Happen İkinci ve Üçüncü Hali


'HAPPEN' Kullanımı ve Örnek Cümleler

Happen 1. HALİ 

HAPPEN  Kullanımı

İngilizce’de ‘happen’  fiili  olmak anlamında kullanılmaktadır. He, She, It ile ‘HAPPENS’  ; diğer öznelerle ‘HAPPEN’  olarak kullanılır.

Bu fiili olumsuz yaparken  ‘don’t’ yardımcı fiilinden yararlanırız. He, She, It ile ‘doesn’t happen’  ; diğer öznelerle ‘don’t happen’  kullanılır.

Soru yaparken ‘do’ yardımcı fiili kullanılır. He, She, It ile ‘Does sb happen’  ; diğer öznelerle ‘Do sb happen’  kullanılır.

Happen ile ilgili Cümleler 

Impossible things sometimes happen. (İmkansız şeyler bazen olur.)

If anything happens to me, give this to Tom. (Bana bir şey olursa bunu Tom’a ver.)

Does it happen again? (Bu tekrar olur mu?)

Happen 2. HALİ 

Happen ikinci hali Kullanımı 

‘Happen’  fiilinin geçmiş zaman hali ‘Happened’dır.

Bütün öznelerle aynı şekilde kullanılır.

Olumsuzu ‘didn’t happen’  ; sorusu ‘Did happen’  şeklindedir.

Happen 2. hali ile Örnek Cümleler 

It happened twice. (Bu iki kere oldu.)

Nothing  happened. (Bir şey olmadı.)

How did the traffic accident happen? (Trafik kazası nasıl oldu?)

Happen 3. HALİ 

Happen üçüncü hali Kullanımı 

‘Happen’  fiili düzenli olduğu için perfect tenselerle birlikte kullanılan 3. Hali ‘Happened’dır.

Happen 3. hali ile Örnek Cümleler 

It has happened several times already. (Bu birkaç kere olmuştu.)

What had happened before the police came here? (Polisler buraya gelmeden önce ne olmuştu?)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar