Explain İkinci ve Üçüncü Hali


#Explain Kullanımı, Örnek Cümleler

Explain fiili, İngilizcede çok bilinen fiillerden olup, İngilizce öğrenen herkesin karşısına çıkmaktadır. Açıklamak anlamına gelen explain eylemini herkesin öğrenmesi gerekmektedir.  Sizlerin İngilizce gelişiminize katkı sağlamak amacıyla İngilizce fiillerin çekimlerinden bahsettik. Dilerseniz diğer içeriklere de göz atabilirsiniz. Bu içeriğimizde explain fiilinin zamanlara uygun olarak çekimlerini gösteren 2. ve 3. hallerini hazırladık. İçeriğimizde explain fiilinin geçtiği cümlelere de bakabilirsiniz.

Explain 2. hali

Explain fiilinin 2.hali ‘’explained’’ dir.

Explain ikinci hali İle Kullanımı

İngilizcede fiiller düzenli ve düzensiz fiiller olarak iki şekilde ayrılmaktadır. Düzenli fiillerde zamanlara uygun olarak çekimleri; fiillerin sonuna –ed eki getirilerek oluşturulmaktadır. Bir fiilin 2.hali, geçmiş zamanın anlatıldığı Past Tense’de kullanılmaktadır. Düzenli bir fiil olan ‘’explain’’ fiilinin 2. zamandaki hali ‘’explained’’ dır.

Explain 2. hali İle Örnek Cümleler

The lawyer explained the new law to us.

Avukat yeni yasayı bize açıkladı.

I explained the reason in detail.

Ben nedeni ayrıntılı olarak açıkladım.

Explain 3. hali

Explain fiilinin 3. hali de tıpkı 2. Halindeki gibi olup ‘’explained’ dir.

Explain üçüncü hali İle Kullanımı

İngilizce fiillerin üçüncü halleri, ‘’Verb 3’’ kavramıdır. Explain fiili daha önce de anlatıldığı gibi, düzenli bir fiil olduğundan 3.hali de tıpkı 2.halindeki gibi –ed takısı alarak ‘’explained’’ şeklindedir. Fiillerin üçüncü hallerinin kullanıldığı durumlar ise Perfect Tense’lerde geçerlidir. Perfect Tense, Türkçe anlamına göre geçmiş zamana yakın olarak görülse de aslında farklılıklar taşımaktadır.

Explain 3. hali İle Örnek Cümleler

Arzu has already explained it to him.

Arzu ona çoktan onu açıkladı.

I have explained all of this to you before.

Daha önce bunun hepsini sana açıkladım.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar