Establish İkinci ve Üçüncü Hali


Establish Fiili Kullanımı, Örnek Cümleler

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Türkçede ‘kurmak ‘ anlamına gelen establish fiilinin ikinci ve üçüncü hallerini ve nerelerde kullanıldıklarını beraber inceleyelim.

Establish fiilinin 2.hali

Establish fiili regular, yani düzenli bir fiildir ve ikinci hali ‘established ‘dir.

Establish fiilinin 2.hali ile kullanımı

Establish fiilinin ikinci halini yalnızca simple past (geçmiş zaman) adı verilen zamanda kurulmuş olumlu cümleler içerisinde kullanabiliyoruz. Aynı zamanda (simple past) kurulan olumsuz anlamlı cümlelerde ve soru cümlelerinde did yardımcı fiili kullanıldığından fiilin yalın halini kullanmamız gerekiyor.

Establish fiilinin 2.hali ile örnek cümleler

-Sami and Layla established a friendship right away.
-Sami ve Leyla hemen bir dostluk kurdular.

-A temporary government was established.
-Geçici bir hükümet kuruldu.

Establish fiilinin 3.hali

Regular, yani düzenli bir fiil olan establish fiilinin üçüncü hali ‘established ‘dir.

Establish fiilinin 3.hali ile kullanımı

Established fiilinin üçüncü hali, aşağıda belirtilen beş durumda kullanılabilir.

1.Geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurmak amacı ile kullanılan present perfect tense kullanıldığında;
I have established …

2.Geçmişten bahsederken onun da öncesinde bir zamandan bahsetmemiz gerektiğinde kullandığımız past perfect tense ile kurulan cümlelerde;
She had established …

3.Gelecekte yapıyor olacağımız bir şeyden söz ederken kullandığımız future perfect tense ile kurulan cümlelerde;
I will have established…

4.Eylemi gerçekleştirenin belli olmadığı durumlarda kullandığımız passive voice ile kurulan cümlelerde;
It was established
5.Sıfat tamlamalarında;
An established book – yayımlanmış kitap

Establish fiilinin 3.hali ile örnek cümle

-We have established friendly relations with the new government of that country.
-O ülkedeki yeni hükümetle dostça ilişkiler kurduk.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.