Gümüşhane İngilizce Tanıtımı ( Kısa )


Gümüşhane is a province in the Black Sea region of Turkey. Its capital district is also called Gümüşhane. The province is in northern Turkey, bordering Bayburt to the east, Trabzon to the north, Giresun and Erzincan to the west. The province is surrounded by the mountains. The most well-known mountain is in the north of Gümüşhane, Zigana-Trabzon mountains. Gümüşhane covers an area of 6,575 km² and its population is 162,748(2018).

History

Gümüşhane is 1150 meter higher from the sea level and it is located on the valley of Harşit River. The location of the province is important throughout history because the city has rich mining areas for silver and bronze and also, it is located on the historical trade road which is Silkroad. Gümüşhane means silver house, its name comes from its mining sources actually.

In Ancient history, the first mention of the province in the written text is in the Xenophanes’s Anabasis. Xenophanes mentioned Drills which are a Tzan/Laz tribe from Torul. Torul is still one of the districts of Gümüşhane. Drills portrayed as the best warriors of the Black Sea in Anabasis.

In history, Gümüşhane has been gone through different kinds of empires and ruling systems. After being in the borders of the Ottoman Empire, with the establishment of the Republic of Turkey Gümüşhane has become a province involving Torul, Kelkit, Şiran, and Bayburt. In 1989, Bayburt has become a province and segregated from Gümüşhane. Today, it is still an ongoing issue between the citizens that where they are from; Gümüşhane or Bayburt?

Districts and geography

Gümüşhane has 6 districts which are Gümüşhane, Kelkit, Köse, Torul and Şiran (Gümüşhane as capital district).

Generally, Gümüşhane is a rough country with mountains. The most important agricultural area in the province is the Kelkit valley where some plain areas are available. Despite the province is in the Black Sea region, Gümüşhane has generally Eastern Anatolian region continental climate. It is very humid especially on the north sides of the province.

As mentioned before, Gümüşhane is surrounded by mountains. There are natural parks and lakes which are preserved. Trekking in the natural areas of Gümüşhane with the surroundings of animals and birds is a common activity among the tourists and visitors.

The Zigana Pass is in Gümüşhane province too. It is closer to the border with Trabzon province. It is one of the longest tunnels in Turkey. It bonds Gümüşhane and Trabzon at the Black Sea coast. There is also a popular ski-resort. The pass is being covered with snow five months in a year.

Culture, historic sites, and tourism

Because the province is located in the Black Sea region its culture based on the traditions of Laz people. Its cuisine is very delicious. Maybe you have heard about kuymak, borani, mantı, etc. these are local dishes of the province and Black Sea region. They have special dessert(food) called ‘köme’ which tourists love to buy when they went to Gümüşhane. It is like a high energy bar, it’s made from walnut and pestil(herle).

You can also see a variety of folklore dances in their culture with instruments like kemençe, tulum, davul, and zurna. The popular name for their folklore dance is ‘Horan’ which is again a dance style that belongs to the Black Sea region. It has a variety of kinds depended on the province and village traditions.

According to its rich historical background, Gümüşhane has many historical sites like churches, mosques, and castles.

Village of Sadak

Ancient Roman Empire used there as a place for protecting the Euphrates. It was the most important military camp of the Roman Empire in the east. In the 15th century, they built there an aqueduct with 47 compartments. Today, Sadak is protected by the Ministry of Culture and Tourism. It is 99 km far from the city center of Gümüşhane. 

Santa Harabeleri

Santa is established by Rums in the 17th century. It is located in Dumanlı village which is 72 km far from the city center. Santa is an important place because of its religious and cultural background. The houses are all made from stone and there are some churches in the village. 

It is a very good place to do sightseeing. Santa Çakıllı and Santa Terzili are examples of the historical churches in the area. 

Krom valley and İmera village

Krom is an archeological site and protected area. In the valley, there are 17 churches and chapels. It is known that Rums and Turks are lived together in this valley and the valley is reflecting its ethnic background in that perspective. It is obvious that the valley has seen a variety of cultures and religions. It is also famous for its trekking route. 

Imrea village is located in the Krom valley. It is 37 km far from the city center. Imera Abbey is the most famous historical site in this area. In the gate of this abbey, it says this construction was built in 1859 which is strange because it says the date is 1350 in the written text. The Abbey is still steady, you can visit and witness the history with your own eyes.

Canca Castle 

It is a historical site and it is 1530 m above the ground. It located near the old Süleymaniye neighborhood. You can watch panoramically the sight of the old town and nature from here. 

Old Süleymaniye neighborhood is also a nice place to visit for its historical mosques, churches, and hamams. The old culture is still living in the spirits of this town. The town was important for its silver mining areas back in the times of Fatih Sultan Mehmet, the Ottoman Emperor.

Gümüşhane mansions

They are important for their architectural constructions. The buildings look like the form of art and they are carrying the spirit of the cultures and traditions of the area.

Zigana tourism area

It is located in the Torul district and it is 45 km far from the city center of Gümüşhane province. You can visit the Limni Lake in the Zigana village and you can enjoy nature there. You can go to a picnic or camp in this natural park.

 

 

Gümüşhane Türkiye’nin Karadeniz bölgesindeki bir ilidir. Aynı zamanda bu ilin merkezinin adı da Gümüşhanedir. Türkiye’nin kuzeyinde bulunur; Bayburt’a doğudan, Trabzon’a kuzeyden, Giresun ve Erzincan’a ise batıdan sınırı bulunmaktadır. Giresun ili dağlarla çevrili bir ildir, en bilineni ise kuzeyde olan Zigana-Trabzon dağlarıdır. İl, 6,575 km²lik bir alan kaplar ve nüfusü 162,748’dir (2018).

Tarihçesi

Gümüşhane deniz seviyesinde 1150 metre yükseklikte ve Harşit gölü vadisinin üzerine kuruluş bir ildir. Zengin gümüş ve bronz maden kaynaklarıyla tarih boyunca önemli bir lokasyona sahip olmuştur ve ayrıca tarihteki büyük ticaret yollarından biri olan İpekyolu’nun üzerinde bulunur. Gümüşhane gümüş evi demektir ve ismini bu zengin gümüş madeni kaynaklarından almıştır.

Gümüşhane ilinin ilk bahsinin geçtiği yer, antik çağda, Ksenophanes’in Anabasis’indedir. Ksenophanes bir Tzan/Laz kabilesi olan ve Torul’da yaşayan Drillerden bahsetmiştir. Torul, hala Gümüşhane’nin ilçelerinden birinin ismidir. Driller Karadenizin en savaşçı askerleri olarak tasvir edilmiştir.

Gümüşhane’nin bulunduğu bölge tarih boyunca farklı imparatorluklar ve yönetim şekilleri görmüştür. Osmanlı imparatorluğu sınırları içerisinde bulunmasından sonra, Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasıyla birlikte Torul, Kelkit, Şiran ve Bayburt’u da kapsayan bir il haline gelmiştir. 1989 senesinde, Bayburt Gümüşhane’den ayrılıp kendisi bir il unvanı kazanmıştır. Günümüzde hala Gümüşhaneli vatandaşlar tarafından Bayburtlu mu yoksa Gümüşhaneli mi oldukları tartışma konusudur.

İlçeler ve coğrafyası

Gümüşhane ilinin 6 adet ilçesi vardır; Gümüşhane, Kelkit, Köse, Torul ve Şiran.

Gümüşhane genel olarak dağlarla çevrili engebeli bir ildir. İlin en önemli tarım alanı Kelkit vadisinde tarıma elverişli bulunan düz alandır. Karadeniz bölgesinde bulunmasına rağmen genellikle İç Anadolu karasal iklimi görülür. İlin kuzey kesimleri genellikle nemlidir.

Daha önce de bahsedildiği gibi, Gümüşhane dağlarla kaplıdır. Korunan doğal parklar ve bu doğal parkların içerisinde göller vardır. Bu doğa içinde, hayvanlarla ve kuşlarla çevrelenerek yürüyüş yapmak turistlerin ve ziyaretçilerin en yaygın yaptıkları aktivitelerden biridir.

Zigana Geçidi de Gümüşhane ilinde bulunmaktadır. Trabzon ile olan il sınırına yakındır. Türkiye’de bulunan en uzun tünellerden biri olma özelliğini taşır. Gümüşhane’yi ve Trabzon’u Karadeniz kıyı kesimi tarafında birbirine bağlar. Ayıca burada ünlü kar ve kayak tesisi de bulunmaktadır. Geçit yılın beş ayında karla kaplanır.

Kültürü, tarihi alanları ve turizmi

İlçe Karadeniz bölgesinde yer aldığından dolayı, kültürü ve adetleri Lazlara aittir. Mutfağı çok lezzetlidir. Kuymak, mantı, borani ve bunun gibi yiyecekleri duymuşsunuzdur, bunlar Karadeniz bölgesine ait özel lezzetlerdir. ‘Köme’ adında ceviz ve pestil(herle)den yapılan bir tatlıları vardır. Yüksek enerji kaynaklı bir bara benzer turistler ve ziyaretçiler Gümüşhane’ye uğradıklarında bu lezzeti almayı çok severler.

Gümüşhane yöresinde birçok farklı çeşit folklor dansları da gözlemleyebilirsiniz. Bu danslara eşlik eden enstrümanlar genelde kemençe, tulum, zurna ve davuldur. Yöresel danslarının en popüler ismi ‘horan’dır. Bu dans stili de Karadeniz bölgesinin genelini kapsayan yöresel farklılıklar gösterebilen bir dans çeşitidir.

Geniş tarihi arka planıyla birlikte Gümüşhane ili kilise, camiler ve kaleler gibi birçok tarihi alana ev sahipliği yapar.

Sadak Köyü

Roma İmparatorluğu burayı Fırat Nehrini koruma amaçlı askeri bir üst olarak kullanmıştır. Roma İmparatorluğunun doğudaki en önemli askeri üstlerinde biridir. 15. yüzyılda 47 gözlü bir su kemeri inşa edilmiştir. Günümüzde Sadak, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınmıştır. Sadak, Gümüşhane il merkezine 99 km uzaklıktadır.

Santa Harabeleri

Santa, 17. yüzyılda Rumlar tarafından kurulmuştur. Şehir merkezine 72 km uzaklıkta Dumanlı köyünde yer almaktadır. Kültürel ve dini altyapısı bakımından öneme sahip bir köydür. Buradaki evlerin hepsi taştan yapılmıştır ve bölgede görebileceğiniz birkaç tarihi kilise vardır.

Gezi ve gözlem yapmak için çok güzel bir alandır. Santa Çakıllı ve Santa Terzili görebileceğiniz tarihi kilise örneklerindendir.

Krom Vadisi ve İmera Köyü

Krom arkeolojik sit alanı olarak kabul edilmiştir. Vadide, 17 adet kilise ve şapel bulunmaktadır. Burada Rumların ve Türklerin bir arada yaşadığı bilinmektedir ve bu bölge bu etnik arka planı olabildiğince yansıtmaktadır. Vadinin birçok kültür ve din gördüğü açık bir şekilde görebilirsiniz.

Aynı zamanda yürüyüş rotasıyla da meşhur bir bölgedir.

İmera köyü ise Kram vadisinde yer alır. Şehir merkezine 37 km uzaklıktadır. İmera Manastırı bölgedeki en meşhur yapıdır. Bu manastırın kapısında buranın 1859 yılında inşa edildiği yazmaktadır fakat çok ilginçtir ki geçmiş yazılı kaynaklarda bu tarihin 1350 olduğunu bulabiliriz. Bu manastır hala ayakta durmaktadır ve ziyaret edip tarihe kendi gözlerinizle şahit olabilirsiniz.

Canca Kalesi

Tarihi bir bölgedir ve yerde 1530 metre yukarıda bulunmaktadır. Eski Süleymaniye mahallesinin yanında bulunmaktadır. Buradan panoromik olarak bölgeyi, mahalleyi ve doğayı izleyebilirsiniz.

Eski Süleymaniye mahallesi de camileri, kiliseleri ve hamamlarıyla birlikte gezip görmek için çok güzel bir yerdir. Eski kültür bu mahallede hala yaşamaktadır. Bu bölge Osmanlı İmparatoru olan Fatih Sultan Mehmet döneminde zengin gümüş maden kaynakları ile öneme sahip olmuştur.

Gümüşhane konakları

Konaklar mimari yapıları açısından Gümüşhane için önem teşkil etmektedir. Bu binalar bir sanat gibi inşa edilmiştir ve kültürle birlikte eski gelenekleri de günümüze kadar taşımıştır.

Zigana turizm alanı

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde yer almaktadır ve şehir merkezine 45 km uzaklıktadır. Zigana köyünde Limni Gölünü ziyaret edebilirsiniz burada doğanın keyfini çıkarabilirsiniz. Bu doğal parkın içerisinde pikniğe ya da kamp yapmaya da gidebilirsiniz. Keyifli ve doğayla iç içe vakit geçirmek için ideal yerlerden biridir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar