Efes Antik Kenti İngilizce Tanıtımı (Kısa)


EPHESUS PRESENTATION

Ephesus is an important ancient city, which is located in Selçuk province of İzmir. It was one of the 12 cities of Ionia at the classic greek era. Its history dates back to BC 6000, to the Neolithic age. It was added to UNESCO Temporary World Heritage List in 1994 and in 2015, it became a world heritage.

The History of Ephesus

As said before, it’s history dates back to BC 6.000. Ephesus was an important city for all the civilizations it hosted. It’s thought that Ephesus was first founded by some women warriors and its name was Arzawa which means the city of the Goddess. Though there is no certain information about that time. With the prince of Athens, Androklos, the city became more important and got stronger. When the King of Pergamon, Attolos, gave the Ephesus to the Romans as a part of his heritage, it became the most important trade centre of the region. In 1304, Ephesus became a Turkish city.

The Important Structures in Ephesus

Ephesus is a great city but there are some important structures that have to be known.

Artemis Temple

It’s one of the seven wonders of the ancient world. Yet it has been harmed during the history because of earthquakes and so. Now there’s nearly nothing left of the temple. But we can still see that it was a gorgeous structure once.

Ephesus Ancient Theatre

It’s the biggest open-air theatre of ancient times. It has a capacity of 24.000 people. The stage of the theatre has been taken down but the seats are in good condition. Besides being the biggest theatre, this place is important for Christianity as it’s where St. Paul used to give his first preaches.

Celsius Library

It’s one of the most beautiful structures in Ephesus. It was constructed by the governor of Ephesus, Celsius, in his son’s name in AD 106.

Mother Mary House

It’s where mother Mary is thought to have spent her last years with St. John.

How to Go to Ephesus

You can go to Ephesus by car. It’s so close to İzmir city centre. If you want, you can also take a train. The train station of Selçuk is 650 meters to Ephesus ancient city. If you want to take a plane to İzmir, Adnan Menderes Airport is 43 minutes away from the Ephesus ancient city by car.

EFES ANTİK KENTİ TANITIMI

Efes Antik Kenti, önemli antik şehirlerden biridir. İzmir’in, Selçuk ilçesinde bulunur. Antik Yunan zamanında, İyonya’nın 12 en önemli şehrinden biri olan bi şehrin tarihi Milattan Önce 6.000 yılına, Cilalı Taş Devri’ne dayanır. 1994 yılında UNESCO geçici dünya mirası listesine eklenen Efes, 2015 yılında dünya mirası olmuştur.

Efes’in Tarihi

Daha önce de söylediğimiz gibi, Efes’in tarihi milattan önce 6.000 yılına kadar dayanır.Efes tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır ve bu uygarlıklar için önemini her zaman korumuştur. Efes Antik Kenti’nin ilk kez, kadın savaşçılar tarafından kurulduğu ve isminin Tanrıça’nın Kenti anlamına gelen Arzawa olduğu düşünülmektedir. Bu dönemle ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Atina kralı Androklos’la beraber, Efes’in önemi artmış ve şehir güçlenmiştir. Bergama kralı Attolos, Efes’i Romalılara miras bıraktığında, Efes bölgedeki en önemli ticaret merkezi olmuştur. 1304 yılında Efes, Türklerin eline geçmiştir.

Efes’teki Önemli Yapılar

Efes harika bir antik kenttir ama şehirdeki bazı yapıları tanımak önemlidir.

Artemis Tapınağı

Artemis Tapınağı, dünyanın yedi harikasından biridir.Tarih boyunca çok zedelendiği için, tapınaktan geriye pek de bir şey kalmamıştır. Ama kalıntılarından bile, ne kadar kudretli bir yapı olduğu ortadadır.

Efes Antik Tiyatrosu

Antik dönemin en büyük açık hava tiyatrosudur. 24.000 seyirci kapasitesi vardır. Sahnesi yıkılmıştır, ama oturma yerleri hala durmaktadır. En büyük tiyatro olmanın yanında, Aziz Paul ilk vaazlarını burda verdiği için, Hristiyanlık için önem arz eden bir yerdir.

Celsius Kütüphanesi

Efes’teki en güzel yapılardan biridir. Efes Valisi Celsius tarafından, milattan sonra 106 yılında oğlu için yaptırılmıştır.

Meryem Ana Evi

Meryem Ana’nın, Aziz John’la birlikte son yıllarını geçirdiği yer olduğuna inanılmaktadır.

Efes’e Nasıl Gidilir?

Efes Antik Kenti’ne arabayla gitmek mümkündür. İzmir şehir merkezine yakındır. İsterseniz, trenle de gidebilirsiniz. Selçuk tren istasyonu, Efes Antik Kenti’ne 650 metre uzaklıktadır. Eğer uçakla geliyorsanız, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Efes Antik kentine arabayla 43 dakika mesafededir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar