Fly İkinci ve Üçüncü Hali


Türkçe anlamlarından bazıları “uçmak, uçakla gitmek” olan fly fiili cümle içlerinde sıkça gördüğümüz bir fiildir. Bunun dışında konuşurken ve yazarken de fazlaca kullanacağınız bir kelime aynı zamanda. Bu sebeple kullanırken farklı zaman formlarıyla değişimini iyi bilmekte fayda var. Biz de size ikinci ve üçüncü hallerinin kullanımları ile örnek cümleleri ve bu cümlelerin Türkçelerini veriyor olacağız.

Fly Fiili İkinci Hali

Geçmişte yaşanan bir olaydan bahsettiğimizde, yani past simple tense söz konusu ise fly fiilini ikinci hali ile kullanırız. Fly fiilinin ikinci hali “flied” şeklindedir.

Fly İkinci Hali ile Kullanımı

Fly fiili cümlede past tense yani geçmiş zaman söz konusu ise ikinci halini alır. Düzenli fiillerden biri olduğu için ikinci halinde kelimenin sonuna -ed takısı alır. Fakat y harfi ile biten fiilerde olduğu gibi; -ed takısı alırken kelimenin sonundaki “y” harfi düşerek, onun yerine “ied” gelir. Dolayısıyla kelimemiz “flied” haline gelir. Her öznede aynı kullanımı söz konusudur.

Olumlu cümlede kullanımı: Fiil flied halini alır.
Olumsuz cümlede kullanımı: Past tense olumsuzluk bildireci olan didn’t arkasından gelir ve yalın hali ile yani fly olarak kullanılır.
Soru cümlesinde kullanımı: Past Tense soru bildireci olan did / özne sıralamasının ardından gelir ve yalın hali ile yani fly olarak kullanılır.

Fly İkinci Hali ile Örnek Cümleler

  • I flied to Munich last winter and I can say that I would live in that beautiful city until I die. (Geçen yıl Münih’e gittim – uçtum- ve şunu söyleyebilirim ki, ölene kadar o güzel şehirde yaşayabilirdim.)
  • Did the birds on the tree in your backyard fly away? Your daughter must have felt dissapointed because she really loved them so much. (Arka bahçenizde yer alan ağaçtaki kuşlar uçup gittiler mi? Kızın hayal kırıklığına uğramış olmalı çünkü onları gerçekten çok sevmişti.)
  • The plane didn’t fly because of the air condition. Passengers were so angry as if it was not for their safety. (Uçak hava koşulları yüzünden uçamadı. Yolcular sanki bu onların güvenliği için değilmiş gibi çok sinirlendiler.)

Fly Fiili Üçüncü Hali

Üçüncü hali, ikinci halinde olduğu gibi “flied” şeklindedir. Flied şekli past perfect tense ya da present perfect tense söz konusu ise kullanılır. Elbette bunun dışında kullanımları da mevcuttur ve diğer konu anlatımı yazılarımızda bunlara da ulaşabilirsiniz.

Fly Üçüncü Hali ile Kullanımı

Söz konusu tense, present perfect tense ise kullanım have + flied ya da has + flied şeklindedir.
Özne I, you, we, they ise have + flied şeklinde kullanılır.
Özne he, she, it ise has + flied şeklinde kullanılır.
Söz konusu tense past perfect tense ise, kullanım bu kez özne fark etmeksizin had + flied şeklindedir.

Fly Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

  • I have flied to Europe several times. This is a part of my job. (Avrupa’da defalarca kez uçtum. Bu benim işimin bir parçası.)
  • How could it be possible that your parrot had flied away just before you open the window. (Nasıl mümkün olabiliyor da papağanın sen daha pencereyi bile açmadan uçup gidebiliyor?)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar