FUTURE CONDITIONALS


Future Real Conditional

[If / When … Simple Present …, … Simple Future …]

[… Simple Future … if / when … Simple Present …]

If clause ve when clause’lu cümleciklerde future tense kullanılmadığını hatırlayalım.

Kullanımı

Future Real Conditional, gelecekte belirli bir durumda ne yapacağınızı planladığınızı belirtir. Diğer Real Conditional formlardan farklıdır, çünkü şimdiden ve geçmişten farklı olarak gelecekte ne olacağını bilemezsiniz. Bu forma “real (gerçek)” dense de genellikle gelecekte olacağını düşündüğünüz şeyi hayal ediyor ya da tahminde bulunuyorsunuzdur. Bu duruma da “gerçek” denir, çünkü eylemin gelecekte gerçekleşmesi mümkündür. Aşağıdaki örnekleri dikkatli bir şekilde inceleyin ve bunları Future Unreal Koşullu örneklerle karşılaştırın.

Örnekler:

 • If I go to my friend’s house for dinner tonight, I will take a bottle of wine or some flowers.
  I am still not sure if I will go to his house or not.
 • When I have a day off from work, I am going to go to the beach.
  I have to wait until I have a day off.
 • If the weather is nice, she is going to walk to work.
  It depends on the weather.
 • Jerry will help me with my homework when he has time.
  I have to wait until he has time.
 • I am going to read if there is nothing on TV.
  It depends on the TV schedule.
 • A: What are you going to do if it rains?
  B: I am going to stay at home.

If  ve When

Futures Real Conditional’de hem “if” hem de “when” kullanılır, ancak kullanım diğer Real Conditional’lardan farklıdır. Future Real Conditional olan bir cümlede  “if” ifadesi, bir şeylerin olup olmayacağını bilmediğinizi önermektedir. ” When ” bir noktada kesinlikle bir şeylerin olacağını önermektedir. Konuşmacı olayın olmasını bekliyordur. If clause ve when clause’lu cümleciklerin içinde future tense kullanılamayacağını da unutmayın.

Örnekler:

 • When you call me, I will give you the address.
  You are going to call me later, and at that time, I will give you the address.
 • If you call me, I will give you the address.
  If you want the address, you can call me.

Future Unreal Conditional

En Yaygın Şekli

[If … Simple Past …, … would + verb …]

[… would + verb … if … Simple Past …]

Bu kalıbın  Present Unreal Conditional ile aynı şekilde oluşturulduğuna dikkat edin.

KULLANIM

Future Unreal Conditional, gelecekteki hayali durumlardan söz etmek için kullanılır. Future Real Conditional kadar yaygın kullanılmaz, çünkü konuşmacılar gelecekte her şeyin olabileceğini vurgulamak isterler. Yalnızca bir konuşmacı bir şeylerin imkansız olduğunu vurgulamak istediğinde bu kalıbı kullanır.

Örnekler:

 • If I had a day off from work next week, I would go to the beach.
  I don’t have a day off from work.
 • I am busy next week. If I had time, I would come to your party.
  I can’t come.
 • Jerry would help me with my homework tomorrow if he didn’t have to work.
  He does have to work tomorrow.

Alternatif Yol

 • [If … were + present participle …, … would be + present participle …]
 • [… would be + present participle … if … were + present participle …]

 

Son Yazılar