Express İkinci ve Üçüncü Hali


Express Fiilinin 2. hali

‘To express’ fiili düzenli bir fiildir ve ikinci hali sonuna -ed eki eklenerek oluşturulur. Böylece bu fiilin ikinci hali ‘expressed’ olarak karşımıza çıkar. Fiilin anlamı ‘ifade etmek’tir. Aynı zamanda açıklamak ve belirtmek anlamlarında da kullanılabilir. Bir duygumuzu dile getirirken kullanabiliriz, ya da bir şeyi ifade etmek istediğimizde bu fiili kullanarak bir cümle kurabiliriz.

Express ikinci hali ile kullanımı

İnfinitive yani yalın hali ‘to express’ olan bu fiilin ikinci hali olan ‘expressed’ şeklini en bait olarak Simple Past Tense cümleleri içinde kullanırız. Genellikle kendimizi ifade ederken kullandığımız bir fiildir.

Express kelimesinin noun, adjective ve adverb halleri de vardır. Yalnız bu halleri fiilin ikinci halinden farklı olduğu için karıştırmanız olası değildir.

Express 2. hali örnek cümleler

  • I expressed my feelings but he didn’t listen.
  • It didn’t take long, she expressed the situation in a few words.
  • My brother expressed his aggression to me because I broke his headphones.
  • I expressed my thanks to my mother because she cooked my best dish.
  • The teacher expressed his appreciations to his students after they won the medal.

Express Fiilinin 3. hali

Düzenli bir fiil olan ‘to express’in üçüncü hali ile ikinci hali aynıdır. Yani üçüncü hali de ‘expressed’ olarak kullanılır. Okunuşları da aynıdır.

Express üçüncü hali ile kullanımı

V3 olarak perfect tense’lerin içinde kullanılabilir.

Express 3. hali örnek cümleler

  • I should have expressed my feelings before he judged my behaviors.
  • He had expressed his distrust in my hopes before I left him.
  • My brother has expressed his fears about the basement of the house.
  • I think I’ve expressed my hopes clearly.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar