Essay Kalıpları

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İyi bir essay yazmak için, konunun derinliklerine ve detaylarına hakim olmakla birlikte en çok ihtiyaç duyacağınız şey tüm içeriği nasıl rafine ve etkili bir biçimde kelimelere dökeceğinizdir. Yani işlenecek konunun yanı sıra bunu nasıl yaptığınız da yazdıklarınızın etkileyiciliği ve kalıcılığı bakımından kilit rol oynar. Bu yazımızda İngilizce essaylerinizde kullanabileceğiniz kalıp cümle ve bağlaçları ele alacağız.

Genel İfadeler:

 1. In order to: -mek/-mak için, amacıyla
 2. That’s to say: yani, demek oluyor ki, şöyle ki
 3. In other words: bir başka deyişle, yani
 4. On the other hand: diğer bir taraftan, bir yandan da
 5. According to … : …’ya göre, …’yı
 6. Moreover: Dahası, bundan başka
 7. In addition to that… : …’ya ek olarak
 8. It’s necessary here to clarify exactly what is meant by… : Burada … ile ne kastedildiğini açık bir şekilde anlatmak gerekli
 9. As a matter of fact: Gerçek şu ki
 10. Therefore, it can be understood that… : O yüzden, şunu çıkarmak mümkün ki…
 11. Despite this: Buna rağmen
 12. It’s an obvious fact that… : Şu çok açık bir bir gerçek ki…
 13. Without doubt: Şüphesiz ki
 14. Provided that …: … olmak kaydıyla
 15. In light of this information: Bu bilgiler ışığında
 16. First and above all: Her şeyden önce
 17. It goes without saying that… : Şu aşikar ki…
 18. In terms of… : … bakımından
 19. Due to the fact that… : …’den dolayı
 20. What’s more: Dahası

Örnek Verme İfadeleri:

 1. For instance: Örneğin, mesela
 2. To give an illustration: Örnek vermek gerekirse
 3. Such as …: …. gibi
 4. As a notable example to … : …’ya önemli örnek olarak
 5. As well as … : …’nın yanı sıra
 6. To put it another way: Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse
 7. As stated above: Yukarıda bahsedildiği gibi
 8. Likewise: Aynı şekilde
 9. As this case demonstrates… : Bu durumun da gösterdiği gibi…
 10. To exemplify: Örneğin

Özetleme İfadeleri:

 1. Here, it can be concluded that… : Buradan şu çıkarılabilir ki…
 2. In conclusion: Özetle
 3. To sum up briefly: Kısaca özetlersek
 4. At the end of the day: Günün sonunda, her şey düşünüldüğünde
 5. By and large: Genel anlamda, genel olarak
 6. Given these points: Bu noktalar düşünülürse, bu noktalar düşünüldüğünde
 7. As a result/consequence: Sonuç olarak
 8. Under these circumstances: Durum böyle olunca, bu durumda
 9. In essence: Esas itibariyla
 10. In brief: Kısacası, özetle
Essay Kalıpları son güncelleyen: Nisan 13th, 2019Konuşarak Öğren

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.