Hacettepe Üniversitesi İngilizce Hazırlık Muafiyet Sınavı


Hacettepe Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı

Hacettepe Üniversitesi oldukça köklü ve öğrencilerin gitmeyi arzuladığı bir üniversitedir. Ankara’da bulunan üniversitede dil bölümlerinden tutun da tıp fakültesine kadar geniş bir eğitim yelpazesi var. Adı genellikle Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile anılan Hacettepe Üniversitesi gerek İngilizce Öğretmenliği, gerek İngiliz Dili ve Edebiyatı, gerekse İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümlerinde oldukça başarılı ve ön plandadır. Hâl böyle olunca, okulun İngilizce hazırlık sınavları da merak uyandırıyor.
İngilizce akademik eğitim almak, akademik eğitimin tarzı ve yoğunluğu lise eğitiminden farklı olduğu için çoğu öğrenci için zorlu oluyor. Yabancı dilde eğitim veren üniversiteler de lisans eğitimi sırasında yaşanabilecek sorunların önüne geçmek için, üniversitelerinde eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler için hazırlık sınıfı uygulamasını yürütüyor. Bu uygulamada bölümünüz ne olursa olsun bir sene boyunca tamamen İngilizce eğitim alıyorsunuz.
Hazırlık sınıflarının amacı, yabancı dile hazırlamak olduğu için, yabancı dili yeterli seviyede olan öğrencilere kendilerini kanıtlamaları için sene başında düzenlenen yabancı dil yeterlik sınavına girmeleri gerekmektedir. Hacettepe Üniversitesi’nde hazırlık sınıfını atlamak istiyorsanız, üniversitenin kendi bünyesinde düzenlediği Muafiyet Sınavı’nı başarı ile tamamlamanız gerekiyor.
İki aşamadan oluşan sınavın birinci aşaması, dinleme, okuma ve dilbilgisi ile kelime bilgisini ölçen bölümlerden oluşan çoktan seçmeli Seviye Tespit Sınavı’dır. Seviye Tespit Sınavı’nda yeterli puanı alan öğrenciler, ikinci aşamaya girmeye hak kazanırlar. Sınavın ikinci aşamasında öğrencileri dilbilgisi ve kelime bilgisi, dinleme, yazma, okuduğunu anlama ve konuşma becerilerinden oluşan Muafiyet Sınavı bekliyor. Muafiyet Sınavı da kendi içinde üç bölümden oluşuyor. Bu sınavın ilk bölümü yazma becerisini, ikinci bölümü ise dinleme ve okuduğunu anlama becerileri ve dil kullanımı, üçüncü bölümü ise konuşma becerisini ölçüyor. Muafiyet Sınavı’nın yazma bölümünde öğrencilerin paragraf yazma becerileri ölçülmektedir. Sınavın ikinci bölümü çoktan seçmeli sorulardan oluşturmaktadır. Konuşma bölümünde ise birkaç adet alışma sorusunun sorulmasının ardından öğrencilerin kişisel deneyimlerini anlatacakları ve bir konudaki görüşlerini açıklayacakları birer soru sorulur. Öğrencilere her bir sorudan sonra düşünmeleri için 30 saniye süre verilir. Sınavın ikinci aşamasından 65 puan ve üzeri alan öğrenciler bölümlerine geçmeye hak kazanırlar.
Konuşarak Öğren Yabancı Dil Eğitim Sistemi ile, Hacettepe Üniversitesi’nin muafiyet sınavına rahatlıkla hazırlanabilirsiniz. Ana dili İngilizce olan eğitmenlerle yapacağınız sesli ya da görüntülü görüşmelerle dinleme ve konuşma sınavlarına en iyi şekilde hazırlanabilirsiniz. Ayrıca test formatı ve derin okuma metni veri tabanı ile Konuşarak Öğren sınavlara hazırlanmanız için en iyi yardımcınız olacaktır. Size özel hazırlanacak program ile, hedef odaklı, rahat çalışma ortamınızda sınava hazır hale gelebilirsiniz.

Hacettepe Üniversitesi İngilizce Bölümler

Hacettepe Üniversitesi’ndeki İngilizce bölümlerin hepsi için hazırlık okumak zorunlu. Ancak bazı bölümlerde isteğe bağlı hazırlık okuyabilir, dilerseniz Almanca, dilerseniz Fransızca, dilerseniz İngilizce eğitim alabilirsiniz. Hacettepe Üniversitesi’ndeki İngilizce bölümleri sizler için aşağı sıralıyoruz.

 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
 • İngiliz Dilbilimi
 • İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği)
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı
 • İngilizce Mütercim-Tercümanlık
 • Otomotiv Mühendisliği (Almanca)
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Yapay Zeka Mühendisliği
 • Çevre Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Geomatik Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği
 • Kimya Mühendisliği
 • Maden Mühendisliği
 • Nükleer Enerji Mühendisliği
 • Makina Mühendisliği
 • İktisat (İngilizce)
 • İşletme (İngilizce)
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Uluslararası İlişkiler
 • Tıp
 • Bilgi ve Belge Yönetimi
 • Fizik Mühendisliği
 • Gıda Mühendisliği
 • Hemşirelik
 • Tıp

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı

Bölüm 1965’te İngiliz Filolojisi adı altında kurulmuştur ve İngilizce dilini, İngiliz Kültürünü incelemektedir. Dil bölümleri içinde önemli bir yere sahip olan Dil ve Edebiyat bölümleri, Hacettepe’de de kararlılıkla yürütülmektedir. Hem linguistics hem de literature bakımından yoğun olan bölüm 90 kişilik kontenjana sahiptir.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünün taban puanı 440,48722, taban sıralaması ise 6530’tır (2019 verileri). İçeriğinden de anlaşılacağı üzere bölümde İngilizce hazırlık okumak zorunludur. Muafiyet sınavından 65 puan alarak hazırlık sınıfını okumadan lisans eğitiminize geçebilirsiniz. İlk yıl alacağınız dersler şunlardır:

 • ÇEVİRİ I
 • MİTOLOJİ
 • EDEBİYATA GİRİŞ
 • İNGİLTERE’YE GENEL BAKIŞ I
 • TÜRK DİLİ I
 • İNGİLİZCE YAZI BECERİSİ
 • İLERİ İNGİNLİZCE DİLBİLGİSİ
 • İNGİLİZCE OKUMA I
 • ELEŞTİREL DÜŞÜNCE BECERİLERİ

Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği

İkinci adı İngiliz Dili Eğitimi olan bölüm yıllardır İngilizce öğretmenleri yetiştirmektedir. Dört yıllık bir lisans eğitiminden sonra öğrenciler “İngilizce öğretmeni” ünvanı ile mezun olurlar. Puanı oldukça yüksek olan bölümün 90 kontenjanı bulunmaktadır. 448,55364 taban puanı, 5430 ise taban sıralamasıdır (2019 verileri). İngilizce Öğretmenliği bölümünün ilk yıl dersleri şunlardır:

Hacettepe Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık

Hacettepe Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümü, dil okuyan öğrencilerin en çok düşlediği bölümlerin başında gelir. Kontenjanı 70, taban puanı ise 461,70952 olan bölümün taban sıralaması 4004’tür. İkinci sınıfta sınava giren öğrenciler, Almanca, Fransızca gibi ikinci bir dil bildiklerini kanıtlarlarsa, iki dilli diploma almaya hak kazanırlar. Örneğin: İngilizce-Fransızca Mütercim Tercümanlık. İlk yılın dersleri şunlardır:

 • Türk Dili I, Türk Dili II
 • Uygarlık Tarihi, Çağdaş Türk Toplumu
 • Okuma Becerisi , Güncel Konular
 • Yazma Becerisi , Yazılı Çeviriye Giriş
 • Sözcük Bilgisi , Duyduğunu Anlama ve Sözlü Anlatım
 • Çeviri Tarihi ve Kavramları ,Çevirmenler İçin Türkçe II
 • Güncel Tartışmalar, Metin İnceleme
 • Çevirmenler İçin Türkçe I , Araştırma Teknikleri
 • Metin Türleri , Bellek Teknikleri
 • Dil ve Kültür , Seçmeli Yabancı Dil

Hacettepe Üniversitesi İngilizce İşletme

Hacettepe Üniversitesi İngilizce İşletme bölümü, 1990 yılından beri eğitimine yabancı dilde devam etmektedir. Amacı pazarlama, finans, üretim alanlarınla hevesli ve başarılı işletmeciler yetiştirmektir. Lisans programında seçmeli ders olarak staj imkanı sunulmaktadır. Ayrıca Erasmus, Bologna gibi değişim programlarından da yararlanabilmektedirler. Kültür, sanat, girişimcilik, turizm ve benzeri sektörlerde çalışan mezunlar da vardır.
Eşit ağırlık alanından öğrenci kabul eden işletme bölümü 100 öğrenci kontenjanıyla, taban puanı 360 bin, taban sıralaması ise 71734’ten öğrenci almaktadır. Bölümde zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı vardır.

Hacettepe Üniversitesi İngilizce Kursu

Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu eşliğinde İngilizce kursu da vermektedir. Bildiğiniz üzere birçok üniversite de yabancı diller yüksekokuluyla kurslar açıyor. Bu kurslar yalnız İngilizce değil, birçok dilde mevcut. Örneğin Hacettepe Üniversitesi’nin Japonca, Arapça gibi farklı dillerde de kursları mevcut. Ancak İngilizce dil kursuna gelecek olursak; A1, A2, B1, B2, C1 düzeyine kadar farklı farklı sınıflardan farklı eğitim imkanları var. Seviye tespit sınavından sonra size maksimum 14 kişinin olduğu, akıllı tahtaların kullanıldığı sınıflarda eğitim sunuyorlar. Ayrıca IELTS, Erasmus sınavı hazırlık gibi kurslar da ayriyeten mevcut. Hacettepe Üniversitesi İngilizce kursu, Sıhhiye ve Beytepe yerleşkesinde yapılmaktadır. Başvurular internetten değil, yüzyüze yapılıyor. Başvuru yeri ise HÜ TÖMER Beytepe Yerleşkesi. Daha fazla bilgi için Hacettepe Üniversitesi’nin web sitesini ziyaret etmenizi öneririz.

İngilizce Hazırlık Geçme Kelimeleri

İngilizce sınavlara çalışırken kelime haznemizin geniş olması oldukça önemli. Ne kadar çok kelime bilirsek, okuduğumuzu o kadar rahat anlarız. Hazırlık sınavlarında çıkan çok önemli İngilizce kelimeleri sizler için derledik. Bu kelimeler sınavlarda çok çıkmasının yanı sıra, günlük olarak da oldukça fazla kullanılıyor. Örnek cümleler Cambridge Dictionary’den alınmıştır.
settle down (phrasal verb) : yerleşmek, durulmak, uslanmak ( mature, ripen )
Ex. : The children soon settled down and started their work.
Admit (verb) : kabul etmek, itiraf etmek
Ex. : At first he denied stealing the money but he later admitted (to) it.
put down (phrasal verb) : (isyan vb.) bastırmak, yere koymak, yazmak
Ex: Soldiers went in to put down a rebellion.
adopt (verb) : benimsemek, evlat edinmek
They have no children of their own, but they’re hoping to adopt.
survive (verb) : hayatta kalmak
None of Shakespeare’s plays survives in its original manuscript form.
supply (verb) : sağlamak, temin etmek
Three people have been arrested for supplying arms to the terrorists.
keep up with (phrasal verb) : -e ayak uydurmak ( catch up with, keep pace with )
He’s never made an effort to keep up with current events.
come up with (phrasal verb) : çözüm, fikir, alternatif sunmak ( suggest )
We will think about a present for her and see what we can come up with.
hold up (phrasal verb) : geciktirmek ( delay ), engellemek
Work is yet to start because of hold-ups in obtaining planning permission.
carry out (phrasal verb) : gerçekleştirmek, yapmak ( fulfill, perform )
It is hoped that the kidnappers will not carry out their threat to kill the hostages.
take up (phrasal verb) : (zaman) almak, (yer) kaplamak, başlamak
We are calling for government action to improve the take-up of state benefits.
worry (verb) : kaygılanmak, endişelenmek
Try not to worry – there’s nothing you can do to change the situation.
put up with (phrasal verb) : tahammül etmek ( tolerate, endure, withstand)
I can put up with the house being messy, but I hate it if it’s not clean.
make up for (phrasal verb) : telafi etmek (compensate for)
He bought me dinner to make up for being so late the day before.
stem (verb) : -den gelmek, çıkmak
She tied a handkerchief around the wound to stem the flow of blood.

get along with (phrasal verb) : biriyle iyi geçinmek
Example: I don’t really get along with my sister’s husband.

put through (phrasal verb) : telefon ile bağlamak
Example: Could you put me through to customer services, please?

take to somebody (phrasal verb) : ısınmak, hoşlanmak, başlamak
Example: The two dogs took to each other immediately and started to play.

look into something (phrasal verb )= incelemek, araştırmak
Example: We’re looking into the possibility of merging the two departments.

virtually (adverb): hemen hemen, neredeyse (= practically, nearly, almost)
That wine stain on my shirt has virtually disappeared.

unbearable (adjective) :katlanılmaz, dayanılmaz (=intolerable)
solely (adverb) : yalnızca, sadece
rob somebody of something (verb) : birini soymak ***robbery = soygun
anticipate (verb) : ummak, beklemek
apologize (verb) : özür dilemek (apologize to someone for something)
abolish (verb): (toplumdaki tabuları) yıkmak, sona erdirmek (= do away with
deduce (verb) : sonuç çıkarmak
deteriorate (verb): kötüleşmek, kötüye gitmek
prejudice (noun) : ön yargı (= bias)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar