliye
 • ejectment:atma, çıkarma, tahliye, tahliye davası
 • ejector:atan şey, boşaltıcı, tahliye ettiren
 • eke:dahi, hem de
 • elaborate:açmak, ayrıntılara inmek, ayrıntılı, dikkatle hazırlanmış, özen göstermek, özenli, üzerinde durmak
 • elaborated:açmak, ayrıntılara inmek, özen göstermek, üzerinde durmak
 • elaborateness:ayrıntılı olma, incelik, özenerek hazırlanmış olma
 • elaborating:açmak, ayrıntılara inmek, özen göstermek, üzerinde durmak
 • elaboration:ayrıntı, detay, dikkatle hazırlanma, özen
 • elan:canlılık, hamle, şevk
 • elapse:akıp gitmek, geçmek
 • elapsed:akıp gitmek, geçmek
 • elapsing:akıp gitmek, geçmek
 • elastic:elastik, elastik kumaş, elastik şey, esnek, lastik bant, lastikli, uyumlu
 • elasticated:lastik, lastikli
 • elasticity:elastikiyet, esneklik
 • elate:coşturmak, gururlandırmak, neşelendirmek, sevindirmek
 • elated:coşkun, mutlu, sevinçli
 • elating:coşturmak, gururlandırmak, neşelendirmek, sevindirmek
 • elation:coşku, gurur, haz, mutluluk, sevinç
 • elbow:dirsek, dirsek biçiminde eğim, dirsekle dürtmek, dirseklemek, dönemeç, ite kaka yol açmak, itelemek
 • elbowing:dirsekle dürtmek, dirseklemek, ite kaka yol açmak, itelemek
 • elbowroom:geniş ve rahat yer, hareket alanı
 • elbows:dirsek, dirsek biçiminde eğim, dirsekle dürtmek, dirseklemek, dönemeç, ite kaka yol açmak, itelemek
 • eld:geçmiş zaman, ileri yaş
 • elder:ata, büyük, daha yaşlı, kıdemli, kıdemli kimse, mürver, yaşça büyük, yaşça büyük kimse, yaşlı kimse
 • elderberry:mürver
 • elderly:ihtiyar, yaşını başını almış, yaşlı
 • elders:ihtiyar heyeti, yaşlılar
 • eldest:en yaşlı, yaşça en büyük
 • eldritch:büyülü, çirkin, korkunç
 • elect:atamak, görevlendirmek, seçmek
 • elected:atamak, görevlendirmek, seçmek
 • electing:atamak, görevlendirmek, seçmek
 • election:seçim
 • electioneer:seçim propagandası yapmak
 • electioneering:seçim propagandası
 • elections:seçimler
 • elective:seçilmiş, seçim, seçimle ilgili, seçmeli, seçmeli ders
 • elector:seçmen
 • electoral:seçmen ile ilgili, seçmenler ile ilgili
 • electorate:seçmenler
 • electors:seçmen
 • electric:elektrik, elektrikli, elektro, gerilimli, heyecan verici
 • electrical:elektrik, elektrikli, elektro
 • electrician:elektrikçi
 • electricity:elektrik, elektrik akımı
 • electricty:elektrik, elektrik akımı
 • electrification:elektrikleme, elektriklenme
 • electrified:elektriklenmiş, heyecanlanmış
 • electrify:elektriğe dönüştürmek, elektriklemek, elektriklendirmek, heyecanlandırmak
 • electrifying:heyecanlandırıcı
 • electro:elektrikle yapılmış klişe
 • electrocardiogram:e.k.g., elektrokardiyogram, kâlp grafiği
 • electrocardiograph:elektrokardiyograf
 • electrocute:elektrikle idam etmek
 • electrocution:elektrikle idam
 • electrocutional:elektrikle idam
 • electrocutions:elektrikle idam
 • electrode:elektrot
 • electrodes:elektrot
 • electrodynamics:elektrodinamik
 • electroencephalogram:elektroansefalo, gram
 • electrolyse:elektrik ile çözmek, elektroliz yapmak
 • electrolysing:elektrik ile çözmek, elektroliz yapmak
 • electrolysis:elektroliz, epilasyon
 • electrolyte:elektrikle çözünen madde, elektrolit
 • electrolytes:elektrikle çözünen madde, elektrolit
 • electron:elektron, negatif elektrik atomu
 • electronic:elektronik
 • electronics:elektronik, elektronik bilimi
 • electroplate:elektrolizle kaplamak, elektrolizle kaplanmış şey
 • electroscope:elektroskop
 • electrostatic:elektrostatik
 • electrotype:galvanize klişe, galvanize klişe yapmak
 • elegance:şıklık, zarafet, zariflik
 • elegant:çok iyi, hoş, kibar, mükemmel, şık, zarif, zekice
 • elegiac:ağıt tarzında, hüzünlü, karasevdalı, melankolik, yanık
 • elegiacs:ağıt, ağıt tarzı şiirler
 • elegize:ağıt yazmak
 • elegy:ağıt
 • element:ana unsur, atmosferik güçler, bir parça, doğa şartları, eleman, element, esas, faktör, küçük bir miktar, öğe, unsur
 • elemental:basit, doğa güçleri ile ilgili, esas, saf, temel
 • elementary:asıl, basit, başlangıç, doğa güçleri ile ilgili, ilk, ilkel, saf, temel
 • elements:ana unsur, atmosferik güçler, bir parça, doğa şartları, eleman, element, esas, faktör, küçük bir miktar, öğe, unsur
 • elephant:fil
 • elephantiasis:fil hastalığı
 • elephantine:fil gibi, fil ile ilgili, hantal, kocaman, şişman, tombul
 • elephants:fil
 • elevate:cesaretlendirmek, kaldırmak, yükseltmek
 • elevated:keyifli, köprü üzerindeki demiryolu, yüce, yüksek
 • elevating:cesaretlendirmek, kaldırmak, yükseltmek
 • elevation:dikey kesit, eğim, irtifa, kaldırma, moral verme, yükseklik, yükselti, yükseltme
 • elevator:asansör, kaldırıcı, kaldırıcı kas, tahıl ambarı
 • elevenses:hafif sabah yemeği, sabah içeceği
 • eleventh:onbirde bir, onbirinci, onbirinci şey
 • elf:cin, cin gibi çocuk, cüce, peri, ufak tefek kimse, yaramaz çocuk
 • elfin:cin gibi, cinlerle ilgili, yaramaz
 • elflock:arapsaçı, karmakarışık saç
 • elicit:aydınlatmak, çıkarmak, meydana çıkarmak, öğrenmek, tepki göstermek, tepkiye neden olmak
 • elicitation:meydana çıkarma
 • eliciting:aydınlatmak, çıkarmak, meydana çıkarmak, öğrenmek, tepki göstermek, tepkiye neden olmak
 • elide:atlamak, yutmak, yuvarlamak
 • eliding:atlamak, yutmak, yuvarlamak
 • eligibility:ayrıcalık, nitelik, üstünlük, uygun olma
 • eligible:geçerli, nitelikli, seçilebilir, uygun
 • eliminate:atmak, bertaraf etmek, çıkarmak, elemek, elenmek, elimine etmek, gidermek, yok etmek
 • eliminated:atmak, bertaraf etmek, çıkarmak, elemek, elenmek, elimine etmek, gidermek, yok etmek
 • eliminating:atmak, bertaraf etmek, çıkarmak, elemek, elenmek, elimine etmek, gidermek, yok etmek
 • elimination:atma, çıkarma, eleme, eliminasyon, giderme, yok etme
 • elite:elit tabaka, seçkinler, seçme kısım
 • elitism:seçkin sınıfta olma bilinci, seçkinlerin idaresi
 • elixir:iksir, öz
 • elizabethan:elizabet dönemine ait
 • elk:kanada geyiği
 • elk’s:kanada geyiği
 • ell:arşın, endaze
 • ellipse:eksilti, elips
 • ellipsis:eksilti
 • elliptic:bazı sözcükleri çıkarılmış, eksiltili, elips şeklinde, eliptik, oval
 • elliptical:bazı sözcükleri çıkarılmış, eksiltili, elips şeklinde, eliptik, oval
 • elm:karaağaç
 • elocution:diksiyon, hitabet, konuşma sanatı
 • elocutionist:diksiyon hocası, hatip
 • elongate:sürdürmek, uzamak, uzatmak
 • elongated:ince uzun, uzatılmış
 • elongation:germe, sürdürme, uzama, uzanım, uzatma
 • elope:kaçmak, sevgilisi ile kaçmak
 • elopement:aşığı ile kaçma, kaçma
 • eloquence:belagat, çene, güzel söz söyleme sanatı, konuşma sanatı
 • eloquent:anlamlı, belâgatlı, dokunaklı, güzel konuşan
 • else:aksi halde, ayrıca, başka, başka türlü, başka zaman, ilaveten, yoksa
 • elsewhere:başka yerde, başka yere
 • elucidate:açıklamak, aydınlatmak, izah etmek
 • elucidating:açıklamak, aydınlatmak, izah etmek
 • elucidation:açıklama, aydınlatma, izah
 • elucidatory:açıklayıcı, aydınlatıcı
 • elude:aklına gelmemek, anlayamamak, çağrıştırmamak, kaçamak yapmak, kaçınmak, kurtulmak, sıyrılmak
 • elusion:kaçınma, kurtulma, sıyrılma, yakayı sıyırma
 • elusive:akla gelmeyen, anlaşılmaz, güvenilmez, kaçamaklı, kaypak, yakalanması zor
 • elusory:aldatıcı, anlaşılmaz, güvenilmez, kaçamaklı, yakalanması güç, yanıltıcı
 • elutriate:yıkayıp ayırmak
 • elvish:cin gibi, yaramaz
 • elysian:cennet gibi, cennete ait, ilahi
 • elysium:cennet, cennet gibi yer
 • em:katrat
 • emaciate:bir deri bir kemik yapmak, verimsizleştirmek, zayıflatmak
 • emaciated:bir deri bir kemik, kıraç, verimsiz, zayıflamış
 • emaciating:bir deri bir kemik yapmak, verimsizleştirmek, zayıflatmak
 • emaciation:aşırı zayıflık, iğne ipliğe dönme, zayıflama
 • email:e-mail
 • emanate:çıkmak, doğmak, sızmak, yayılmak
 • emanated:çıkmak, doğmak, sızmak, yayılmak
 • emanating:çıkmak, doğmak, sızmak, yayılmak
 • emanation:çıkan şey, fışkırma, ortaya çıkma, radyoaktif gaz, sızıntı
 • emanations:çıkan şey, fışkırma, ortaya çıkma, radyoaktif gaz, sızıntı
 • emancipate:azat etmek, özgürlüğüne kavuşturmak, serbest bırakmak, soyutlamak
 • emancipated:azat edilmiş, eşitlik taraftarı
 • emancipation:azat etme, eşit haklar verme, serbest bırakma
 • emancipatory:azat eden, özgür bırakan, serbest bırakan
 • emasculate:bozmak, fakirleştirmek, hadım etmek, hafifletmek, iğdiş etmek, zayıflatmak
 • emasculated:bozmak, fakirleştirmek, hadım etmek, hafifletmek, iğdiş etmek, zayıflatmak
 • emasculation:hadım etme, sansür etme, yumuşatma, zayıflatma
 • embalm:anısını yaşatmak, anmak, hatırında tutmak, mumyalamak
 • embalming:anısını yaşatmak, anmak, hatırında tutmak, mumyalamak
 • embalmment:mumyalama
 • embank:toprak set çekmek, toprak setle çevrelemek
 • embankment:bent, set, set yapma, toprak set
 • embargo:ambargo, ambargo koymak, el koymak, ticareti kısıtlama, yasaklama, yasaklamak
 • embark:atılmak, bindirmek, girişmek, kalkışmak, uçağa bindirmek, uçağa binmek, uçağa yüklemek, yatırmak, yolcu almak, yüklemek, yüklenmek
 • embarkation:bindirme, gemiye binme, yükleme, yüklenme
 • embarked:atılmak, bindirmek, girişmek, kalkışmak, uçağa bindirmek, uçağa binmek, uçağa yüklemek, yatırmak, yolcu almak, yüklemek, yüklenmek
 • embarking:atılmak, bindirmek, girişmek, kalkışmak, uçağa bindirmek, uçağa binmek, uçağa yüklemek, yatırmak, yolcu almak, yüklemek, yüklenmek
 • embarrased:eli darda, mahçup, sıkılgan, utangaç
 • embarrass:bozmak, bozum etmek, engellemek, para sıkıntısı çekmek, şaşırtmak, sıkıntı vermek, utandırmak
 • embarrassed:eli darda, mahçup, sıkılgan, utangaç
 • embarrassing:can sıkıcı, utandırıcı, zor duruma sokan
 • embarrassment:parasızlık, rahatsızlık, şaşkınlık, sıkıntı, utanma
 • embarressed:eli darda, mahçup, sıkılgan, utangaç
 • embassies:elçilik, elçilik görevlileri, sefaret
 • embassy:elçilik, elçilik görevlileri, sefaret
 • embattle:mazgallarla donatmak, savaş düzenine sokmak
 • embattled:güç durumda, savaş düzenine girmiş, savaş halinde, savunma durumunda
 • embay:körfeze kapamak, körfezlere ayırmak
 • embed:gömmek, kafasına sokmak, oturtmak, yerleştirmek
 • embedded:gömmek, kafasına sokmak, oturtmak, yerleştirmek
 • embedding:gömmek, kafasına sokmak, oturtmak, yerleştirmek
 • embellish:abartmak, güzelleştirmek, renk katmak, süslemek
 • embellished:abartmak, güzelleştirmek, renk katmak, süslemek
 • embellishing:abartmak, güzelleştirmek, renk katmak, süslemek
 • embellishment:abartma, renklendirme, süs, süsleme
 • ember:kor, köz
 • embers:korlaşmış ateş, köz, sönmekte olan ateş
 • embezzle:kendine mâletmek, zimmetine geçirmek
 • embezzled:kendine mâletmek, zimmetine geçirmek
 • embezzlement:ihtilâs, kötüye kullanma, zimmetine geçirme
 • embezzler:kasa hırsızı, zimmetine geçiren kimse
 • embezzling:kendine mâletmek, zimmetine geçirmek
 • embitter:dünyadan nefret ettirmek, ekşitmek, hırçınlaştırmak, körüklemek
 • embittered:dünyadan nefret etmiş, hayata küsmüş
 • embittering:dünyadan nefret ettirmek, ekşitmek, hırçınlaştırmak, körüklemek
 • embitterment:dünyadan nefret ettirme, ekşitme
 • emblazon:armalarla süslemek, göklere çıkarmak, kutlamak, övmek, yüceltmek
 • emblazoning:armalarla süslemek, göklere çıkarmak, kutlamak, övmek, yüceltmek
 • emblem:amblem, arma, kişileştirme, sembol, simge
 • emblematic:sembolik, simgeleyen, simgesel
 • emblematical:sembolik, simgeleyen
 • emblematize:simge ile temsil edilmek, simge ile temsil etmek
 • embodiment:cisimleşme, şekillenme, simge, somut örnek, somutlaşma
 • embody:belirtmek, bir bütün halinde toplamak, cisimleştirmek, içermek, ihtiva etmek, somutlaştırmak
 • embodying:belirtmek, bir bütün halinde toplamak, cisimleştirmek, içermek, ihtiva etmek, somutlaştırmak
 • embolden:cesaret vermek, teşvik etmek, yüreklendirmek
 • emboldening:cesaret vermek, teşvik etmek, yüreklendirmek
 • embolism:amboli, damar tıkanıklığı
 • embonpoint:dolgunluk, semizlik, toplu olma
 • embosom:korumak, kucaklamak, kuşatmak
 • embosoming:korumak, kucaklamak, kuşatmak
 • emboss:çekiçle dövmek, kabartma ile işlemek, kabartma yapmak
 • embossed:kabartılmış, kabartmalı
 • embossing:çekiçle dövmek, kabartma ile işlemek, kabartma yapmak
 • embossment:kabartma, kakma
 • embouchure:ağız, ağız kısmı, çalgıyı ağıza yerleştirme şekli, nehir ağzı
 • embower:gölgelemek, korumak
 • embowered:gölgelemek, korumak
 • embowering:gölgelemek, korumak
 • embrace:bağrına basmak, benimsemek, beslemek, ele geçirmek, kapsamak, kucaklama, kucaklamak, kucaklaşma, kucaklaşmak, sarılma, sarmak, sarmaş dolaş olmak, yakalamak
 • embraced:bağrına basmak, benimsemek, beslemek, ele geçirmek, kapsamak, kucaklamak, kucaklaşmak, sarmak, sarmaş dolaş olmak, yakalamak
 • embracing:kapsayan, kucaklama, kuşatan, saran
 • embranchment:çatallanma, dallanma, kol
 • embrangle:dolaştırmak, şaşırtmak
 • embrangling:dolaştırmak, şaşırtmak
 • embrasure:mazgal, mazgal şeklinde pencere boşluğu, mazgallarla donatmak
 • embrocation:ilaçla ovma, ovmakta kullanılan yağlı ilaç
 • embroider:abartmak, allayıp pullamak, ballandırmak, nakışla süslemek, oyalamak, şişirmek, süslemek
 • embroidered:abartmak, allayıp pullamak, ballandırmak, nakışla süslemek, oyalamak, şişirmek, süslemek
 • embroidering:abartmak, allayıp pullamak, ballandırmak, nakışla süslemek, oyalamak, şişirmek, süslemek
 • embroidery:abartı, nakış, oya, süs
 • embroil:ara bozmak, bozmak, bulaştırmak, karıştırmak
 • embroiled:bozuk, karmakarışık
 • embroiling:ara bozmak, bozmak, bulaştırmak, karıştırmak
 • embroilment:anlaşmazlık, bozuşma, karışıklık, karışma
 • embroy:başlangıç aşaması, cenin, embriyo, tasarı aşaması
 • embryo:başlangıç aşaması, cenin, embriyo, tasarı aşaması
 • embryology:embriyoloji
 • embryonal:embriyona ait, embriyonik, gelişmemiş, ilkel
 • embryonic:embriyona ait, embriyonik, gelişmemiş, ilkel
 • embus:arabaya binmek, arabaya koymak
 • emcee:protokol yetkilisi, sergilemek, sunmak, sunucu
 • emceeing:sergilemek, sunmak
 • emend:değişiklik yapmak, düzeltmek
 • emendation:değişiklik yapma, düzeltme
 • emendatory:düzeltici, düzeltme türünden
 • emended:değişiklik yapmak, düzeltmek
 • emending:değişiklik yapmak, düzeltmek
 • emerald:zümrüt, zümrüt gibi, zümrüt ile ilgili, zümrüt yeşili
 • emerge:çıkmak, doğmak, gün ışığına çıkmak, ortaya çıkmak, su yüzüne çıkmak, yücelmek
 • emerged:çıkmak, doğmak, gün ışığına çıkmak, ortaya çıkmak, su yüzüne çıkmak, yücelmek
 • emergence:çıkma
 • emergency:acil durum, acil vaka, tehlike
 • emerging:çıkmak, doğmak, gün ışığına çıkmak, ortaya çıkmak, su yüzüne çıkmak, yücelmek
 • emery:zımpara
 • emetic:istifrağ ettirici, kusturan ilaç, kusturucu, kusturucu ilaç
 • emigrant:göçmen, muhacir
 • emigrate:göç etmek, göçmek
 • emigrating:göç etmek, göçmek
 • emigration:göç, göçme, hicret
 • eminence:itibar, tepe, yüksek mevki
 • eminency:itibar, tepe, yüksek mevki
 • eminent:seçkin, ünlü, yüce, yüksek rütbeli
 • eminently:fazlasıyla, pek
 • emir:emir
 • emirate:emaret, emirlik
 • emirates:emaret, emirlik
 • emissaries:casus, özel görevli, temsilci
 • emissary:casus, özel görevli, temsilci
 • emission:çıkarma, emisyon, yayınlama, yayma
 • emissive:yayan, yayınlayan
 • emit:belirtmek, çıkarmak, ifade etmek, yayınlamak, yaymak
 • emitted:belirtmek, çıkarmak, ifade etmek, yayınlamak, yaymak
 • emitter:çıkarıcı, emitör, fışkırtan şey
 • emitting:belirtmek, çıkarmak, ifade etmek, yayınlamak, yaymak
 • emolument:maaş, ücret
 • emotinally:duygusal yönden, heyecanla, heyecanlı bir şekilde
 • emotion:duygu, duygulanma, heyecan, his
 • emotional:duyarlı, duygulu, duygusal, hassas, heyecanlı, hissi, içli
 • emotionality:duyarlık, duyarlılık, duygusallık, hassaslık
 • emotionalize:duygusallaştırmak
 • emotionally:duygusal yönden, heyecanla, heyecanlı bir şekilde
 • emotive:duygulu, duygusal, heyecan ile ilgili
 • empanel:jüri olarak yazmak
 • empathy:başkasının duygularını anlama, empati
 • empennage:kuyruk bölümü
 • emperor:imparator
 • emphasis:önem, üzerinde durulan nokta, vurgu
 • emphasise:önemini belirtmek, üzerinde durmak, vurgulamak
 • emphasising:önemini belirtmek, üzerinde durmak, vurgulamak
 • emphasize:önemini belirtmek, üzerinde durmak, vurgulamak
 • emphasized:önemini belirtmek, üzerinde durmak, vurgulamak
 • emphasizes:önemini belirtmek, üzerinde durmak, vurgulamak
 • emphasizing:önemini belirtmek, üzerinde durmak, vurgulamak
 • emphati:katı, önemli, vurgulanmış, vurgulu
 • emphatic:katı, önemli, vurgulanmış, vurgulu
 • emphatical:katı, önemli, vurgulanmış, vurgulu
 • emphatically:kesinlikle, üzerinde durarak, vurgulayarak
 • emphaty:başkasının duygularını anlama, empati
 • emphysema:anfizem, ciğerlerde hava kalması
 • empire:imparatorluk, imparatorluk ile ilgili, saray tarzında
 • empiric:deneysel, görgül, şarlatan
 • empirical:deneysel, görgül
 • empiricism:deneyimcilik, şarlatanlık
 • empiricist:deneyimci, görgücü
 • emplace:mevzilendirmek, yerleştirmek
 • emplacement:mevzilenme, top platformu, yere koyma, yerleşme, yerleştirme
 • emplane:uçağa bindirmek, uçağa binmek, uçağa yüklemek
 • employ:çalıştırmak, görevlendirmek, harcamak, iş vermek, kullanmak, meşgul etmek
 • employable:görevlendirilebilir, iş verilebilir, kullanılabilir
 • employed:çalıştırmak, görevlendirmek, harcamak, iş vermek, kullanmak, meşgul etmek
 • employee:adam, eleman, görevli, hizmetli, işçi, personel
 • employer:işveren, patron
 • employers:işveren, patron
 • employing:çalıştırmak, görevlendirmek, harcamak, iş vermek, kullanmak, meşgul etmek
 • employment:çalıştırma, görev, görevlendirme, hizmet, iş, iş verme, uğraş
 • empoison:zehir etmek, zehir gibi yapmak, zehirlemek
 • empoisoned:zehir etmek, zehir gibi yapmak, zehirlemek
 • emporium:mağaza, market, pazar yeri, ticaret merkezi
 • empower:izin vermek, yetki vermek
 • empowered:izin vermek, yetki vermek
 • empowering:izin vermek, yetki vermek
 • empowers:izin vermek, yetki vermek
 • empress:imparatoriçe
 • emptied:boşalmak, boşaltmak, dökmek, dökülmek, içini boşaltmak, içini çıkarmak, tahliye etmek
 • emptiness:boşluk
 • empty:aç, anlamsız, boş, boş kap, boşalma, boşalmak, boşaltmak, boşuna, dökmek, dökülmek, içeriksiz, içini boşaltmak, içini çıkarmak, önemsiz, tahliye etmek, yoksun
 • emptyheaded:akılsız, boş kafalı, kuş beyinli
 • emptying:boşaltma, tahliye
 • emu:koşucu devekuşu
 • emulate:benzemeye çalışmak, imrenmek, özenmek, yarışmak
 • emulating:benzemeye çalışmak, imrenmek, özenmek, yarışmak
 • emulation:benzemeye çalışma, özenme, yarışma
 • emulsify:emilsiyon haline dönüştürmek
 • emulsion:emülsiyon
 • en:yarım kadrat
 • enable:izin vermek, olanak tanımak, olanak vermek, yetki vermek
 • enables:izin vermek, olanak tanımak, olanak vermek, yetki vermek
 • enabling:izin vermek, olanak tanımak, olanak vermek, yetki vermek
 • enact:canlandırmak, çıkarmak, oynamak, sahnelemek, yasallaştırmak
 • enacted:canlandırmak, çıkarmak, oynamak, sahnelemek, yasallaştırmak
 • enacting:canlandırmak, çıkarmak, oynamak, sahnelemek, yasallaştırmak
 • enaction:canlandırma, kanun, kanunlaştırma, sahneleme, yasa
 • enamel:diş minesi, emay, emay işi, emay işi eser, emaye, emaylamak, mine, minelemek, sır, sırlamak, süslemek, tırnak cilası
 • enameled:emaylamak, minelemek, sırlamak, süslemek
 • enameling:emaylamak, minelemek, sırlamak, süslemek
 • enameller:emaycı, mineci
 • enamelling:emaylamak, minelemek, sırlamak, süslemek
 • enamor:aklını başından almak, aşık etmek, büyülemek, etkilemek
 • enamored:aşık, tutkun
 • enamoring:aklını başından almak, aşık etmek, büyülemek, etkilemek
 • enamour:aklını başından almak, aşık etmek, büyülemek, etkilemek
 • enamoured:aşık, tutkun
 • enamouring:aklını başından almak, aşık etmek, büyülemek, etkilemek
 • enbloc:bütün olarak, bütünüyle, toptan
 • encage:kafese koymak, kafeslemek
 • encamp:kamp kurmak, kampa yerleştirmek
 • encampment:kamp, karargâh, ordugâh
 • encapsulate:içermek, kapsamak, kısa ve öz biçimde açıklamak, özetlemek
 • encapsulated:içermek, kapsamak, kısa ve öz biçimde açıklamak, özetlemek
 • encapsulating:içermek, kapsamak, kısa ve öz biçimde açıklamak, özetlemek
 • encase:kabına koymak, kapamak, örtmek, sandığa koymak
 • encased:kabına koymak, kapamak, örtmek, sandığa koymak
 • encash:bozdurmak, paraya çevirmek, tahsil etmek
 • encashment:bozdurma, paraya çevirme, tahsil etme
 • encasing:kabına koymak, kapamak, örtmek, sandığa koymak
 • encaustic:sıcak balmumu ile resim yapma, yakılarak süslenmiş olan
 • encephalic:beyin, beyinsel, beyne ait
 • encephalitis:ansefalit, beyin iltihabı
 • enchant:afsunlamak, aklını başından almak, büyülemek, mest etmek
 • enchanted:afsunlu
 • enchanter:büyücü
 • enchanting:büyüleyici, etkileyici, mest eden, sihirli
 • enchantment:büyü, büyüleme, cazibe, cezbetme, haz, keyif, sihir
 • enchantress:büyücü kadın, büyüleyici kadın
 • enchase:çerçevelemek, kabartmalarla süslemek, yerleştirmek
 • encipher:kodlamak, şifrelemek
 • enciphering:kodlamak, şifrelemek
 • encircle:çembere almak, çevirmek, çevrelemek, etrafını çevirmek, kucaklamak, kuşatmak, sarmak
 • encircled:çevrili
 • encirclement:kuşatma
 • encircling:çembere almak, çevirmek, çevrelemek, etrafını çevirmek, kucaklamak, kuşatmak, sarmak
 • enclasp:kucaklamak, sarmak
 • enclasping:kucaklamak, sarmak
 • enclave:etrafını çevirmek, yerleşim bölgesi
 • enclitic:önceki sözcükle birleşen, önceki sözcükle birleşen kelime
 • enclose:çevirmek, çevrelemek, çit ile çevirmek, etrafını çevirmek, içermek, iliştirmek, kapatmak, kapsamak, kuşatmak
 • enclosed:ekli, ilişikteki, kapalı, kapanmış
 • enclosing:çevirmek, çevrelemek, çit ile çevirmek, etrafını çevirmek, içermek, iliştirmek, kapatmak, kapsamak, kuşatmak
 • enclosure:çevirme, çevreleme, çevrilmiş yer, çit, duvar, eklenmiş belge, kapama, kuşatma
 • encode:kodlamak, şifrelemek
 • encoded:kodlamak, şifrelemek
 • encoding:kodlamak, şifrelemek
 • encomia:kaside, övgü
 • encomium:kaside, övgü
 • encompass:etrafını çevirmek, kapsamak, kumpas kurmak, kuşatmak, neden olmak, sarmak
 • encompassed:etrafını çevirmek, kapsamak, kumpas kurmak, kuşatmak, neden olmak, sarmak
 • encompassing:etrafını çevirmek, kapsamak, kumpas kurmak, kuşatmak, neden olmak, sarmak
 • encore:istek parça, isteme, tekrar çağırma, tekrarını istemek, tekrarlama, tezahürat yapmak, yeniden sahneye çağırmak
 • encore!:isteriz!, tekrar!, yeniden!
 • encoring:tekrarını istemek, tezahürat yapmak, yeniden sahneye çağırmak
 • encounter:çarpışma, çarpışmak, dövüşme, eğitim amacıyla toplanma, karşılaşma, karşılaşmak, rastlama, rastlamak, rastlantı, tesadüf, yüz yüze gelmek
 • encountered:çarpışmak, karşılaşmak, rastlamak, yüz yüze gelmek
 • encountering:çarpışmak, karşılaşmak, rastlamak, yüz yüze gelmek
 • encourage:cesaret vermek, cesaretlendirmek, desteklemek, korumak, özendirmek, teşvik etmek
 • encouragement:cesaret verme, özendirme, teşvik, yüreklendirme
 • encourages:cesaret vermek, cesaretlendirmek, desteklemek, korumak, özendirmek, teşvik etmek
 • encouraging:cesaret verici, özendirici, teşvik edici, teşvik etme, ümit verici, yüreklendirici
 • encroach:kötüye kullanmak, sokulmak, tecâvüz etmek, zarar vermek
 • encroached:kötüye kullanmak, sokulmak, tecâvüz etmek, zarar vermek
 • encroaching:kötüye kullanmak, sokulmak, tecâvüz etmek, zarar vermek
 • encroachment:aşma, el uzatma, geçme, saldırma, tecâvüz, zarar
 • encrust:kabuk bağlamak, kaplamak, kaplanmak
 • encrustation:kabuk, kabuk bağlama, kaplama, süs
 • encrusted:kabuk bağlamak, kaplamak, kaplanmak
 • encumber:engel olmak, engellemek, sorumluluk yüklemek, tıka basa doldurmak, yüklemek
 • encumbered:engel olmak, engellemek, sorumluluk yüklemek, tıka basa doldurmak, yüklemek
 • encumbering:engel olmak, engellemek, sorumluluk yüklemek, tıka basa doldurmak, yüklemek
 • encumbrance:borç, engel, ipotek, sorumlu olunan kişi, sorumluluk, yük, yükümlülük
 • encumbrancer:alacaklı, hak sahibi
 • encyclical:düzenlenmiş
 • encyclopaedia:ansiklopedi
 • encyclopaedic:ansiklopedik
 • encyclopaedical:ansiklopedik
 • encyclopedia:ansiklopedi
 • encyclopedic:ansiklopedik
 • encyclopedical:ansiklopedik
 • encyst:kese içine almak
 • end:akıbet, bitirmek, bitmek, erek, izmarit, kafa, kalıntı, ölmek, ölüm, son, son vermek, sona ermek, sonuç, sonuca ulaşmak, sonuçlanmak, taraf, uç, yok etmek
 • endanger:tehlikeye atmak
 • endangered:tehlikeye atmak
 • endangering:riske sokan, tehlikeye atan, tehlikeye atma
 • endear:sevdirmek
 • endearing:alımlı, cazip, çekici, şefkâtli, sevecen
 • endearment:okşayıcı söz, tatlı söz
 • endeavor:çaba, çaba harcamak, çabalamak, çalışmak, gayret, gayret etmek, uğraş, uğraşmak
 • endeavored:çaba harcamak, çabalamak, çalışmak, gayret etmek, uğraşmak
 • endeavoring:çaba harcamak, çabalamak, çalışmak, gayret etmek, uğraşmak
 • endeavour:çaba, çaba harcamak, çabalamak, çalışmak, gayret, gayret etmek, uğraş, uğraşmak
 • endeavoured:çaba harcamak, çabalamak, çalışmak, gayret etmek, uğraşmak
 • endeavouring:çaba harcamak, çabalamak, çalışmak, gayret etmek, uğraşmak
 • ended:bitirmek, bitmek, ölmek, son vermek, sona ermek, sonuca ulaşmak, sonuçlanmak, yok etmek
 • endemic:bitki örtüsü, özgü, sık görülen, yaygın, yöresel, yöresel hastalık, yöreye özgü hayvan
 • endgame:oyun sonu, son hamle
 • ending:bitirme, ecel, ölüm, son, sona erme, sonek, takı
 • endings:bitirme, ecel, ölüm, son, sona erme, sonek, takı
 • endive:hindiba
 • endless:bitmek bilmeyen, bitmez tükenmez, daimi, ebedi, ölümsüz, sonsuz, uçsuz bucaksız
 • endlessness:devamlılık, sonsuzluk
 • endlong:uzunluğuna
 • endmost:en son, en uzak
 • endocarditis:endokardit, kâlp içzarı iltihabı
 • endocrine:endokrin, iç salgı ile ilgili
 • endocrinology:endokrinoloji, iç salgı bezleri bilim dalı
 • endogamy:aile içi evlilik, endogami, içerden evlenme
 • endoparasite:asalak, içparazit
 • endorse:arkasına yazmak, ciro etmek, desteklemek, havale etmek, onaylamak
 • endorsed:arkasına yazmak, ciro etmek, desteklemek, havale etmek, onaylamak
 • endorsee:ciro edilen kimse, lehdar
 • endorsement:açıklama, ciro, destek, havale, onay
 • endorser:ciranta, ciro eden kimse, cirocu
 • endorsing:arkasına yazmak, ciro etmek, desteklemek, havale etmek, onaylamak
 • endosperm:besidoku
 • endow:bağışlamak, bahşetmek, gelir bağlamak, vermek
 • endowed:bahşedilen, verilen
 • endowment:allah vergisi yetenek, bağış, bağışlama, bahşetme
 • endpaper:kitap başına eklenen sayfalar, kitap sonuna eklenen sayfalar
 • ends:akıbet, bitirmek, bitmek, erek, izmarit, kafa, kalıntı, ölmek, ölüm, son, son vermek, sona ermek, sonuç, sonuca ulaşmak, sonuçlanmak, taraf, uç, yok etmek
 • endurable:çekilir, katlanılır
 • endurance:dayanıklılık, dayanma, devam, katlanma, sabır, süreklilik, tahammül
 • endure:dayanmak, devam etmek, dişini sıkmak, durmak, katlanmak, sabretmek, sürmek, var olmak
 • enduring:baki, dayanıklı, sabırlı, sürekli, uzun süren
 • endways:dik olarak, uç uca, ucu öne doğru
 • endwise:dik olarak, uç uca, ucu öne doğru
 • enema:lavman, lavman sıvısı
 • enemata:lavman, lavman sıvısı
 • enemies:düşman, düşman kuvvetleri, hasım
 • enemy:düşman, düşman kuvvetleri, düşmana ait, hasım
 • energetic:çalışkan, enerjik, faal, güçlü, kuvvetli
 • energise:enerji sarfetmek, enerji vermek, güç vermek, harekete geçirmek
 • energize:enerji sarfetmek, enerji vermek, güç vermek, harekete geçirmek
 • energizing:enerji sarfetmek, enerji vermek, güç vermek, harekete geçirmek
 • energumen:cin çarpmış kimse, fanatik
 • energy:enerji, erke, gayret, güç, kuvvet
 • enervate:cesaretini kırmak, gevşetmek, kuvvetten düşürmek, moralini bozmak, zayıflatmak
 • enervated:cesaretini kırmak, gevşetmek, kuvvetten düşürmek, moralini bozmak, zayıflatmak
 • enervating:cesaretini kırmak, gevşetmek, kuvvetten düşürmek, moralini bozmak, zayıflatmak
 • enervation:gevşeklik, moral bozukluğu, zayıflatma
 • enfeeble:halsiz bırakmak, kuvvetten düşürmek
 • enfeebled:halsiz bırakmak, kuvvetten düşürmek
 • enfeebling:halsiz bırakmak, kuvvetten düşürmek
 • enfeoff:tımar vermek
 • enfilade:bir tarafı taramak, tarama ateşi, tarama ateşi ettirmek, yan ateşi
 • enfold:katlamak, kıvırmak, kucaklamak, paketlemek, sarmak
 • enfolding:katlamak, kıvırmak, kucaklamak, paketlemek, sarmak
 • enforce:güçlendirmek, infaz etmek, sözünü geçirmek, uygulamak, zorla yaptırmak, zorlamak
 • enforceable:dava edilebilir, uygulanabilir, yürürlüğe konabilir
 • enforced:mecburi, zorunlu
 • enforcedly:baskıyla, mecburi, zorunlu olarak
 • enforcement:infaz, uygulama, zorlama
 • enforcing:güçlendirmek, infaz etmek, sözünü geçirmek, uygulamak, zorla yaptırmak, zorlamak
 • enframe:çerçevelemek
 • enfranchise:azat etmek, hak tanımak, kabul etmek, oy hakkı vermek, serbest bırakmak, sorumluluktan kurtarmak
 • enfranchisement:azat, hak tanıma, oy hakkı verme, vatandaşlığa kabul etme
 • enfranchising:azat etmek, hak tanımak, kabul etmek, oy hakkı vermek, serbest bırakmak, sorumluluktan kurtarmak
 • engage:bağlamak, bağlanmak, çarpışmaya girmek, çekmek, garanti etmek, işe almak, kullanmak, söz vermek, tutmak
 • engaged:bağlanmış, dolu, meşgul, nişanlı, rezerve, tutulmuş
 • engagement:birbirine geçme, çarpışma, nişan, nişanlanma, randevu, sorumluluk, söz, sözleşme, taahhüt, uğraş, yükümlülük
 • engagements:birbirine geçme, çarpışma, nişan, nişanlanma, randevu, sorumluluk, söz, sözleşme, taahhüt, uğraş, yükümlülük
 • engages:bağlamak, bağlanmak, çarpışmaya girmek, çekmek, garanti etmek, işe almak, kullanmak, söz vermek, tutmak
 • engaging:alımlı, birbirine geçen, çekici, kavrama, sempatik
 • engender:doğurmak, neden olmak
 • engendered:doğurmak, neden olmak
 • engendering:doğurmak, neden olmak
 • engine:alet edevat, itfaiye arabası, lokomotif, makine, makine takmak, motor, motor takmak
 • engineer:çarkçı, düzenlemek, makine mühendisi, makinist, mühendis, mühendisliğini yapmak, mühendislik yapmak, tekniker, teknisyen, yapmak
 • engineered:düzenlemek, mühendisliğini yapmak, mühendislik yapmak, yapmak
 • engineering:istihkâm hizmeti, mühendislik
 • engineman:makine ustası, makinist, motor ustası
 • enginering:istihkâm hizmeti, mühendislik
 • engird:kemer gibi sarmak, kuşatmak
 • engirding:kemer gibi sarmak, kuşatmak
 • engirdle:kemer gibi sarmak, kuşatmak
 • engirdling:kemer gibi sarmak, kuşatmak
 • england:ingiltere
 • englander:ingiliz, ingiltereli
 • english:ingiliz, ingiliz halkı, ingilizce, ingilizler, ingiltere
 • englishman:ingiliz, ingiliz erkeği
 • englishwoman:ingiliz, ingiliz kadını
 • engorge:fazla doldurmak, tıkamak, tıkınmak, yutmak
 • engorged:tıkalı, tıkanık, tıkanmış
 • engorging:fazla doldurmak, tıkamak, tıkınmak, yutmak
 • engraft:aşılamak, dikmek, sokmak, yerleştirmek
 • engrafting:aşılamak, dikmek, sokmak, yerleştirmek
 • engrain:boyamak, ham iken boyamak, içine işletmek
 • engrained:daniska, kökleşmiş, tam, yerleşmiş
 • engraining:boyamak, ham iken boyamak, içine işletmek
 • engrave:hakketmek, işlemek, kabartma yapmak, oymak
 • engraved:hakketmek, işlemek, kabartma yapmak, oymak
 • engraver:hakkâk, oymacı
 • engraving:gravür, gravür sanatı, hakkaklık, işleme, oyma, oyma işi, oyma resim, oymacılık
 • engross:çekmek, cezbetmek, dalmak, dikkatini vermek, hazırlamak, resmi dille yazmak, tekeline almak, temize çekmek
 • engrossed:dalgın, dalmış, düşünceye dalmış, meşgul
 • engrossing:çekici, düşündürücü, ilginç, zihni kurcalayan
 • engrossment:dalma, meşgul olma, piyasayı tekeline alma, stoklama, temize çekilmiş belge
 • engulf:dalıp gitmek, içine çekmek, yutmak, yutulmak
 • engulfing:dalıp gitmek, içine çekmek, yutmak, yutulmak
 • enhance:abartmak, artırmak, büyütmek, yükseltmek
 • enhancement:artırılma, artırma, artış
 • enhancements:artırılma, artırma, artış
 • enhances:abartmak, artırmak, büyütmek, yükseltmek
 • enhancing:abartmak, artırmak, büyütmek, yükseltmek
 • enigma:anlaşılmaz kimse, bilmece, esrar, gizem, muamma
 • enigmata:anlaşılmaz kimse, bilmece, esrar, gizem, muamma
 • enigmatic:bilmece gibi, esrarengiz, gizemli
 • enigmatical:bilmece gibi, esrarengiz, gizemli
 • enigmatize:anlaşılmaz hale getirmek, bilinmezleştirmek, bilmece gibi konuşmak
 • enjoin:empoze etmek, emretmek, istemek, menetmek, yasaklamak
 • enjoined:empoze etmek, emretmek, istemek, menetmek, yasaklamak
 • enjoining:empoze etmek, emretmek, istemek, menetmek, yasaklamak
 • enjoy:beğenmek, haz almak, hoşlanmak, hoşuna gitmek, sahip olmak, sevmek, tadına varmak, tadını çıkarmak, yararlanmak, zevk almak
 • enjoyable:eğlenceli, hoş, tadı çıkarılabilir, yenilebilir, zevkli
 • enjoyed:beğenmek, haz almak, hoşlanmak, hoşuna gitmek, sahip olmak, sevmek, tadına varmak, tadını çıkarmak, yararlanmak, zevk almak
 • enjoying:beğenmek, haz almak, hoşlanmak, hoşuna gitmek, sahip olmak, sevmek, tadına varmak, tadını çıkarmak, yararlanmak, zevk almak
 • enjoyment:ağız tadı, beğenme, haz, hoşlanma, yararlanma, zevk
 • enkindle:alevlendirmek, tutuşturmak
 • enkindled:alevlendirmek, tutuşturmak
 • enkindling:alevlendirmek, tutuşturmak
 • enlace:birbirine geçirmek, dolamak, sarmak
 • enlacing:birbirine geçirmek, dolamak, sarmak
 • enlarge:ayrıntıya girmek, büyümek, büyütmek, geliştirmek, genişlemek, genişletmek, uzatmak
 • enlarged:ayrıntıya girmek, büyümek, büyütmek, geliştirmek, genişlemek, genişletmek, uzatmak
 • enlargement:büyüme, büyütme, genişleme, yayılma
 • enlarger:agrandisör, büyütücü
 • enlarging:ayrıntıya girmek, büyümek, büyütmek, geliştirmek, genişlemek, genişletmek, uzatmak
 • enlighten:aydınlatmak, bilgi vermek, öğretmek
 • enlightened:açık fikirli, aydın, aydınlatılmış, kültürlü, okumuş
 • enlightening:aydınlatıcı
 • enlightenment:aydınlatma, aydınlık, ilim irfan
 • enlist:asker olmak, askere almak, askere kaydetmek, gönüllü yazılmak, kaydetmek, kayırmak, sağlamak
 • enlisting:asker olmak, askere almak, askere kaydetmek, gönüllü yazılmak, kaydetmek, kayırmak, sağlamak
 • enlistment:askere alma, askerlik, elde etme, gönüllü yazılma, sağlama
 • enliven:canlandırmak, ihya etmek, neşelendirmek
 • enlivened:canlandırmak, ihya etmek, neşelendirmek
 • enlivening:canlandırıcı
 • enmasse:hep beraber, hep birlikte, toplu halde, topluca
 • enmesh:ağa düşürmek, tuzağa düşürmek
 • enmeshed:ağa düşürmek, tuzağa düşürmek
 • enmity:düşmanlık, kin, nefret
 • ennoble:asilleştirmek, soylulaştırmak, yüceltmek, yükseltmek
 • ennoblement:asalet verme, yüceltme
 • ennobling:asalet veren, yüceltici
 • ennui:bıkkınlık, can sıkıntısı
 • enormity:alçaklık, büyüklük, cinayet, iğrençlik, irilik, kötülük
 • enormous:azman, büyük, dağ gibi, kocaman, koskocaman, muazzam
 • enormously:çok
 • enormousness:büyüklük, kocamanlık
 • enough:kâfi, yeter, yeteri kadar, yeterince, yeterli, yeterli miktar
 • enough!:bıktım!, yeter!
 • enounce:açıkça belirtmek, ifade etmek, öne sürmek
 • enouncing:açıkça belirtmek, ifade etmek, öne sürmek
 • enplane:uçağa bindirmek, uçağa binmek, uçağa yüklemek
 • enquire:araştırmak, sormak, soru sormak, soruşturmak
 • enquiring:meraklı, soran, soruşturan
 • enquiry:anket, araştırma, bahis, danışma, sorgu, soru, soruşturma, tahkikat, yoklama
 • enrage:çileden çıkarmak, kızdırmak, kudurtmak
 • enraged:çileden çıkmış, kızdırılmış, kuduruk, öfkeli
 • enraging:çileden çıkarmak, kızdırmak, kudurtmak
 • enrapt:kendinden geçmiş, mest olmuş
 • enrapture:aklını başından almak, mest etmek, sevince boğmak
 • enraptured:aklını başından almak, mest etmek, sevince boğmak
 • enrich:değer katmak, güçlendirmek, koyulaştırmak, süslemek, yüceltmek, zengin etmek, zenginleştirmek
 • enriched:değer katmak, güçlendirmek, koyulaştırmak, süslemek, yüceltmek, zengin etmek, zenginleştirmek
 • enriching:zenginleştirici
 • enrichment:kuvvetlendirme, süs, süsleme, zenginleştirme
 • enrichments:kuvvetlendirme, süs, süsleme, zenginleştirme
 • enrobe:elbise giydirmek, giydirmek
 • enrol:adını yazmak, askere almak, askere yazılmak, kabul etmek, kaydetmek, üye yapmak, yazılmak, yazmak
 • enroll:adını yazmak, askere almak, askere yazılmak, kabul etmek, kaydetmek, üye yapmak, yazılmak, yazmak
 • enrolling:adını yazmak, askere almak, askere yazılmak, kabul etmek, kaydetmek, üye yapmak, yazılmak, yazmak
 • enrollment:askere alma, başvurma, kaydetme, kaydolma, kayıt, kayıt toplamı, kütük, sicil, yazılma
 • enrolment:askere alma, başvurma, kaydetme, kaydolma, kayıt, kayıt toplamı, kütük, sicil, yazılma
 • ensconce:yerleştirmek
 • ensconcing:yerleştirmek
 • ensemble:birlik, döpiyes, grup, topluluk, uyumlu giysi
 • enshrine:kutsal bir yere koymak, kutsal kabul etmek, saklamak
 • enshrined:kutsal bir yere koymak, kutsal kabul etmek, saklamak
 • enshroud:gizlemek, kefene sarmak, örtmek
 • enshrouded:gizlemek, kefene sarmak, örtmek
 • enshrouding:gizlemek, kefene sarmak, örtmek
 • ensign:bayrak, bayraktar, deniz asteğmeni, işaret, nişan, rütbe işareti, sancak, simge
 • ensilage:ambara koyma, siloya konan yem, siloya koyma, siloya koymak, yemleri ambara koymak
 • ensile:siloya koymak, yemleri ambara koymak
 • enslave:esir etmek, köle yapmak
 • enslaved:esir etmek, köle yapmak
 • enslavement:esaret, köleleştirme, kölelik, körü körüne bağlılık
 • ensnare:kapana kıstırmak, kapanla yakalamak, tuzağa düşürmek
 • ensnaring:kapana kıstırmak, kapanla yakalamak, tuzağa düşürmek
 • ensue:ardından gelmek, doğmak, sonradan gelmek, sonucu olmak
 • ensued:ardından gelmek, doğmak, sonradan gelmek, sonucu olmak
 • ensuing:ardından gelen, ertesi, sonraki
 • ensure:garantiye almak, sağlama almak, sağlamak, sigorta etmek
 • ensured:garantiye almak, sağlama almak, sağlamak, sigorta etmek
 • ensuring:garantiye almak, sağlama almak, sağlamak, sigorta etmek
 • entablement:kaide
 • entail:gerektirmek, kaosamak, mülkiyeti muhafaza, şarta bağlamak, satılmaması koşuluyla vermek, yol açmak
 • entailed:gerektirmek, kaosamak, şarta bağlamak, satılmaması koşuluyla vermek, yol açmak
 • entangle:başını derde sokmak, bulaştırmak, dolaştırmak, karıştırmak
 • entangled:bulaşmış, çapraşık, dolaşık, karışmış, karmakarışık
 • entanglement:dikenli tel engeli, dolaşıklık, engel, gönül iğleri, gönül işleri, karmaşıklık, zorluk
 • entangling:başını derde sokmak, bulaştırmak, dolaştırmak, karıştırmak
 • entente:anlaşma, itilaf, uyuşma
 • enter:giriş yapmak, girmek, gümrük beyanında bulunmak, içeri girmek, içeriye girmek, katılmak, kaydetmek, kaydolmak, sahneye çıkmak, sokmak, yazılmak, yazmak
 • enteric:bağırsak, bağırsaklara ait, ince bağırsak iltihabına ait
 • entering:girme
 • enteritis:enterit, ince bağırsak iltihabı
 • enteron:bağırsak
 • enterpreneur:eğlence düzenleyicisi, girişimci, müteahhit
 • enterprise:atılganlık, atılım, cesaret, girişim, girişkenlik, kuruluş, teşebbüs
 • enterprising:atılgan, cesur, girişimci, girişken, uyanık
 • entertain:ağırlamak, aklında bulundurmak, eğlendirmek, misafir etmek, oyalamak
 • entertained:ağırlamak, aklında bulundurmak, eğlendirmek, misafir etmek, oyalamak
 • entertainer:ağırlayan kimse, eğlendiren kimse, gösterici
 • entertaining:eğlenceli, eğlendirici
 • entertainment:ağırlama, alem, davet, eğlence, gösteri, misafir etme, ziyafet
 • entertainments:ağırlama, alem, davet, eğlence, gösteri, misafir etme, ziyafet
 • entertaint:ağırlama, alem, davet, eğlence, gösteri, misafir etme, ziyafet
 • entertaintment:ağırlama, alem, davet, eğlence, gösteri, misafir etme, ziyafet
 • enthalpy:toplu ısı
 • enthral:bağlamak, büyülemek, esir etmek, etkilemek
 • enthrall:bağlamak, büyülemek, esir etmek, etkilemek
 • enthralled:bağlamak, büyülemek, esir etmek, etkilemek
 • enthralling:büyüleyici, çekici, hayran bırakan
 • enthrallment:büyüleme, esaret, kendine bağlama, kölelik
 • enthralment:büyüleme, esaret, kendine bağlama, kölelik
 • enthrone:başına taç etmek, göklere çıkarmak, taç giydirmek, tahta çıkarmak
 • enthroned:başına taç etmek, göklere çıkarmak, taç giydirmek, tahta çıkarmak
 • enthronement:taç giydirme, tahta çıkarma
 • enthroning:başına taç etmek, göklere çıkarmak, taç giydirmek, tahta çıkarmak
 • enthuse:azmettirmek, ballandıra ballandıra anlatmak, bayılmak, coşmak, coşturmak, gayrete gelmek, hayran bırakmak, hayran kalmak
 • enthusiasm:coşku, coşkunluk, gayret, hayranlık, heves, heyecan, istek, şevk
 • enthusiast:ateşli taraftar, coşkun kimse, hayran, istekli kimse
 • enthusiastic:ateşli, can atan, coşkulu, hevesli, istekli
 • enthusiasts:ateşli taraftar, coşkun kimse, hayran, istekli kimse
 • enthusing:azmettirmek, ballandıra ballandıra anlatmak, bayılmak, coşmak, coşturmak, gayrete gelmek, hayran bırakmak, hayran kalmak
 • entice:ayartmak, baştan çıkarmak, ikna etmek, kandırmak
 • enticement:ayartma, baştan çıkarma, cazibe, ikna
 • enticing:ayartıcı, baştan çıkarıcı, cazibeli, cazip, fettan, işveli
 • entire:bütün, hepsi, iğdiş edilmemiş, iğdiş edilmemiş at, katışıksız, saf, tam, tüm
 • entirely:baştan sona, büsbütün, bütünüyle, tamamen, tümüyle
 • entirety:bütünlük, tamlık, tüm
 • entities:öz, tüzellik, varlık, varoluş
 • entitle:adlandırmak, hak etmek, hak tanımak, isimlendirmek, ünvan vermek, yetki vermek
 • entitled:adlı, isminde
 • entitlement:ad verme, yetki verme
 • entitlements:ad verme, yetki verme
 • entitling:adlandırmak, hak etmek, hak tanımak, isimlendirmek, ünvan vermek, yetki vermek
 • entity:öz, tüzellik, varlık, varoluş
 • entomb:gömmek, mezar olmak, mezara koymak
 • entombed:gömmek, mezar olmak, mezara koymak
 • entombing:gömmek, mezar olmak, mezara koymak
 • entombment:gömme, mezara koyma
 • entomologist:böcekbilimci, entomolojist
 • entomology:böcekbilim, entomoloji
 • entourage:arkadaş çevresi, çevre, muhit
 • entracte:antrakt, antrakt muziği, perde arası
 • entr’acte:antrakt, antrakt muziği, perde arası
 • entrails:bağırsaklar, iç kısımlar, iç organlar
 • entrain:trene bindirmek, trene binmek, trene yüklemek
 • entrance:antre, atılma, büyülemek, giriş, girme, hayran bırakmak, kapı, kendinden geçirmek, mest etmek, sahneye çıkma
 • entranced:kendinden geçmiş, mest olmuş
 • entrancement:büyülenme, mest olma
 • entrancing:büyüleyici, hayran eden, mest eden
 • entrant:aday, giren kimse, girişimci, kaydolan kimse, yarışmacı
 • entrants:aday, giren kimse, girişimci, kaydolan kimse, yarışmacı
 • entrap:ayartmak, tuzağa düşürmek, yakalamak
 • entrapping:ayartmak, tuzağa düşürmek, yakalamak
 • entreat:rica etmek, üstelemek, yalvarmak
 • entreating:rica etmek, üstelemek, yalvarmak
 • entreatingly:dalavereci, düzenbaz, entrikacı, ilgi çekici, merak uyandırıcı, şaşırtıcı
 • entreaty:rica, üsteleme, yalvarma
 • entree:antre, başlangıç yemeği, giriş, giriş müziği
 • entrée:antre, başlangıç yemeği, giriş, giriş müziği
 • entrees:antre, başlangıç yemeği, giriş, giriş müziği
 • entrench:sağlama almak, siper kazmak, siperlerle kuşatmak, yerleştirmek
 • entrenched:değişmez, sabit, yerleşik
 • entrenching:sağlama almak, siper kazmak, siperlerle kuşatmak, yerleştirmek
 • entrenchment:hendek kazma, siper
 • entrepot:antrepo, depo, ticaret merkezi
 • entrepôt:antrepo, depo, ticaret merkezi
 • entrepreneur:eğlence düzenleyicisi, girişimci, müteahhit
 • :eğlence düzenleyicisi, girişimci, müteahhit
 • entrepreneurial:girişim ile ilgili, girişimci
 • entresol:asma kat
 • entries:antre, girdi, giriş, girme, kalem, kapı, katılma, kayıt, madde, sahneye çıkma
 • entropy:entropi, kullanılmaz enerji miktarı
 • entruck:kamyona binmek, kamyona yüklemek
 • entrust:emanet etmek, görevlendirmek
 • entrusted:emanet etmek, görevlendirmek
 • entrusting:görevlendirme
 • entry:antre, girdi, giriş, girme, kalem, kapı, katılma, kayıt, madde, sahneye çıkma
 • entwine:bükmek, dolaştırmak, kıvırmak, sarmak, tırmanmak
 • entwined:dolaşık
 • entwining:bükmek, dolaştırmak, kıvırmak, sarmak, tırmanmak
 • entwist:bükmek, burmak, kıvırmak, örmek, sarmak
 • entwisting:bükmek, burmak, kıvırmak, örmek, sarmak
 • enucleate:açıklamak, almak, aydınlatmak, çıkarmak
 • enucleating:açıklamak, almak, aydınlatmak, çıkarmak
 • enumerate:belirtmek, birer birer saymak, sayıp dökmek, saymak
 • enumerated:belirtmek, birer birer saymak, sayıp dökmek, saymak
 • enumeration:döküm, sayım, sayım listesi
 • enumerator:sayım görevlisi, sayım memuru
 • enunciate:bildirmek, iddia etmek, ilan etmek, ileri sürmek, kesinlikle ifade etmek, söylemek
 • enunciation:ifade, ilan, ileri sürme
 • enunciative:belirtici, ifade edici
 • enure:alıştırmak, yürürlüğe girmek
 • enuresis:idrarını tutamama
 • envelop:kaplamak, kuşatmak, örtmek, sarmak
 • envelope:kılıf, örtü, torba, zarf
 • envelopes:kılıf, örtü, torba, zarf
 • envelopment:kuşatma, örtme, sarma
 • envenom:aşılamak, dolduruşa getirmek, kızıştırmak, zehir katmak, zehirlemek
 • envenomed:aşılamak, dolduruşa getirmek, kızıştırmak, zehir katmak, zehirlemek
 • envenoming:aşılamak, dolduruşa getirmek, kızıştırmak, zehir katmak, zehirlemek
 • enviable:gıpta edilecek, imrenilecek, kıskanılacak
 • envied:çekememek, gıpta etmek, gözü kalmak, imrenmek, kıskanmak
 • envious:gıpta eden, kıskanan, kıskanç
 • enviromental:çevre, çevresel
 • environ:çevrelemek, etrafını sarmak, kuşatmak
 • environing:çevrelemek, etrafını sarmak, kuşatmak
 • environment:çevre, etraf, ortam
 • environmental:çevre, çevresel
 • environmentalism:çevrecilik
 • environmentalist:çevreci, yeşiller taraftarı
 • environmentally:çevresel olarak
 • environs:civar, dolay, etraf
 • envisage:göze almak, kafasında canlandırmak, önceden düşünmek
 • :göze almak, kafasında canlandırmak, önceden düşünmek
 • envisaging:göze almak, kafasında canlandırmak, önceden düşünmek
 • envision:düşünmek, gözünün önüne getirmek
 • envisioned:düşünmek, gözünün önüne getirmek
 • envisioning:düşünmek, gözünün önüne getirmek
 • envisions:düşünmek, gözünün önüne getirmek
 • envolope:kılıf, örtü, torba, zarf
 • envoy:delege, elçi, resul, temsilci, yazarın yazıdaki son sözü
 • envoys:delege, elçi, resul, temsilci, yazarın yazıdaki son sözü
 • envy:çekememek, çekememezlik, gıpta, gıpta edilen şey, gıpta etmek, gözü kalmak, haset, imrenme, imrenmek, kıskançlık, kıskanılan kimse, kıskanmak
 • envying:çekememek, gıpta etmek, gözü kalmak, imrenmek, kıskanmak
 • enwrap:dolamak, sarmak
 • enwrapping:dolamak, sarmak
 • enzyme:enzim, ferment
 • enzymes:enzim, ferment
 • eocene:eosen
 • eon:çok uzun zaman, ebediyet, evrenin yaşı, sonsuzluk
 • eons:çok uzun zaman, ebediyet, evrenin yaşı, sonsuzluk
 • eparchy:piskoposluk, vilayet
 • epaulet:apolet, omuzluk
 • epaulette:apolet, omuzluk
 • epee:epe, eskrimde bir kılıç türü
 • ephemera:bir günlük ömrü olan böcek, efemerid, kısa ömürlü şey
 • ephemeral:fani, geçici, kısa ömürlü
 • ephemeron:efemerid, kısa ömürlü şey
 • epic:destan, destan tarzı oyun, destansı, epik, epope, kahramanca
 • epicene:eril ve dişil hali aynı olan, üniseks
 • epicenter:can alıcı nokta, deprem merkezi, merkez üssü
 • epicentre:can alıcı nokta, deprem merkezi, merkez üssü
 • epicentrum:can alıcı nokta, deprem merkezi, merkez üssü
 • epicure:damak zevkine sahip kimse, keyfine düşkün kimse
 • epicurean:epikür felsefesi yanlısı, epikür felsefesine ait, yemek ve içkide zevk sahibi kimse, zevk sahibi, zevk ve sefaya düşkün
 • epidemic:epidemi, salgın, salgın hastalık, yaygın
 • epidemical:salgın, yaygın
 • epidemiology:epidemioloji, salgın hastalıklar bilimi
 • epidermal:üst deriye ait
 • epidermic:üst deriye ait
 • epidermis:epidermis, üst deri
 • epiglottis:epiglot, küçük dil
 • epigone:epigon
 • epigram:epigram, iğneli söz, nükte, nükteli söz, taşlama, vecize
 • epigrammatic:epigram tarzında, hicivli, nükteli
 • epigrammatist:nükteci, vecize yazan kimse
 • epigrammatize:epigram şeklinde anlatmak, hicvetmek, nükte yapmak
 • epigraph:epigraf, kitabe, özdeyiş, yazıt
 • epigraphy:eski yazıtlar bilimi
 • epilation:epilasyon
 • epilator:epilatör
 • epilepsy:epilepsi, sara
 • epileptic:epileptik, saralı, saralı kimse, saraya ait
 • epilog:son söz, sonuç bölümü
 • epilogue:son söz, sonuç bölümü
 • epiphany:epifani, tanrı’nın görünmesi
 • epiphyte:asalak olmayan konuk bitki
 • episcopacy:piskoposlar, piskoposluk, piskoposluk idaresi
 • episcopal:piskoposlar ile ilgili, piskoposlarca yönetilen
 • episcopalian:piskoposluğa ait
 • episcopate:piskoposluk
 • episode:bölüm, kısım, olay, perde
 • episodic:aralıklı, bölümlerden oluşmuş, olaylı
 • epistemology:bilgi kuramı, epistomoloji
 • epistle:mektup, name
 • epistolary:mektuplara ait, mektuplardan oluşan, mektuplaşarak yürütülen
 • epitaph:kitabe, mezar yazıtı
 • epithelium:epitelyum, gözeli doku
 • epithet:hakaret, lakap, sıfat
 • epitome:öz, özet, simge, somut örnek
 • epitomise:örneği olmak, özetlemek
 • epitomising:örneği olmak, özetlemek
 • epitomize:örneği olmak, özetlemek
 • epitomized:örneği olmak, özetlemek
 • epitomizing:örneği olmak, özetlemek
 • epizoon:dış parazit hayvancık
 • epizootic:algın hastalık
 • epoch:çağ, devir, dönem
 • epochal:çığır açan, yeni döneme ait
 • eponym:bir yere adını veren kimse, soyuna adını veren kimse
 • epopee:destan, epik şiir
 • epos:destan, manzum hikâye
 • epoxy:epoksi
 • epsilon:epsilon
 • epsomsalts:ingiliz tuzu, magnezyum sülfat
 • epulation:epilasyon
 • eqality:denklik, eşitlik, eşlik, seviye
 • equability:değişmezlik, dengelilik, ılımanlık, ılımlılık
 • equable:değişmez, dengeli, ılıman, ılımlı
 • equalisation:balans ayarı yapma, beraberlik, dengeleme, eşitleme, eşitlenme, eşitlik, uyuşma
 • equalise:balans ayarını yapmak, beraberliği sağlamak, beraberlik golü atmak, dengelemek, eşitlemek
 • equaliser:beraberlik golü, dengeleyici, ekolayzer, tabanca
 • equalising:balans ayarını yapmak, beraberliği sağlamak, beraberlik golü atmak, dengelemek, eşitlemek
 • equalitarian:eşitlik yanlısı
 • equality:denklik, eşitlik, eşlik, seviye
 • equalization:balans ayarı yapma, beraberlik, dengeleme, eşitleme, eşitlenme, eşitlik, uyuşma
 • equalize:balans ayarını yapmak, beraberliği sağlamak, beraberlik golü atmak, dengelemek, eşitlemek
 • equalizer:beraberlik golü, dengeleyici, ekolayzer, tabanca
 • equalizing:balans ayarını yapmak, beraberliği sağlamak, beraberlik golü atmak, dengelemek, eşitlemek
 • equalling:bir olmak, eş değerde olmak, yetişmek
 • equally:aynı derecede, eşit olarak, eşit ölçüde
 • equals:akran, bir olmak, denk, emsal, eş değerde olmak, yaşıt, yetişmek
 • equanimity:ağırbaşlılık, ölçülü olma, sakinlik, temkin
 • equate:denklem ile göstermek, eşit olmak, eşit tutmak, eşitlemek, kıyaslamak
 • equating:denklem ile göstermek, eşit olmak, eşit tutmak, eşitlemek, kıyaslamak
 • equation:denge, denklem, eşitlik
 • equator:ekvator
 • equatorial:ekvatora ait, ekvatora yakın, ekvatoral
 • equerry:ahır bakıcısı, emir eri, kişisel hizmetçi
 • equestrian:atlı, binici, binicilik ile ilgili
 • equiangular:eşit açılı
 • equiavalent:bedel, denk, eşdeğer, eşit, eşitlik, karşılık
 • equidistant:eşit uzaklıkta, paralel
 • equilateral:eşit kenarlı, eşkenar, eşkenar şekil, ikizkenar
 • equilibrate:balansını sağlamak, dengelemek
 • equilibrating:balansını sağlamak, dengelemek
 • equilibration:denge, dengeleme
 • equilibria:denge, denklik, karalılık, tarafsızlık
 • equilibrist:akrobat, dengeci, ip cambazı
 • equilibrium:denge, denklik, karalılık, tarafsızlık
 • equine:at, at gibi, ata ait
 • equinoctial:ekinoks zamanı olan, ekvatoral, göksel ekvator, gündönümüne ait
 • equinox:ekinoks, gece gündüz eşitliği, gündönümü
 • equip:donatmak, giydirmek, hazırlamak, kuşatmak
 • equipage:atlı konak arabası, donanım, teçhizat, yolculuk yiyecekleri
 • equipment:araç gereç, doğuştan olan özellikler, donanım, ekipman, gereç, teçhizat
 • equipoise:denge, denge unsuru oluşturmak, dengede tutmak, eşit kuvvetle karşı koymak, kararlılık, karşı eşit kuvvet
 • equipollent:eşgüçlü
 • equiponderant:eşit ağırlıklı
 • equipotential:eşgüçlü
 • equipped:donanımlı, donatılmış, kuşanmış
 • equipping:donatım, donatma
 • equitable:adalete uygun, adil, eşitlikçi, insaflı, tarafsız
 • equitableness:adalet, tarafsızlık
 • equitably:adilane
 • equitation:binicilik
 • equities:adalet, aktörler birliği, eşitlikçilik, öz kaynak, tarafsızlık
 • equity:adalet, aktörler birliği, eşitlikçilik, öz kaynak, tarafsızlık
 • equivalence:denklik, eşitlik, karşılığı olma
 • equivalent:bedel, denk, eşdeğer, eşit, eşitlik, karşılık
 • equivocalness:belirsizlik, iki anlamlılık
 • equivocate:kaçamaklı konuşmak, kelime oyunu yapmak, lastikli sözcükler kullanmak
 • equivocation:belirsiz konuşma, kaçamaklı söz, kelime oyunu
 • equivocator:lastikli konuşan kimse
 • eradiation:ışın yayma, saçma
 • eradicate:kökünden halletmek, kökünden sökmek, kökünü kurutmak, yok etmek
 • eradicated:kökünden halletmek, kökünden sökmek, kökünü kurutmak, yok etmek
 • eradicating:kökünden halletmek, kökünden sökmek, kökünü kurutmak, yok etmek
 • eradication:kökünü kurutma, yok etme
 • erase:kazımak, öldürmek, silip atmak, silmek, temizlemek
 • erased:kazımak, öldürmek, silip atmak, silmek, temizlemek
 • eraser:kazıma çakısı, silgi
 • erasing:kazımak, öldürmek, silip atmak, silmek, temizlemek
 • erasion:hastalıklı dokuları kazıma, kazıma, kazıntı, silinti, silme
 • erasure:kazıntı, silinen şey, silinti, silme
 • ere:evvel, önce
 • erect:dik, diken diken, dikleşmek, dikmek, dimdik, ereksiyon halinde, inşa etmek, kaldırmak, kalkık, kalkmış, kurmak
 • erected:dikleşmek, dikmek, inşa etmek, kaldırmak, kurmak
 • erectile:dik durabilir, dikilebilir, ereksiyona ulaşabilir
 • erecting:dikme, kurma, montaj
 • erection:dikleşme, dikme, ereksiyon, kurma, yapı
 • erectness:açıklık, dikleşme, diklik, dürüstlük
 • erector:dik tutan şey, kurucu, organı kaldıran kas
 • erelong:birazdan, çok geçmeden, neredeyse, yakında
 • eremite:inzivaya çekilmiş kimse
 • erewhile:bir an evvel, bundan önce
 • erg:enerji birimi, erg
 • ergo:bundan dolayı, dolayısıyla
 • ergonomic:ergonomik, hareketleri kolaylaştıran, iş yapmaya uygun
 • ergonomics:ergonomi
 • ergot:çavdar mahmuzu
 • ergotism:çavdar mahmuzu hastalığı
 • erictile:dik durabilir, dikilebilir, ereksiyona ulaşabilir
 • eristic:tartışmalı
 • ermine:as, as kürkü, ermin
 • erode:aşındırmak, kemirmek, sarsmak, tüketmek
 • eroded:aşındırmak, kemirmek, sarsmak, tüketmek
 • eroding:aşındırmak, kemirmek, sarsmak, tüketmek
 • erogenic:cinsel istek uyandıran, erojen
 • erogenous:cinsel istek uyandıran, erojen
 • eroison:aşındırma, aşınma, erozyon, kemirme, sarsma
 • eros:havacılık
 • erosion:aşındırma, aşınma, erozyon, kemirme, sarsma
 • erosive:aşındırıcı
 • erotic:cinsel istek uyandıran, erotik, erotik kimse, seksi kimse
 • erotica:erotik konulu eserler
 • eroticism:erotizm, şehvet
 • err:günah işlemek, hata yapmak, yanılmak, yanlış olmak
 • errand:ayak işleri, bir iş için gönderme, getir götür işi
 • errands:ayak işleri, bir iş için gönderme, getir götür işi
 • errant:hatalı, maceracı, serseri, vefasız, yanlış
 • errantry:başıboşluk, maceracı fikirler, serserilik
 • erratic:değişken, düzensiz, gezen, kararsız, tuhaf
 • erratum:dizgi hatası, yanlış-doğru cetveli, yazım hatası
 • erring:günahkâr, hatalı, vefasız, yanlış yapan
 • erroneous:hatalı, yanlış
 • erroneously:yanlışlıkla
 • error:falso, hata, suç, yanılgı, yanlış, yanlışlık
 • ersatz:aslının yerine geçen şey, yapay, yerini tutan
 • erstwhile:bir zamanlar, bir zamanlarki, eski, eskiden, önceden, sabık, vaktiyle
 • eructate:geğirmek, püskürmek
 • eructating:geğirmek, püskürmek
 • eructation:geğirme, püskürme
 • erudite:alim, bilge, bilgili, bilgin, bilimsel
 • eruditely:bilgece, bilgince
 • erudition:alimlik, bilgelik, bilginlik, engin bilgi
 • erupt:çıkagelmek, çıkmak, fışkırmak, patlak vermek, patlamak, püskürmek
 • erupted:çıkagelmek, çıkmak, fışkırmak, patlak vermek, patlamak, püskürmek
 • erupting:çıkagelmek, çıkmak, fışkırmak, patlak vermek, patlamak, püskürmek
 • eruption:diş çıkması, fışkırma, kabarma, patlak verme, patlama, püskürme
 • eruptive:patlayan, püsküren
 • erysipelas:yılancık
 • erythema:iltihaptan kızarma, kızarıklık, kızartı
 • erythrocyte:alyuvar
 • erythrocytes:alyuvar
 • escalade:merdivenle çıkarak saldırmak
 • escalate:artırmak, çıkmak, kızıştırmak, yükselmek, yükseltmek
 • escalating:artırmak, çıkmak, kızıştırmak, yükselmek, yükseltmek
 • escalation:gerginlik, kızışma, pahalanma, yükselme
 • escalator:eskalasyon şartı, yürüyen merdiven
 • escalope:eskalop, et dilimi, şnitzel
 • escapade:çılgınlık, hoppalık, kaçamak
 • escapades:çılgınlık, hoppalık, kaçamak
 • escape:aklına gelmemek, atlatmak, dinlendirici şey, firar, firar etmek, gözünden kaçmak, hatırından çıkmak, kaçak, kaçak yapmak, kaçıp kurtulmak, kaçış, kaçış yolu, kaçma, kaçmak, kurtulma, kurtulmak, kurtuluş, paçayı sıyırmak, sızıntı, sızmak
 • escaped:aklına gelmemek, atlatmak, firar etmek, gözünden kaçmak, hatırından çıkmak, kaçak yapmak, kaçıp kurtulmak, kaçmak, kurtulmak, paçayı sıyırmak, sızmak
 • escapee:firari, kaçak
 • escapement:daktilo kayma düzeneği, saat maşası
 • escaping:aklına gelmemek, atlatmak, firar etmek, gözünden kaçmak, hatırından çıkmak, kaçak yapmak, kaçıp kurtulmak, kaçmak, kurtulmak, paçayı sıyırmak, sızmak
 • escapism:gerçeklerden kaçma
 • escapist:gerçeklerden kaçan, gerçeklerden kaçan kimse, hayal dünyasında yaşayan kimse, hayalperest, romantik
 • escargot:salyangoz
 • escarp:setin önündeki şey
 • escarpment:eğimli yüzey, sert ve kayalı yokuş, setlerle ile çevrilmiş alan
 • eschar:kabuk
 • eschatology:eskatologya
 • escheat:devletçe el koyulmak, devlete kalan mülk, devlete miras kalmak, devletin mirasçılık hakkı
 • eschew:kaçınmak, sakınmak
 • eschewing:kaçınmak, sakınmak
 • escort:eskort, eşlik etme, eşlik etmek, koruma, korumak, muhafız, refakât, refakât etmek, refakâtçı
 • escorted:eşlik etmek, korumak, refakât etmek
 • escorts:eskort, eşlik etme, eşlik etmek, koruma, korumak, muhafız, refakât, refakât etmek, refakâtçı
 • escritoire:çekmeceli yazı masası
 • esculapian:tıbbi, tıp, tıp tanrısı ile ilgili
 • esculent:yenir
 • escutcheon:arma, armalı kalkan, isim plâkası
 • eskimo:eskimo, eskimoca
 • esophagi:yemek borusu, yutak
 • esophagus:yemek borusu, yutak
 • esoteric:belli bir gruba hitap eden, ezoterik, gizli, özel
 • espalier:kafesle büyütülmüş meyve ağacı, meyve ağacı kafesi
 • espartograss:halfa otu, hasırotu
 • especial:ayrı, baş, özel
 • especially:bilhassa, özellikle
 • esperanto:esperanto, esperanto dili
 • espionage:casusluk
 • esplanade:düzlük, gezinti yeri, meydan
 • espousal:benimseme, evlenme, kabullenme, nikâh, nişan
 • espouse:başgöz etmek, benimsemek, evlendirmek, evlenmek, nişanlanmak
 • espoused:başgöz etmek, benimsemek, evlendirmek, evlenmek, nişanlanmak
 • espousing:başgöz etmek, benimsemek, evlendirmek, evlenmek, nişanlanmak
 • espresso:espresso, italyan kahvesi
 • esprit:can, neşe, ruh
 • espy:farketmek, görmek, gözetlemek, gözüne çarpmak
 • esquimau:eskimo, eskimoca
 • esquire:bey, beyefendi
 • essay:deneme, denemek, girişim, kalkışmak
 • essaying:denemek, kalkışmak
 • essayist:deneme yazarı
 • essays:deneme, denemek, girişim, kalkışmak
 • essence:cevher, esans, esas, nitelik, öz, ruh
 • essential:asıl gerekli şey, başlıca, esans türünden, esas olan şey, esas özellik, esaslı, gerekli, köklü, zorunlu
 • essentiality:asıl gereklilik, esas olan şey, zorunluluk
 • essentially:aslen, aslında, esasen
 • essentials:asıl gerekli şey, esas olan şey, esas özellik
 • est:en
 • establish:belirlemek, kanıtlamak, kurmak, pekiştirmek, saptamak, yapmak, yerleştirmek
 • established:belirlenmiş, kurulmuş, resmileşmiş, sabit, yerleşmiş
 • establishing:saptama
 • establishment:birlik, kadro, kurma, kuruluş, kurum, resmi kilise, şirket
 • estate:arazi, aşama, durum, emlâk, hal, malikâne, miras, mülk, sınıf, varlık
 • estates:arazi, aşama, durum, emlâk, hal, malikâne, miras, mülk, sınıf, varlık
 • esteem:addetmek, değer vermek, inanmak, itibar, kanı, kanısında olmak, rağbet, sanı, saygı, saygı duymak, saygınlık, takdir etmek
 • esteemed:hatırı sayılır, saygıdeğer, saygın
 • ester:ester
 • esthete:estet
 • esthetic:estetik
 • esthetical:estetik
 • esthetics:estetik, güzellik ilmi
 • estimable:değeri kestirilebilir, değerli, muhterem, saygıdeğer
 • estimate:biçmek, değer biçmek, değerlendirme, hesap, hüküm, hüküm vermek, kestirmek, ölçüm, tahmin, tahmin etmek, takdir, takdir etmek
 • estimated:tahmini
 • estimating:biçmek, değer biçmek, hüküm vermek, kestirmek, tahmin etmek, takdir etmek
 • estimation:değerlendirme, fikir, görüş, itibar, kanı, keşif, paha biçme, saygı, tahmin, takdir
 • estimator:değerlendirici, tahminci
 • estiva:yaz, yaz ile ilgili
 • estival:yaz, yaz ile ilgili
 • estop:engel olmak, menetmek, önlemek
 • estrade:yükseltilmiş zemin
 • estrange:soğutmak, uzaklaştırmak, yabancılaştırmak
 • estranged:ayrılmış, soğumuş, uzaklaşmış
 • estrangement:ayırma, soğuma, soğutma, uzaklaşma, yabancılaşma
 • estranging:soğutmak, uzaklaştırmak, yabancılaştırmak
 • estuary:haliç, nehir ağzı
 • esurient:aç, açgözlü, obur
 • et:-cik
 • :v.b., v.s., ve benzeri gibi, ve saire
 • etcetera:falan filân, ufak tefek şeyler
 • etceteras:falan filân, ufak tefek şeyler
 • etch:asitle hakketmek, hakketmek, iz bırakmak, kabartma yapmak, oymak, yeretmek
 • etched:asitle hakketmek, hakketmek, iz bırakmak, kabartma yapmak, oymak, yeretmek
 • etcher:hakkak, oymacı
 • etching:asitle yapılmış oyma, gravür, oymabaskı
 • eternal:baki, ebedi, ölmez, ölümsüz, sonsuz
 • eternalize:ebedileştirmek, sonsuza dek yaşatmak
 • eternalized:ebedileştirmek, sonsuza dek yaşatmak
 • eternally:bitip tükenmeden, ebediyen, sonsuz olarak, sonsuza dek
 • eternity:ahiret, ebedilik, ebediyet, ölümsüzlük, sonsuzluk
 • eternize:ebedileştirmek, sonsuza dek yaşatmak, sonsuzluğa kavuşturmak
 • etesian:etezyen, mevsim, mevsimlik, yıllık
 • ethene:etilen
 • ethenol:etanol
 • ether:eter, gökyüzü, lokmanruhu
 • ethereal:eter gibi, eterik, göksel, hafif ve ince, ruhani
 • etherealize:etere dönüştürmek, ruhlaştırmak
 • etherial:eter gibi, eterik, göksel, hafif ve ince, ruhani
 • etherize:etere dönüştürmek, eterle bayıltmak
 • ethic:ahlâk, ahlâka uygun, ahlâkbilim, ahlâki, ahlâklı, etik, reçete ile verilen, törel
 • ethical:ahlâka uygun, ahlâki, ahlâklı, reçete ile verilen, törel
 • ethics:ahlâk, ahlâk kuralları, törebilim
 • ethiopia:etiyopya, habeşistan
 • ethiopian:etiyopyalı, etiyopya’ya ait, habeş
 • ethmoid:kalburumsu
 • ethnic:etnik, etnik grup üyesi, ırksal
 • ethnical:etnik, ırksal
 • ethnics:etnik grup
 • ethnocentrism:ırkçılık, yabancı düşmanlığı
 • ethnocentrist:ırkçı
 • ethnographic:etnografik
 • ethnography:etnografya, kavim ve ırk bilgisi
 • ethnologic:etnolojik
 • ethnological:etnolojik
 • ethnology:etnoloji, ırkbilim
 • ethnoslraphy:etnografya, kavim ve ırk bilgisi
 • ethology:etoloji, hayvan davranışları bilimi
 • ethos:ahlâki değer, ahlâki yapı, kültür, kültürel yapı
 • ethyl:etil
 • ethylene:etilen
 • etiolate:ışıksızlıktan solmak, soldurmak
 • etiolated:solmuş
 • etiolation:güneşsizlikten solma, soldurma, zayıf düşme
 • etiology:nedenbilim
 • etiquette:etiket, görgü, görgü kuralları
 • etnography:etnografya, kavim ve ırk bilgisi
 • etude:etüt, tetkik
 • etymologist:etimolog, köktenbilimci
 • etymology:dilin köklerini araştıran bilim, etimoloji, köktenbilim
 • etymon:kök, köken, sözcük kökü
 • eucalypti:okaliptüs
 • eucalyptus:okaliptüs
 • eucharist:aşai rabbani ayini
 • euchre:baskın çıkmak, bir kâğıt oyunu, kurnazca yenmek
 • eucre:baskın çıkmak, bir kâğıt oyunu, kurnazca yenmek
 • eudiometer:gazölçer, odiyometre
 • eugenic:insan ırkını iyileştiren
 • eulogist:kaside yazarı, methiyeci, övgü yazarı
 • eulogistic:öven, övgü niteliğinde
 • eulogize:methetmek, övmek
 • eulogizing:methetmek, övmek
 • eulogy:kaside, methiye, övgü, övme
 • eunuch:hadım, haremağası
 • eupeptic:hazmettirici, neşeli, şen, sindirimi kolaylaştırıcı
 • euphemism:edebikelâm, örtmece
 • euphemistic:örtmeceli
 • euphonic:ahenkli, kulağa hoş gelen
 • euphonious:ahenkli, hoş sesli
 • euphonium:bakır nefesli çalgı, tüba
 • euphony:ahenk, kulağa hoş gelme, ses uyumu
 • euphorbia:sütleğen
 • euphoria:mutluluktan uçma, öfori, yerinde duramama, zindelik hissi
 • euphoric:öforik, sevinçten havalara uçan, yerinde duramayacak halde olan
 • euphory:öfori, sevinçten havalara uçma, yerinde duramama
 • euphuistic:süslü ifadelerle yazılan, yapmacıklı bir dille söylenen
 • eur:avrupa, avrupalı
 • eurasian:avrasyalı, avrupa-asya melezi, avrupa-asya melezi çocuk
 • eureka:buldum!
 • eureka!:buldum!
 • eurhythmic:ritmik, uyumlu
 • eurhythmical:ritmik, uyumlu
 • eurhythmics:ritmik dans, ritmik jimnastik, uyumlu vücut hareketleri
 • euro:avrupa, avrupa’ya ait
 • europe:avrupa
 • european:avrupa, avrupalı, avrupa’ya özgü
 • europeanism:avrupalılaşma
 • europeanize:avrupalılaşmak, avrupalılaştırmak
 • europeans:avrupalı
 • euros:euro
 • euthanasia:acısız ölüm, ötenazi
 • evacuant:müshil, müshil ilacı
 • evacuate:boşaltmak, tahliye etmek, vücuttan dışarı atmak
 • evacuated:boşaltmak, tahliye etmek, vücuttan dışarı atmak
 • evacuating:boşaltmak, tahliye etmek, vücuttan dışarı atmak
 • evacuation:boşaltım, dışkı, dışkılama, kaka, tahliye
 • evade:başından savmak, kaçamak cevap vermek, kaçamak yapmak, kaçınmak, kaytarmak, kurtulmak, sakınmak, savuşturmak, yan çizmek
 • evader:kaçamaklı yol bulan kimse, yan çizen kimse, yırtan kimse
 • evading:başından savmak, kaçamak cevap vermek, kaçamak yapmak, kaçınmak, kaytarmak, kurtulmak, sakınmak, savuşturmak, yan çizmek
 • evaginate:içini dışına çevirmek, tersyüz etmek
 • evaluate:değer biçmek, değerlendirmek, ölçmek, paha biçmek
 • evaluated:değer biçmek, değerlendirmek, ölçmek, paha biçmek
 • evaluating:değer biçmek, değerlendirmek, ölçmek, paha biçmek
 • evaluation:değer tahmini, değerlendirme, ölçüm, paha biçme
 • evaluations:değer tahmini, değerlendirme, ölçüm, paha biçme
 • evaluative:değer biçen, değerlendiren
 • evalute:değer biçmek, değerlendirmek, ölçmek, paha biçmek
 • evanesce:gözden kaybolmak, silinmek, yok olmak
 • evanesced:gözden kaybolmak, silinmek, yok olmak
 • evanescence:gözden kaybolma, silinme, yok olma
 • evanescent:fani, gözden kaybolan, unutulup giden
 • evanescing:gözden kaybolmak, silinmek, yok olmak
 • evangel:müjde
 • evangelic:incil’e ait, incil’i öğretmeyle ilgili, protestanlığa ait
 • evangelical:incil’e ait, incil’i öğretmeyle ilgili, protestanlığa ait
 • evangelism:evangelizm, incil’i yayma, protestan mezhebi
 • evangelist:evangelist kimse, gezici vaiz, incili yazanlardan her biri
 • evangelize:hristiyanlığa döndürmek, incil’i öğretmek
 • evangelizing:hristiyanlığa döndürmek, incil’i öğretmek
 • evaporate:buharlaşmak, buharlaştırmak, uçmak, uçup gitmek, yok olmak
 • evaporated:buharlaştırılmış, kısmen suyu alınmış
 • evaporater:buharlaştırıcı aygıt
 • evaporating:uçucu
 • evaporation:buğulandırma, buğulanma, buharlaşma, buharlaştırma, uçup gitme
 • evaporator:buharlaştırıcı aygıt
 • evasion:bahane, kaçamak, kaçınma, kaçırma, sakınma
 • evasive:baştan savma, kaçamak, kaçamak yapmaya meyilli, kaçamaklı
 • evasiveness:baştan savmalık, kaçamaklık
 • evaulating:değer biçmek, değerlendirmek, ölçmek, paha biçmek
 • eve:akşam, arife, arife gecesi
 • eveluate:değer biçmek, değerlendirmek, ölçmek, paha biçmek
 • evengelize:hristiyanlığa döndürmek, incil’i öğretmek
 • evenhanded:adil, objektif, tarafsız
 • evening:akşam, son bölüm, son evreler, suare
 • evenings:akşam, son bölüm, son evreler, suare
 • evenly:başabaş olarak, düz bir şekilde, eşit olarak, hizalı olarak, tam olarak, yatay olarak
 • evenness:doğruluk, dürüstlük, düzlük, eşitlik, huzur, tarafsızlık
 • evensong:akğam duası, akşam duası
 • event:akıbet, durum, hadise, hal, karşılaşma, maç, olay, olgu, sonuç, vaka, yarışma
 • eventful:ciddi, maceralı, olaylı, önemli
 • eventially:neticede, nihayet, sonuçta, sonunda
 • eventide:akşam, akşam üzeri
 • eventless:olaysız
 • events:akıbet, durum, hadise, hal, karşılaşma, maç, olay, olgu, sonuç, vaka, yarışma
 • eventual:muhtemel, nihai, olası, son olarak, sonuç olarak
 • eventuality:ihtimal, olası sonuç, olasılık
 • eventually:neticede, nihayet, sonuçta, sonunda
 • eventuate:çıkmak, meydana gelmek, olmak, sonuçlanmak
 • eventuated:çıkmak, meydana gelmek, olmak, sonuçlanmak
 • eventuating:çıkmak, meydana gelmek, olmak, sonuçlanmak
 • ever:asla, daima, giderek, gitgide, hep, her zaman, hiç, olabildiğince
 • everglade:bataklık
 • evergreen:eskimeyen şarkı, hep yeşil kalan bitki, ölmeyen, unutulmayan, unutulmayan melodi, unutulmaz, yaprak dökmeyen, yaprak dökmeyen ağaç
 • everlasting:bitmek bilmeyen, devamlı, ebedi, ebediyet, kurutulabilen çiçek, ölümsüz, sık sık tekrarlanan, sonsuzluk, uzun süren
 • everlastingly:ebediyen, sonsuza dek, sürekli
 • evermore:daima, devamlı, ebediyen, hep, her zaman, sürekli olarak
 • eversion:içini dışına çevirme, ters döndürme, ters dönme, tersyüz etme
 • evert:içini dışına çevirmek, ters döndürmek, tersyüz etmek
 • every:bütün, her, her bir, her türlü
 • everybody:herkes
 • everyday:adi, basit, gündelik, günlük, her gün, her günkü, olağan, orta halli, vasat
 • everyman:sıradan adam, sokaktaki adam
 • everyone:her biri, herkes
 • everything:en önemli şey, her şey
 • everytime:daima, hep, her zaman
 • everywhere:her taraf, her tarafta, her yer, her yerde
 • evesive:baştan savma, kaçamak, kaçamak yapmaya meyilli, kaçamaklı
 • eveything:en önemli şey, her şey
 • evict:mahkeme kararıyla çıkartmak, tahliye ettirmek, yasal olarak el koymak
 • evicting:mahkeme kararıyla çıkartmak, tahliye ettirmek, yasal olarak el koymak
 • eviction:kanunen el koyma, mahkeme kararıyla tahliye, tahliye
 • evidence:açıklamak, açıklık, belirginlik, belirti, belirtmek, bulgu, delil, göstermek, göze çarpma, ifade, ispat, ispatlamak, iz, kanıt, kanıtlamak, şahit, şahitlik, tanık, tanıklık
 • evidencing:açıklamak, belirtmek, göstermek, ispatlamak, kanıtlamak
 • evident:açık, apaçık, aşikâr, belirgin, besbelli, ortada
 • evidentce:açıklamak, açıklık, belirginlik, belirti, belirtmek, bulgu, delil, göstermek, göze çarpma, ifade, ispat, ispatlamak, iz, kanıt, kanıtlamak, şahit, şahitlik, tanık, tanıklık
 • evidential:apaçık, aşikâr, delile ait, inandırıcı, kanıta dayanan, ortada
 • evidentiary:apaçık, aşikâr, delile ait, inandırıcı, kanıta dayanan, ortada
 • evidently:açıkça, apaçık, aşikâr olarak, besbelli, gözle görülür biçimde
 • evil:aksi, belâ, dert, fena, günah, günahkâr, kem, kötü, kötülük, musibet, şanssız, tâlihsiz, uğursuz, uğursuzluk, zarar, zararlı
 • evildoer:günahkâr, kötülük eden kimse, suçlu
 • evilly:kötü olarak
 • evils:belâ, dert, günah, kötülük, musibet, uğursuzluk, zarar
 • evince:açığa vurmak, açıkça göstermek, belli etmek
 • evincing:açığa vurmak, açıkça göstermek, belli etmek
 • evirate:hadım etmek, zayıflatmak
 • eviscerate:bağırsaklarını çıkarmak, en gerekli şeyden mahrum etmek, içini temizlemek
 • evisceration:bağırsaklarını çıkarma, içini temizleme
 • evocation:akla getirme, çağrışım yapma, hatırlatma, ruh çağırma
 • evocative:andıran, çağıran, hatırlatan
 • evoive:açmak, çıkarmak, evrim geçirmek, gelişmek, geliştirmek, yaymak
 • evoke:anımsatmak, çağrışım yapmak, hatırlatmak, ruh çağırmak, uyandırmak, yol açmak
 • evolution:açılım, açılma, arka arkaya gelme, evrim, gelişim, kök alma, verme, yayma
 • evolutionary:evrimsel, gelişme ile ilgili
 • evolutionism:evrimcilik
 • evolve:açmak, çıkarmak, evrim geçirmek, gelişmek, geliştirmek, yaymak
 • evolved:açmak, çıkarmak, evrim geçirmek, gelişmek, geliştirmek, yaymak
 • evreything:en önemli şey, her şey
 • ewe:koyun, marya
 • ewer:ibrik
 • ex:-de teslim, -den dışarı, eski, olmadan, olmaksızın, önceki, sabık, -siz, -sız
 • exacerbate:azdırmak, kızdırmak, kötüleştirmek, şiddetlendirmek, sinirlendirmek
 • exacerbating:azdırmak, kızdırmak, kötüleştirmek, şiddetlendirmek, sinirlendirmek
 • exacerbation:azdırma, şiddetlendirme, sinirlendirme
 • exact:dakik, dayatmak, doğru, gerçek, gerçekçi, gerektirmek, ısrarla istemek, istemek, kati, kesin, sert, tam, tamı tamına, titiz, zorla almak, zorlamak
 • exacting:detaylı, hoşgörüsüz, müşkülpesent, sert, titiz, zahmetli, zor, zor beğenen
 • exaction:haraç, haraç kesme, ısrarla isteme, zorla alınan şey, zorla alma
 • exactitude:doğruluk, katiyet, kesinlik, tamlık
 • exactly:aynen, kesin olarak, tam, tam olarak, tamam, tamamen, tamı tamına, titizlikle
 • exactly!:aynen!, çok doğru!, doğru!, kesinlikle!
 • exactness:doğruluk, hatasızlık, kesinlik, tamlık
 • exaggerate:abartılı konuşmak, abartmak, aşırıya kaçmak, büyütmek, ileri gitmek, şişirmek
 • exaggerated:abartılı, aşırı, şişirilmiş
 • exaggeratedly:abartılı bir şekilde, aşırı şekilde, şişirilmiş olarak
 • exaggerating:abartılı konuşmak, abartmak, aşırıya kaçmak, büyütmek, ileri gitmek, şişirmek
 • exaggeration:abartı, abartma, aşırılık, büyütme, mübâlağa
 • exaggerative:abartmalı
 • exaggerator:abartıcı kimse, bire bin katan kimse
 • exaggreated:abartılı, aşırı, şişirilmiş
 • exalt:artırmak, güçlendirmek, gururlandırmak, heyecanlandırmak, övmek, yüceltmek, yükseltmek
 • exaltation:coşkunluk, heyecan, övme, yüceltme, yükseltme
 • exalted:büyük, coşkun, engin, övgü dolu, yüce, yüksek
 • exalting:artırmak, güçlendirmek, gururlandırmak, heyecanlandırmak, övmek, yüceltmek, yükseltmek
 • exam:imtihan, muayene, sınav
 • examination:inceleme, kontrol, muayene, sınav, soruşturma, tahkikat, teftiş, tetkik, yoklama
 • examine:denetlemek, eleştirmek, incelemek, muayene etmek, sınamak, sınav yapmak, sorgulamak, sorguya çekmek, yoklamak
 • examined:denetlemek, eleştirmek, incelemek, muayene etmek, sınamak, sınav yapmak, sorgulamak, sorguya çekmek, yoklamak
 • examiner:muayene eden kimse, müfettiş, sınavı yapan kimse, sınayan kimse, sorgu hakimi, sorgulayan kimse
 • examining:denetlemek, eleştirmek, incelemek, muayene etmek, sınamak, sınav yapmak, sorgulamak, sorguya çekmek, yoklamak
 • example:ders, ibret, misal, örnek
 • examples:ders, ibret, misal, örnek
 • exams:imtihan, muayene, sınav
 • exanimate:cansız, ölü
 • exanthema:çiçek hastalığı lekesi, eksantem, kabartı
 • exarch:piskopos, vali
 • exarchate:piskoposluk, vilayet
 • exasperate:deli etmek, kızdırmak, öfkeden çıldırtmak, şiddetlendirmek
 • exasperated:deli etmek, kızdırmak, öfkeden çıldırtmak, şiddetlendirmek
 • exasperating:çileden çıkaran, öfkelendiren
 • exasperation:çileden çıkma, hiddet, öfke
 • excavate:kazı yapmak, kazmak, oymak
 • excavating:kazı yapmak, kazmak, oymak
 • excavation:çukur, hafriyat, kazı, kazma, oyuk
 • excavations:hafriyat, kazı işleri
 • excavator:hafriyat işçisi, kazı yapan kimse, kazma makinesi
 • exceed:aşırıya kaçmak, aşmak, geçmek, haddini aşmak, ileri gitmek, sınırı aşmak
 • exceeding:aşırı, olağanüstü, ölçüsüz
 • exceedingly:fazlasıyla, son derece
 • excel:geçmek, gölgede bırakmak, sivrilmek, üstün olmak
 • excelled:geçmek, gölgede bırakmak, sivrilmek, üstün olmak
 • excellence:mükemmellik, üstün olunan şey, üstünlük
 • excellency:ekselans, hazret
 • excellent:kusursuz, mükemmel, nefis, seçkin, üstün
 • excellent!:mükemmel!
 • excelling:geçmek, gölgede bırakmak, sivrilmek, üstün olmak
 • excelsior:talaş, yonga
 • except:ayırmak, başka, dışında, dışında tutmak, hariç tutmak, haricinde, itiraz etmek, karşı çıkmak, olmazsa, yoksa
 • excepted:ayırmak, dışında tutmak, hariç tutmak, itiraz etmek, karşı çıkmak
 • excepting:başka, dışında, hariç
 • exception:ayrım yapma, hariç tutma, istisna, kuraldışılık, sıradışı durum
 • exceptionable:itiraz edilebilir, yakışıksız
 • exceptional:ender, fevkalade, istisna, nadir, olağanüstü
 • exceptionally:fevkalade, istisna olarak, son derece
 • excerpt:alıntı, alıntı yapmak, özel baskı, seçme parça, seçme parça almak
 • excerpted:alıntı yapmak, seçme parça almak
 • excerpting:alıntı yapmak, seçme parça almak
 • excess:aşırılık, aşırıya kaçma, fazla, fazlalık, ilave, ölçüsüzlük, taşkınlık
 • excessive:aşırı, azgın, fahiş, fazla, haddinden fazla, lüzumsuz, ölçüsüz, taşkın
 • excessively:aşırı, çok fazla, fazlaca
 • exchange:almak, borsa, bozdurmak, bozma, bozmak, çevirmek, değiş tokuş, değiş tokuş etmek, değiştirme, değiştirmek, kambiyo, karşılıklı alıp verme, karşılıklı alıp vermek, karşılıklı olarak yapma, karşılıklı olarak yapmak, santral, takas, takas etmek, trampa
 • exchangeable:değiştirilebilir, takas edilebilir
 • exchequer:hazine, mali kaynaklar toplamı, maliye
 • excisable:vergilendirilebilir, vergiye tabi
 • excise:almak, kesmek, temizlemek, tüketim vergisi, vergi, vergi koymak, vergilendirmek
 • exciseman:vergi memuru, vergi tahsildarı
 • excision:alınan şey, alma, kesip çıkarma
 • excitability:heyecanlanma, telaşlı olma
 • excitable:heyecanlı, kolay heyecanlanan, telaşlı
 • excitant:uyarıcı şey
 • excitation:heyecanlandırma, ikaz etme, tahrik, uyarma
 • excite:azdırmak, heyecan uyandırmak, heyecanlandırmak, kışkırtmak, neden olmak, tahrik etmek, telaşlandırmak, uyandırmak, uyarmak
 • excited:coşkulu, hararetli, heyecanlanmış, heyecanlı, telaşlı, uyarılmış
 • excitement:coşku, heyecan, telaş, uyarılma, uyarma
 • exciter:uyarıcı dinamo
 • exciting:heyecan verici, heyecanlandırıcı, heyecanlı, ilginç, uyarıcı
 • exclaim:bağırıp çağırmak, bağırmak, haykırmak
 • exclaiming:bağırıp çağırmak, bağırmak, haykırmak
 • exclamation:bağırma, haykırış, nida, ünlem
 • exclamatory:ünlem ifade eden, ünlem niteliğinde olan
 • exclude:çıkarmak, dahil etmemek, dışında tutmak, dışlamak, hariç tutmak, içeri almamak, kovmak
 • excluded:çıkarmak, dahil etmemek, dışında tutmak, dışlamak, hariç tutmak, içeri almamak, kovmak
 • excluding:hariç
 • exclusion:çıkarma, dışında bırakma, hariç tutma, kovma
 • exclusive:ayrıcalıklı, hariç tutulan, herkese açık olmayan, özel, seçkin, tek
 • exclusively:özellikle, sadece, sırf, yalnız
 • exclusiveness:ayrıcalıklı olma, özel olma, seçkinlik, tek olma
 • excogitate:çıkarmak, düşünerek bulmak, düşünmek
 • excommunicate:aforoz etmek
 • excommunication:aforoz
 • excoriate:derisini soymak, derisini yüzmek, şiddetle eleştirmek, suçlamak
 • excoriated:derisini soymak, derisini yüzmek, şiddetle eleştirmek, suçlamak
 • excoriation:derisini yüzme, eleştirme, suçlama
 • excrement:bok, dışkı, kaka, pislik
 • excrescence:fazlalık, ur, yumru
 • excrescent:anormal büyüyen, gereğinden fazla, gereksiz, yumru gibi
 • excreta:çiş, dışkı, kaka, pislik
 • excrete:boşaltmak, çıkarmak, salgılamak
 • excreting:boşaltmak, çıkarmak, salgılamak
 • excretion:boşaltım, dışkı, salgı
 • excruciate:acı vermek, eziyet etmek, işkence etmek
 • excruciating:acı veren, eziyetli, ızdıraplı
 • exculpate:aklamak, suçsuz çıkarmak, temize çıkarmak
 • exculpating:aklamak, suçsuz çıkarmak, temize çıkarmak
 • exculpation:aklama, aklanma, beraat, suçsuzluğu belli olma, temize çıkarma
 • excursion:ayrılma, çelişki, farklılık, gezi, gezinti, sapma
 • excursionist:geziye çıkmış kimse
 • excursions:ayrılma, çelişki, farklılık, gezi, gezinti, sapma
 • excursive:dolaşan, düzensiz, gelişigüzel, konudan sapan
 • excusable:affedilebilir, hoş karşılanabilir, hoşgörülebilir, mazur görülebilir
 • excuse:affetmek, bağışlamak, bahane, döküntü, gerekçe, göz yummak, hoşgörmek, izin, izin vermek, kusuruna bakmamak, mazeret, mazur göstermek, muaf tutmak, özür
 • excused:affetmek, bağışlamak, göz yummak, hoşgörmek, izin vermek, kusuruna bakmamak, mazur göstermek, muaf tutmak
 • excusing:af
 • execrable:berbat, iğrenç
 • execrate:belâ okumak, iğrenmek, lanet etmek, nefret etmek
 • execrating:belâ okumak, iğrenmek, lanet etmek, nefret etmek
 • execration:iğrenme, lanet, nefret, tiksinme
 • executant:icra eden kimse, konser veren kimse, sergileyen kimse
 • execute:düzenlemek, gerçekleştirmek, idam etmek, infaz etmek, ortaya koymak, sergilemek, yapmak, yerine getirmek
 • executed:düzenlemek, gerçekleştirmek, idam etmek, infaz etmek, ortaya koymak, sergilemek, yapmak, yerine getirmek
 • executing:düzenlemek, gerçekleştirmek, idam etmek, infaz etmek, ortaya koymak, sergilemek, yapmak, yerine getirmek
 • execution:düzenleme, icra, idam, infaz, sergileme, uygulama, yapma, yerine getirme, yorum biçimi
 • executioner:cellat, gol atan oyuncu, golcü
 • executive:hükümet, icra, idareci, uygulama ile ilgili, yetkili, yönetici, yönetim, yürütme
 • executives:hükümet, idareci, yönetici
 • exegesis:kutsal kitap yorumu, yorum
 • exegete:yorumcu
 • exegetic:yorumlama ile ilgili
 • exegetics:tefsir sanatı, yorumculuk ilmi
 • exeggerate:abartılı konuşmak, abartmak, aşırıya kaçmak, büyütmek, ileri gitmek, şişirmek
 • exemplar:kopya, model, örnek, sembol, simge, suret
 • exemplary:ibret verici, örnek
 • exemplification:örnek, örnekleme, resmi onaylı suret
 • exemplify:örnek göstermek, örnek oluşturmak, örnek vermek, örneklemek, resmi onaylı suretini çıkarmak, temsil etmek
 • exemplifying:örnek göstermek, örnek oluşturmak, örnek vermek, örneklemek, resmi onaylı suretini çıkarmak, temsil etmek
 • exempt:çürüğe çıkarmak, muaf, muaf tutmak, özgür, serbest
 • exempted:muaf
 • exempting:çürüğe çıkarmak, muaf tutmak
 • exemption:bağışıklık, çürüğe ayırma, muafiyet, serbestlik
 • exemptions:dokunulmazlığı olan şey, haciz konulamaz şey
 • exequies:cenaze töreni
 • exercise:alıştırma, alıştırmak, çalışma, çalışma yapmak, çalıştırmak, egzersiz, egzersiz yapmak, göstermek, idman, kullanma, kullanmnak, talim, tören, uygulama, uygulamak, yapma, yerine getirme, yorum
 • exercised:alıştırmak, çalışma yapmak, çalıştırmak, egzersiz yapmak, göstermek, kullanmnak, uygulamak
 • exercises:alıştırma, alıştırmak, çalışma, çalışma yapmak, çalıştırmak, egzersiz, egzersiz yapmak, göstermek, idman, kullanma, kullanmnak, talim, tören, uygulama, uygulamak, yapma, yerine getirme, yorum
 • exercising:alıştırmak, çalışma yapmak, çalıştırmak, egzersiz yapmak, göstermek, kullanmnak, uygulamak
 • exert:harcamak, kullanmak, uygulamak
 • exerted:harcamak, kullanmak, uygulamak
 • exerting:harcamak, kullanmak, uygulamak
 • exertion:çaba, emek, gayret, sarfetme, uğraş, zahmet
 • exes:giderler, harcamalar, masraflar
 • exfoliate:pul pul dökmek, pul pul dökülmek
 • exfoliated:pul pul dökmek, pul pul dökülmek
 • exfoliation:pul pul dökülme
 • exhalation:buhar, gaz, koku, nefes, nefes verme, oh çekme, soluk
 • exhale:çıkarmak, nefes vermek, oh çekmek, yaymak
 • exhaust:bitirmek, boşalmak, boşaltmak, çıkarmak, çürük gaz, çürük istim, egzoz, kurutmak, tüketmek, yormak, yorulmak
 • exhausted:bezgin, bitap, bitkin, bitmiş, canı çıkmış, dermansız, halsiz, takâtsiz, tükenmiş, turşu gibi
 • exhauster:aspirator, gaz boşaltma düzeni
 • exhaustible:biter, tükenir
 • exhausting:boşaltan, tüketme, yorucu, zahmetli
 • exhaustion:bitkinlik, boşaltma, dermansızlık, takâtsizlik, tükenme, yorgunluk
 • exhaustive:ayrıntılı, detaylı, etraflı, kapsamlı, yorucu, zahmetli
 • exhibit:göstermek, ibraz edilen belge, ortaya koymak, sergi, sergilemek, sergilenen şey, sunmak, teşhir etmek
 • exhibiting:göstermek, ortaya koymak, sergilemek, sunmak, teşhir etmek
 • exhibition:burs, gösteri, ibraz etme, sergi, sergileme, sunma, teşhir, teşhir etme
 • exhibitionism:sergileme merakı, teşhircilik
 • exhibitionist:gösterimci, teşhirci
 • exhibitor:sergici, sergileyen kimse, sinemacı
 • exhilarate:canlandırmak, coşturmak, neşelendirmek
 • exhilarated:canlı, coşkulu, neşeli
 • exhilarating:canlandırıcı, neşelendirici
 • exhilaration:canlılık, keyif, neşe
 • exhort:cesaret vermek, öğüt vermek, tavsiye etmek, tembih etmek, uyarmak, yüreklendirmek
 • exhortation:tavsiye, tembih, teşvik, uyarı
 • exhorting:cesaret vermek, öğüt vermek, tavsiye etmek, tembih etmek, uyarmak, yüreklendirmek
 • exhumation:mezardan çıkarma
 • exhume:deşmek, mezardan çıkarmak, yeniden ortaya çıkarmak
 • exigence:acil durum, gerek, gereklilik, ihtiyaç, mecburiyet, zorunluluk
 • exigency:acil durum, gerek, gereklilik, ihtiyaç, mecburiyet, zorunluluk
 • exigent:acil, müşkülpesent, titiz, zorlayıcı
 • exiguity:azlık, darlık, kıtlık, yokluk
 • exiguous:dar, kıt, yetersiz
 • exile:kovmak, sürgün, sürgün etmek, sürgünde yaşama, sürgüne göndermek, sürmek, sürülme
 • exiled:kovmak, sürgün etmek, sürgüne göndermek, sürmek
 • exiling:kovmak, sürgün etmek, sürgüne göndermek, sürmek
 • exist:bulunmak, olmak, var olmak, yaşamak
 • existantialism:varoluşçuluk
 • existed:bulunmak, olmak, var olmak, yaşamak
 • existence:hayat, olma, ömür, varlık, varoluş
 • existent:bugünkü, mevcut, var olan
 • existentialism:varoluşçuluk
 • existentialist:varoluşçu
 • existing:bugünkü, mevcut, olma, var olan
 • exists:bulunmak, olmak, var olmak, yaşamak
 • exit:çıkış, çıkmak, ölmek, ölüm, sahneden çıkma, sahneden çıkmak
 • exiting:çıkmak, ölmek, sahneden çıkmak
 • exoderm:dışderi, ekzoderm
 • exodus:akın, göç, toplu göç
 • exogamy:aile dışından evlilik, dışardan evlenme
 • exonerate:aklamak, muaf tutmak, suçsuz çıkarmak, temize çıkarmak
 • exonerated:aklamak, muaf tutmak, suçsuz çıkarmak, temize çıkarmak
 • exonerating:aklamak, muaf tutmak, suçsuz çıkarmak, temize çıkarmak
 • exoneration:beraat, muafiyet, temize çıkarma
 • exorbitance:aşırılık, fahişlik, ileri gitme
 • exorbitant:aşırı, çok fazla, fahiş
 • exorcism:cinleri okuyarak defetme, dua ile defetme, kovma duası
 • exorcist:cinci, cinci hoca, dua ile ruhları defeden kimse
 • exorcize:cin çıkarmak, cinlerden kurtarmak, dua ile defetmek
 • exordium:başlangıç, giriş, önsöz
 • exoteric:anlaşılır, genel, harici, sıradan
 • exoterically:anlaşılır biçimde, genellikle, harici olarak
 • exothermic:ekzoterm, ısı çıkaran, ısı verici
 • exotic:acayip, başka iklime ait, egzotik, garip, yabancı
 • expand:açılmak, açmak, büyümek, büyütmek, dönüşmek, gelişmek, genişlemek, genişletmek, şişirmek, şişmek, yayılmak
 • expanding:büyüyen, genişleyen
 • expanse:açılma, geniş alan, genişlik, yayılma
 • expansion:büyüme, gelişme, genişleme, genişlik, genleşme, ilerleme
 • expansionism:genişleme politikası, yayılma politikası
 • expansive:açık, açık sözlü, geniş, genişleyen, taşkın, yaygın, yayılan
 • expansiveness:açık sözlülük, açılma, genişleme, konuşkanlık, yayılma
 • expatiate:ayrıntılı yazmak, etraflıca açıklamak
 • expatriate:gurbetçi, sürgün edilmiş, sürgün edilmiş kimse, sürgün etmek, sürmek, yabancı ülkede yaşayan, yabancı ülkede yaşayan kimse
 • expatriates:gurbetçi, sürgün edilmiş kimse, sürgün etmek, sürmek, yabancı ülkede yaşayan kimse
 • expatriation:göç, sürgün, vatandaşlıktan çıkarılma, yabancı ülkeye yerleşme
 • expect:beklemek, sanmak, ümit etmek, ummak
 • expectance:bekleme, beklenti, bekleyiş, ümit, umut
 • expectancy:bekleme, beklenti, bekleyiş, ümit, umut
 • expectant:bebek bekleyen, beklentisi olan, bekleyen, gebe, hamile, miras beklentisi olan kimse, sabırsızlanan, ümitli, umutlu
 • expectation:bekleme, beklenilme, beklenti, mirasa konma beklentisi, olasılık, ümit, umma, umut
 • expectations:bekleme, beklenilme, beklenti, mirasa konma beklentisi, olasılık, ümit, umma, umut
 • expected:beklemek, sanmak, ümit etmek, ummak
 • expecting:çocuk bekleyen, gebe, hamile
 • expectorant:balgam söktürücü, balgam söktürücü ilaç
 • expectorate:balgam çıkarmak, kan tükürmek, öksürerek çıkarmak, tükürmek
 • expectorating:balgam çıkarmak, kan tükürmek, öksürerek çıkarmak, tükürmek
 • expectoration:balgam, tükürme
 • expedience:çare, çıkar, çıkar yol, menfaat, uygunluk
 • expediency:çare, çıkar, çıkar yol, menfaat, uygunluk
 • expedient:avantajlı, çare, çıkarcı, çıkarlara uygun düşen, önlem, tedbir, uygun, yerinde, yol
 • expedite:göndermek, hızlandırmak, kolaylaştırmak, yollamak
 • expediting:göndermek, hızlandırmak, kolaylaştırmak, yollamak
 • expedition:acele, çabukluk, hız, sefer, sevk
 • expeditionary:sefere ait, sevkedilen
 • expeditions:acele, çabukluk, hız, sefer, sevk
 • expeditious:çabuk, eli çabuk, hızlı, tez
 • expel:çıkarmak, dışarı atmak, kovmak, sürgün etmek, sürmek
 • expelled:çıkarmak, dışarı atmak, kovmak, sürgün etmek, sürmek
 • expellee:kovulan kimse, sürgün
 • expelling:kovma
 • expend:bitirmek, harcamak, sarfetmek, tüketmek
 • expendable:gereksiz şeyler, gözden çıkarılabilir, gözden çıkarılan birlik, harcanabilir
 • expendables:gereksiz ğeyler, gereksiz şeyler
 • expended:bitirmek, harcamak, sarfetmek, tüketmek
 • expending:bitirmek, harcamak, sarfetmek, tüketmek
 • expenditure:gider, harcama, masraf, tüketme
 • expenditures:gider, harcama, masraf, tüketme
 • expense:gider, harcama, masraf
 • expenses:giderler, harcamalar, masraflar
 • expensive:masraflı, pahalı, pahalıya mal olan
 • expensiveness:pahalılık
 • experience:başa gelen olay, başına gelmek, başından geçmek, denemek, deneyim, din değiştirme, görmek, hayat, karşılaşmak, maruz kalmak, olay, pratik, tatmak, tecrübe, tecrübe etmek, uğramak, yaşam, yaşamak
 • experienced:deneyimli, görgülü, görmüş geçirmiş, kaşarlanmış, tecrübeli, usta
 • experiences:başa gelen olay, başına gelmek, başından geçmek, denemek, deneyim, din değiştirme, görmek, hayat, karşılaşmak, maruz kalmak, olay, pratik, tatmak, tecrübe, tecrübe etmek, uğramak, yaşam, yaşamak
 • experiencing:başına gelmek, başından geçmek, denemek, görmek, karşılaşmak, maruz kalmak, tatmak, tecrübe etmek, uğramak, yaşamak
 • experiment:deneme, denemek, deney, deney yapmak, deneye tabi tutmak
 • experimental:denek, deneme niteliğinde, deneyde kullanılan, deneyimle kazanılan, deneysel
 • experimentally:deneyerek, deneysel yöntemle
 • experimentation:deneme, deney yapma, deneyim, tecrübe
 • experimented:denemek, deney yapmak, deneye tabi tutmak
 • experimenting:denemek, deney yapmak, deneye tabi tutmak
 • expert:bilirkişi, eksper, erbap, ihtisas, usta, üstâd, uzman
 • expertise:bilirkişi raporu, ekspertiz, ihtisas, uzmanlık
 • expertness:mahirlik, ustalık, uzmanlık
 • experts:bilirkişi, eksper, erbap, usta, üstâd, uzman
 • expiate:cezasını çekmek, kefaret vermek
 • expiation:cezasını çekme, kefaret
 • expiatory:kefaret türünden
 • expiration:bitiş, nefes verme, son, sona erme, süre sonu, vade
 • expiratory:nefes vermekle ilgili
 • expire:bitmek, geçerliliğini yitirmek, geçmek, nefes vermek, ölmek, son nefesini vermek, sona ermek, vadesi dolmak
 • expired:geçerliliği kalkmış, süresi bitmiş
 • expiring:bitmek, geçerliliğini yitirmek, geçmek, nefes vermek, ölmek, son nefesini vermek, sona ermek, vadesi dolmak
 • expiry:bitiş, son, sona erme, süre sonu, vade
 • explain:açıklama yapmak, açıklamak, anlatmak, hesap vermek, izah etmek
 • explainable:açıklanabilir, anlatılabilir
 • explained:açıklama yapmak, açıklamak, anlatmak, hesap vermek, izah etmek
 • explaining:hesap verme
 • explains:açıklama yapmak, açıklamak, anlatmak, hesap vermek, izah etmek
 • explanation:açıklama, anlam, izah, manâ, tanımlama, yorum
 • explanations:açıklama, anlam, izah, manâ, tanımlama, yorum
 • explanatory:açıklayıcı
 • expletive:boşluğu dolduran, gereksiz hece, gereksiz sözcük, küfür, pekiştirici sözcük, tamamlayan sözcük, tamamlayıcı
 • expletives:gereksiz hece, gereksiz sözcük, küfür, pekiştirici sözcük, tamamlayan sözcük
 • explicable:açıklanabilir, anlatılabilir
 • explicate:açıklamak, anlatmak, yorumlamak
 • explicating:açıklamak, anlatmak, yorumlamak
 • explication:açıklama, izah, yorum, yorumlama
 • explicit:açık, açık sözlü, aşikâr, belirgin, belli
 • explode:aksini ispatlamak, bozmak, çürütmek, havaya uçurmak, infilak etmek, kırılmak, köpürmek, patlak vermek, patlamak, patlatmak, yıkmak
 • exploded:aksini ispatlamak, bozmak, çürütmek, havaya uçurmak, infilak etmek, kırılmak, köpürmek, patlak vermek, patlamak, patlatmak, yıkmak
 • exploding:aksini ispatlamak, bozmak, çürütmek, havaya uçurmak, infilak etmek, kırılmak, köpürmek, patlak vermek, patlamak, patlatmak, yıkmak
 • exploit:faydalanmak, işletmek, istismar etmek, kahramanlık, kötüye kullanmak, kullanmak, macera, sömürmek, üstün başarı, yiğitlik
 • exploitation:işletme, istismar, kötüye kullanma, kullanma, sömürme
 • exploited:faydalanmak, işletmek, istismar etmek, kötüye kullanmak, kullanmak, sömürmek
 • exploiter:işletmeci, istismar eden kimse, kullanan, sömürücü
 • exploits:faydalanmak, işletmek, istismar etmek, kahramanlık, kötüye kullanmak, kullanmak, macera, sömürmek, üstün başarı, yiğitlik
 • exploration:arama, araştırma, keşif
 • explorations:arama, araştırma, keşif
 • explorative:arama amaçlı, araştırma, araştırma ile ilgili, keşif türünden
 • exploratory:araştırma, araştırma ile ilgili, keşif türünden
 • explore:araştırmak, keşfetmek, kontrol etmek, muayene etmek
 • explored:araştırmak, keşfetmek, kontrol etmek, muayene etmek
 • explorer:araştırmacı, kâşif
 • exploring:araştırmak, keşfetmek, kontrol etmek, muayene etmek
 • explosion:artış, ateş alma, infilak, kudurma, parlama, patlama, tepesi atma
 • explosive:çileden çıkaran, patlamaya ait, patlamaya hazır, patlayıcı, patlayıcı madde, tartışmalı
 • exponent:beyan eden kimse, ifade eden şey, katsayı, kuvvet, üs, yorumcu
 • exponential:katsayı ile ilgili, üsse ait, üsse ait sayı
 • export:dışarıya satmak, dışsatım, ihraç, ihraç edilen, ihraç etmek, ihraç malı, ihracat
 • exportation:ihraç, ihraç malı, ihracat
 • exported:dışarıya satmak, ihraç etmek
 • exporter:ihracatçı
 • exporting:dışarıya satmak, ihraç etmek
 • exposé:açığa çıkarmak, bırakmak, gerçekleri açıklama, gerçekleri açıklayan kitap, göstermek, ışığa tutmak, ışıklandırmak, karşı karşıya bırakmak, kirli çamaşırları açıklama, maruz bırakmak, ortada bırakmak, ortaya çıkarma, ortaya çıkarmak, sergilemek, terketmek, teşhir etmek
 • exposed:açık, ışığa tutulmuş, korunmasız, maruz, ortada
 • exposing:açığa çıkarmak, bırakmak, göstermek, ışığa tutmak, ışıklandırmak, karşı karşıya bırakmak, maruz bırakmak, ortada bırakmak, ortaya çıkarmak, sergilemek, terketmek, teşhir etmek
 • exposition:açıklama, sergi, sergileme, teşhir, yorumlama
 • expositor:açıklayan kimse, yorumcu
 • expository:açıklayıcı, izah edici, yorumlayan
 • expostulate:eleştirmek, itiraz etmek, öğüt vermek, sitem etmek, uyarmak
 • expostulating:eleştirmek, itiraz etmek, öğüt vermek, sitem etmek, uyarmak
 • expostulation:dostça uyarı, eleştiri, itiraz, sitem
 • exposuee:açığa çıkarma, açıkta bırakma, bırakma, cephe, maruz kalma, ortada bırakma, ortaya çıkarma, poz, sergileme, teşhir
 • exposure:açığa çıkarma, açıkta bırakma, bırakma, cephe, maruz kalma, ortada bırakma, ortaya çıkarma, poz, sergileme, teşhir
 • expound:açıklamak, yorumlamak
 • expounding:açıklamak, yorumlamak
 • expressage:nakliye şirketi ile gönderme, nakliye şirketi ücreti
 • expressins:anlatım, deyim, eda, ibare, ifade, ifade etme, söz, tabir, yüz ifadesi
 • expression:anlatım, deyim, eda, ibare, ifade, ifade etme, söz, tabir, yüz ifadesi
 • expressionism:dışavurumculuk, ekspresyonizm
 • expressionless:anlamsız, boş, ifadesiz
 • expressions:anlatım, deyim, eda, ibare, ifade, ifade etme, söz, tabir, yüz ifadesi
 • expressive:anlamlı, canlı, dokunaklı, etkileyici, ifadeli
 • expressly:açık, açıkça, bilhassa, kesinlikle, özellikle
 • expressway:ekspres yol, otoban
 • expropriate:istimlak etmek, kamulaştırmak, malına el koymak
 • expropriating:istimlak etmek, kamulaştırmak, malına el koymak
 • expropriation:el koyma, istimlak, kamulaştırma
 • expulsion:akma, çıkarma, çıkma, kovma, kovulma
 • expulsive:çıkaran, kovan
 • expunge:çıkarmak, silmek
 • expunged:çıkarmak, silmek
 • expunging:çıkarmak, silmek
 • expurgate:arıtmak, sansürden geçirmek, temizlemek
 • expurgated:arıtmak, sansürden geçirmek, temizlemek
 • expurgating:arıtmak, sansürden geçirmek, temizlemek
 • expurgation:sansür, temizleme
 • exquisite:aşırı, hassas, keskin, kibar, nazik, nefis, şiddetli
 • extant:geçerliliğini kaybetmemiş, halâ var olan, kaybolmamış
 • extemporaneous:anında yapılan, doğaçtan yapılan, hazırlıksız
 • extemporary:anında yapılan, doğaçtan yapılan, hazırlıksız
 • extempore:anında yapılan, hazırlıksız
 • extemporize:doğaçtan söylemek, hazırlıksız yapmak, uyduruvermek
 • extemporized:doğaçtan söylemek, hazırlıksız yapmak, uyduruvermek
 • extend:avcı hattına yayılmak, büyümek, devam ettirmek, genişlemek, genişletmek, uzamak, uzatmak, vermek, yardım eli uzatmak, yaymak
 • extended:büyük, büyütülmüş, geniş, genişletilmiş, uzatılan, uzayan, uzun, yayılmış
 • extending:uzatma
 • extensibility:uzama kabiliyeti, uzayabilirlik
 • extensile:açılır kapanır, genişletilebilir, uzatılabilir
 • extension:artırma, dahili telefon hattı, ek, ekleme, genişletme, ilave, temdit, uzantı, uzatılma, uzatma
 • extensive:engin, geniş, geniş ölçüde yapılan, uzatılmış, yaygın
 • extensively:geniş olarak, uzatılmış olarak, yaygın olarak
 • extensor:ekstensor, uzatıcı kas
 • extent:alan, boyut, derece, genişlik, kapsam, ölçü, uzunluk, yükseklik
 • extenuate:ciddiye almamak, hafife almak, hafifletmek, mazur göstermek
 • extenuating:ciddiye almamak, hafife almak, hafifletmek, mazur göstermek
 • extenuation:ciddiye almama, hafife alma, hafifletme
 • exterior:dış, dış çekim, dış ilişkiler, dış kaynaklı, dış taraf, dış ülkelerle olan, dışarı, harici
 • exterminate:imha etmek, kökünü kurutmak, mahvetmek, öldürmek, yok etmek
 • exterminated:imha etmek, kökünü kurutmak, mahvetmek, öldürmek, yok etmek
 • exterminating:imha etmek, kökünü kurutmak, mahvetmek, öldürmek, yok etmek
 • extermination:imha, yok etme
 • exterminator:imha eden kimse, yok edici
 • extern:gündüzlü öğrenci, stajyer doktor, yatılı olmayan öğrenci
 • external:dış, dışarıdan gelen, harici, yabancı ülkelerle olan
 • externalize:açığa vurmak, dışa vurmak, dışlamak, maddileştirmek, yansıtmak
 • externalizing:açığa vurmak, dışa vurmak, dışlamak, maddileştirmek, yansıtmak
 • externally:dıştan, haricen, hariçten
 • externals:dış görünüş, dış olaylar, formaliteler
 • exterritorial:diplomatik dokunulmazlığa ait, ülkenin yasaları dışında olan
 • exterritoriality:diplomatik dokunulmazlık, dokunulmazlık
 • extinct:nesli tükenmiş, sönmüş, sönük, soyu tükenmiş, tükenmiş, varisi olmayan, yok olmuş
 • extinction:feshetme, imha, nesli tükenme, söndürme, sönme, yok etme, yok olma
 • extinguish:baskın çıkmak, bastırmak, ödeyerek bitirmek, ortadan kaldırmak, söndürmek, tüketmek, yıkmak, yok etmek
 • extinguished:sönmüş, sönük
 • extinguisher:kül tablası, şamdan külahı, yangın söndürücü
 • extinguishing:söndürme
 • extirpate:imha etmek, kesip atmak, kökünden halletmek, kökünden sökmek, kökünü kazımak, yok etmek
 • extirpating:imha etmek, kesip atmak, kökünden halletmek, kökünden sökmek, kökünü kazımak, yok etmek
 • extirpation:imha, kökünü kazıma, kökünü sökme
 • extol:methetmek, övmek
 • extoll:methetmek, övmek
 • extolled:methetmek, övmek
 • extolling:methetmek, övmek
 • extort:gaspetmek, koparmak, tehditle almak, zorla almak, zorla yaptırmak
 • extorted:gaspetmek, koparmak, tehditle almak, zorla almak, zorla yaptırmak
 • extorting:gaspetmek, koparmak, tehditle almak, zorla almak, zorla yaptırmak
 • extortion:fahiş fiyat, gasp, haraç, zorbalık, zorla alma
 • extortionate:aşırı, fahiş, zor kullanan
 • extortioner:kazıkçı, zorba
 • extortionist:kazıkçı, zorba
 • extra:ayrıca, ek, ek iş, ekstra, ekstra masraf, ekstra olarak, ekstra şey, fazla, fazladan, figüran, ilave, ilave edilen, ilaveten, olağanüstü, üstün, zam
 • extract:alıntı, almak, çekmek, çıkarmak, esas, ihraç etmek, öz, özet, özünü çıkarmak, özüt, sağlamak, seçerek almak, seçme parça, tatmak
 • extracted:almak, çekmek, çıkarmak, ihraç etmek, özünü çıkarmak, sağlamak, seçerek almak, tatmak
 • extraction:alma, asıl, çekme, çıkarma, ihraç, kare kök alma, köken, nesil, öz, özütünü alma, sızdırma, soy
 • extractive:çıkarma ile ilgili
 • extractor:çıkarıcı alet, ekstraktör, sökme aleti
 • extracts:alıntı, almak, çekmek, çıkarmak, esas, ihraç etmek, öz, özet, özünü çıkarmak, özüt, sağlamak, seçerek almak, seçme parça, tatmak
 • extracurricular:branş dışı kalan, ders programı dışı
 • extradite:iade etmek, suçluyu ülkesine iade etmek
 • extradition:suçlunun ülkesine iadesi
 • extrajudicial:dava dışı olan, mahkemede yapılmayan
 • extramarital:evlilik dışı
 • extramural:kent dışında olan, okul dışı öğrenciler için yapılan
 • extraneous:dışarıdan gelen, ikincil, konu dışı olan, konu ile ilgisi olmayan
 • extraordinarily:olağandışı olarak, olağanüstü bir biçimde, özel görevli olarak, özel olarak
 • extraordinary:fevkalade, olağandışı, olağanüstü, özel, özel olarak görevlendirilmiş, sıradışı
 • extrapolate:sonuca ulaşmak, tahmin etmek, verilerden bilinmeyene ulaşmak
 • extras:ekstra masraflar, ilave giderler
 • extrasensory:olağandışı hislerle ilgili olan, olağanüstü algılama olan
 • extraterrestrial:dünya dışı, yeryüzü dışında var olan
 • extraterritorial:dokunulmazlık, ülke yasaları dışında olan
 • extraterritoriality:dış ülkede politik dokunulmazlık, dokunulmazlık
 • extratime:ek süre, uzatma
 • extravagance:aşırılık, boşa harcama, delilik, israf, saçmalık, savurganlık, taşkınlık
 • extravagances:aşırılık, boşa harcama, delilik, israf, saçmalık, savurganlık, taşkınlık
 • extravagant:aşırı, fahiş, müsrif, ölçüsüz, savurgan
 • extravaganza:fantezi müzik, serbest tarzda müzik, zengin dekorlu piyes
 • extravert:dışa dönük
 • extreme:aşırı, aşırı derece, aşırılık, çıkmaz, en uç, en uç nokta, kesin, mutlâk, olağanüstü, ölçüsüz, ölçüsüzlük, şiddetli, sınır, son derece, tezat
 • extremely:aşırı, aşırı boyutta, aşırı derecede, fazlasıyla, son derece
 • extremes:aşırı derece, aşırılık, çıkmaz, en uç nokta, ölçüsüzlük, sınır, son derece, tezat
 • extremism:aşırılık
 • extremist:aşırı uç görüşteki kimse, aşırılık yapan kimse, ölçüyü aşan kimse
 • extremities:eller ve ayaklar, uzantı
 • extremity:aşırı derece, had, sınır, son, son derece, uç
 • extricate:açığa çıkarmak, ayrıştırmak, çıkarmak, kurtarmak, salıvermek, serbest bırakmak, zor durumdan çıkarmak
 • extricating:açığa çıkarmak, ayrıştırmak, çıkarmak, kurtarmak, salıvermek, serbest bırakmak, zor durumdan çıkarmak
 • extrication:ayrıştırma, kurtarma, salıverme, serbest bırakma
 • extrinsic:dış, dıştan gelen, eğreti, geçici, ikincil
 • extrovert:dışa dönük, dışa dönük kimse
 • extrude:çıkarmak, çıkmak, geçirmek, ihraç etmek, pırtlamak, preslemek, sıkıp çıkarmak, sıkmak
 • extruding:çıkarmak, çıkmak, geçirmek, ihraç etmek, pırtlamak, preslemek, sıkıp çıkarmak, sıkmak
 • extrusion:çıkarma, ihraç etme, kalıptan çekme, sıkma
 • exuberance:bolluk, coşku, coşkunluk, laf kalabalığı, taşkınlık
 • exuberancy:bolluk, coşku, coşkunluk, laf kalabalığı, taşkınlık
 • exuberant:bereketli, bol, canlı, çok, coşkun, hayat dolu, taşkın, verimli
 • exude:belirtmek, çıkarmak, dışarı vermek, kaçırmak, sızdırmak, sızmak, terlemek, yaymak
 • exuding:belirtmek, çıkarmak, dışarı vermek, kaçırmak, sızdırmak, sızmak, terlemek, yaymak
 • exult:bayram etmek, çok sevinmek, iftihar etmek, övünmek, sevinçten havalara uçmak
 • exultant:çok sevinçli, sevinçten uçan
 • exultation:iftihar, sevinç, sevinçten uçma
 • exulting:bayram etmek, çok sevinmek, iftihar etmek, övünmek, sevinçten havalara uçmak
 • exurb:şehirden uzak lüks site
 • exuviate:deri dökmek, kabuk dökmek, tüy dökmek
 • exuviation:deri dökme, deri döküntüsü, dökülmüş kabuk, tüy dökme
 • eye:bakış, bakış açısı, dikkatle bakmak, görüş, göz, gözetlemek, ilik, ilmik, izlemek, kanı, kuşkuyla bakmak, nazar, süzmek, tomurcuk
 • :bakış, bakış açısı, dikkatle bakmak, görüş, göz, gözetlemek, ilik, ilmik, izlemek, kanı, kuşkuyla bakmak, nazar, süzmek, tomurcuk
 • eyeball:göz küresi
 • eyebrow:kaş
 • eyecatching:dikkat çekici, göz alıcı
 • eyed:gözlü
 • eyeful:göz dolduran şey, güzel kız, güzel şey
 • eyeglass:gözlük camı, tek gözlük
 • eyeglasses:gözlük
 • eyehole:göz, göz çukuru
 • eyeing:dikkatle bakmak, gözetlemek, izlemek, kuşkuyla bakmak, süzmek
 • eyelash:kirpik
 • eyelet:gözcük, kopça, küçük delik
 • eyelid:gözkapağı
 • eyepiece:mercek, oküler
 • eyes:bakış, bakış açısı, dikkatle bakmak, görüş, göz, gözetlemek, ilik, ilmik, izlemek, kanı, kuşkuyla bakmak, nazar, süzmek, tomurcuk
 • eyeshade:güneş siperliği
 • eyeshadow:far
 • eyeshot:görüş mesafesi
 • eyesight:görme yeteneği, görüş uzaklığı
 • eyesore:göz zevkini bozan şey, göze batan şey
 • eyetooth:köpek dişi
 • eyewash:aldatma, göz banyosu, göz boyama, göz yıkama ilacı, palavra, saçmalık, zırva
 • eyewitness:görgü tanığı, görgü tanıklığı yapmak
 • eying:dikkatle bakmak, gözetlemek, izlemek, kuşkuyla bakmak, süzmek
 • eyre:devir, seyahat
 • eyrie:kartal yuvası, kuş yuvası
 • eyry:kartal yuvası

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar