Günlük Hayatta En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler


Günlük Hayatta En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Günlük hayatta en çok kullanılan İngilizce kelimeleri merak ediyor musunuz? Tanışma diyaloglarında, alışveriş yaparken ya da diğer günlük ihtiyaçlarda, işinize yaraması muhtemel İngilizce kelimeleri derledik…

İngilizce’de En Çok Kullanılan Kelimeler

En çok kullanılan kelimeler arasında yardımcı fiiller, zarf, sıfat ve normal ad bildiren kelimeler yer alıyor. Esasen, kullanım sıklığına göre bir sıralamayı paylaşacağız sizlerle. İleri ve orta düzey İngilizce seviyesine sahip herkesin mutlaka bilmesi gereken, giriş düzeyinde İngilizce bilenlerin ise üzerinde dikkatle durması gereken, İngilizcenin ‘olmazsa olmazları’ diyelim bu kelimeler için… ?

Günlük Hayatta En Çok Kullanılan 120 İngilizce Kelime

1 the, belirli durumlarda bir objeyi, kişiyi, yeri vb. nitelemek için kullanılan ifade. Blogdan: a-an-the alıştırmaları

2 be, olmak 

3 of, hakkında-ilgili anlamına gelen edat.

4 and, ve anlamına gelen bağlaç.

5 a, isimlerden önce kullanılan, bir anlamına gelen ifade.

6 to, ‘kadar’ anlamında zarf, ‘-mak -mek’ anlamında ise fiil olarak kullanılan ifade.

7 in, ‘içinde’ anlamında edat, ‘iç’ anlamında isim olarak kullanılan ifade.

8 he, erkekleri ifade etmek için kullanılan zamir, ‘o’ anlamındadır.

9 have, sahip olmak anlamındaki fiil.

10 it, o

11 that, şu

12 for, için

13 they, onlar

14 I, ben

15 with, -ile

16 as, kadar

17 not, değil -olumsuzluk bildirgeci-

18 on, üzerinde

19 she, kadınları ifade etmek için kullanılan zamir, ‘o’.

20 at, bulunma ifadesi. 

21 by, tarafından

22 this, bu.

23 we, biz.

24 you, sen, siz.

25 do, yapmak.

26 but, ama.

27 from, -dan -den anlamında kullanılan ifade.

28 or, veya

29 which, hangi anlamındaki soru ifadesi.

30 one, bir.

31 would, -ecekti, -acaktı anlamını veren ifade.

32 all, tamamı.

33 will, -ecek, acak- anlamı veren gelecek zamanlı cümlelerde kullanılan yardımcı fiil.

34 there, orası.

35 say, söylemek

36 who, kim anlamında soru ifadesi.

37 make, yapmak.

38 when, ne zaman anlamında soru ifadesi.

39 can, -yapabilmek- anlamı veren yardımcı fiil.

40 more, daha fazla

41 if, eğer

42 no, hayır

43 man, erkek.

44 out, dışarısı.

45 other, diğer.

51 about, hakkında.

52 than, -dan -den anlamı veren ifade. Örn: More than words, kelimelerden daha fazlası.

53 into, içine anlamına gelen edat.

54 could, -abilirdi anlamına gelen yrd. fiil.

55 state, belirtmek, ifade etmek anlamına gelen fiil. İsim olarak devlet anlamına da sahiptir.

56 only, sadece.

57 new, yeni.

58 year, yıl.

59 some, biraz.

60 take, almak.

61 come, gelmek.

62 these, bunlar anlamındaki zamir.

63 know, bilmek.

64 see, görmek.

65 use, kullanmak.

66 get, elde etmek, kazanmak.

67 like, hoşlanmak, benzemek gibi birçok anlama sahip bir fiil.

68 then, ondan sonra.

69 first, birinci.

70 any, herhangi.

71 work, iş.

72 now, şu an.

73 may, mümkün olmak anlamındaki yrd. fiil. Aynı zamanda ‘mayıs’ anlamına da gelir.

74 such, bu gibi, böylesine anlamına gelen sıfat.

75 give, vermek.

76 over, üzerinde.

77 think, düşünmek.

78 most, en çok.

79 even, hatta, bile anlamına gelen zarf.

80 find, bulmak.

81 day, gün.

82 also, ayrıca.

83 after, sonra.

84 way, yol.

85 many, birçok.

86 must, -malı, -meli anlamı katarak zorunluluk durumu yaratan ifade.

87 look, bakmak.

88 before, önce.

89 great, büyük, mükemmel.

90 back, geri.

91 through, vasıtasıyla anlamına gelen edat.

92 long, uzun.

93 where, nerede anlamındaki soru ifadesi.

94 much, çok anlamındaki zarf.

95 should, shall fiilinin geçmiş zamanı, tavsiye anlamında -malı -meli ekini veren ifade.

101 because, çünkü

102 good, iyi.

103 each, her bir.

104 those, şunlar, onlar anlamındaki zamir.

105 feel, hissetmek. 

106 seem, görünmek.

107 how, nasıl anlamındaki soru ifadesi.

108 high, yüksek.

109 too, gereğinden çok.

110 place, yer.

111 little, küçük.

112 world, dünya.

113 very, çok.

114 still, hâlâ.

115 nation, ulus.

116 hand, el.

117 old, eski.

118 life, hayat.

119 tell, söylemek.

120 write, yazmak.

Günlük Hayatta En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler arasında ilk 120 kelime bu şekilde… İngilizce eğitimi aşamasında, seviyesi fark etmeksizin herkesin mutlaka bilmesi gereken, temel sözcüklerdir. İlerleyen gönderilerde, en çok kullanılan 500 sözcük içerisinde yer alan diğer ifadelere de geleceğiz…

Merak ettiğiniz kelimelerin veya metinlerin anlamlarını öğrenmek için İngilizce Sözlük sitemizi mutlaka ziyaret edin.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.