Grow İkinci ve Üçüncü Hali


Grow Fiili Kullanımı, Örnek Cümleler

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Türkçede ‘büyümek ‘ anlamına gelen grow fiilinin ikinci ve üçüncü hallerini ve nerelerde kullanıldıklarını beraber inceleyelim.

Grow fiilinin 2.hali

Grow fiili irregular, yani düzensiz bir fiildir ve ikinci hali ‘grew ‘dır.

Grow fiilinin 2.hali ile kullanımı

Grow fiilinin ikinci halini yalnızca simple past (geçmiş zaman) adı verilen zamanda kurulmuş olumlu cümleler içerisinde kullanabiliyoruz. Aynı zamanda (simple past) kurulan olumsuz anlamlı cümlelerde ve soru cümlelerinde did yardımcı fiili kullanıldığından fiilin yalın halini kullanmamız gerekiyor.

Grow fiilinin 2.hali ile örnek cümleler

-The sea grew wilder and wilder.
-Deniz gittikçe vahşileşti.

-She grew up in a rough part of the city.
-O, şehrin kaba kısmında büyüdü.

Grow fiilinin 3.hali

Irregular, yani düzensiz bir fiil olan grow fiilinin üçüncü hali ‘grown’dur.

Grow fiilinin 3.hali ile kullanımı

Grow fiilinin üçüncü hali, aşağıda belirtilen beş durumda kullanılabilir.

1.Geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurmak amacı ile kullanılan present perfect tense kullanıldığında;
I have grown …

2.Geçmişten bahsederken onun da öncesinde bir zamandan bahsetmemiz gerektiğinde kullandığımız past perfect tense ile kurulan cümlelerde;
She had grown …

3.Gelecekte yapıyor olacağımız bir şeyden söz ederken kullandığımız future perfect tense ile kurulan cümlelerde;
I will have grown…

4.Eylemi gerçekleştirenin belli olmadığı durumlarda kullandığımız passive voice ile kurulan cümlelerde;
It was grown…

5.Sıfat tamlamalarında;
A grown man

Grow fiilinin 3.hali ile örnek cümle

-Have you ever grown a beard?
-Hiç sakal bıraktın mı?

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.