Follow İkinci ve Üçüncü Hali


'Follow' Kullanımı ve Örnek Cümleler

Follow 1. HALİ 

Follow Kullanımı 

İngilizce’de ‘follow’  fiili takip etmek  anlamında kullanılmaktadır. He, She, It ile ‘FOLLOWS’  ; diğer öznelerle ‘FOLLOW’  olarak kullanılır.

Bu fiili olumsuz yaparken  ‘don’t’ yardımcı fiilinden yararlanırız. He, She, It ile ‘doesn’t follow’  ; diğer öznelerle ‘don’t follow’  kullanılır.

Soru yaparken ‘do’ yardımcı fiili kullanılır. He, She, It ile ‘Does sb follow’  ; diğer öznelerle ‘Do sb follow’  kullanılır.

Follow ile ilgili Cümleler 

She follows her brother wherever he goes. (Kardeşini gittiği her yerde takip eder.)

I follow the rules. (Kurallara uyarım.)

Follow me. (Beni takip et.)

Do we follow the right road? (Doğru yolu mu takip ediyoruz?)

Follow 2. HALİ 

Follow ikinci hali Kullanımı 

‘Follow’  fiilinin geçmiş zaman hali ‘Followed’dır.

Bütün öznelerle aynı şekilde kullanılır.

Olumsuzu ‘didn’t follow’  ; sorusu ‘Did follow’  şeklindedir.

Follow 2. hali ile Örnek Cümleler 

I followed the deer’s tracks. (Geyiğin izlerini takip ettim.)

Sue didn’t follow the lesson. (Sue dersi takip etmedi.)

Did you follow them? (Onları takip ettiniz mi?)

Follow 3. HALİ 

Follow üçüncü hali Kullanımı 

‘Follow’  fiili düzenli  olduğu için perfect tenselerle birlikte kullanılan 3. Hali ‘Followed’dır.

Follow 3. hali ile Örnek Cümleler 

I told them I had followed my boss’s orders. (Onlara patronumun emirlerini takip ettiğimi söyledim.)

I wish you hadn’t  followed us. (Bizi takip etmediğinizi umuyorum.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar