Hang İkinci ve Üçüncü Hali


Hang 2. hali

Düzensiz bir fiil olan ‘to hang’ fiilinin ikinci halini ‘hung’ olarak kullanırız. Bazı kaynaklarda sonuna -ed eklenmiş olarak(hanged) görseniz de yaygın ikinci halinin kullanımı ‘hung’ olacaktır.

Hang kelimesinin ‘asmak’, ‘asılmak’ gibi anlamları vardır fakat bazı phrasal verb olarak kullanım şekilleri de vardır. Örneğin; ‘hang up’ phrasal verb olarak kullanılır ve anlamı da ‘telefonu kapatmak’ olarak kullanılabilir.

Hang fiilinin 2. hali ile kullanımı

Her V2 formunu kullanabileceğmiz gibi ‘to hang’ fiilinin de ikinci hali olan ‘hung’ şeklini simple past tense cümleleri içinde yukarıda verildiği anlamları ile kullanılabilir.

Hang 2. hali ile ilgili örnek cümleler

  • I hung up the phone after he told me to come over.
  • A man hung himself with a ripe as the news said.
  • My mother hung out the washings in the afternoon yesterday.
  • I told my friend to hung on a second, but she didn’t listen to me and be gone.
  • My best artist’s paintings hung on in the gallery last week.

Hang 3. hali

Düzensiz bir fiildir fakat sonuna -ed eklenmiş halini de görebilirsiniz. Fiilin genel olarak kullanılan üçüncü hali çekimi ‘hung’ olacaktır. İkinci halinin çekimi ile aynı şekildedir ve okunuşları arasında da bir fark yoktur.

Hang fiilinin 3. hali ile kullanımı

Her fiilin V3 formunu kullanabileceğimiz gibi bu fiilin de ‘hung’ olan üçüncü halini perfect tense cümleleri içinde kullanabiliriz.

Hang 3. hali ile ilgili örnek cümleler

  • I had hung up the phone before he says anything because I was mad.
  • I’ve just hung out the washes and the rain started.
  • My mother has hung up my coat because there was rain outside.
  • My friend had hung up the wet clothes before I got into the room.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar