Enjoy İkinci ve Üçüncü Hali


Enjoy Fiili Kullanımı, Örnek Cümleler

Türkçede ‘keyfine varmak’ anlamına gelen enjoy fiilinin ikinci ve üçüncü hallerini ve nerelerde kullanıldıklarını beraber inceleyelim.

Enjoy fiilinin 2.hali

Enjoy fiili regular, yani düzenli bir fiildir ve ikinci hali ‘enjoyed’dur.

Enjoy fiilinin 2.hali ile kullanımı

Enjoy fiilinin ikinci halini yalnızca simple past (geçmiş zaman) adı verilen zamanda kurulmuş olumlu cümleler içerisinde kullanabiliyoruz. Bahsi geçen zamanda (simple past) kurulan olumsuz anlamlı cümlelerde ve soru cümlelerinde did yardımcı fiili kullanıldığından fiilin yalın halini kullanmamız gerekiyor.

Enjoy fiilinin 2.hali ile örnek cümleler

-I enjoyed every minute of the party.
-Ben partinin her dakikasından keyif aldım.

-Not everyone enjoyed it.
-Herkes onun tadını çıkarmadı.

Enjoy fiilinin 3.hali

Regular, yani düzenli bir fiil olan enjoy fiilinin üçüncü hali ‘ enjoyed ‘dur.

Enjoy fiilinin 3.hali ile kullanımı

Enjoy fiilinin üçüncü hali, aşağıda belirtilen beş durumda kullanılabilir.

1.Geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurmak amacı ile kullanılan present perfect tense kullanıldığında;
I have enjoyed…

2.Geçmişten bahsederken onun da öncesinde bir zamandan bahsetmemiz gerektiğinde kullandığımız past perfect tense ile kurulan cümlelerde;
She had enjoyed…

3.Gelecekte yapıyor olacağımız bir şeyden söz ederken kullandığımız future perfect tense ile kurulan cümlelerde;
I will have enjoyed…

4.Eylemi gerçekleştirenin belli olmadığı durumlarda kullandığımız passive voice ile kurulan cümlelerde;
It was enjoyed
5.Sıfat tamlamalarında;
An enjoyed time – keyif alınmış zaman

Enjoy fiilinin 3.hali ile örnek cümle

-Michael Jackson’s music is enjoyed by people of many countries.
-Michael Jackson’ın müziği pek çok ülkenin insanları tarafından sevilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar