Enter İkinci ve Üçüncü Hali


Enter Fiili Kullanımı, Örnek Cümleler

Türkçede ‘girmek’ anlamına gelen enter fiilinin ikinci ve üçüncü hallerini ve nerelerde kullanıldıklarını beraber inceleyelim.

Enter fiilinin 2.hali

Enter fiili regular, yani düzenli bir fiildir ve ikinci hali ‘entered ‘dır.

Enter fiilinin 2.hali ile kullanımı

Enter fiilinin ikinci halini yalnızca simple past (geçmiş zaman) adı verilen zamanda kurulmuş olumlu cümleler içerisinde kullanabiliyoruz. Bahsi geçen zamanda (simple past) kurulan olumsuz anlamlı cümlelerde ve soru cümlelerinde did yardımcı fiili kullanıldığından fiilin yalın halini kullanmamız gerekiyor.

Enter fiilinin 2.hali ile örnek cümleler

-He entered the classroom with his overcoat on.
-Paltosu üzerinde sınıfa girdi.

-Tom pushed open the door and entered the room.
-Tom kapıyı iterek açtı ve odaya girdi.

Enter fiilinin 3.hali

Regular, yani düzenli bir fiil olan enter fiilinin üçüncü hali ‘ entered ‘dır.

Enter fiilinin 3.hali ile kullanımı

Enter fiilinin üçüncü hali, aşağıda belirtilen beş durumda kullanılabilir.

1.Geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurmak amacı ile kullanılan present perfect tense kullanıldığında;
I have entered…

2.Geçmişten bahsederken onun da öncesinde bir zamandan bahsetmemiz gerektiğinde kullandığımız past perfect tense ile kurulan cümlelerde;
She had entered…

3.Gelecekte yapıyor olacağımız bir şeyden söz ederken kullandığımız future perfect tense ile kurulan cümlelerde;
I will have entered…

4.Eylemi gerçekleştirenin belli olmadığı durumlarda kullandığımız passive voice ile kurulan cümlelerde;
It was entered
5.Sıfat tamlamalarında;
Entered post – girilmiş yazı

Enter fiilinin 3.hali ile örnek cümle

-The cat burglar must have entered the mansion from the roof.
-Kedi hırsız köşke çatıdan girmiş olmalı.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar