Elect İkinci ve Üçüncü Hali


Elect fiilinin 2. hali

Elct fiilinin Türkçe karşılığı “seçmek” olmakla birlikte, düzenli bir fiil olduğundan İngilizce’de fiilin 2. Hali “elected” şeklindedir.

Elect fiilinin 2. hali ile kullanımı

Elect fiili 2. haliyle cümle içerisinde kullanılacağında fiile “-ed” eki getirilir ve cümlede başka bir değişiklik olmaz. Olumsuz hali ise “did not elect” şeklinde yazılır.

Elect fiilinin 2. hali ile örnek cümleler

  • The coach elected 3 wonderkids among them.
  • Did you elect what you need? I will throw the rest away.
  • No, I did not elect any of these.
  • Felix elected the finalists, we are ready.
  • Sabine elected the best option for us this time.

Elect fiilinin 3. hali

Elect fiili, düzenli bir fiil olduğu için 3. hali “have / has elected” şeklinde kullanılır.

Elect fiilinin 3. hali ile kullanımı

Elect fiili 2. hali ile cümle içerisinde kullanılacağında fiile “-ed” eki getirildiğinden bahsetmiştik. 3. hali ile kullanılmak istendiğinde ise “elected” fiilinin başına “have / has” yardımcı fiili getirilir. Olumsuz hali ise “have not / has not elected” şeklinde kullanılır.

Elect fiilinin 3. hali ile ilgili örnek cümleler

  • The government has already elected the innocents.
  • Has Paula elected any candidate before?
  • Hardy brothers have been elected as the best possible wrestlers.
  • I have elected the best series we can watch during quarantine.
  • Donald Trump has been elected as the president of US.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar