Estimate İkinci ve Üçüncü Hali


Estimate Fiili 1. Hali

Estimate Fiili Kullanımı

İngilizce’de ‘Estimate’ fiili tahmin etmek anlamında kullanılmaktadır. He, She, It ile ‘estimates’; diğer öznelerle ‘estimate’ olarak kullanılır.

Estimate ile ilgili cümleler

I estimate that the coronavirus  will last until July. (Corona virüsün Temmuz’a kadar süreceğini tahmin ediyorum.)

He estimates that his sister will come next year. (o, kız kardeşinin seneye geleceğini tahmin ediyor.)

Estimate Fiili 2. Hali

Estimate fiili ikinci hali ile Kullanımı

‘Estimate’ fiilinin geçmiş zaman hali ‘Estimated’ kelimesidir.

Estimate ikinci hali ile Örnek Cümleler

I estimated that I would score a 90 out of 100. (100 üzerinden 90 alacağımı tahmin ettim.)

They estimated that it would rain. (Onlar yağmur yağacağını tahmin ettiler.)

Estimate 3. Hali

Estimate üçüncü hali ile Kullanımı

Estimate fiilinin 3.hali ‘estimated’ kelimesidir.

Estimate 3. hali ile Örnek Cümleler

I would have never estimated this many deaths. (Bu kadar ölüm olacağını hiç tahmin etmezdim.)

She would have never estimated this happening. (Bunun olacağını hiç tahmin etmezdi.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar