House İkinci ve Üçüncü Hali


House fiilinin 2. hali

House fiilinin Türkçe karşılığı “yerleşmek” olmakla birlikte, düzenli bir fiil olduğundan İngilizce’de fiilin 2. Hali “housed” şeklindedir.

House fiilinin 2. hali ile kullanımı

House fiili 2. haliyle cümle içerisinde kullanılacağında fiile “-ed” eki getirilir ve cümlede başka bir değişiklik olmaz. Olumsuz hali ise “did not house” şeklinde yazılır.

House fiilinin 2. hali ile örnek cümleler

  • I housed in this city in 1999.
  • My family moved to and housed in İstanbul 3 years ago.
  • Turks did not house only in Asia.
  • My girlfriend finally housed in my apartment.
  • Did the immigrants house in Ankara?

House fiilinin 3. hali

House fiili, düzenli bir fiil olduğu için 3. hali “have / has housed” şeklinde kullanılır.

House fiilinin 3. hali ile kullanımı

House fiili 2. hali ile cümle içerisinde kullanılacağında fiile “-ed” eki getirildiğinden bahsetmiştik. 3. hali ile kullanılmak istendiğinde ise “housed” fiilinin başına “have / has” yardımcı fiili getirilir. Olumsuz hali ise “have not / has not housed” şeklinde kullanılır.

House fiilinin 3. hali ile ilgili örnek cümleler

  • Have you housed already? You are so quick.
  • The pigeons have housed in my balcony last week.
  • Alexandra has housed in Paris 3 years ago.
  • Romans has housed in Britania for around 300 years.
  • John has not housed yet. I am worried about him.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar