Have İkinci ve Üçüncü Hali


'HAVE' Kullanımı ve Örnek Cümleler

Have 1. Hali

Have Fiili Kullanımı 

İngilizce’de ‘have’ fiili sahip olmak anlamında kullanılmaktadır. He, She, It ile ‘HAS’ ; diğer öznelerle ‘HAVE’ olarak kullanılır.

Bu fiili olumsuz yaparken  ‘don’t’ yardımcı fiilinden yararlanırız. He, She, It ile ‘doesn’t have’ ; diğer öznelerle ‘don’t have’ kullanılır.

Soru yaparken ‘do’ yardımcı fiili kullanılır. He, She, It ile ‘Does sb have’ ; diğer öznelerle ‘Do sb have’ kullanılır.

Have ile ilgili Cümleler 

 • I have a car. (Benim bir arabam var.)
 • She has two books. (O iki kitaba sahip.)
 • They have a dog. (Onların bir köpeği var.)
 • I don’t have a sister. (Benim bir kız kardeşim yok.)
 • John doesn’t have a bicycle. (John bir bisiklete sahip değil.)
 • We don’t have any homework. (Bizim hiç ödevimiz yok.)
 • Do you have a brother? (Senin erkek kardeşin var mı?)
 • Does Sue have a big bag? (Sue büyük bir çantaya sahip mi?)

Have Fiili 2. Hali

Have ikinci hali ile Kullanımı 

‘Have’ fiilinin geçmiş zaman hali ‘Had’dir.

Bütün öznelerle aynı şekilde kullanılır.

Olumsuzu ‘didn’t have’ ; sorusu ‘Did have’ şeklindedir.

Have 2. hali ile ilgili Örnek Cümleler 

 • I had two tickets for concert. (Konser için iki biletim vardı.)
 • She didn’t have a lesson yesterday. (Onun dün dersi yoktu.)
 • Did they have any plan? (Onların planı var mıydı?)

Have 3. Hali

Have üçüncü hali ile Kullanımı

‘Have’ fiili düzensiz olduğu için perfect tenselerle birlikte kullanılan 3. Hali ‘Had’dir.

Have 3. hali ile ilgili Örnek Cümleler 

 • I have had the same car for ten years. (On yıldır aynı arabaya sahibim.)
 • He hasn’t  had  a house. (Onun evi yoktu.)
 • Have they ever had English lesson? (Onların hiç İngilizce dersi oldu mu?)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar