George Bernard Shaw İngilizce Sözleri


George Bernard Shaw ingilizce sözleri arasında en popüler ve anlamlı olan sözleri sizler için derledik ve Türkçe’ye çevirdik. George Bernard Shaw sözlerini ve Türkçe anlamlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

  • “Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.”

“Hayat kendini bulmakla ilgili değil. Hayat kendini yaratmandan ibaret.”

  • “A life spent making mistakes is not only more honorable, but more useful than a life spent doing nothing.”

“Hata yapmak için harcanan bir hayat sadece daha onurlu değil, hiçbir şey yapmadan harcanan bir hayattan daha yararlıdır.

  • “Success does not consist in never making mistakes but in never making the same one a second time.”

“Başarı asla hata yapmamaktan değil, aynı şeyi asla ikinci kez yapmaktan ibarettir.”

  • “Make it a rule never to give a child a book you would not read yourself.”

“Bir çocuğa asla okumadığınız bir kitap vermemeyi bir kural haline getirin.”

  • “You see things; you say, ‘Why?’ But I dream things that never were; and I say ‘Why not?”

“Bir şeyler görüyorsun; ‘Neden?’ Ama hiç olmayan şeyleri hayal ediyorum ve ‘Neden olmasın?’ Diyorum.

  • “If you want to tell people the truth, make them laugh, otherwise they’ll kill you.”

“İnsanlara gerçeği söylemek istiyorsan, onları güldür, yoksa seni öldürürler.”

  • “Animals are my friends…and I don’t eat my friends.”

“Hayvanlar benim dostlarım … ve ben arkadaşlarımı yemiyorum.”

  • “Those who cannot change their minds cannot change anything.”

“Fikirlerini değiştiremeyenler hiçbir şeyi değiştiremez.”

  • “Youth is wasted on the young.”

“Gençlik gençlere israf ediliyor.”

  • “There are two tragedies in life. One is to lose your heart’s desire. The other is to gain it.”

“Hayatta iki trajedi var. Biri kalbinizin arzusunu kaybetmek. Diğeri de kazanmak.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar