Hit İkinci ve Üçüncü Hali


Hit 1. HALİ 

Hit Kullanımı

İngilizce’de ‘hit’  fiili  vurmak  anlamında kullanılmaktadır. He, She, It ile ‘HITS’  ; diğer öznelerle ‘HIT’  olarak kullanılır.

Bu fiili olumsuz yaparken  ‘don’t’ yardımcı fiilinden yararlanırız. He, She, It ile ‘doesn’t hit’  ; diğer öznelerle ‘don’t hit’  kullanılır.

Soru yaparken ‘do’ yardımcı fiili kullanılır. He, She, It ile ‘Does sb hit’  ; diğer öznelerle ‘Do sb hit’  kullanılır.

Hit ile ilgili Cümleler 

When they hit us, we hit them . ( Onlar bize vurduklarında  biz de onlara vururuz.)

If you don’t hit anywhere with the car, there won’t be a problem. (Eğer arabayla bir yere vurmazsan sorun olmaz.)

Hit 2. HALİ 

Hit ikinci hali Kullanımı 

‘Hit’  fiilinin geçmiş zaman hali ‘Hit’tir.

Bütün öznelerle aynı şekilde kullanılır.

Olumsuzu ‘didn’t hit’  ; sorusu ‘Did hit’  şeklindedir.

Hit 2. hali ile Örnek Cümleler 

Tom hit me first. (İlk olarak Tom bana vurdu.)

Did the bus hit you yesterday? (Dün sana otobus mü çaptı?)

Hit 3. HALİ 

Hit üçüncü hali Kullanımı 

‘Hit’  fiili düzensiz  olduğu için perfect tenselerle birlikte kullanılan 3. Hali ‘Hit’tir.

Hit 3. hali ile Örnek Cümleler 

I haven’t deliberately hit anyone until now. (Şimdiye kadar hiç kimseye bilerek vurmadım.)

He had hit the car while trying to escape. (O kaçmaya çalışırken arabaya vurmuştu.)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar