Ensure İkinci ve Üçüncü Hali


Türkçe anlamı “sağlama almak, garantilemek” olan ensure fiili hem günlük konuşmada hem de essay yazımında ve okunmasında ihtiyaç duyacağınız fiillerden biri. Bu yüzden de kullanılışına hakim olmak önemli.

Ensure Fiili İkinci Hali

Geçmişte yaşanan bir olaydan bahsediyorsak, yani Past Simple Tense söz konusu ise ensure fiilini ikinci hali ile kullanırız. Ensure fiilinin ikinci hali “ensured” şeklindedir.

Ensure İkinci Hali ile Kullanımı

Ensure fiili cümlede past tense yani geçmiş zaman söz konusu ise ikinci halini alır. Düzenli fiillerden biri olduğu için ikinci halinde kelimenin sonuna -ed takısı alarak “ensured” haline gelir. Her öznede aynı kullanımı söz konusudur.

Olumlu cümlede kullanımı: Fiil ensured halini alır.
Olumsuz cümlede kullanımı: Past tense olumsuzluk bildireci olan didn’t arkasından gelir ve yalın hali ile yani ensure olarak kullanılır.
Soru cümlesinde kullanımı: Past Tense soru bildireci olan did / özne sıralamasının ardından gelir ve yalın hali ile yani ensure olarak kullanılır.

Ensure İkinci Hali ile Örnek Cümleler

 • The new resolution got through the parliament therefore rights of animals are ensured.
  (Yeni yasa tasarısı meclisten geçti ve böylece hayvan hakları sağlama alınmış oldu.)
 • Government ensured the health of citizens by some quarantine rules and obeys.
  (Devlet bazı karantina kuralları ve yasakları ile vatandaşının sağlığını güvence altına aldı.)
 • Did your lecturer ensure that you would pass the class without your attendance to lessons?
  Öğretim elemanın derslere devam sağlamazsan bile dersi geçebileceğini garanti etti mi?)

Ensure Fiili Üçüncü Hali

Üçüncü hali, ikinci halinde olduğu gibi “ensured” şeklinde olan ensure fiili; past perfect tense ya da present perfect tense söz konusu ise kullanılır.

Ensure Üçüncü Hali ile Kullanımı

Söz konusu tense, present perfect tense ise kullanım have + ensured ya da has + ensured şeklindedir.
Özne I, you, we, they ise have ensured şeklinde kullanılır.
Özne he, she, it ise has + ensured şeklinde kullanılır.
Söz konusu tense past perfect tense ise, kullanım özne fark etmeksizin had + ensured şeklindedir.

Ensure Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

 • Grade point average of the previous year have ensured his success of that year.
  (Bir önceki yıldaki not ortalaması onun bu yılki başarını sağlama almıştı.)
 • Has your commitee ensured your health consumptions since the earthquake?
  (Komiteniz depremden beri sağlık harcamalarınızı güvenceye alıyor mu?)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar