Host / Hostes İngilizce Mülakat Soruları ve Cevapları


hostes ingilizce mülakat, host mülakat, ingilizce mülakat, hostes mülakatları
Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Eminiz ki hayali göklerde uçmak, dünyanın neredeyse her köşesini görmek, bir sürü insan tanımak ve maceradan maceraya atılmak olanlar, kendilerine uygun mesleklerden birinin hosteslik ya da hostluk olduğunu biliyorlardır. Biz de bu yüzden sizler için faydalı olabilecek mülakat sorularını ve bunların yanıtlarını derledik.

Mülakat günü, hostes ve host olmak isteyenler için işe alım sürecinin en zor günlerden biridir. Tüm gün boyunca işe alım mülakatlarının yapılacağı merkezde olacağınızdan emin olabilirsiniz öncelikle!Her ne kadar zorlayıcı bir süreç de olsa, hayallerinizdeki işi yapmak için direnmeli ve önceden hazırlık yapmalısınız.

İşe alım mülakatları ilk aşama itibarıyla genellikle çok kalabalık olduğundan dolayı, bu görüşmeler havayollarında gerçekleşir. En azından ilk başvuruda yüzlerce aday bu şekilde elenmiş olur.

Mülakat günü adayları neler bekliyor?

Hostes ya da host mülakatlarında, mülakat günü geldiğinde yetenek, yabancı dil, psikoloji, kişilik ve güdülerinizle ilgili pek çok teste tabii tutulursunuz. Örnek verecek olursak, British Airways mülakat günü aşağıdaki aşamaları uyguluyor.

 • Boy ve kilo ölçümü,
 • Dövme ve piercing kontrolü ( özellikle üniformanızı giydiğinizde bunların görünür bir yerde olup olmadığını kontrol ediyorlar. )
 • Şirket tarafından iş hakkında bir sunum yapılması,
 • Grup mülakatı ve vaka çalışması
 • Eleme aşaması (O gün oraya gelen tüm adaylara teşekkür edilir ve mülakat aşamasına geçecek olan adayların listesi okunur)
 • Mülakat aşaması

Başka havayolu firmalarında ise aşağıdaki değerlendirme aşamalarından birine veya tümüne denk gelmeniz de muhtemel.

 • Sunum alıştırmaları – güven ve iletişim becerilerini test etme
 • Psikometrik test – bir havayolunun beklediği nitelikleri test etme
 • Sözlü ve sayısal testler – bazıları İngilizce dil testlerini de içerebilir

İşverenler mülakat günü başka nelere dikkat ediyor?

Tüm gün boyunca çeşitli testlere tabi tutulacağınızı ve sürekli olarak gözlemleneceğinizi düşünürsek, bazı beden dili işaretlerine de dikkat etmenizde fayda var. Örnek olarak;

 • Düzgün bir duruş sergileyin,
 • Kollarınızı bağlamayın,
 • Bacak bacak üstüne atmayın,
 • Konuştuğunuz kişilerle mutlaka göz teması kurun. Fakat göz temasınızın rahatsız edici derecede ve yapay olmamasına dikkat edin.

We are sure that those who dream of flying in the skies, see almost every corner of the world, get to know a lot of people and embark on adventure know that one of the most suitable professions for them is cabin crew. That’s why we’ve compiled interview questions and answers that might be useful to you.

The day of the interview is one of the most difficult days of the recruitment process for the hostess and those who want to be a host. You can be sure that you will be at the center where recruitment interviews will be held all day long!Although it is a challenging process, you must resist and prepare in advance to do the job of your dreams.

As recruitment interviews are often very crowded at the initial stage, these interviews take place in airlines. At least in the first application, hundreds of candidates are eliminated in this way.

What awaits the candidates on the day of the interview?

In hostess or host interviews, when the day of the interview comes, you are subjected to many tests related to your talent, foreign language, psychology, personality and motives. As an example, British Airways performs the following steps on the day of the interview;
Height and weight measurement,Tattoo and piercing check (they check if they are in a visible place, especially when you wear your uniform.)Making a presentation about the business by the company,Group interview and case studyElimination stage (All candidates who came there that day are thanked and the list of candidates who will pass the interview stage is read)Interview stage

In other airlines, it is possible that you will come across one or all of the evaluation steps below.
Presentation exercises – testing confidence and communication skillsPsychometric testing – testing the qualities an airline expectsOral and numerical tests – some may include English language tests

What else do employers pay attention to on the day of the interview?

Considering that you will be subjected to various tests throughout the day and will be constantly monitored, it is also worth paying attention to some body language signs. For example;

 • Take a proper posture,
 • Do not tie your arms,
 • Don’t cross your legs,
 • Make eye contact with the people you are talking to. But make sure that your eye contact is not irritating and artificial.

Aşağıda İngilizce mülakatta karşılaşabileceğiniz soruları ve cevapları sizinle paylaşıyoruz. Soru ve cevaplarının İngilizcelerinin ardından Türkçelerine de ulaşabileceksiniz.

Örnek İngilizce mülakat soruları ve cevapları

Sample interview questions and answers

1. Can you tell us about your best features?

You can be sure that you cannot escape this question. Because they will question whether you have the necessary qualifications for a cabin crew job.. We can list the skills and features that can be useful for you as follows;

 • A human-friendly attitude: This attitude will be very useful when welcoming passengers on board.
 • An extroverted and social personality: You will need this feature for your effort to help people during the flight.
 • Strong leadership skills: It shows that you can work in harmony with others even in a higher position.
 • Strong communication skills: We think your communication skills and how you use them will be indispensable for this profession.

2. What would you do if someone afraid to fly started to panic?

With this question, employers want to find out if you can cope with a stressful situation or how you cope with it. How you deal with this situation will also show you whether you can cope with stress perfectly. Panic in the air can create a stressful situation not only for the passenger experiencing the panic, but also for other passengers. So you will need to have friendly customer management. You can find some ways to empathize with the passenger and help him feel less stressed and less nervous. In the meantime, you should know how to explain to other passengers who are concerned about the situation.

Sample Answer:

Example: “First, I would ask the passenger if he was okay and if there was anything I could do to help him to feel better. I would explain to him and other passengers that plane anxiety is very common, and I give him some tips to keep calm. In addition, I would have known that I would come back often to check if it was good during the flight, so I would have made them aware that they would spend a very traumatic time for them with a helping hand on their shoulders.

3. What skills do you think a hostess should have?

Such a question is one of the questions that we expect to be asked. Because here it is measured whether you can grasp the ideal skills for the profession. After necessarily including the ones listed below; you can expand the list.

 • A calm attitude and temperament,
 • Multitasking,
 • Excellent professional knowledge,
 • Problem solving ability,
 • The person should always be in a sincere attitude and accessible,
 • Excellent communication skills.

4. What are the strengths of customer service?

Employees in the cabin crew spend most of their time communicating with passengers and asking if there is anything they need. Since traveling can be quite stressful, especially by plane, we suggest you an answer as follows!

Example answer:
“I am quite skilled at creating a positive atmosphere around me. It doesn’t matter if I have passengers or colleagues, I can upgrade the mode of everyone I communicate with. For example, if I had a dissatisfied traveler, I would try to increase his satisfaction by talking to him. As a company, I learned what needs we could meet, such as blankets or neck protectors. ”

1. Bize en iyi özelliklerinizden bahseder misiniz?

Bu sorudan kaçamayacağınıza emin olabilirsiniz. Zira sizin hosteslik ya da hostluk için gerekli olan niteliklere sahip olup olmadığınızı sorgulayacaklardır. İşinize yarayabilecek beceri ve özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz;
İnsan canlısı bir tavır: Bu tavır, yolcuları uçakta karşılarken oldukça işinize yarayacaktır. 

 • Dışa dönük ve sosyal bir kişilik: Uçuş sırasında insanlara yardım etme çabanız için bu özelliğe ihtiyacınız olacaktır. 
 • Kuvvetli liderlik becerileri: Daha üst düzey bir pozisyonda dahi başkalarıyla uyumlu çalışabileceğinizi gösterir. 
 • Kuvvetli iletişim becerileri: İletişim becerileriniz ve onları nasıl kullandığınız sanıyoruz bu meslek için yine olmazsa olmazınız olacaktır. 

2. Uçmaktan korkan biri paniklemeye başlarsa ne yapardınız?

Bu soru ile işverenler, sizin stresli bir durumla başa çıkıp çıkamadığınızı ya da nasıl başa çıktığınızı öğrenmek isterler. Bu durumla nasıl ilgileneceğiniz, sizin stresle mükemmel şekilde başa çıkıp çıkamadığınızı da kendilerine gösterecektir. Havada panik, sadece paniği yaşayan yolcu için değil, diğer yolcular için de stresli bir durum oluşturabilir. Bu yüzden sıcakkanlı müşteri yönetimine sahip olmanız gerekecektir. Yolcuyla empati kurmanız ve kendini daha az stresli ve daha az gergin hissetmesine yardım etmeniz için bazı yollar bulabilirsiniz. Bu esnada, durumla ilgili endişe yaşayan diğer yolculara da ne şekilde açıklama yapacağınızı biliyor olmalısınız. 

Örnek Cevap: “İlk olarak, yolcuya iyi olup olmadığını ve kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olmak için yapabileceğim bir şey olup olmadığını sorardım. Ona ve diğer yolculara, uçak kaygısının çok yaygın olduğunu açıklardım ve sakin kalabilmesi için ona bazı ipuçları veririm. Ayrıca, uçuş boyunca iyi olup olmadığını kontrol etmek için sık sık yanına geleceğimi biliyor olurdu ve bu yüzden onlar için oldukça travmatik olan bir süreyi, omuzlarında bir yardım eli ile geçireceklerinin farkında olmalarını sağlardım. 

3. Sana göre bir hostes ya da hostun ne gibi becerilere sahip olması gerekir?

Böyle bir soru da kesin olarak sorulmasını beklediğimiz sorulardan biri. Çünkü burada, meslek için ideal becerileri sizin kavrayıp kavrayamadığınız ölçülüyor. Aşağıdaki sıraladıklarımızı mutlaka dahil ettikten sonra; listeyi genişletebilirsiniz. 

 • Sakin bir tutum ve mizaç,
 • Çoklu görev yapabilme, 
 • Mükemmel derecede mesleki bilgi,
 • Problem çözme kabiliyeti,
 • Kişinin her daim samimi bir tavır içinde ve ulaşılabilir olması,
 • Mükemmel iletişim becerileri.

4. Müşteri hizmetlerinin güçlü yanları nelerdir?

Kabin ekibinde olan çalışanlar, vakitlerinin büyük bir kısmını yolcularla iletişime girerek ve ihtiyaçları olan bir şey  olup olmadığını sorarak geçirmektedirler. Seyahat etmek, hele ki uçakla, oldukça stresli olabileceği için, size aşağıdaki gibi bir cevap öneriyoruz!

Örnek yanıt: 
“Etrafımda olumlu bir atmosfer yaratma konusunda oldukça yetenekliyimdir. Yolcu ya da iş arkadaşlarım olması fark etmez, iletişimde olduğum herkesin modunu yükseltebilirim. Örneğin seyahatinden memnun olmayan bir yolcum olsaydı, onunla konuşarak memnuniyetini arttırmaya çalışırdım.  Şirket olarak yolcuların, battaniye ya da boyun koruyucu gibi, hangi ihtiyaçlarını karşılayabildiğimizi öğrenirdim. “

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders!

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.