Hope İkinci ve Üçüncü Hali


Hope Fiili Kullanımı, Örnek Cümleler

Türkçede ‘umutlanmak’ anlamına gelen hope fiilinin ikinci ve üçüncü hallerini ve nerelerde kullanıldıklarını beraber inceleyelim.

Hope fiilinin 2.hali

Hope fiili regular, yani düzenli bir fiildir ve ikinci hali ‘hoped’tur.

Hope fiilinin 2.hali ile kullanımı

Hope fiilinin ikinci halini yalnızca simple past (geçmiş zaman) adı verilen zamanda kurulmuş olumlu cümleler içerisinde kullanabiliyoruz. Bahsi geçen zamanda (simple past) kurulan olumsuz anlamlı cümlelerde ve soru cümlelerinde did yardımcı fiili kullanıldığından fiilin yalın halini kullanmamız gerekiyor.

Hope fiilinin 2.hali ile örnek cümleler

-Tom said he hoped that Mary would be able to learn how to do that.
-Tom, Mary’nin bunu nasıl yapacağını öğrenebileceğini umduğunu söyledi.

-I’d hoped to see her in Boston.
-Onu Boston’da görmeyi ummuştum.

Hope fiilinin 3.hali

Regular, yani düzenli bir fiil olan hope fiilinin üçüncü hali ‘hoped’dur.

Hope fiilinin 3.hali ile kullanımı

Hope fiilinin üçüncü hali, aşağıda belirtilen beş durumda kullanılabilir.

1.Geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurmak amacı ile kullanılan present perfect tense kullanıldığında;
I have hoped …

2.Geçmişten bahsederken onun da öncesinde bir zamandan bahsetmemiz gerektiğinde kullandığımız past perfect tense ile kurulan cümlelerde;
She had hoped …

3.Gelecekte yapıyor olacağımız bir şeyden söz ederken kullandığımız future perfect tense ile kurulan cümlelerde;
I will have hoped…

4.Eylemi gerçekleştirenin belli olmadığı durumlarda kullandığımız passive voice ile kurulan cümlelerde;
It was hoped that…

5.Sıfat tamlamalarında;
The hoped-for offer of…

Hope fiilinin 3.hali ile örnek cümleler

-Tom and I had hoped you could do that for us.
-Tom ve ben bunu bizim için yapabileceğini umuyorduk.

-I had hoped to see Tom.
-Ben Tom’u görmeyi ummuştum.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar