Feature İkinci ve Üçüncü Hali


Feature Kullanımı, Örnek Cümleler

Feautue Fiili

Feature fiili fiil olarak kullanıldığında öne çıkarmak, karakterize etmek, özellik taşımak, resmetmek, zihinde hayal etmek gibi birçok anlama gelmektedir. İsim hali featuring (resmetme / hayal etme / öne çıkarma) olarak kullanılabilir. Sıfat hali ise featured (resmedilmiş / hayal edilmiş/ öne çıkarılmış) olarak kullanılabilir.

Feature ile ilgili Cümleler

  • The exhibit we went features local artists (Gittiğimiz sergi yerli sanatçıları öne çıkarıyor.)
  • Featuring is a way of relieving the mind. (Resmetmek/hayal etmek, zihni rahatlatmanın bir yoludur)
  • This year’s featured mobile phones are so expensive. (Bu yılın öne çıkan telefonları çok pahalı)

Feature Fiili 2. Hali

Feature fiilinin ikinci hali featured olarak kullanılmaktadır. Düzenli bir fiil olduğu için sadece -d geçmiş zaman takısı almaktadır.

Feature Fiili 2. Hali ile Örnekler

  • The exhibit we went featured local artists (Gittiğimiz sergi yerli sanatçıları öne çıkarmıştı.)

Feature Fiili 3. Hali

Feature fiilinin 3. Hali -d takısı alarak kullanılmaktadır. Present ve past perfect tense’li cümlelerde kullanılır. Yardımcı fiil olan have ya da had den sonra gelir. Kullanımı genelde have+v3 ya da had+v3 tür. Passive cümlelerde yardımcı fiilden sonra gelir.

Feature Fiili 3. Hali ile Örnekler

  • This year’s latest mobile phones are featured but I can’t afford to buy them. (Bu yılın son çıkan telefonları öne çıkarılıyor ama onları almaya gücüm yetmez.)
  • The exhibit we went had featured some local artist’s works already. (Gittiğimiz sergi, çoktan bazı yerel artistlerin eserlerini öne çıkarmıştı)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar