Focus İkinci ve Üçüncü Hali


Focus Fiili 1. Hali

Focus Fiili Kullanımı

İngilizce’de ‘Focus’ fiili odaklanmak anlamında kullanılmaktadır. He, She, It ile ‘focuses’; diğer öznelerle ‘focus’ olarak kullanılır.

Focus ile ilgili cümleler

I focus on my lessons more than anything. (Derslerime her şeyden daha çok odaklanırım.)

He focuses more on making music than his lessons. (O, derslerinden daha çok müzik yapmaya odaklanır.)

Focus Fiili 2. Hali

Focus fiili ikinci hali ile Kullanımı

‘Focus’ fiilinin geçmiş zaman hali ‘Focused’ kelimesidir.

Focus ikinci hali ile Örnek Cümleler

I focused on the exam. (Sınava odaklandım.)

He focused on writing his book. (O, kitabını yazmaya odaklandı.)

Focus 3. Hali

Focus üçüncü hali ile Kullanımı

Focus fiilinin 3.hali ‘focused’ kelimesidir.

Focus 3. hali ile Örnek Cümleler

I would have never focused on going to university if my family was rich. (Eğer ailem zengin olsaydı hiç  üniversiteye gitmeye odaklanmazdım.)

She would have never focused on the exam if she knew it was not going to effect her grades. (Eğer notlarını etkilemeyeceğini bilseydi sınava hiç odaklanmazdı.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar