I ile Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları


I ile başlayan İngilizce kelimeler ve anlamlarını aşağıda sıraladık. 1000 adet en çok kullanılan i harfi ile başlayan İngilizce kelime listesi;

 • i·n:-da, -de, evde, gelmiş olan, halinde, iç, içeri, içeride, içeriye, içinde, içine, iktidarda olan, moda, olarak, tutulan, yerinde
 • iberia:iberya
 • ibex:dağ keçisi
 • ibid:aynı yazıda, aynı yerde
 • :aynı yazıda, aynı yerde
 • ibidem:aynı yazıda, aynı yerde
 • ice:buz, buza koymak, buzla kaplamak, buzlanmak, değerli taş, dondurma, dondurmak, öldürmek, pasta kaplama şekerlemesi, pırlanta, şekerle kaplamak
 • iceberg:aysberg, buzdağı, soğuk ve duygusuz kimse
 • iceboat:buzkıran
 • icebound:buz tutmuş, buzla çevrilmiş, buzla kaplanmış
 • icebox:buz kalıbı, buz makinesi, buzdolabı, buzhane, buzluk, soğutucu
 • icebreaker:buzkıran
 • icecream:dondurma, dondurmalı
 • iced:buza koyulmuş, buzlanmış, buzlu, şeker kaplanmış
 • icehouse:buz deposu, buzhane
 • iceland:izlanda
 • icelander:izlandalı
 • icelandic:izlanda, izlandaca, izlanda’ya ait
 • iceman:buzcu, dondurmacı
 • icepack:buz kompresi, buz parçası, buz torbası, yüzen buz kütlesi
 • icepick:dağcı kazması
 • ich:balık bilimi
 • ichneumon:firavun faresi, yer köpeği
 • ichor:cerahat, iltihap, irin
 • ichthyoid:balık gibi, balıksı
 • ichthyology:balık bilimi
 • ichthyophagous:balık yiyen, balıkçıl
 • icicle:buz saçağı, sarkıt biçimindeki buz
 • icicles:buz saçağı, sarkıt biçimindeki buz
 • icily:buz gibi, soğuk bir şekilde
 • iciness:buz gibi olma, buzlanma, buzlu olma
 • icing:buz kaplama, buz örtüsü, glasaj, pasta kaplama şekeri
 • icon:azizlerin resmi, dini heykel, dini resim, ikon
 • iconoclast:geleneklere karşı çıkan kimse, ikon düşmanı
 • iconography:resimleme, resmetme
 • icos:yirmi
 • icterus:sarılık
 • ictus:darbe, kriz, nöbet, vurgu
 • icy:buz gibi, buzla kaplı, buzlu
 • id:bilinçaltı, ilkel benlik, sahsı içgüdüler
 • i’d:bilinçaltı, ilkel benlik, sahsı içgüdüler
 • idaho:idaho
 • idea:amaç, düşünce, fikir, görüş, kanı, niyet, plan
 • ideal:amaç, erek, gaye, hayali, ideal, kusursuz, kusursuz örnek, mükemmel, mükemmel şey, ülkü
 • idealism:idealizm, idealleştirme
 • idealist:idealist
 • idealistic:idealizme ait, toplum için çalışan, ülkücü
 • idealization:ideal edinme, idealleştirme
 • idealize:ideal edinmek, idealleşmek, idealleştirmek, olduğundan iyi göstermek, ülküleştirmek
 • idealized:ideal edinmek, idealleşmek, idealleştirmek, olduğundan iyi göstermek, ülküleştirmek
 • ideally:en iyi şekilde, ideal olarak, kusursuz bir biçimde
 • ideals:amaç, erek, gaye, ideal, kusursuz örnek, mükemmel şey, ülkü
 • ideas:amaç, düşünce, fikir, görüş, kanı, niyet, plan
 • ideefixe:sabit fikir, saplantı, takıntı
 • idem:aynı, aynı yazar, aynı yazı
 • identic:aynı, eş, ortak, özdeş
 • identical:aynı, eş, özdeş, tıpkı
 • identicalness:özdeşlik
 • identifiable:kimliği saptanabilir, teşhis edilebilir
 • identification:fark gözetmeme, kimlik, kimlik saptama, tanıma, teşhis
 • identify:aynı saymak, belirlemek, bir tutmak, destek vermek, desteklemek, kimliğini saptamak, tanımak
 • identifying:aynı saymak, belirlemek, bir tutmak, destek vermek, desteklemek, kimliğini saptamak, tanımak
 • identikit:robot resim
 • identity:aynılık, benzerlik, hüviyet, kimlik, kişilik, özdeşlik
 • ideogram:fikir belirten işaret, ideogram
 • ideograph:fikir belirten işaret, ideogram
 • ideolize:tanrılaştırmak
 • ideologic:ideolojik
 • ideological:ideolojik
 • ideologist:ideolog, kuramcı
 • ideology:düşünce tarzı, ideoloji
 • idiocy:ahmaklık, aptallık, geri zekâlılık
 • idiom:deyim, deyiş, lehçe, şive
 • idiomatic:deyimlerle dolu, deyimsel, dil özelliklerini taşıyan
 • idioms:deyim, deyiş, lehçe, şive
 • idiosyncrasies:aşırı duyarlılık, idiyosenkrazi, mizaç, özellik, yapısal özellik, yaradılış
 • idiosyncrasy:aşırı duyarlılık, idiyosenkrazi, mizaç, özellik, yapısal özellik, yaradılış
 • idiot:ahmak, aptal, geri zekâlı, salak
 • idiotic:ahmakça, aptal, aptalca
 • idled:avare, başıboş, boşta, işsiz güçsüz
 • idleness:avarelik, aylaklık, başıboşluk, boşluk, gereksizlik, haylazlık, tembellik
 • idler:ara çarkı, aylak, işsiz, kaldırım mühendisi, tembel
 • idling:aylaklık etme, boşta çalışma, rolântide olma, tembellik etme
 • idly:aylak aylak, boş bir şekilde, boş boş, tembel tembel
 • idol:idol, put, saplantı, tapılan kimse
 • idolater:hayran, putperest, tapan kimse
 • idolatress:putperest
 • idolatrous:puta tapan, putperestlik türünden, taparcasına seven
 • idolatry:puta tapma, putperestlik, tapma
 • idolise:putlaştırmak, tapmak
 • idolize:putlaştırmak, tapmak
 • idolized:putlaştırmak, tapmak
 • idyl:idil, pastoral şiir, rüya gibi durum, saf aşk
 • idyll:idil, pastoral şiir, rüya gibi durum, temiz aşk
 • idyllic:cennet gibi, kır hayatına ait, pastoral, sessiz, sakin, tertemiz
 • if:ama, belirsizlik, eğer, fakat, ise, keşke, -sa, şart, -se, şüphe
 • iflatable:şişirilebilir, şişme
 • igloo:eskimo kulübesi, kubbe biçiminde cephanelik
 • iglu:eskimo kulübesi
 • igneous:ateş gibi, ateşe ait, ateşten, volkanik
 • ignite:ateş almak, ateşlemek, tutuşmak, tutuşturmak, yakmak
 • ignited:ateş almak, ateşlemek, tutuşmak, tutuşturmak, yakmak
 • igniter:ateşeleme mekanizması
 • ignition:ateşleme, kontak, tutuşma, tutuşturma
 • ignoble:alçak, aşağı tabakadan, aşağılayıcı, aşağılık, küçültücü, rezil
 • ignominious:aşağılayıcı, aşağılık, küçültücü, rezil, yüz kızartıcı
 • ignomity:alçaklık, kepazelik, namussuzluk, rezalet, rezillik, şerefsizlik, yüz karası
 • ignoramus:cahil, kara cahil
 • ignorance:bilgisizlik, cahillik, cehalet, habersiz olma
 • ignorant:bilgisiz, bilmez, cahil, habersiz
 • ignore:aldırmamak, bilmezlikten gelmek, boşlamak, görmezlikten gelmek, önem vermemek, önemsememek
 • ignored:aldırmamak, bilmezlikten gelmek, boşlamak, görmezlikten gelmek, önem vermemek, önemsememek
 • ignoring:inkâr
 • iguanodon:otçul kertenkele
 • ikebana:ikebana, japon çiçek düzenleme sanatı
 • ikon:azizlerin resmi, dini heykel, dini resim
 • ileus:bağırsak tıkanması
 • ilex:çobanpüskülü, pırnal
 • iliac:kalçaya ait, kıvrımbağırsağa ait
 • ilium:böğür, kalça kemiği, karnın yan tarafı
 • ilk:çeşit, tip, tür
 • ill:ahlaksız, belâ, dert, fena, hasta, hastalık, huzursuzca, illet, keyifsizce, kötü, rahatsız, rahatsız bir şekilde, rahatsızlık, sağlıksız, sorun, zar zor, zararlı, zorla
 • illation:anlam çıkarma, çıkarılan sonuç, sonuç çıkarma
 • illegal:gayri meşru, illegal, kaçak, kanunsuz, usulsüz, yasadışı
 • illegality:illegallik, yasadışı olma
 • illegibility:okunaksızlık
 • illegible:okunaksız, okunması zor
 • illegitimacy:gayri meşruluk, piçlik, yasadışı olma
 • illegitimate:gayri meşru, haram, hatalı, mantıksız, piç, ters, uygunsuz, yasadışı
 • illeterate:bilgisiz, cahil, deneyimsiz, kara cahil, okumamış, okur yazar değil, yanlışlarla dolu
 • illiberal:bağnaz, cimri, dar görüşlü, hoşgörüsüz, liberal olmayan
 • illiberalism:devletçilik, toplumculuk
 • illiberality:bağnazlık, cimrilik, dar görüşlülük, eli sıkılık
 • illicit:haram, illegal, kanunsuz, yasadışı, yasak
 • illimitable:sınırsız, sonsuz
 • illimitableness:sınırsızlık
 • illimitably:sınırsızca, sonsuz olarak
 • illiteracy:bilgisizlik, cehalet, deneyimsizlik, okuma yazma bilmeme, okumamışlık
 • illiterate:bilgisiz, cahil, deneyimsiz, kara cahil, okumamış, okur yazar değil, yanlışlarla dolu
 • illness:hastalık, illet, rahatsızlık
 • illnesses:hastalık, illet, rahatsızlık
 • illogical:mantığa aykırı, mantıksız
 • illogicality:mantığa aykırı olma, mantıksızlık
 • illume:aydınlatmak, ışıtmak
 • illuminant:aydınlatan şey, aydınlatıcı, lâmba, parlak
 • illuminate:aydınlanmak, aydınlatmak, ışıklandırmak, ışıtmak, yaldızlı harflerle süslemek
 • illuminated:aydınlatılmış, ışıklandırılmış, ışıklı
 • illuminating:açıklayıcı, aydınlatan, aydınlatıcı, bilgi verici
 • illumination:açıklama, aydınlatma, aydınlık, ışıklandırma, izah, yaldız ve resimlerle süsleme, zihin açma
 • illuminative:açıklayıcı, aydınlatıcı
 • illumine:aydınlatmak, ışıklandırmak, zihin açmak
 • illumining:aydınlatmak, ışıklandırmak, zihin açmak
 • illusion:aldatıcı görünüş, aldatma, göz aldanması, hayal, illüzyon, yanılsama
 • illusionism:hokkabazlık
 • illusionist:hayalperest, hokkabaz, illüzyonist, sihirbaz
 • illusive:aldatıcı, hayali, yanıltıcı
 • illusiveness:aldatıcılık, hayal
 • illusory:aldatıcı, hayali, yanıltıcı
 • illustratation:açıklama, çizim, örnek, örnekleme, resim, tanım
 • illustrate:örneklemek, örneklerle açıklamak, resimlemek, tanımlamak
 • illustrated:örneklendirilmiş, resimli
 • illustrates:örneklemek, örneklerle açıklamak, resimlemek, tanımlamak
 • illustration:açıklama, çizim, örnek, örnekleme, resim, tanım
 • illustrations:açıklama, çizim, örnek, örnekleme, resim, tanım
 • illustrative:açıklayıcı, aydınlatıcı, tanımlayıcı
 • illustrator:çizimleri yapan kimse, ressam, tanımlayıcı
 • illustrious:meşhur, tanınmış, ünlü
 • illwill:garez, kötü niyet
 • ilness:hastalık, illet, rahatsızlık
 • image:benzer, benzetme, görüntü, heykel, imaj, kopya, put, resim, şekil, simge
 • imagery:benzetmeler, görüntüler, hayaller, heykeller, imgeler, tanımlamalar, tasvirler
 • imaginable:düşünülebilir, hayal edilebilir, tasavvur edilebilir
 • imaginary:düşsel, farazi, gerçek dışı, hayali, imgesel, sanal
 • imagination:hayal, hayal etme, hayal gücü, imgelem, kuruntu, tasavvur
 • imaginative:hayal gücü kuvvetli, hayal ürünü, hayalci, hayali, hayalperest, imgesel, yaratıcı
 • imaginativeness:hayal gücü
 • imagine:düşlemek, düşünmek, farzetmek, hayal etmek, hayal kurmak, kafasında canlandırmak, sanmak, tasavvur etmek
 • imagined:düşlemek, düşünmek, farzetmek, hayal etmek, hayal kurmak, kafasında canlandırmak, sanmak, tasavvur etmek
 • imagining:hayal etme
 • imago:gelişimini tamamlamış böcek, imago
 • imam:imam
 • imbalance:dengesizlik, oransızlık
 • imbargo:ambargo, ambargo koymak, el koymak, ticareti kısıtlama, yasaklama, yasaklamak
 • imbecile:ahmak, embesil, geri zekâlı, geri zekâlı kimse
 • imbecility:ahmaklık, embesillik, geri zekâlılık
 • imbibe:içine çekmek, içmek, kafa çekmek, kapmak, öğrenmek
 • imbibing:içine çekmek, içmek, kafa çekmek, kapmak, öğrenmek
 • imbricate:birbirine geçmek, kiremit gibi düzenlenmek
 • imbricated:birbirine geçmek, kiremit gibi düzenlenmek
 • imbroglio:anlaşmazlık, karışık iş, karışıklık, karmaşık durum
 • imbrue:boyamak, bulaştırmak, ıslatmak
 • imbue:aşılamak, dolduruşa getirmek, kafasına sokmak, telkin etmek
 • imbuing:aşılamak, dolduruşa getirmek, kafasına sokmak, telkin etmek
 • imflammation:alevlenme, coşma, iltihap, kızma, tutuşturma, yangı
 • imitable:taklit edilebilir
 • imitate:andırmak, benzetmek, örnek almak, taklidini yapmak, taklit etmek
 • imitated:sahte, taklit, yapma
 • imitating:andırmak, benzetmek, örnek almak, taklidini yapmak, taklit etmek
 • imitation:emitasyon, imitasyon, suni, taklit, taklit etme, yapay
 • imitative:andıran, benzeyen, taklit, taklit eden
 • imitator:kopyacı, taklitçi
 • imitators:kopyacı, taklitçi
 • immaculate:kusursuz, lekesiz, masum, saf, tertemiz
 • immanence:her yerde bulunma
 • immanency:her yerde bulunma
 • immanent:hazır ve nazır, her yerde bulunan, özünde var olan
 • immaterial:davayı etkilemeyen, maddi olmayan, önemsiz, ruhani
 • immature:gelişmemiş, ham, olgunlaşmamış
 • immaturity:gelişmemişlik, hamlık, toyluk
 • immeasurable:ölçülmez, sınırsız, sonsuz
 • immediacy:doğrudanlık, dolaysızlık, yakınlık
 • immediate:acil, derhal, doğrudan, dolaysız, en yakın olan, hemen, şu an ki, yakın
 • immediately:derhal, direkt olarak, doğrudan doğruya, hemen
 • immemorial:eski, hatırlanması zor
 • immense:engin, harika, muazzam, mükemmel, uçsuz bucaksız
 • immensely:pek çok, son derece
 • immenseness:enginlik
 • immensity:büyük miktar, çok büyük şey, enginlik, sınırsızlık
 • immerse:batırmak, daldırmak, gömmek, sokmak, suya daldırmak
 • immersed:batmış, bulaşmış, dalmış
 • immersion:batırma, daldırma, dalma, tutulma
 • immigrant:göçebe, göçmen, muhacir
 • immigrate:göç etmek, göçmek, göçmen almak, göçmen olarak getirmek
 • immigration:göç, göç etme, göçmenlik
 • imminence:yakınlık, yaklaşan tehlike
 • imminent:eli kulağında, yakın
 • immiscible:karıştırılamaz
 • immobile:durağan, hareketsiz, oynamaz, sabit
 • immobility:hareketsizlik, sabitlik
 • immobilization:bağlama, bloke etme, hareketsiz hale getirme, sabitleme, tedavülden çekme
 • immobilize:bloke etmek, hareketsiz hale getirmek, sabitlemek, tedavülden kaldırmak
 • immobilized:bloke etmek, hareketsiz hale getirmek, sabitlemek, tedavülden kaldırmak
 • immoderate:aşırı, çok fazla, dengesiz, ölçüsüz
 • immoderation:ölçüsüzlük
 • immodest:açık saçık, edepsiz, terbiyesiz, utanmaz
 • immodesty:açık saçıklık, arsızlık, terbiyesizlik, utanmazlık
 • immolate:kurban etmek
 • immolation:kurban etme
 • immoral:ahlaksız, terbiyesiz
 • immorality:ahlaksızlık, terbiyesizlik
 • immortal:ebedi, ölmez, ölümsüz, ölümsüz varlık, sonsuz
 • immortality:ebedilik, ölümsüzlük
 • immortalization:ölümsüzleşme
 • immortalize:ölümsüzleştirmek
 • immortalized:ölümsüzleştirmek
 • immovability:kararlılık, kımıldamazlık, metin olma, sabitlik, sarsılmama
 • immovable:kararlı, kımıldamaz, metin, oynamaz, sabit, sarsılmaz, taşınmaz, yerinden oynamaz
 • immovables:gayrimenkul, taşınmaz mal
 • immune:ayrıcalıklı, bağışık, bağışık kimse, duyarsız, etkilenmeyen, muaf kimse
 • immunisation:aşılama, bağışıklık kazandırma
 • immunise:bağışıklık kazandırmak, muaf tutmak
 • immunities:ayrıcalık, bağışıklık, dokunulmazlık, etkilenmeme, muafiyet
 • immunity:ayrıcalık, bağışıklık, dokunulmazlık, etkilenmeme, muafiyet
 • immunization:aşılama, bağışıklık kazandırma
 • immunize:bağışıklık kazandırmak, muaf tutmak
 • immunized:bağışıklık kazandırmak, muaf tutmak
 • immunogen:antijen, bağışıklık sağlayan madde
 • immunology:bağışıklık bilimi, immünoloji
 • immure:duvar çekmek, duvara gömmek, hapsetmek
 • immutability:değişmezlik
 • immutable:değişmez, durağan, sabit
 • imp:afacan, küçük şeytan, yaramaz oğlan
 • impact:çarpışma, çarpma, darbe, etki, pekiştirmek, sıkıştırmak, şok, vuruş
 • impacted:pekiştirmek, sıkıştırmak
 • impacts:çarpışma, çarpma, darbe, etki, pekiştirmek, sıkıştırmak, şok, vuruş
 • impair:azaltmak, bozmak, zarar vermek, zayıflatmak
 • impaired:azaltmak, bozmak, zarar vermek, zayıflatmak
 • impairment:azalma, bozma, bozulma, zayıflatma
 • impala:antilop, impala
 • impale:kazığa oturtmak, kazık sokmak
 • impalement:kazığa oturtma, kazığa oturtulma
 • impalpable:ele gelmez, elle tutulamaz, kavraması zor
 • impanel:jüri olarak yazmak
 • imparity:eşitsizlik, oransızlık
 • impark:park haline koymak, parka kapatmak
 • impart:açıklamak, bildirmek, pay vermek, söylemek, uygulamak, vermek
 • imparted:açıklamak, bildirmek, pay vermek, söylemek, uygulamak, vermek
 • impartial:adil, tarafsız, yansız
 • impartiality:tarafsızlık
 • imparting:açıklamak, bildirmek, pay vermek, söylemek, uygulamak, vermek
 • impassable:aşılamaz, geçilmez
 • impasse:çıkmaz, çıkmaz sokak, zor durum
 • impassible:acı duymaz, duygusuz, hissiz
 • impassion:heyecanlandırmak
 • impassioned:ateşli, heyecanlı, hırslı
 • impassive:hissiz, kayıtsız, ruhsuz, vurdumduymaz
 • impassivity:hissizlik, vurdumduymazlık
 • impaste:koyu renk boyamak, macun gibi yapmak, macunlamak, yoğurmak
 • impasto:koyu renk boya, koyu renk boyama
 • impatience:dayanamama, katlanamama, sabırsızlık
 • impatient:aceleci, hoşgörüsüz, sabırsız, tahammülsüz, tez canlı
 • impatiently:merakla
 • impawn:rehine koymak, söz vermek
 • impeach:itham etmek, mahkemeye vermek, suçlamak, şüphelenmek
 • impeachment:itham, kabul etmeme, kuşku, mahkemeye verme, suçlama, şüphe
 • impeccability:günahsızlık, hatasızlık, kusursuzluk, mükemmellik
 • impeccable:günahsız, hatasız, kusursuz, şüphe edilmeyen
 • impecunious:fakir, parasız, züğürt
 • impedance:alternatif akım direnci, empedans, iç direnç
 • impede:engellemek, geciktirmek, sekte vurmak, sürüncemede bırakmak
 • impediment:ayak bağı, engel, geciktirme, kekemelik, mani, pelteklik
 • impedimenta:levazım, yük
 • impeding:engellemek, geciktirmek, sekte vurmak, sürüncemede bırakmak
 • impel:harekete geçirmek, itmek, yöneltmek, zorlamak
 • impelled:harekete geçirmek, itmek, yöneltmek, zorlamak
 • impellent:harekete geçiren, itme, mecbur eden, tahrik, zorlama, zorlayan
 • impeller:kompresör çarkı, sevk pervanesi
 • impelling:harekete geçirmek, itmek, yöneltmek, zorlamak
 • impend:asılı olmak, sarkmak, tehdit oluşturmak, yakın olmak
 • impending:eli kulağında, olmak üzere
 • impenetrability:anlaşılamama, delinememe, girilemezlik
 • impenetrable:akıl ermez, anlaşılmaz, girilemez, kapalı
 • impenitent:pişman olmayan, tövbe etmeyen
 • imperatival:emir, emir belirten
 • imperative:buyurucu, emir, emir belirten, emir kipi, emreden, gerekli, mecburi, zorunlu, zorunluluk
 • imperceptible:algılanamaz, belli belirsiz, farkedilemez, hissedilemez, sezilemez
 • imperfect:bozuk, eksik, hikâye birleşik zamanı, kusurlu, tamamlanmamış
 • imperfection:eksiklik, hata, kusur, kusurluluk
 • imperforate:deliksiz
 • imperial:görkemli, imparator, imparatora ait, imparatorluk, keçi sakalı, muhteşem, muhteşem şey, üst bagaj
 • imperialism:emperyalizm, yayılımcılık
 • imperialist:emperyalist, sömürgeci, sömürgecilik taraftarı, yayılımcı
 • imperialistic:emperyalist
 • imperil:tehlikeye atmak, tehlikeye sokmak
 • imperious:buyurucu, kaçınılmaz, mecburi, otoriter, zorba, zorunlu
 • imperiously:amirane
 • imperishable:bozulmaz, çürümez, ölümsüz, unutulmaz, yok olmaz
 • imperium:egemenlik, hakimiyet, imparator hakimiyeti
 • impermanent:devamsız, geçici, süreksiz
 • impermeability:geçirmeme, geçirmezlik, sızdırmazlık
 • impermeable:geçirmez, sızdırmaz, su geçirmez
 • impersonal:kişiliksiz, kişisel olmayan, kişisiz, şahsi olmayan
 • impersonality:kişiliksizlik, kişisel olmama
 • impersonate:canlandırmak, kişileştirmek, taklit etmek
 • impersonated:canlandırmak, kişileştirmek, taklit etmek
 • impersonating:canlandırmak, kişileştirmek, taklit etmek
 • impersonation:canlandırma, kişileştirme, taklit etme
 • impersonator:canlandıran kimse, taklitçi
 • impertinence:küstahlık, saygısızlık, terbiyesizlik
 • impertinent:her şeye burnunu sokan, ilgisiz, küstah, münasebetsiz, saçma, saygısız, terbiyesiz, yersiz
 • impertinently:arsızca, küstahça
 • imperturbability:ağırbaşlılık, sakinlik, soğukkanlılık
 • imperturbable:ağırbaşlı, sakin, soğukkanlı
 • impervious:dayanıklı, etkilenmez, geçirmez, su geçirmez, vurdumduymaz
 • imperviousness:geçirmezlik
 • impetigo:empetigo, iltihaplı isilik
 • impetuosity:acelecilik, ataklık, şiddet, tez canlılık
 • impetuous:aceleci, coşkun, düşüncesizce yapılan, hızlı, şiddetli, tez canlı
 • impetus:dürtü, güdü, hız, şiddet
 • impiety:allah’a saygısızlık, dinsizlik, saygısızlık
 • impinge:çarpmak, el uzatmak, etkilemek, tecâvüz etmek, vurmak
 • impious:allah’sız, dine saygısız, dinsiz, saygısız
 • impish:afacan, cin gibi, şeytan gibi, yaramaz
 • implacability:acımasızlık, amansızlık
 • implacable:acımasız, affedilmez, amansız, bastırılamaz, bitmeyen, yatıştırılamaz
 • implant:aklına sokmak, nakletmek
 • implantation:aklına sokma, aşılama, emplantasyon, yerine koyma
 • implanted:aklına sokmak, nakletmek
 • implanting:aklına sokmak, nakletmek
 • implausible:inanılmaz, makul olmayan, mantıksız
 • implement:alet, araç, donanım, sağlamak, tamamlamak, uygulamak, yapma, yapmak, yerine getirme, yerine getirmek
 • implemental:uygulanması gereken, yerine getirilmesi gereken
 • implementary:uygulanması gereken, yerine getirilmesi gereken
 • implementation:uygulama, yerine getirme
 • implemented:sağlamak, tamamlamak, uygulamak, yapmak, yerine getirmek
 • implements:alet, araç, donanım, sağlamak, tamamlamak, uygulamak, yapma, yapmak, yerine getirme, yerine getirmek
 • implicate:bulaştırmak, içermek, içine almak, kapsamak, karıştırmak, sokmak
 • implicated:bulaştırmak, içermek, içine almak, kapsamak, karıştırmak, sokmak
 • implication:bulaştırma, dolaşma, dolaylı anlatma, içerme, içine sokma, ima etme
 • implications:bulaştırma, dolaşma, dolaylı anlatma, içerme, içine sokma, ima etme
 • implicit:ima edilen, itirazsız, kesin, tam, üstü kapalı
 • implicitly:dolaylı olarak, kesin olarak, tam olarak, üstü kapalı olarak
 • implicitness:dokundurma, dolaylı ifade etme, ima, kesinlik, tam olma
 • implied:demek istenilen, ima edilen, kastedilen
 • implode:içeriye patlamak, içeriye patlatmak
 • implore:rica etmek, yalvarmak
 • imploring:rica eden, yalvaran
 • imploringly:rica ederek, yalvar yakar, yalvararak
 • imply:anlamına gelmek, demek olmak, demeye gelmek, gerektirmek, içermek, ima etmek, kastetmek
 • implying:anlamına gelmek, demek olmak, demeye gelmek, gerektirmek, içermek, ima etmek, kastetmek
 • impolicy:kötü politika, tedbirsizlik
 • impolite:incitici, kaba, nezaketsiz, terbiyesiz
 • impolitely:kabaca, terbiyesizce
 • impoliteness:kabalık, nezaketsizlik, terbiyesizlik
 • impolitic:aykırı, politik olmayan, uygunsuz
 • imponderable:ölçülemez, ölçülemez şey, tahmin edilemez, tahmini imkânsız şey, tartılamaz
 • imponderables:ölçülemez şey, tahmini imkânsız şey
 • import:anlam, belirtmek, ifade, ifade etmek, ima etmek, ithal, ithal etmek, ithalat, manâ, önem, önemi olmak
 • importance:ehemmiyet, itibar, kibir, önem, saygınlık
 • important:ciddi, kendini beğenmiş, kibirli, mühim, nüfuzlu, okkalı, önemli, saygın, sözü geçer
 • importation:ithal malı, ithalat
 • imported:ithal, ithal edilmiş
 • importer:ithalatçı
 • importing:belirtmek, ifade etmek, ima etmek, ithal etmek, önemi olmak
 • imports:ithalat
 • importunate:acil, ısrar eden, ısrarla isteyen, sırnaşık
 • importune:başının etini yemek, ısrarla istemek, sıkboğaz etmek
 • importunity:arsızlık, başının etini yeme, bıktırıcı ısrar, sıkıştırma, sırnaşıklık
 • impose:etkilenmek, kötüye kullanmak, uygulmaya koymak, yararlanmak, yük olmak, yüklemek, zorlamak
 • imposed:etkilenmek, kötüye kullanmak, uygulmaya koymak, yararlanmak, yük olmak, yüklemek, zorlamak
 • imposing:azametli, etkileyici, heybetli
 • imposition:aldatma, ceza, istenmeyen misafir, kullanma, vergi, yük, yükleme
 • impossibility:imkânsız şey, imkânsızlık, olanaksızlık
 • impossible:çekilmez, imkânsız, katlanılmaz, olanaksız, olmaz
 • impossible!:olamaz!
 • impossibly:inanılmayacak kadar, olanaksız biçimde
 • impost:vergi, yük, yükümlülük
 • imposting:aldatan
 • impostor:dolandırıcı, düzenbaz, düzenbaz kimse, madrabaz, sahtekâr
 • imposts:vergi, yük, yükümlülük
 • imposture:dolap, düzenbazlık, hile, sahte tavır
 • impotence:acizlik, etkisizlik, güçsüzlük, iktidarsızlık, zayıflık
 • impotency:acizlik, etkisizlik, güçsüzlük, iktidarsızlık, zayıflık
 • impotent:aciz, etkisiz, güçsüz, iktidarsız
 • impound:başıboş hayvanları kapamak, el koymak, haczetmek, kapatmak, toplamak
 • impounded:başıboş hayvanları kapamak, el koymak, haczetmek, kapatmak, toplamak
 • impounding:başıboş hayvanları kapamak, el koymak, haczetmek, kapatmak, toplamak
 • impoverish:fakirleştirmek, güçsüzleştirmek, verimsizleştirmek, yoksullaştırmak, zayıflatmak
 • impoverished:fakirleştirmek, güçsüzleştirmek, verimsizleştirmek, yoksullaştırmak, zayıflatmak
 • impoverishment:fakirleşme, güçsüzleşme
 • impracticability:geçilmezlik, kullanışsızlık, pratik olmama, uygulanamazlık
 • impracticable:ele avuca sığmaz, geçilmez, kullanışsız, uygulanamaz, yapılamaz
 • impractical:beceriksiz, kullanışsız, mantıksız, pratik olmayan
 • impracticality:pratik olmama
 • imprecate:beddua etmek, lanet okumak
 • imprecation:beddua, lanet
 • imprecatory:lanet, lanet olası
 • impregnability:etkilenmeme, zaptedilememe
 • impregnable:dayanıklı, ele geçirilemez, etkilenmez, içirilebilir, zaptedilemez
 • impregnate:aşılamak, aşılanmış, döllemek, döllenmiş, doymuş, emdirmek, emmiş, gebe, hamile, hamile bırakmak, içirmek
 • impregnated:aşılamak, döllemek, emdirmek, hamile bırakmak, içirmek
 • impregnation:aşılama, dölleme, doyurma, emdirme, empoze etme, hamile bırakma
 • impresario:impresaryo, menejer, temsil düzenleyen kişi
 • imprescriptible:daimi, her zaman geçerli, sürekli, zaman aşımına uğramayan
 • impress:aklına sokmak, baskı yapmak, basmak, damga, damgalamak, el koymak, etki, etkilemek, iz, iz bırakmak, kamulaştırmak, mühür, sıkıştırmak, tesir, zorla askere almak, zorlamak
 • impressible:aşırı duygusal, duyarlı, hassas, kolay etkilenen
 • impression:baskı, belirti, damga, etki, fikir, intiba, iz, izlenim, kanı, taklit, tesir
 • impressionable:aşırı duygusal, duyarlı, hassas, kolay etkilenen
 • impressionism:empresyonizm, izlenimcilik
 • impressionist:empresyonist, izlenimci
 • impressionistic:empresyonist, empresyonistik, empresyonizme dayanan, izlenimci
 • impressive:etkileyici
 • impressiveness:etkileyicilik
 • imprimatur:izin, kilisenin verdiği basma izni, ruhsat
 • imprint:basmak, damga, etki, etkilemek, intiba, izlenim, kondurmak, marka
 • imprinted:basmak, etkilemek, kondurmak
 • imprinting:basmak, etkilemek, kondurmak
 • imprison:hapsetmek, sınırlamak, tutuklamak, yasaklamak
 • imprisoned:hapsedilmiş, tutuklu
 • imprisonment:hapis, hapsedilme, hapsetme, tutukluluk
 • improbable:beklenmedik, olanakdışı, olası olmayan, umulmadık
 • improbity:haysiyetsizlik, onursuzluk, şerefsizlik
 • impromptu:doğaçlama, emproptü, hazırlıksız yapılan, hazırlıksız yapılmış şey
 • improper:açık saçık, hatalı, münasebetsiz, terbiyesiz, uygun olmayan, uygunsuz, yanlış, yersiz
 • impropriety:uygunsuzluk, yanlış kullanma, yanlışlık
 • improvable:daha iyi olabilir, düzeltilebilir, geliştirilebilir
 • improve:artırmak, düzelmek, düzeltmek, gelişmek, geliştirmek, ilerlemek, ilerletmek, ıslah etmek, iyileşmek, iyileştirmek, yükselmek
 • improved:düzelmiş, gelişmiş, ilerlemiş, iyileşmiş
 • improvement:artma, düzelme, düzeltme, gelişme, ilerleme, ıslah, ıslah etme, iyileşme, kalkındırma, verimli hale getirme, yenilik
 • improvements:artma, düzelme, düzeltme, gelişme, ilerleme, ıslah, ıslah etme, iyileşme, kalkındırma, verimli hale getirme, yenilik
 • improver:düzelten kimse, düzeltici, gönüllü çalışan kimse, reformcu, yenilikçi
 • improvidence:ihtiyatsızlık, israf, tedbirsizlik, tutumsuzluk
 • improvident:müsrif, sağgörüsüz, tedbirsiz, tutumsuz
 • improving:geliştirici, geliştirme
 • improvingly:düzelen
 • improvisation:doğaçlama, geçici önlem, uydurma
 • improvise:baştan savma yapıvermek, doğaçlama yapmak, geçici olarak bulmak, uydurmak
 • improvised:doğaçtan söylenmiş, eğreti, uydurma
 • improvized:doğaçtan söylenmiş, eğreti, uydurma
 • imprudence:akılsızlık, düşüncesizlik, ihtiyatsızlık, tedbirsizlik
 • imprudent:düşüncesiz, ihtiyatsız, tedbirsiz
 • imprudently:körü körüne
 • impudence:arsızlık, saygısızlık, terbiyesizlik, utanmazlık, yüzsüzlük
 • impudent:arsız, küstah, saygısız, terbiyesiz, utanmaz, yüzsüz
 • impugn:karşı olmak, kuşkulanmak, şüphe etmek, yalanlamak
 • impugnable:inkâr edilebilir, şüphe edilebilir, yalanlanabilir
 • impugnment:inkâr, şüphe etme, yalanlama
 • impulse:ani hareket, dürtü, içtepi, itki, itme, uyarı etkisi
 • impulsion:dürtü, itici güç, itme
 • impulsive:dürtücü, düşüncesiz, düşünmeden hareket eden, itici
 • impulsively:dürtüyle, düşüncesizce, düşünmeden
 • impulsiveness:düşüncesizlik, düşünmeden hareket etme
 • impunity:cezadan muaf olma, cezasız kalma
 • impure:ahlaksız, cenabet, iffetsiz, katışık, kirli, pis, saf olmayan
 • impurities:iffetsizlik, katışıklık, kirlilik, pislik, saf olmama
 • impurity:iffetsizlik, katışıklık, kirlilik, pislik, saf olmama
 • imputable:başkasının üstüne atılabilir, yüklenebilir
 • imputation:atfetme, başkasına yükleme, itham, töhmet, üstüne atma
 • imputative:itham edici, üstüne atılan, yüklenen
 • impute:atfetmek, itham etmek, suçlamak, üstüne yıkmak, yüklemek
 • imsomnia:uykusuzluk, uyuyamama hastalığı
 • in:-da, -de, evde, gelmiş olan, halinde, iç, içeri, içeride, içeriye, içinde, içine, iktidarda olan, moda, olarak, tutulan, yerinde
 • inability:acizlik, gücü olmama, iktidarsızlık, olanaksızlık, yetersizlik
 • inaccessibility:erişilmezlik, ulaşılmazlık
 • inaccessible:erişilemez, ulaşılamaz, yaklaşılamaz
 • inaccuracies:hata, kusur, yanlış, yanlışlık
 • inaccuracy:hata, kusur, yanlış, yanlışlık
 • inaccurate:hatalı, kusurlu, yanlış
 • inaction:durgunluk, etkisizlik, hareketsizlik, tembellik
 • inactive:atıl, çalışmayan, durgun, etkisiz, hareketsiz, nötr, pasif, tembel
 • inactivity:durgunluk, hareketsizlik, tembellik, tesirsizlik, üşengeçlik
 • inadaptability:uygun olmama, uyumsuzluk
 • inadaptable:uygun olmayan, uyum sağlayamayan, uyumsuz
 • inadequacy:eksiklik, yetersizlik
 • inadequate:eksik, elverişsiz, yetersiz
 • inadhesive:sadık olmayan, yapışkan olmayan, yapışmayan
 • inadmissibility:kabul edilmezlik, uygun görülmeme
 • inadmissible:kabul edilemez, uygun görülemez
 • inadvertence:dikkatsizlik, kazara olma
 • inadvertency:dikkatsizlik, kazara olma
 • inadvertent:dikkatsiz, dikkatsizlikten kaynaklanan, kazara olan, yanlışlıkla yapılan
 • inadvertently:dikkatsizce, dikkatsizlik sonucu, kazara, yanlışlıkla
 • inadvisability:akla yatkın olmama, makul olmama, tavsiye edilememe
 • inadvisable:mantıksız, tavsiye edilemez, yanlış, yerinde olmayan
 • inalienable:devredilemez, elden çıkarılamaz
 • inalterable:değişmez, değiştirilemez
 • inamorata:aşık olunan kadın, seven kadın, sevgili
 • inamorato:aşık, sevgili
 • inane:anlamsız, aptal, beyhude, boş, saçma
 • inanimate:cansız, donuk, ölü, ruhsuz, sıkıcı
 • inanimation:cansızlık, donukluk, durgunluk, sıkıcılık
 • inanition:boşluk, yetersiz beslenme, zafiyet
 • inanity:ahmaklık, anlamsız söz, anlamsızlık, boş lâf, saçmalık
 • inapplicability:uygulanamazlık, uygun olmama
 • inapplicable:alâkasız, uygulanamaz, uymayan, uymaz
 • inapposite:münasebetsiz, uygunsuz, yersiz
 • inappreciable:değer biçilemeyecek kadar küçük, küçücük, takdir edilemez, ufacık
 • inapprehensible:anlaşılmaz
 • inapproachable:mesafeli, ulaşılamaz, yaklaşılamaz
 • inappropriate:uygun olmayan, uygunsuz, uymaz, yersiz
 • inapt:beceriksiz, toy, uygun olmayan, yersiz, yeteneksiz
 • inaptitude:beceriksizlik, kabiliyetsizlik, toyluk, uygun olmama, yersiz olma
 • inarm:desteğini çekmek, elini çekmek, silâhsızlanmak
 • inarticulate:anlaşılmaz, derdini anlatamayan, dilsiz, eklemsiz, konuşamaz, konuşma özürlü
 • inartificial:doğal, yapay olmayan
 • inartistic:sanat değeri olmayan, sanatsal olmayan
 • inattention:dikkat etmeme, dikkatsizlik, ihmal, özen göstermeme
 • inattentive:dikkat etmeyen, dikkatsiz, ihmalci, ihmalkâr, önemsemez, özen göstermeyen, özensiz
 • inattentiveness:dikkatsizlik
 • inaudible:duyulamaz, işitilemez
 • inaugural:açılış, açılış konuşması, açılış töreni, açılış törenine ait
 • inaugurate:açılış merasimi yapmak, açılış yapmak, açmak, başlamak, törenle göreve getirmek
 • inaugurated:açılış merasimi yapmak, açılış yapmak, açmak, başlamak, törenle göreve getirmek
 • inauguration:açılış, açılış töreni, açma, göreve başlama
 • inauspicious:meşum, meymenetsiz, şanssız, tâlihsiz, uğursuz
 • inauspiciousness:tâlihsizlik, uğursuzluk
 • inbeing:var olan
 • inboard:gemi içi, gemi içinde, gemi içindeki, geminin içine
 • inborn:doğal, doğuştan
 • inbred:akraba evliliği sonucu olan, doğal, doğuştan
 • incalculability:belirsizlik, değişkenlik, hesaplanamazlık
 • incalculable:değişken, haddi hesabı olmayan, hesap edilemez, hesaplanamaz, sağı solu belli olmaz
 • incandescence:akkorluk, parlaklık
 • incandescent:akkor, akkor hale gelmiş, göz kamaştırıcı, parlak
 • incantation:afsun, büyü, büyülü sözler, sihir, sihirli formül
 • incantations:afsun, büyü, büyülü sözler, sihir, sihirli formül
 • incapability:acizlik, elinden gelmeme, kabiliyetsizlik, yetersizlik
 • incapable:aciz, ehliyetsiz, elinden gelmez, elverişsiz, kabiliyetsiz, yetersiz
 • incapacitate:aciz bırakmak, alıkoymak, yapamaz hale getirmek
 • incapacitated:aciz bırakılmış, alıkoyulmuş, mahrum edilmiş
 • incapacity:kapasitesi olmama, yeteneksizlik, yetersizlik
 • incapsulate:içermek, kapsamak, kısa ve öz biçimde açıklamak, özetlemek
 • incarcerate:hapsetmek, kapatmak, sıkıştırmak
 • incarcerated:hapsetmek, kapatmak, sıkıştırmak
 • incarceration:boğma, hapsedilme, hapsetme, kapatma, sıkışma, sıkıştırma
 • incarnate:cisimlendirmek, cisimlenmiş, insan şekline girmiş, somutlaştırmak
 • incarnation:canlı örnek, cisimleşme, vücut bulma
 • incase:kabına koymak, örtmek
 • incautious:düşüncesiz, gafil, hazırlıksız, ihtiyatsız, tedbirsiz
 • incendiarism:kışkırtıcılık, kızıştırma, kundakçılık
 • incendiary:kışkırtıcı, kundakçı, tahrik edici, yangın bombası, yangın çıkaran, yangın çıkaran kimse
 • incense:buhur, çileden çıkarmak, kızdırmak, pohpohlama, pohpohlamak, sinirlendirmek, tütsü, tütsü kokusu, tütsü yakmak, tütsülemek, yağlama, yağlamak
 • incensed:kızgın, öfkeli
 • incensory:buhurdan, tütsü kabı
 • incentive:dürtü, güdü, harekete geçirici, isteklendirme, özendirici, özendirme, teşvik edici, teşvik etme
 • incentives:dürtü, güdü, isteklendirme, özendirme, teşvik etme
 • inception:başlama, başlangıç
 • inceptive:bağlayan, başlama, başlayan, baştaki
 • incertitude:kararsızlık, şüphe, tereddüd
 • incessant:aralıksız, ardı arkası kesilmeyen, devamlı, sürekli
 • incessantly:aralıksız olarak, ardı arkası kesilmeden, sürekli olarak
 • incessantness:aralıksız olarak, ardı arkası kesilmeden, sürekli olarak
 • incest:ensest, yakın akraba ile cinsel ilişki
 • incestuous:ensest sonucu doğan, ensest yapan, enseste ait
 • inch:az miktar, inç, inçlik, yavaş yavaş hareket ettirmek
 • inched:inçlik
 • inches:inç
 • inchoate:gelişmemiş, tam oluşmamış, yeni başlamış
 • inchoative:başlama belirten fiil, başlama ifade eden, yeni başlayan
 • incidence:etki, etki alanı, isabet, oran, rastlantı, tesadüf
 • incident:ayrıcalık, ayrıcalık getiren, hadise, kaza, olay, özel durum, perde, yük, yükleyen
 • incidental:bağlı, isteğe bağlı, küçük harcamalar, küçük ve önemsiz, olası, önemsiz olay, özgü, tesadüfi
 • incidentally:bu arada, lâf arasında, şans eseri, tesadüfen, yakında
 • incidentals:küçük harcamalar, önemsiz olay
 • incidents:ayrıcalık, hadise, kaza, olay, özel durum, perde, yük
 • incinerate:yakıp kül etmek, yakmak
 • incinerating:yakıp kül etmek, yakmak
 • incineration:ölü yakma, yakma
 • incinerator:çöp yakma fırını, yakma fırını
 • incipience:başlangıç
 • incipiency:başlangıç
 • incipient:başlangıç aşmasında olan, yeni başlayan
 • incise:deşmek, hakketmek, kazımak, oymak, yarmak
 • incised:deşmek, hakketmek, kazımak, oymak, yarmak
 • incision:deşme, kesik, yarık, yarma
 • incisive:acı, dokunaklı, kesici, keskin, zekice
 • incisiveness:açıkgözlük, zekilik
 • incisor:kesici diş
 • incitation:ayartma, kışkırtma, tahrik, teşvik etme
 • incite:ayartmak, dürtmek, kışkırtmak, kızıştırmak, tahrik etmek, teşvik etmek
 • incitement:kışkırtma, tahrik, teşvik
 • inciting:teşvik edici
 • incivility:kaba davranış, kabalık, nezaketsizlik
 • inclemency:sertlik, soğukluk
 • inclement:acımasız, fırtınalı, haşin, sert, soğuk
 • inclinable:eğilimli, eğrilebilir, istekli, meyilli
 • inclination:beğeni, eğiklik, eğilim, eğilme, eğim, eğim açısı, heves, meyil
 • incline:baş eğerek selâmlamak, çalmak, eğilimi olmak, eğilmek, eğim, eğim yapmak, eğimli yüzey, eğmek, meyil, meyletmek, neden olmak, sürüklemek, yatırmak, yatkın olmak, yatmak, yokuş, yönlendirmek
 • inclined:eğik, eğilimli, eğimli, eli yatkın, istekli, meyilli, yatkın, yetenekli
 • inclining:eğme
 • inclinometer:eğim ölçeği, meyil ölçeği
 • inclose:çevirmek, çevrelemek, etrafını çevirmek, içermek, iliştirmek, kapatmak, kapsamak, kuşatmak
 • inclosed:çevirmek, çevrelemek, etrafını çevirmek, içermek, iliştirmek, kapatmak, kapsamak, kuşatmak
 • inclosure:çevirme, çevrilmiş yer, çit, duvar, ilişik belge, kapama
 • include:dahil etmek, içermek, içine almak, kapsamak, katmak
 • included:dahil, içinde
 • includes:dahil etmek, içermek, içine almak, kapsamak, katmak
 • including:dahil, içeren, kapsayan
 • inclusion:dahil etme, içerme, içine alma, kapsama
 • inclusive:dahil, içeren, içine alan, kapsayan
 • incognisant:haberi olmayan, tanımayan
 • incognito:imzasız, kılık değiştirerek, kılık değiştirme, kimliğini gizleyen kimse, kimliğini gizleyerek, sahte kimlik, takma ad, takma adla, tebdili kıyafet
 • incognizant:haberi olmayan, tanımayan
 • incoherence:anlamsızlık, ipe sapa gelmeme, tutarsızlık
 • incoherency:bağdaşmazlık
 • incoherent:abuk sabuk, anlamsız, bağdaşmaz, ipe sapa gelmez, tutarsız
 • incombustible:tutuşmaz, yanmaz
 • income:bütçe, gelir, kazanç
 • incomer:göçmen, yeni gelen, yeni gelen kimse, yerine geçen kimse
 • incomes:bütçe, gelir, kazanç
 • incoming:gelen, giren, yeni, yeni başlayan, yeni gelen
 • incommensurable:bağdaşmayan, kıyaslanamaz, ölçülemez, ölçüsüz, oransız
 • incommensurate:eksik, kıyaslanamaz, kusurlu, ölçülemez, oransız, yetersiz
 • incommode:rahatsız etmek, sıkmak, zahmet vermek
 • incommodious:kullanışsız, rahatsız, zahmetli
 • incommunicable:anlatılamaz, paylaşılamaz, söylenilemez
 • incommunicado:hücre hapsine çarptırılmış tutuklu, kimseyle görüştürülmeyen tutuklu
 • incommunicative:ağzı sıkı, ketum, konuşmayan, lâf çıkmaz
 • incomparable:emsalsiz, eşsiz, kıyaslanamaz
 • incomparably:kıyaslanamaz biçimde
 • incompatibility:tezat
 • incompatible:bağdaşmayan, farklı, uyumsuz, uyuşmayan
 • incompatiblity:tezat
 • incompetence:beceriksizlik, ehliyetsizlik, eksiklik, yetersizlik, yetkisizlik
 • incompetent:beceriksiz, eksik, yetersiz, yetkisiz
 • incompetible:bağdaşmayan, farklı, uyumsuz, uyuşmayan
 • incomplete:bitmemiş, eksik, kusurlu, tamamlanmamış
 • incompletely:eksik olarak, tamamlanmadan, yarım yamalak
 • incomprehensibility:akıl ermezlik, anlaşılmazlık
 • incomprehensible:akıl almaz, anlaşılmaz
 • incomprehension:akıl almama, anlayamama, idrak eksikliği
 • incompressible:sert, sıkıştırılamaz
 • incomputable:hesap edilemez, hesaplanamaz
 • inconceivable:akıl almaz, anlaşılmaz, inanılmaz, kavranılamaz
 • inconclusive:ikna edici olmayan, sonuçsuz, yetersiz
 • incondite:incelikten yoksun, kaba, kötü yapılmış
 • incongruity:aykırılık, bağdaşmama, faklılık, uyuşmazlık, yersizlik
 • incongruous:acayip, aykırı, farklı, saçma, uygunsuz, uyumsuz, yersiz
 • inconsequence:mantıksızlık, tutarsızlık
 • inconsequent:alâkasız, konu dışı, mantıksız, tutarsız
 • inconsequential:alâkasız, konu dışı, mantıksız, önemsiz, tutarsız
 • inconsequently:tutarsızca
 • inconsiderable:az, dikkate değmez, küçük, önemsiz
 • inconsiderate:anlayışsız, düşüncesiz, ihtiyatsız, saygısız, tedbirsiz
 • inconsiderateness:düşüncesizlik, saygısızlık, tedbirsizlik
 • inconsistency:aykırılık, bağdaşmama, kararsızlık, tutarsızlık, uyumsuzluk, uyuşmama
 • inconsistent:aykırı, bağdaşmaz, değişken, kararsız, saati saatine uymaz, tutarsız, uyuşmaz
 • inconsistently:tutarsızca
 • inconsolable:avutulamaz, teselli edilemez
 • inconsonance:ahenksizlik, uyumsuzluk
 • inconsonant:ahenksiz, uyumsuz
 • inconspicuous:farkedilmez, göze çarpmayan, önemsiz
 • inconstancy:değişkenlik, döneklik, sabit olmama, sadakâtsizlik
 • inconstant:değişken, dönek, gelgeç, kararsız, sabit olmayan, sadakâtsiz, vefasız
 • inconsumable:harcanamaz, kullanılamaz, tüketilemez
 • incontestable:inkâr edilemez, itiraz edilemez, su götürmez, tartışmasız
 • incontinence:çişini tutamama, duramama, kendine hakim olamama, kendini tutamama
 • incontinent:idrarını tutamayan, kendini tutamayan, nefsine hakim olamayan
 • incontinently:duramayıp, hemen, kendini tutamayarak
 • incontrovertibility:apaçık, inkâr edilemez, su götürmez, yadsınamaz
 • incontrovertible:apaçık, inkâr edilemez, su götürmez, yadsınamaz
 • inconvenience:külfet, mahzur, rahatsız eden kimse, rahatsız etmek, rahatsızlık, sakınca, sıkıntı, sıkıntı veren şey, sıkıntı vermek, uygun olmama, zahmet, zahmet vermek
 • inconvenient:elverişsiz, külfetli, rahatsız edici, sakıncalı, uygunsuz, vakitsiz, zahmetli, zor
 • inconvertible:altına çevrilemeyen, bozulamaz, değiştirilemez, konvertibl olmayan, paraya çevrilemez
 • incorporate:anonim, anonimleşmek, birleşmek, birleşmiş, birleştirmek, dahil etmek, katılmış, katmak, tüzel
 • incorporated:anonim, birleşmiş, katılmış, tüzel
 • incorporates:anonimleşmek, birleşmek, birleştirmek, dahil etmek, katmak
 • incorporating:anonimleşmek, birleşmek, birleştirmek, dahil etmek, katmak
 • incorporation:birleşme, birleştirme, katma, şirketleşme
 • incorporeal:cisimsiz, maddi olmayan, manevi
 • incorrect:hatalı, münasebetsiz, uygunsuz, yanlış
 • incorrectly:hatalı olarak, münasebetsizce, yanlışlıkla
 • incorrigible:adam olmaz, düzelmez, ıslah olmaz, uslanmaz, yola gelmez
 • incorruptibility:bozulmazlık, dürüstlük, rüşvet yememe
 • incorruptible:bozulmaz, çürümez, dürüst, rüşvet yemez
 • incorruption:bozulmama, çürümeme, dürüstlük, rüşvet yememe
 • increase:artırmak, artış, artma, artmak, büyüme, büyümek, çoğalma, çoğalmak, çoğaltma, çoğaltmak, üreme, üremek, yavrulama, yükselme, yükseltmek, zam yapmak
 • increases:artırmak, artış, artma, artmak, büyüme, büyümek, çoğalma, çoğalmak, çoğaltma, çoğaltmak, üreme, üremek, yavrulama, yükselme, yükseltmek, zam yapmak
 • increasing:artırma, çoğalan
 • increasingly:artan bir şekilde, giderek, gitgide artarak
 • incredibility:akıl almazlık, inanılmaz şey, inanılmazlık
 • incredible:akıl almaz, inanılmaz, olağanüstü, şaşırtıcı
 • incredulity:inanmazlık, kuşkuculuk, şüphecilik
 • incredulous:güvensiz, inanmaz, kuşkucu, zor inanan
 • increment:artım, artış, artma, çoğalma, kâr, kazanç
 • incriminate:suçlamak, suçlu çıkarmak, suçu yüklemek
 • incriminated:suçlamak, suçlu çıkarmak, suçu yüklemek
 • incriminating:suçlayıcı
 • incrimination:suçlama
 • incriminatory:suçlayıcı
 • incrust:kabuk bağlamak, kaplamak, kaplanmak
 • incrustation:kabuk, kabuk bağlama, kabuklanma, kaplama
 • incubate:civciv çıkarmak, kafasında kurmak, kuluçkaya yatırmak, kuluçkaya yatmak, tasarlamak, üretmek
 • incubated:civciv çıkarmak, kafasında kurmak, kuluçkaya yatırmak, kuluçkaya yatmak, tasarlamak, üretmek
 • incubation:civciv çıkarma, kuluçka dönemi, kuluçkaya yatma
 • incubator:bakteri üretmeye yarayan alet, kuluçka makinesi, kuvöz
 • incubus:ağır yük, kâbus, kâbus gibi şey, karabasan, sıkıntı
 • inculcate:kafasına sokmak, telkin etmek
 • inculcation:telkin
 • inculpate:suç yüklemek, suça bulaştırmak, suçlamak
 • inculpated:suç yüklemek, suça bulaştırmak, suçlamak
 • inculpation:itham, suça bulaşma, suçlama
 • incumbency:görev, ödev, vazife, yükümlülük, zorunluluk
 • incumbent:düşen, görevdeki, görevli, mahalle papazı, memur, üzerine düşen, yükümlü, zorunlu
 • incunabula:başlangıç
 • incur:girmek, maruz kalmak, tutulmak, uğramak, yakalanmak, yaratmak
 • incurability:çaresi olmama, şifa bulmazlık, tedavi edilemezlik
 • incurable:çaresiz, dermansız, iyi olmaz, iyi olmaz hasta, tedavi edilemez, tedavi edilemez kimse
 • incurious:dikkatsiz, ilgisiz, kayıtsız, meraksız
 • incuriously:ilgisizce, merak etmeyerek, meraksızca
 • incurred:girmek, maruz kalmak, tutulmak, uğramak, yakalanmak, yaratmak
 • incurring:girmek, maruz kalmak, tutulmak, uğramak, yakalanmak, yaratmak
 • incursion:akın, baskın, hücum, istila, tecâvüz
 • incurvation:içine eğrilme
 • incurved:eğmek
 • incus:örs kemiği
 • incuse:damgalama, damgalamak, para damgalama, para damgalamak
 • indebted:borçlu, minnettar, müteşekkir, teşekkür borçlu
 • indebtedness:borçluluk, minnettarlık
 • indecency:açık saçıklık, ahlaksızlık, gereksizlik, uygunsuzluk, yersizlik
 • indecent:açık saçık, edepsiz, gereksiz, uygunsuz, yersiz
 • indecipherable:çözülemez, deşifre edilemez, okunamaz
 • indecision:kararsızlık, tereddüd
 • indecisive:karara bağlanamayan, kararsız, kuşkulu, şüpheli
 • indeclinable:çekimsiz
 • indecorous:ayıp, ters, topluma ters düşen, uygunsuz
 • indecorum:ayıp, terbiyesizlik, uygunsuz davranış, yakışmayan hareket
 • indeed:aslında, cidden, doğrusu, gerçekten
 • indefatigable:bıkmaz, yorulmak bilmez, yorulmaz
 • indefeasible:feshedilemez, iptal edilemez
 • indefectible:bozulmaz, kusursuz
 • indefensible:affedilmez, mazur görülemez, savunmasız, savunulamaz
 • indefinable:belirsiz, şüpheli, tanımlanamaz, tarif edilemez, tarifsiz
 • indefinite:belgisiz, belirsiz, kesin olmayan, sayısız, sonsuz, süresiz
 • indefinitely:belirsiz olarak, süresiz olarak
 • indefiniteness:belirsizlik, sınırsızlık, sonsuzluk, süresizlik
 • indelible:sabit, silinmez
 • indelicacy:kabalık, nezaketsizlik, terbiyesizlik
 • indelicate:kaba, nezaketsiz, terbiyesiz, uygunsuz
 • indemnification:güvence, kefalet, tazminat, teminât, zararı ödeme
 • indemnificator:güvence, kefalet, tazminat, teminât, zararı ödeme
 • indemnify:dokunulmazlık vermek, korumak, ödemek, sigorta ettirmek, teminât vermek, zararı ödemek, zararı ödemeyi garanti etmek
 • indemnity:cezasını affetme, güvence, koruma, tazmin, tazminat, teminât, zarar ödemesi
 • indent:çentik, çentmek, çift nüsha olarak hazırlamak, çökertmek, çukur, diş diş yapma, dişli yapmak, kenarını işlemek, kertmek, paragrafbaşı yapma, resmen istemek, resmi talep, satırbaşı, satırbaşı yapmak, sipariş, sipariş vermek
 • indentation:çentik, çentik yapma, diş diş olma, diş yapma, girinti, körfez, koy, paragrafbaşı, satırbaşı yapma
 • indented:dişlenmiş, dişli, kalıp ile basılmış, senetli, sözleşmeli
 • indention:diş açma, diş diş olma, paragrafbaşı, satırbaşı yapma
 • indenture:diş açma, diş diş olma, kontrat, senet, sözleşme, sözleşme kâğıdı
 • indentures:diş açma, diş diş olma, kontrat, senet, sözleşme, sözleşme kâğıdı
 • independence:bağımsızlık, hürriyet, istiklâl, kimseye muhtaç olmayacak kadar gelir, özgürlük, serbestlik
 • independency:bağımsız devlet, bağımsızlık, özgür devlet
 • independent:bağımsız, hür, kendi geçimini sağlayan, maddi yönden bağımsız, özgür, serbest
 • indepth:derinlemesine, etraflı, geniş kapsamlı
 • indescribable:anlatılamaz, belirsiz, tanımlanamaz, tarifsiz
 • indespensable:gerekli, kaçınılmaz, mecburi, öncelikli, zaruri, zorunlu
 • indestructibility:dayanıklılık, tahrip edilemezlik, yıkılmazlık
 • indestructible:dayanıklı, yıkılamaz, yok edilemez
 • indeterminable:belirlenemez, karara bağlanamayan, kararlaştırılamaz
 • indeterminate:belirsiz, belli olmayan, kararsızlık, süresi belirsiz, tereddüd
 • indetermination:irade yitimi
 • indetermined:belirsiz, belli olmayan, kararsızlık, süresi belirsiz, tereddüd
 • index:ayarlı aynaya bağlamak, fihrist, gösterge, ibre, indeks, indekse yazmak, indekslemek, işaret, yasak kitaplar listesi
 • indexed:ayarlı aynaya bağlamak, indekse yazmak, indekslemek
 • indexing:ayarlı aynaya bağlamak, indekse yazmak, indekslemek
 • india:hindistan
 • indian:hindistana ait, hint, hintli, kızılderili, kızılderili dili, kızılderililere ait
 • indic:hint dil grubuna ait
 • indicate:belirtmek, bildirmek, çıtlatmak, gerektirmek, göstermek, işaret etmek
 • indicated:belirtmek, bildirmek, çıtlatmak, gerektirmek, göstermek, işaret etmek
 • indicating:belirtmek, bildirmek, çıtlatmak, gerektirmek, göstermek, işaret etmek
 • indication:belirti, belirtme, bulgu, çıtlatma, gösterme, işaret, ölçüm
 • indications:belirti, belirtme, bulgu, çıtlatma, gösterme, işaret, ölçüm
 • indicative:belirten, bildiren, bildirme kipi, gösteren, haber kipi
 • indicator:belirteç, bildirici, gösterge, göstergeç, indeks sayı, indikatör, işaret
 • :belirteç, bildirici, gösterge, göstergeç, indeks sayı, indikatör, işaret
 • indicators:belirteç, bildirici, gösterge, göstergeç, indeks sayı, indikatör, işaret
 • indices:fihrist, gösterge, ibre, indeks, işaret, yasak kitaplar listesi
 • indict:dava açmak, suçlamak
 • indictable:suçlanabilir
 • indicted:dava açmak, suçlamak
 • indictment:dava açma, iddianame, itham, suçlama
 • indifference:aldırmazlık, duygusuzluk, hissizlik, ilgilenmeme, ilgisizlik, kayıtsızlık, önemsizlik, tarafsızlık, umursamama, umursamazlık
 • indifferent:aldırışsız, berbat, farksız, hissiz, ilgisiz, kayıtsız, kötü, lakayt, önemsiz, şöyle böyle, vasat
 • indifferently:aldırışsızca, kayıtsızca, kötü şekilde, tarafsızca, vasat biçimde
 • indigence:fakirlik, parasızlık, yoksullluk
 • indigenous:doğal, özgü, yerli, yöreye özgü
 • indigent:fakir, muhtaç, yoksul
 • indigested:düşünülmemiş, düzensiz, hazmedilmemiş
 • indigestible:ağır, hazmı zor, sindirimi güç
 • indigestion:dispepsi, hazımsızlık, sindirim güçlüğü
 • indignant:içerlemiş, kızgın, öfkeli, protesto eden
 • indignantly:kızgın, protesto ederek
 • indignation:haksızlık karşısında öfkelenme, içerleme, kızgınlık, kızma, öfke
 • indignity:gurur kırıcı davranış, hakaret, rezalet, saygısızlık
 • indigo:çivit
 • indirect:aldatıcı, doğru olmayan, dolambaçlı, dolaylı, endirekt, imalı, kinayeli
 • indirection:doğru olmayan davranış, dolaylı söz, dolaylı yol, üçkâğıtçılık
 • indirectly:dolambaçlı biçimde, dolaylı olarak, endirekt olarak
 • indirectness:dolaylılık
 • indiscernible:ayırt edilemez, farkedilemez
 • indiscipline:disiplinsizlik, itaatsizlik
 • indiscreet:ağzında bakla ıslanmaz, boşboğaz, düşüncesiz, gereksiz, geveze, patavatsız, yersiz
 • indiscrete:bölünmemiş, homojen
 • indiscretion:boşboğazlık, düşüncesizlik, gevezelik, patavatsızlık, yersiz davranış
 • indiscriminate:ayırt edemeyen, ayrım yapmayan, fark gözetmeyen, gelişigüzel, rasgele
 • indiscrimination:ayıramama, ayırt edememe, gelişigüzellik, karışıklık
 • indispensability:kaçınılmazlık, mecburiyet, zorunluluk
 • indispensable:gerekli, kaçınılmaz, mecburi, öncelikli, zaruri, zorunlu
 • indispose:bozmak, elverişsizleştirmek, hasta etmek, hevesini kırmak, keyfini kaçırmak, soğutmak
 • indisposed:isteksiz, keyfi kaçmış, keyifsiz, rahatsız, soğumuş
 • indisposition:gönülsüzlük, isteksizlik, keyifsizlik, rahatsızlık
 • indisputability:su götürmezlik, tartışmasızlık
 • indisputable:inkâr edilemez, kesin, su götürmez, şüphe edilmez, şüphe götürmez, tartışmasız
 • indissolubility:ayrılmazlık, bozulmazlık, çözünmezlik
 • indissoluble:ayrılmaz, ayrışmaz, bozulmaz, çözünmez, daimi, erimez, sağlam
 • indistinct:belirsiz, belli belirsiz, bulanık, hayal meyal
 • indistinctive:ayırt edilemez
 • indistinctly:belirsiz olarak, belli belirsiz, hayal meyal
 • indistinctness:ayırt edilemezlik, belirsizlik, bulanıklık
 • indistinguishable:ayırt edilemez, benzer, farksız
 • indistinguishably:ayırt edilemez bir şekilde
 • indite:kâğıda dökmek, kaleme almak, yazdırmak, yazmak
 • inditing:kâğıda dökmek, kaleme almak, yazdırmak, yazmak
 • indium:indiyum
 • individual:başlıbaşına, birbirinden ayrı, birey, bireysel, fert, kişi, kişisel, özel, özgün, şahıs, şahsi, tek
 • individualism:bencillik, bireycilik
 • individualistic:bireysel
 • individuality:benlik, ferdiyetçilik, kendine özgülük, orijinallik, özgünlük, şahsiyet
 • individualize:ayrı tutmak, bireyleştirmek, ferdileştirmek, tek tek ele almak
 • individualized:ayrı tutmak, bireyleştirmek, ferdileştirmek, tek tek ele almak
 • individuals:birey, fert, kişi, şahıs
 • individuate:ayırt etmek, bireyleştirmek, özgünleştirmek
 • individuity:benlik, ferdiyetçilik, kendine özgülük, orijinallik, özgünlük, şahsiyet
 • indivisible:bölünemez, bölünemez sayı, bölünmez, kesirsiz sayı
 • indochina:hindiçini
 • indocile:idaresi zor, inatçı
 • indocility:idaresi zor olma, inatçılık
 • indoctrinate:aşılamak, beynini yıkamak, doktrinleştirmek, öğretmek, telkin etmek
 • indoctrination:beyin yıkama, doktrinleştirme, öğretme, zorla kabul ettirme
 • indoctrinator:beyi yıkayıcı, doktrinci, öğretmen
 • indolence:ağrısız olma, tembellik, üşengeçlik, uyuşukluk
 • indolent:ağırkanlı, ağrı vermeyen, ağrısız, tembel, üşengeç, uyuşuk
 • indomitable:boyun eğmez, direnen, yılmaz
 • indonesia:endonezya
 • indonesian:endonezya, endonezya dili, endonezyalı, endonezya’ya ait
 • indoor:dahili, ev içi, içeri, kapalı
 • indoors:evde, eve, içeriye
 • indorse:arkasına yazmak, ciro etmek, desteklemek, onaylamak
 • indorsee:ciro edilen kimse, lehdar
 • indorsement:açıklama, ciro, destek, onay
 • indorser:ciro eden kimse, cirocu
 • indraft:içeriye akma, içeriye çekme
 • indraught:içeriye akma, içeriye çekme
 • indrawn:içeriye çekilmiş
 • indubitable:kesin, kuşkusuz, şüphe edilemez, şüphesiz
 • induce:ikna etmek, indüklemek, kandırmak, sebep olmak, sonuç çıkarmak, teşvik etmek, uyarmak
 • inducement:ikna, kandırma, neden, rüşvet, rüşvet verme, sebep, teşvik, yönlendirme
 • inducing:ikna etmek, indüklemek, kandırmak, sebep olmak, sonuç çıkarmak, teşvik etmek, uyarmak
 • induct:almak, askere almak, başlatmak, resmen göreve almak
 • inductance:indüktans, öz indüksiyon
 • inducted:almak, askere almak, başlatmak, resmen göreve almak
 • inductee:acemi asker
 • induction:askere alma, başlatma, giriş, ileri sürme, indükleme, indüksiyon, neden olma, resmen göreve başlatma, tümevarım
 • inductive:doğuma neden olan, indükleyici, tümevarımsal
 • inductor:indüktör
 • indulge:boyun eğmek, haz almak, hoşgörmek, içmek, izin vermek, memnun etmek, sigara içmek, şımartmak, tutulmak, yüz vermek, zevk almak
 • indulgence:anlayış gösterme, bağımlılık, boyun eğme, günahların kilisece affedilmesi, haz, hoşgörü, müsamaha, şımartma, tutku, yüz verme, zevk
 • indulgent:anlayışlı, hoşgörülü, yüz veren
 • indulgently:anlayışla, hoşgörüyle
 • indulgnence:anlayış gösterme, bağımlılık, boyun eğme, günahların kilisece affedilmesi, haz, hoşgörü, müsamaha, şımartma, tutku, yüz verme, zevk
 • indurate:duygusuzlaştırmak, hissizleşmek, katılaştırmak, sağlamlaşmak, sertleşmek, sertleştirmek
 • induration:duygusuzlaşma, katılaşma, sağlamlaştırma, sertleşme, sertleştirme
 • industrial:endüstri, endüstriyel, sanayi, sanayici
 • industrialisation:sanayileşme
 • industrialism:sanayicilik
 • industrialist:sanayici
 • industrialization:sanayileşme
 • industrialize:sanayileştirmek
 • industrialized:sanayileştirmek
 • industrializing:sanayileştirmek
 • industrially:endüstriyel olarak, sanayi bakımından
 • industries:çaba, endüstri, gayret, hamaratlık, işletmecilik, sanayi
 • industrious:çalışkan, gayretli, hamarat
 • industriousness:çalışkanlık
 • industry:çaba, endüstri, gayret, hamaratlık, işletmecilik, sanayi
 • indwell:ikamet etmek, işlemek, nüfuz etmek, oturmak, oturtmak, yerleşmek, yerleştirmek
 • indweller:ikamet eden kimse, oturan kimse, sakin
 • indwelling:ikamet etmek, işlemek, nüfuz etmek, oturmak, oturtmak, yerleşmek, yerleştirmek
 • inebriate:alkolik kimse, ayyaş tip, başını döndürmek, heyecanlandırmak, mest etmek, sarhoş etmek, sarhoş kimse
 • inebriated:başını döndürmek, heyecanlandırmak, mest etmek, sarhoş etmek
 • inebriating:başını döndürmek, heyecanlandırmak, mest etmek, sarhoş etmek
 • inebriation:kafayı bulma, sarhoş olma, sarhoşluk
 • inebriety:kafayı bulma, sarhoş olma, sarhoşluk
 • inedible:yenmez
 • inedited:basılmamış, yayınlanmamış
 • ineffable:anlatılamaz, kelimelerle ifade edilemez, söylenemez, tarifsiz
 • ineffaceable:silinemez
 • ineffect:gerçekte, yürürlükte olan
 • ineffective:başarısız, beceriksiz, boş, etkisiz, geçersiz, kabiliyetsiz, sonuçsuz, yeteneksiz
 • ineffectiveness:başarısızlık, etkisizlik
 • ineffectual:aciz, başarısız, beceriksiz, boş, etkisiz, faydasız, güçsüz, verimsiz
 • ineffectualness:acizlik, başarısızlık, etkisizlik, güçsüzlük
 • inefficacious:başarısız, beceriksiz, etkisiz, faydasız, geçersiz, verimsiz
 • inefficacy:başarısızlık, beceriksizlik, etkisizlik, sonuçsuzluk, yetersizlik
 • inefficent:ehliyetsiz, etkisiz, müsrif, savurgan, tesirsiz, verimsiz, yetersiz
 • inefficiency:etkili olmama, faydasızlık, işe yaramama, sonuç vermeme, verimsizlik
 • inefficient:ehliyetsiz, etkisiz, müsrif, savurgan, tesirsiz, verimsiz, yetersiz
 • inelaborate:özen gösterilmemiş, özensiz
 • inelastic:elastik olmayan, esnek olmayan, esnemez, sert
 • inelegance:ince olmama, kabalık, terbiyesizlik
 • inelegant:çirkin, incelikten yoksun, kaba, terbiyesiz
 • ineligible:elverişsiz, seçilemez, uygun bulunamaz, uygun olmayan kimse, uygunsuz, yetersiz, yetersiz kimse
 • ineluctable:kaçınılmaz, önüne geçilmez
 • inept:acemi, anlamsız, aptalca, beceriksiz, saçma, yersiz, yeteneksiz
 • ineptitude:acemilik, anlamsızlık, aptallık, beceriksizlik, kabiliyetsizlik, saçmalık, yersizlik
 • ineptness:anlamsızlık, beceriksizlik, saçmalık, yersizlik
 • inequable:değişken, dengesiz
 • inequality:değişkenlik, düzensizlik, eşitsizlik, farklılık, sapma
 • inequitable:adaletsiz, haksız, insafsız
 • inequity:adaletsizlik, haksızlık, insafsızlık
 • ineradicable:köklü, kökü kazınamaz, sökülemez
 • inerasable:çıkmaz, silinmez
 • inerrable:hata etmez, yanılmaz
 • inerrant:hata yapmaz, yanılmaz
 • inert:atıl, dingin, durağan, etkinlik göstermeyen, hareketsiz, tembel, uyuşuk, uyuz
 • inertia:dinginlik, durağanlık, etkileşime girmeme, hareketsizlik, süredurum, tembellik, uyuşukluk
 • inertness:cansızlık, durgunluk, hareketsizlik, uyuşukluk
 • inescapable:kaçınılamaz, sakınılamaz
 • inessential:gereksiz, gereksiz şey, lüzumsuz, lüzumsuz şey, önemsiz
 • inestimable:hesaplanamaz, paha biçilmez
 • inevitability:çaresizlik, kaçınılmazlık
 • inevitable:beklenen, çaresiz, kaçınılmaz, malum, umulan
 • inexact:hatalı, yanlış
 • inexactitude:hatalı olma, yanlışlık
 • inexactness:hatalı olma, yanlışlık
 • inexcusable:affedilmez, bağışlanamaz, mazur görülemez
 • inexhaustibility:bitip tükenmeme, bitmeme, yorulmama
 • inexhaustible:bitip tükenmez, bitmez tükenmez, tükenmez, yorulmaz
 • inexorability:acımasızlık, amansızlık, direngenlik, insafsızlık
 • inexorable:acımasız, amansız, boyun eğmez, merhametsiz
 • inexpediency:gereksizlik, münasebetsizlik, uygunsuzluk, yararsızlık, yersizlik
 • inexpedient:akılsız, akılsızca, münasebetsiz, uygunsuz, yararsız, yersiz
 • inexpensive:masrafsız, ucuz
 • inexperience:acemilik, cahillik, deneyimsizlik, tecrübesizlik, toyluk
 • inexperienced:acemi, deneyimsiz, tecrübesiz, toy
 • inexpert:acemi, beceriksiz, deneyimsiz
 • inexpertedly:habersizce
 • inexpiable:affedilmez, bastırılamaz, telâfi edilemez, yatışmaz
 • inexplicable:açıklanamaz, anlaşılmaz
 • inexplicably:açıklanamaz şekilde, izah edilemez biçimde
 • inexplicit:açık olmayan, çapraşık, karışık, net olmayan
 • inexpressible:anlatılamaz, ifade edilemez, kelimelere dökülemez, tarifsiz
 • inexpressive:ağzı sıkı, anlamsız, ifade etmez, ifadesiz, söylemez
 • inexpugnable:durdurulamaz, yenilmez
 • inextenso:dolaylı olarak, enine boyuna, etraflıca
 • inextinguishable:bastırılamaz, söndürülemez, sönmez, yatıştırılamaz
 • inextricable:içinden çıkılmaz, kaçınılmaz, karışık
 • infallible:muhakkak, mutlâk, şaşmaz, yanılmaz
 • infamous:adı çıkmış, berbat, kepaze, kötü şöhretli, rezil, utanç verici, yüz kızartıcı, yüz kızartıcı suç işlemiş
 • infamousness:kepazelik, rezalet, rezillik
 • infamy:kepazelik, kötü şöhret, rezillik, utanç verici davranış
 • infancy:başlangıç, bebeklik, çocukluk
 • infant:başlangıç aşamasında olan, bebek, çocuk, çocuksu, küçük
 • infanta:ispanyol prensesi, prenses
 • infante:ispanya prensi, prens
 • infanticide:bebek katili, bebek öldürme, çocuk katili, çocuk öldürme
 • infantile:başlangıç aşamasında olan, bebek, bebeklikle ilgili, bebeksi, çocuk, çocukça
 • infantry:piyade
 • infantryman:piyade, piyade eri
 • infantrymen:piyade, piyade eri
 • infarct:enfarktüs
 • infarction:damar tıkanıklığı
 • infatuate:aklını başından almak, aklını çelmek, çılgına çevirmek
 • infatuated:aklı başından gitmiş, delicesine aşık, karasevdalı
 • infatuation:delicesine aşık olma, karasevdaya düşme, sevdalanma, vurulma
 • infect:aşılamak, bozmak, bulaştırmak, enfekte etmek
 • infected:aşılamak, bozmak, bulaştırmak, enfekte etmek
 • infection:bozulma, bulaşma, bulaştırma, enfeksiyon
 • infections:bozulma, bulaşma, bulaştırma, enfeksiyon
 • infectious:bulaşıcı
 • infectiousness:bulaşıcılık, etkileme
 • infelicitous:mutsuz, tâlihsiz, uygunsuz, yersiz
 • infelicity:mutsuzluk, tâlihsizlik, yersizlik
 • infer:anlam çıkarmak, anlamına gelmek, sonuç çıkarmak
 • inference:anlam, sonuç, sonuç çıkarma
 • inferential:anlaşılan, sonuç olarak çıkarılabilir
 • inferior:alt, aşağı, aşağı derecede, aşağı derecede olan şey, ast, ast olan kimse, bayağı, değersiz, kalitesiz
 • inferiority:adilik, aşağılık, astlık, bayağılık
 • infernal:berbat, cehennem, cehennem gibi, iğrenç, şeytani
 • inferno:cehennem
 • inferred:anlam çıkarmak, anlamına gelmek, sonuç çıkarmak
 • infertile:çorak, kıraç, kısır, verimsiz
 • infertility:çoraklık, kısırlık, verimsizlik
 • infest:bürümek, doldurmak, istila etmek, kaplamak, zarar vermek
 • infestation:bürüme, istila, sarma
 • infestations:bürüme, istila, sarma
 • infested:bürümek, doldurmak, istila etmek, kaplamak, zarar vermek
 • infidel:gâvur, imansız, imansız kimse, imansızlara ait, kâfir
 • infidelity:aldatma, hıyanet, ihanet, imansızlık, kâfirlik, zina
 • infield:çiftliğe yakın tarla, sahanın kaleye yakın bölümü, tarla
 • infighting:iç anlaşmazlık, iç çatışma, yakın dövüş
 • infiltrate:gizlice girmek, sızmak, sokulmak, süzmek
 • infiltration:sızma, süzme, süzülme
 • infiltrator:ajan, casus, köstebek
 • infinite:sayısız, sınırsız, sonsuz, sonsuz olan şey, sonsuzluk
 • infinitely:son derece
 • infiniteness:sınırsızlık
 • infinitesimal:bölünemeyecek kadar küçük değer, son derece küçük, sonsuz küçük, sonsuz küçük değer
 • infinitival:mastara ait
 • infinitive:eylemlik, mastar, mastara ait
 • infinitude:sınırsızlık, sonsuzluk
 • infinity:sınırsızlık, sonsuz büyüklük, sonsuzluk
 • infinte:sayısız, sınırsız, sonsuz, sonsuz olan şey, sonsuzluk
 • infirm:halsiz, hastalıklı, kararsız, sakat
 • infirmary:hastane, revir
 • infirmities:güçsüzlük, halsizlik, hastalık, kararsızlık, kusur, sakatlık, zaaf
 • infirmity:güçsüzlük, halsizlik, hastalık, kararsızlık, kusur, sakatlık, zaaf
 • infix:bağlamak, içine koymak, kafasına sokmak, sözcüğün ortasına konan ek, takmak, telkin etmek, tutturmak
 • inflame:alevlendirmek, coşturmak, iltihaplanmak, kışkırtmak, kızdırmak, kızmak, tutuşmak, yanmak
 • inflamed:iltihaplanmış, kızgın, öfkeli
 • inflaming:alevlendirmek, coşturmak, iltihaplanmak, kışkırtmak, kızdırmak, kızmak, tutuşmak, yanmak
 • inflammability:çabuk alevlenme, çabuk kızma, çabuk parlama
 • inflammable:çabuk öfkelenir, çabuk tutuşur, kolay sinirlenir, parlayıcı, yanıcı
 • inflammation:alevlenme, coşma, iltihap, kızma, tutuşturma, yangı
 • inflammatory:alevlendirici, coşturucu, iltihaplı, tahrik edici
 • inflatable:şişirilebilir, şişme
 • inflate:hava basmak, şişirmek
 • inflated:abartılı, şişirilmiş, şişme, şişmiş, yükselmiş
 • inflating:hava basmak, şişirmek
 • inflation:abartı, enflasyon, kendini beğenmişlik, şişirme, şişkinlik
 • inflationary:enflasyon, enflasyona ait, enflasyona neden olan
 • inflect:bükmek, çekmek, değiştirmek, eğmek, kıvırmak
 • inflected:bükmek, çekmek, değiştirmek, eğmek, kıvırmak
 • inflection:çekim, çekim eki, eğilme, kıvrılma, ses tonunun değişmesi
 • inflexibility:eğilmezlik, kararlılık
 • inflexible:boyun eğmez, eğilmez, inatçı, kararlı
 • inflexion:çekim, eğilme, kıvrılma, ses tonunun değişmesi
 • inflexional:çekime ait
 • inflict:atmak, çarptırmak, vermek, vurmak, yamamak, yüklemek
 • inflicting:atmak, çarptırmak, vermek, vurmak, yamamak, yüklemek
 • infliction:ceza, ceza verme, eziyet, sıkıntı
 • inflorescence:çiçeklenme, çiçeklerin sapları üzerindeki duruşu, gelişme
 • inflorescences:çiçeklenme, çiçeklerin sapları üzerindeki duruşu, gelişme
 • inflow:akın, akış, giriş, içeriye akma, nehir ağzı
 • influence:etki, etkilemek, etkili olmak, ikna etmek, nüfuz, söz geçirmek, tesir, tesir etmek, torpil
 • influenced:etkilemek, etkili olmak, ikna etmek, söz geçirmek, tesir etmek
 • influencing:etkilemek, etkili olmak, ikna etmek, söz geçirmek, tesir etmek
 • influent:akın, içeriye akan, içeriye akma
 • influental:etkili, nüfuzlu, sözü geçen, tesirli
 • influential:etkili, nüfuzlu, sözü geçen, tesirli
 • influenza:grip
 • influx:akın, akış, giriş, içeriye akma, nehir ağzı
 • info:bilgi, haber
 • infold:katlamak, kucaklamak, paketlemek, sarmak
 • infolding:katlamak, kucaklamak, paketlemek, sarmak
 • inform:bildirmek, bilgi vermek, haber vermek, haberdar etmek, ihbar etmek
 • informal:formaliteye uygun olmayan, kanunen geçersiz, laubali, resmi olmayan, teklifsiz
 • informality:formaliteye uymama, geçersizlik, teklifsizlik
 • informant:bilgi veren kimse, haber kaynağı, ihbarcı, ispiyoncu, muhbir
 • information:bildirme, bilgi, bilgi edinme, danışma, enformasyon, haber, iddia, istihbarat, malumat, şikâyet
 • informational:bilgi niteliğinde
 • informative:aydınlatıcı, bilgi verici, öğretici
 • informed:aydın, bilgi alan, bilgili, haberdar, haberi olan, tahsilli
 • informer:ihbarcı, ispiyoncu, muhbir, müzevir
 • informing:bilgi verme, ihbar
 • infra:alt, aşağı, aşağıda, aşağıya, ileride
 • infraction:bozma, çiğneme, ihlal, tecâvüz
 • infrangible:bölünemez, bozulamaz, ihlâl edilemez, kırılmaz
 • infrared:kızılötesi
 • infrastructue:altyapı, altyapı tesisleri, savunma sistemi
 • infrastructure:altyapı, altyapı tesisleri, savunma sistemi
 • infrequency:nadirlik, seyreklik
 • infrequent:az bulunur, nadir, seyrek
 • infrequently:seyrek olarak
 • infringe:bozmak, çiğnemek, hakkını yemek, ihlal etmek, tecâvüz etmek
 • infringed:bozmak, çiğnemek, hakkını yemek, ihlal etmek, tecâvüz etmek
 • infringement:bozma, ihlal, karşı gelme, tecâvüz
 • infringements:bozma, ihlal, karşı gelme, tecâvüz
 • infundibular:huni şeklinde
 • infuriate:çileden çıkarmak, deli etmek, kızdırmak, kudurtmak
 • infuriated:çileden çıkarmak, deli etmek, kızdırmak, kudurtmak
 • infuriating:çıldırtan, çileden çıkaran, sinir bozucu
 • infuse:demlemek, doldurmak, içine dökmek, ilham vermek, kafasına sokmak
 • infusion:aşılama, damara zerketme, demleme, demlenmiş içecek, içine dökme, katma, telkin
 • infusorial:haşlamlılara ait
 • ingathering:hasat, hasat toplama, mahsul
 • ingeminate:tekrarlamak
 • ingenious:becerikli, hünerli, marifetli, usta, ustaca yapılmış, yaratıcı, zeki
 • ingeniousness:beceri, beceriklilik, marifet, ustalık, yaratıcılık
 • ingenue:saf kız
 • ingénue:saf kız
 • ingenuity:beceri, hüner, marifet, ustalık, yaratıcılık
 • ingenuous:açık sözlü, doğal, içten, masum, saf, saftrik, temiz kalpli
 • ingenuousness:açık sözlülük, içtenlik, saflık, temiz kalplilik
 • ingest:mideye indirmek, yemek, yutmak
 • ingestion:mideye indirme, yeme
 • inglenook:ocak başı
 • inglorious:ayıp, belirsiz, şerefsiz, tanınmamış, utanç verici, yüz kızartıcı
 • ingloriously:şerefsizce
 • ingoing:hava parası, içeriye giren, yeni
 • ingot:külçe, kütük, tomruk
 • ingraft:aşılamak, dikmek, sokmak, yerleştirmek
 • ingrain:ham iken boyamak, içine işletmek, kökleştirmek
 • ingrained:azılı, içine işlemiş, kökleşmiş, sabitleşmiş, tam, yerleşmiş
 • ingrate:nankör, nankör kimse
 • ingratiate:gözüne girmek, sevdirmek
 • ingratiating:sokulgan
 • ingratitude:nankörlük
 • ingravescent:ağırlaşan, kötüleşen
 • ingredent:bileşen, bileşim maddesi, etken, içerik, malzeme, unsur
 • ingredient:bileşen, bileşim maddesi, etken, içerik, malzeme, unsur
 • ingredients:içindekiler, malzemeler
 • ingress:giriş, girme
 • ingroup:hizip, örgüt içinde gruplaşan topluluk
 • ingrowing:batan, içeriye doğru büyüyen
 • ingrown:batık, içe doğru büyümüş, kökleşmiş
 • ingrowth:batma, içeriye büyüme
 • inguinal:kasığa ait, kasık
 • ingurgitate:lüplemek, oburca yutmak, tıkınmak
 • ingurgitation:oburca yutma, tıkınma
 • inhabit:ikamet etmek, oturmak, yaşamak
 • inhabitable:içinde oturulabilir, yaşanabilir
 • inhabitancy:ikamet süresi
 • inhabitant:oturan, oturan kimse, sakin, yerli
 • inhabitants:oturan, oturan kimse, sakin, yerli
 • inhabitation:ev, ikametgâh, oturma
 • inhabited:ikamet etmek, oturmak, yaşamak
 • inhabiting:ikamet etmek, oturmak, yaşamak
 • inhalant:soluk çeken
 • inhalation:ciğerlerine çekme, içine çekme, soluk alma
 • inhale:çekmek, iç çekmek, içine çekmek, nefes almak, nefes çekmek, soluk almak, solumak
 • inhaled:çekmek, iç çekmek, içine çekmek, nefes almak, nefes çekmek, soluk almak, solumak
 • inhaler:içine çeken kimse, soluk aldırma cihazı
 • inhaling:çekmek, iç çekmek, içine çekmek, nefes almak, nefes çekmek, soluk almak, solumak
 • inharmonious:ahenksiz, uyumsuz
 • inhere:doğal olarak bulunmak, doğasında olmak, özünde olmak
 • inherence:doğal olarak var olma, özünde olma
 • inherent:doğal, doğasında olan, doğuştan olan, özünde olan, yaradılıştan
 • inherently:doğal olarak, doğasında, doğuştan
 • inherit:kalıtımla kazanmak, miras almak, miras olarak almak, mirasa konmak
 • inheritable:kalıtsal, miras kalabilir, miras olarak kalan
 • inheritance:kalıt, miras, soyaçekim, veraset
 • inherited:babadan kalma, miras, mirasla kalmış
 • inheriting:kalıtımla kazanmak, miras almak, miras olarak almak, mirasa konmak
 • inheritor:mirasçı, varis
 • inheritress:kadın mirasçı, varis
 • inheritrix:kadın mirasçı, varis
 • inhibit:engellemek, kısıtlamak, tutmak, yasaklamak
 • inhibited:engellemek, kısıtlamak, tutmak, yasaklamak
 • inhibiting:engellemek, kısıtlamak, tutmak, yasaklamak
 • inhibition:çekingenlik, engelleme, kısıtlama, menetme, tutma, tutukluluk
 • inhibitive:engelleyici, kısıtlayıcı, menedici, yasak edici
 • inhibitor:durdurucu, önleyici
 • inhibitory:enlelleyici, kısıtlayıcı, menedici, yasaklayıcı
 • inhighfeather:keyfi yerinde
 • inhospitable:konuk sevmez, misafirperver olmayan, soğuk
 • inhospitably:düşmanca, soğuk bir şekilde
 • inhospitality:konuksever olmama, soğukluk
 • inhuman:insanlık dışı, merhametsiz, zalim
 • inhumane:acımasız, insafsız, insanlık dışı
 • inhumanity:gaddarlık, insaniyetsizlik, zalimlik
 • inhumanly:gaddarca, insanlık dışı bir şekilde, zalimce
 • inhumation:defnetme, gömme
 • inhume:defnetmek, gömmek
 • inhumed:defnetmek, gömmek
 • inimical:düşman, karşıt, ters, zararlı
 • inimitable:benzersiz, eşsiz, taklit edilemez
 • inimitableness:benzersizlik, eşsizlik
 • inimitably:taklit edilemez biçimde
 • iniquitous:adaletsiz, haksız, insafsız, kanunsuz, kötü
 • iniquity:günah, haksızlık, kötülük
 • iniqultous:adaletsiz, haksız, insafsız, kanunsuz, kötü
 • initial:baş, baş harf, baştaki, ilk, ilk harf, önses
 • initialize:baş harflerini yazmak
 • initially:başlangıçta, ilk olarak
 • initials:ismin başharfleri, marka, monogram
 • initiate:başlatmak, göstermek, öğretmek, önayak olmak, sunmak, üye, üyeliğe kabul etmek, yetiştirilmiş kimse
 • initiated:sırları paylaşan kimse, üyeliğe kabul edilmiş
 • initiates:başlatmak, göstermek, öğretmek, önayak olmak, sunmak, üyeliğe kabul etmek
 • initiating:başlatmak, göstermek, öğretmek, önayak olmak, sunmak, üyeliğe kabul etmek
 • initiation:başlama, başlatma, kabul töreni
 • initiative:başlatan, girişim, girişkenlik, ilk, ilk adım, neden olan, ön, önayak olma, yasa teklifinde bulunma hakkı
 • initiatives:girişim, girişkenlik, ilk adım, önayak olma, yasa teklifinde bulunma hakkı
 • initiator:başlatan kimse, önayak olan kimse, öncü
 • initiatory:başlangıç ile ilgili, başlatan, ilk
 • inject:enjekte etmek, iğne yapmak, şırınga etmek, sokmak, yerleştirmek
 • injected:enjekte etmek, iğne yapmak, şırınga etmek, sokmak, yerleştirmek
 • injection:enjeksiyon, enjekte etme, iğne, lavman, sokulma, zerk
 • injections:enjeksiyon, enjekte etme, iğne, lavman, sokulma, zerk
 • injector:enjektör, püskürtücü
 • injuction:ihtar, kesin emir, mahkeme emri, uyarı
 • injudicious:düşüncesiz, mantıksız, tedbirsiz, yersiz
 • injun:kızılderili
 • injunction:ihtar, kesin emir, mahkeme emri, uyarı
 • injure:incitmek, kötülük etmek, sakatlamak, yaralamak, zarar vermek, zedelemek
 • injured:dargın, inciniş, kırgın, yaralı, yaralılar, zarar görmüş
 • injuries:hasar, incitme, kırma, yara, zarar
 • injurious:incitici, kırıcı, onur kırıcı, zararlı
 • injury:hasar, incitme, kırma, yara, zarar
 • injustice:adaletsizlik, haksızlık, insafsızlık
 • ink:mürekkep, mürekkeple üzerinden geçmek, mürekkeplemek
 • inkiness:karanlık, mürekkeplilik
 • inkling:ipucu, iz, kestirme, kuşkulanma, sezme
 • inkpad:ıstampa
 • inkpot:hokka
 • inkstand:hokkalık, yazı takımı
 • inkwell:masaya gömülü hokka
 • inky:kapkara, mürekkep gibi, mürekkepli
 • inlaid:gömme, işlemeli, kakma
 • inland:denizden uzak olan, denizden uzakta, iç, içe doğru, içeride, karasal, ülke içi, ülkenin iç kısmı
 • inlaw:kayın
 • inlay:çerçevelemek, dolgu, döşemek, kakma işi, kakma işlemek, kakmacılık, kakmak, mozaik, parke, parke kaplamak
 • inlaying:çerçevelemek, döşemek, kakma işlemek, kakmak, parke kaplamak
 • inlet:giriş, kakılmış şey, körfez, koy
 • inlying:iç, içine yerleştirilmiş, merkeze yakın
 • inmate:oturan kimse, sakin, tutuklu
 • inmost:en derin, en gizli, en içteki
 • inn:han, konak, meyhane, otel
 • innards:bağırsaklar, iç kısımlar, iç organlar
 • innate:allah vergisi, doğal, doğuştan, doğuştan olan
 • innately:doğal olarak, doğuştan olarak
 • inner:ayrıcalıklı, dahili, gizli, iç, içteki, manevi, ruhsal
 • innermost:en iç, en içteki
 • innervate:canlandırmak, cesaretlendirmek, sinir sistemine bağlamak, sinirlerini kuvvetlendirmek
 • inning:atış, kısmet, şans, vuruş sırası
 • innings:atış, kısmet, şans, vuruş sırası
 • innkeeper:hancı, meyhaneci, otelci
 • innocence:cahillik, günahsızlık, masum olma, saflık, suçsuzluk
 • innocent:aptal, günahsız, masum, saf, saftrik, suçsuz, zararsız, zararsız kimse
 • innocently:masum olarak, saf saf, safça, suçsuz bir şekilde
 • innocuous:tehlikesiz, zararsız
 • innovate:değişiklik yapmak, yenilik getirmek, yenilik yapmak
 • innovated:değişiklik yapmak, yenilik getirmek, yenilik yapmak
 • innovating:değişiklik yapmak, yenilik getirmek, yenilik yapmak
 • innovation:buluş, değişiklik, icat, yenilik
 • innovations:buluş, değişiklik, icat, yenilik
 • innovator:yenilikçi
 • innovators:yenilikçi
 • innoxious:zararsız
 • innuendo:dokundurma, ima, ima etme, taş, üstü kapalı söz
 • innumerable:çok, hesaplanamaz, sayısız
 • inobservance:dikkatsizlik, yerine getirmeme
 • inoculate:aşı yapmak, aşılamak, vermek
 • inoculated:aşı yapmak, aşılamak, vermek
 • inoculating:aşı yapmak, aşılamak, vermek
 • inoculation:aşı, aşı yapma, aşılama
 • inoculator:aşıcı
 • inodorous:kokusuz
 • inoffensive:kendi halinde, mazlum, zararsız
 • inoffensiveness:zararsızlık
 • inoperable:ameliyat edilemez
 • inoperative:çalışmayan, etkisiz, geçersiz, hükümsüz, işlemeyen
 • inopportune:mevsimsiz, münasebetsiz, vakitsiz, yersiz, zamansız
 • inordinate:aşırı, düzensiz, ölçüsüz, oransız
 • inorganic:inorganik
 • inosculate:birleşmek, birleştirmek, katmak
 • inpatient:hastanede yatan hasta, yatılı hasta
 • inpayment:ödeme
 • inphase:eş fazlı
 • inpouring:içe akan
 • input:girdi, giriş, veri girişi
 • inquest:soruşturma, tahkikat
 • inquietude:endişe, huzursuzluk, kaygı, rahatsızlık
 • inquire:araştırmak, sormak, soru sormak, soruşturmak
 • inquirer:soran, soruşturan kimse
 • inquiries:araştırma, bilgi kaynağı, kaynak, soru, soruşturma
 • inquiring:meraklı, soran, soruşturan
 • inquiry:anket, araştırma, bahis, danışma, sorgu, soru, soruşturma, tahkikat, yoklama
 • inquisition:engizisyon mahkemesi, inceleme, sorgu, soruşturma
 • inquisitional:araştırma, engizisyon, soruşturma
 • inquisitive:araştırmacı, meraklı, soru sorup duran, yersiz sorular soran
 • inquisitiveness:çok soru sorma, meraklılık
 • inquisitor:engizisyon mahkemesi üyesi
 • inquisitorial:araştırma, meraklı, soruşturma, soruşturma ile ilgili
 • inroad:akın, baskın, gedik, tecâvüz
 • inroads:akın, baskın, gedik, tecâvüz
 • inrush:akın, içeriye hücum, üşüşme
 • ins:girdiler, iktidar partisi, iktidardakiler
 • insalubrious:sağlığa zararlı, sağlıksız, zararlı
 • insalubrity:sağlığa dokunma, sağlıksızlık
 • insane:anlamsız, çıldırmış, çılgın, deli, delice, delilere özgü
 • insanitary:sağlığa zararlı, sağlıksız
 • insanity:çıldırma, cinnet, delilik, saçmalık
 • insatiability:açgözlülük, doymazlık
 • insatiable:açgözlü, doymak bilmez, doyumsuz, gözü aç
 • inscribe:atfetmek, içine çizmek, kaydetmek, kazımak, yazmak
 • inscribed:içine çizilmiş, iz bırakmış, kaydedilmiş, kayıtlı, yazılı
 • inscription:ithaf, kayıt, kitabe, yazı, yazıt
 • inscriptive:kayıtlı, yazılı
 • inscrutability:anlaşılmazlık, esrarengizlik
 • inscrutable:anlaşılmaz, esrarlı, sırrına erişilmez
 • insect:böcek, haşere, iğrenç tip
 • insecticide:böcek ilacı, böcek öldürücü ilaç
 • insectivore:böcek yiyen canlı, böcekçil canlı
 • insectivorous:böcek yiyen, böcekçil
 • insectology:böcekbilim
 • insects:haşarat
 • insecure:emniyetsiz, güvenilmez, güvensiz
 • insecurities:emniyetsizlik, güvenilmezlik, güvensizlik
 • insecurity:emniyetsizlik, güvenilmezlik, güvensizlik
 • inseminate:döllemek, ekmek, kafasına sokmak, tohumlamak
 • insemination:dölleme, tohumlama
 • insensate:aldırışsız, delice, duygusuz, hissiz, mantıksız
 • insensibility:aldırışsızlık, baygınlık, duyarsızlık, duygusuzluk, hissizlik
 • insensible:baygın, belli belirsiz, duyarsız, farkında olmayan, habersiz, hissedilmez, hissiz, ilgisiz, umursamaz
 • insensibly:acımasızca, duygusuzca, hissedilmez bir biçimde
 • insensitive:anlayışsız, duyarsız, duygusuz, hissiz, katı, katı yürekli, taş kalpli
 • insensitiveness:duyarsızlık, hissizlik
 • insensitivity:duyarsızlık, hissizlik
 • insentient:duyarsız, hissiz
 • inseparability:ayrılamazlık
 • inseparable:ayrılamaz, ayrılmaz, çok samimi, yakın
 • insert:atmak, eklemek, girmek, ilan, ilave sayfalar, sokmak, vermek
 • inserted:atmak, eklemek, girmek, sokmak, vermek
 • insertion:ek, ilan, ilave, sokma
 • inset:arasına koymak, atma, ek, ekli küçük resim, ilave, ilave etmek
 • inshore:kıyı, kıyı yakınında, kıyıda, kıyıya doğru, sahilde
 • inside:dahili, iç, iç taraf, içeride, içerisinde, içeriye, içinde, içine, içteki, karın
 • insider:içerideki, içyüzünü bilen kimse, üye
 • insides:iç, iç taraf, karın
 • insidious:fırsat kollayan, hain, sinsi
 • insidiously:sinsice
 • insidiousness:hainlik, sinsilik
 • insight:anlama, içyüzünü anlama, kavrama, sezme
 • insights:anlama, içyüzünü anlama, kavrama, sezme
 • insignia:iğaretler, işaretler, nişanlar, rütbe işaretleri
 • insignificance:anlamsızlık, değersizlik, önemsizlik
 • insignificancy:anlamsızlık, değersizlik, önemsizlik
 • insignificant:anlamsız, cüzi, değersiz, önemsiz, silik
 • insignificantly:önemsiz olarak
 • insincere:iki yüzlü, sadakâtsiz, samimi olmayan, samimiyetsiz
 • insincerity:iki yüzlülük, samimiyetsizlik, yapmacıklık
 • insinuate:çaktırmadan kabul ettirmek, çıtlatmak, ima etmek, kurnazca yakınlaşmak
 • insinuated:çaktırmadan kabul ettirmek, çıtlatmak, ima etmek, kurnazca yakınlaşmak
 • insinuating:göze girmek için yapılan, imalı, üstü kapalı
 • insinuatingly:üstü kapalı olarak
 • insinuation:ima, üstü kapalı söz, yağcılık
 • insinuations:ima, üstü kapalı söz, yağcılık
 • insipid:lezzetsiz, sıkıcı, tatsız, tatsız tuzsuz, yavan
 • insipidity:sıkıcılık, tatsızlık, yavanlık
 • insipidness:yavanlık
 • insist:ayak diremek, dayatmak, diretmek, ısrar etmek, kararlı olmak, tutturmak, üzerinde durmak
 • insistence:diretme, ısrar, kararlılık
 • insistent:acil, inatçı, ısrar eden, ısrarcı, ısrarlı, zorlayıcı
 • insisting:ısrar eden
 • insobriety:aşırılık, ayyaşlık
 • insofar:uzağa, uzak, uzakta
 • insolation:güneş çarpması, güneşe koyma, güneşlendirme, güneşlenme
 • insole:ayakkabı astarı, taban keçesi
 • insolence:arsızlık, aşağılama, küstahlık, saygısızlık
 • insolent:aşağılayıcı, cüretkâr, küçük düşürücü, küstah, saygısız, terbiyesiz
 • insolently:küstahça
 • insoluble:çözülemez, çözümsüz, çözünmez, çözünmez madde, erimez, erimez madde, halledilemez
 • insolvency:borcunu ödeyememe, iflas
 • insolvent:batmış, borcunu ödeyemeyen, borcunu ödeyemeyen kimse, iflas etmiş, iflas etmiş kimse
 • insomnia:uykusuzluk, uyuyamama hastalığı
 • insomniac:uykusuzluk hastası
 • insomuch:o derece, o kadar
 • insouciance:ilgisizlik
 • insouciant:endişesiz, ilgisiz, kaygısız, tasasız
 • inspect:denetlemek, kontrol etmek, muayene etmek, teftiş etmek, yoklamak
 • inspected:denetlemek, kontrol etmek, muayene etmek, teftiş etmek, yoklamak
 • inspecting:denetlemek, kontrol etmek, muayene etmek, teftiş etmek, yoklamak
 • inspection:denetleme, kontrol, muayene, teftiş, yoklama
 • inspector:denetçi, denetmen, kontrolör, müfettiş
 • inspectorate:müfettişler, müfettişlik
 • inspectorship:denetleme, müfettişlik, teftiş
 • inspiration:esin, fikir, ilham, nefes alma, telkin, vahiy
 • inspirations:esin, fikir, ilham, nefes alma, telkin, vahiy
 • inspire:aşılamak, canlandırmak, esinlemek, içine çekmek, ilham vermek, sebep olmak, soluk almak, telkin etmek, uyandırmak, yaymak
 • inspired:canlı, çok güzel, heyecanlı, ilhamlı, vahiy almış, yaratıcı
 • inspirer:ilham kaynağı, ilham veren kimse
 • inspiring:aşılamak, canlandırmak, esinlemek, içine çekmek, ilham vermek, sebep olmak, soluk almak, telkin etmek, uyandırmak, yaymak
 • inspirit:canlandırmak, hayat vermek, neşelendirmek, teşvik etmek
 • inspiriting:canlandırmak, hayat vermek, neşelendirmek, teşvik etmek
 • instability:dayanıksızlık, değişkenlik, dengesizlik, kararsızlık
 • install:atamak, kurmak, monte etmek, yerleştirmek
 • installation:atama, kurma, montaj, tesisat, üs, yerleştirme
 • installations:atama, kurma, montaj, tesisat, üs, yerleştirme
 • installing:atamak, kurmak, monte etmek, yerleştirmek
 • installment:atama, bölüm, kurma, taksit, tesisat, üs, yerleştirme
 • installments:teslimat
 • instalment:atama, bölüm, kurma, taksit, tesisat, üs, yerleştirme
 • instalments:teslimat
 • instance:aşama, dava, durum, istek, misal, olay, örnek, rica
 • instancy:acillik, ivedilik
 • instant:acil, an, anlık, bu aya ait, çabuk hazırlanan, hemen olan, ısrar eden, lahza, lâhza
 • instantaneous:ani, birden, enstantane, şipşak
 • instantaneously:derhal, hemen
 • instantaneousness:anilik, bir anda olma
 • instanter:derhal, hemen
 • instantly:anında, derhal, hemen, hemencecik
 • instate:bağışlamak, işe sokmak, vermek, yatırmak
 • instauration:tazeleme, yenileme, yineleme
 • instead:yerine
 • instep:ayağın üst kısmı
 • instigate:ayağa kaldırmak, ayartmak, fitnelemek, kışkırtmak, körüklemek, kundaklamak, tahrik etmek, teşvik etmek
 • instigating:kışkırtıcı
 • instigation:kışkırtma, tahrik, teşvik
 • instigator:fitneci, kışkırtıcı
 • instil:aşılamak, damla damla akıtmak, damlatmak, işlemek, sokmak
 • instill:aşılamak, damla damla akıtmak, damlatmak, işlemek, sokmak
 • instillation:aşılama, damlatma, telkin etme
 • instilling:aşılamak, damla damla akıtmak, damlatmak, işlemek, sokmak
 • instillment:aşılama, damlatma, telkin etme
 • instilment:aşılama, damlatma, telkin etme
 • instinct:dolu, içgüdü, kabiliyet, sezgi, yetenek
 • instinctive:doğuştan var olan, içgüdüsel
 • institute:açmak, atamak, başlatmak, enstitü, klinik, kurmak, kuruluş, kurum, tayin etmek
 • instituted:açmak, atamak, başlatmak, kurmak, tayin etmek
 • institutes:hukuk el kitabı, kurallar, yasalar
 • institution:atama, dernek, hapishane, kurma, kuruluş, kurum, kurum binası, tanınan kimse, tesis, tesis etme, tımarhane, yerleşmiş uygulama
 • institutional:geleneksel, kurumsal
 • institutionalise:adet haline getirmek, gelenekselleştirmek, huzurevine koymak, kuruma yerleştirmek, kurumlaştırmak
 • institutionalised:kurumlaşmış
 • institutionalize:adet haline getirmek, gelenekselleştirmek, huzurevine koymak, kuruma yerleştirmek, kurumlaştırmak
 • institutionalized:kurumlaşmış
 • institutions:atama, dernek, hapishane, kurma, kuruluş, kurum, kurum binası, tanınan kimse, tesis, tesis etme, tımarhane, yerleşmiş uygulama
 • instruct:bilgilendirmek, emir vermek, görevlendirmek, öğretmek, okutmak, talimat vermek
 • instructed:bilgilendirmek, emir vermek, görevlendirmek, öğretmek, okutmak, talimat vermek
 • instructing:bilgilendirmek, emir vermek, görevlendirmek, öğretmek, okutmak, talimat vermek
 • instruction:açıklama, direktif, eğitim, eğretim, öğrenim, talimat, yönerge
 • instructional:eğitici, eğitim, öğretici
 • instructions:açıklamalar, bilgi, direktifler, kullanma talimatları, talimat, talimatlar
 • instructive:eğitici, öğreten, öğretici
 • instructiveness:eğitmenlik, öğretmenlik
 • instructor:doçent, eğitmen, öğretim üyesi, öğretmen, okutman
 • instructors:doçent, eğitmen, öğretim üyesi, öğretmen, okutman
 • instructress:eğitmen, öğretmen, okutman
 • instrument:alet, araç, belge, çalgı, döküman, enstrüman, saz, senet
 • instrumental:alet, alete ait, aletle yapılan, enstrümental
 • instrumentalist:çalgıcı, enstrüman çalan kimse
 • instrumentality:vasıta, vasıta olma
 • instrumentation:aletler, aletlerle iş yapma, orkestrasyon
 • instruments:ameliyat aletleri, araç gereç, belgeler, dökümanlar, enstrümanlar, malzeme
 • insubordinate:asi, başkaldıran, isyankâr
 • insubordination:asilik, başkaldırma
 • insubstantial:asılsız, gerçek dışı, gerçek olmayan, hayali, temelsiz
 • insufferable:çekilmez, dayanılmaz, katlanılmaz, kendini beğenmiş
 • insufficiency:eksiklik, yetersizlik, yetmezlik
 • insufficient:az, ehliyetsiz, eksik, yetersiz
 • insufflate:içine üflemek, içine vermek, üflemek
 • insufflation:içine gaz verme, üfleme
 • insufflator:gaz püskürteci, üflemeyici
 • insulant:izolasyon maddesi, yalıtma maddesi
 • insular:ada, adalı, adaya ait, dar görüşlü, tecrit edilmiş
 • insularity:adalı olma, ayırma, dar görüşlülük, tecrit
 • insulate:ayırmak, ayrı tutmak, izole etmek, tecrit etmek, yalıtmak
 • insulated:ayırmak, ayrı tutmak, izole etmek, tecrit etmek, yalıtmak
 • insulating:izole, izole eden, yalıtım
 • insulation:izolasyon, yalıtım
 • insulator:izolatör, yalıtım işçisi, yalıtkan
 • insulin:ensülin
 • insult:aşağılama, aşağılamak, hakaret, hakaret etmek, hor görme, onur kırma, onurunu kırmak, şerefini iki paralık etmek
 • insulted:aşağılamak, hakaret etmek, onurunu kırmak, şerefini iki paralık etmek
 • insulting:aşağılayıcı, küçük düşürücü, küstah, onur kırıcı
 • insults:aşağılama, aşağılamak, hakaret, hakaret etmek, hor görme, onur kırma, onurunu kırmak, şerefini iki paralık etmek
 • insuperable:aşılmaz, geçilmez, yenilmez
 • insupportable:çekilmez, dayanılmaz, haksız, katlanılmaz
 • insurable:sigorta, sigorta edilebilir, sigortaya tabi
 • insurance:sigorta, sigortalama
 • insurant:sigortalı
 • insure:garantiye almak, sağlama almak, sigorta etmek, sigorta ettirmek, sigortalamak, temin etmek
 • insured:sigortalı
 • insurer:sigortacı
 • insurgence:ayaklanma, isyan
 • insurgency:ayaklanma, isyan
 • insurgent:asi, ayaklanan, başkaldıran, isyancı
 • insurmountable:aşılmaz, başa çıkılmaz, geçilmez, yenilmez
 • insurrection:ayaklanma, başkaldırma, ihtilal, isyan
 • insurrectional:asi, isyan niteliğinde
 • insurrectionary:asi, isyan niteliğinde
 • insurrectionist:asi, isyancı
 • insusceptibility:duyarsızlık, duygusuzluk, vurdumduymazlık
 • insusceptible:duyarsız, elverişsiz, hissiz, vurdumduymaz, yapılamaz
 • intact:bozulmamış, dokunulmamış, el değmemiş, tam
 • intaglio:oyma, oyma işi, oymalı taş
 • intake:alınan miktar, giriş, girme, içeri alma, tarıma elverişli toprak
 • intangibility:anlaşılmazlık, soyutluk
 • intangible:anlaşılmaz, elle tutulmaz, maddi olmayan, maddi olmayan aktif, manevi, manevi değer, soyut
 • intarsia:kakmacılık
 • integer:tam şey, tamsayı
 • integers:tam şey, tamsayı
 • integral:bütün şey, bütünleyici, bütünü oluşturan, integral, tam, tam şey, tamamlayıcı, tamsayılardan oluşan, tek parça, tümlev, türevi bilinen fonksiyon
 • integrant:bütünleyici, tamamlayıcı
 • integrate:birleştirmek, bütünlemek, ilave etmek, integralini almak, katmak, kaynaştırmak, tamamlamak
 • integrated:birleşik, bütünlemiş, entegre, karma
 • integrates:birleştirmek, bütünlemek, ilave etmek, integralini almak, katmak, kaynaştırmak, tamamlamak
 • integrating:birleştirmek, bütünlemek, ilave etmek, integralini almak, katmak, kaynaştırmak, tamamlamak
 • integration:birleşme, birleştirme, bütünleşme, integralleme, tamamlama
 • integrity:bütünlük, doğruluk, dürüstlük, istikamet, sağlamlık, tamamlık
 • integument:deri, kabuk, zar
 • integumentary:deriye ait, kabukla ilgili
 • intellectual:aydın, aydın kimse, entellektüel, zeki, zihinsel
 • intellectuality:entellektüellik, zihinsel yetenek
 • intellectually:akıl ile, anlayarak, idrak ederek, zekâ ile
 • intellectuals:aydın, aydın kimse, entellektüel
 • intelligence:akıl, akıllı kimse, akıllılık, anlama, anlayış, beyin, bilgi, haberalma, idrak, istihbarat, kafa, zekâ, zekilik
 • intelligencer:ajan, casus, muhabir, muhbir
 • intelligent:akıllı, kabiliyetli, kültürlü, usta, yetenekli, zeki
 • intelligently:akıllıca
 • intelligentsia:aydınlar sınıfı, rusya’da devrim öncesi aydınlar sınıfı
 • intelligentzia:aydınlar sınıfı, rusya’da devrim öncesi aydınlar sınıfı
 • intelligibility:anlaşılabilirlik, anlaşılırlık
 • intelligible:anlaşılabilir, anlaşılır
 • intemperance:aşırılık, içkiye düşkünlük, ölçüsüzlük, sertlik, taşkınlık
 • intemperate:ayyaş, fırtınalı, ölçüsüz, sert, şiddetli, taşkın
 • intend:amaçlamak, azmetmek, düşünmek, hedeflemek, istemek, kastetmek, niyet etmek, niyeti olmak, niyetlenmek, seçmek
 • intendant:idareci, müdür, yönetici
 • intended:istenilen, kasıtlı, kasti, müstakbel, nişanlı, tasarlanmış, yönelik
 • intending:niyetli
 • intense:aşırı, çarpıcı, dikkatli, etkileyici, istekli, koyu, kuvvetli, şiddetli, son derece, yoğun
 • intensely:aşırı derecede, şiddetli biçimde, son derece, yoğun biçimde
 • intensification:koyulaştırma, kuvvetlendirme, şiddetlendirme, yoğunlaştırma
 • intensified:şiddetlendirmiş, şiddetlenmiş
 • intensifier:basınçlı hızlandırıcı, koyulaştırıcı
 • intensify:koyulaştırmak, kuvvetlendirmek, pekiştirmek, şiddetlendirmek, şiddetlenmek, yoğunlaşmak, yoğunlaştırmak
 • intensifying:koyulaştırmak, kuvvetlendirmek, pekiştirmek, şiddetlendirmek, şiddetlenmek, yoğunlaşmak, yoğunlaştırmak
 • intension:aşırılık, içlem, keskinlik, koyuluk, şiddet, yoğunluk
 • intensity:çarpıcılık, gerilim, güç, koyuluk, şiddet, yoğunluk
 • intensive:aşırı, pekiştirmeli, şiddetli, yoğun
 • intent:amaç, dalmış, dikkatli, gaye, hevesli, istekli, kararlı, kasıt, maksat, meşgul, niyet, niyetli
 • intention:amaç, erek, gaye, hedef, kasıt, maksat, niyet, plan
 • intentional:bile bile, kasıtlı, kasti, mahsus, maksatlı
 • intentionally:bile bile, bilerek, isteyerek, kasıtlı olarak, kasten, mahsus, taammüden
 • intentioned:niyetli
 • intentness:arzu, gayret, istek
 • inter:defnetmek, gömmek, toprağa vermek
 • interact:birbirini etkilemek, karşılıklı etkilemek, perde arası
 • interacting:birbirini etkilemek, karşılıklı etkilemek
 • interaction:birbirini etkileme, etkileşim
 • interactions:birbirini etkileme, etkileşim
 • interactive:interaktif
 • interbred:melezlemek, yakınlarıyla birleştirmek
 • interbreed:melezlemek, yakınlarıyla birleştirmek
 • interbreeding:melezlemek, yakınlarıyla birleştirmek
 • intercalary:eklenmiş, takvime eklenen
 • intercalate:araya eklemek, takvime eklemek
 • intercalation:araya ekleme, ortaya ekleme
 • intercede:aracılık etmek, araya girmek, rica etmek, yalvarmak
 • interceder:arabulucu, aracı
 • intercept:alıkoymak, durdurmak, engel olmak, önlemek, sınırları çizilen kısım, tutmak, yakalamak, yakalanan radyo sinyali, yolunu kesmek
 • intercepting:alıkoymak, durdurmak, engel olmak, önlemek, tutmak, yakalamak, yolunu kesmek
 • interception:alıkoyma, durdurma, ele geçirme, kesme, önleme, tutma, yakalama, yolunu kesme
 • interceptor:önleme uçağı, yol kesen kimse
 • intercession:aracılık, rica, şefaat
 • intercessor:arabulucu, aracı, başkası adına rica eden kimse
 • interchange:değiş tokuş etmek, değişme, değiştirme, değiştirmek, kavşak, takas, takas etmek, yer değişmek
 • interchangeable:değiş tokuş edilebilir, yer değiştirebilir
 • interchanging:değiş tokuş etmek, değiştirmek, takas etmek, yer değişmek
 • intercity:şehirlerarası
 • intercollegiate:kolejler arası, üniversiteler arası
 • intercom:dahili telefon, iç hat, interkom
 • intercommunicate:haberleşmek, ilişkili olmak
 • intercommunication:haberleşme
 • intercommunion:karşılıklı ilişki
 • interconnect:bağıntılı olmak, bağlamak, bağlantılı olmak, bağlı olmak, birleştirmek
 • interconnecting:bağıntılı olmak, bağlamak, bağlantılı olmak, bağlı olmak, birleştirmek
 • interconnection:bağıntılı olma, bağlantılı olma, bağlı olma
 • intercontinental:kıtalar arası
 • intercostal:eğeler arası, kaburgalar arası
 • intercourse:bağlantı, görüşme, ilişki
 • intercross:çaprazlamak, melez elde etmek, melezlemek
 • intercurrent:arasında olan, başka hastalığa karışan
 • interdepend:bağlı olmak, birbirine bağlı olmak
 • interdependence:bağlılık, dayanışma
 • interdependency:bağlılık, dayanışma
 • interdependent:bağımlı, birbirine bağlı
 • interdict:menetmek, yasak, yasaklama, yasaklamak
 • interdicted:menetmek, yasaklamak
 • interdiction:bağlantısını kesme, yasaklama
 • intereacting:birbirini etkilemek, karşılıklı etkilemek
 • interesing:enteresan, ilgi çekici, ilginç
 • interest:alâka, çıkar, dikkatini çekmek, etki, faiz, görüş, hisse, ikna etmek, ilgi, ilgi çeken şey, ilgi grubu, ilgilendirmek, ilgisini çekmek, istek uyandırmak, merak, nüfuz, önem, ortak olmak, pay
 • interested:çıkarcı, ilgili, meraklı, ortağı, pay sahibi olan, taraflı
 • interesting:enteresan, ilgi çekici, ilginç
 • interestingly:ilginç biçimde
 • interface:arayüzey, interfaz
 • interfaces:arayüzey, interfaz
 • interfere:araya girmek, girişmek, karışmak, müdahale etmek, parazit yapmak
 • interference:burnunu sokma, engel, engelleme, girişim, karışma, kurcalama, müdahale etme, parazit, tezat
 • interfering:aykırı düşen, çatışan, karışan
 • interferometer:girişim aracı
 • interfuse:karışmak, karıştırmak
 • interglacial:buzul çağları arası, interglasiyel
 • interim:ara, geçici, geçici olarak yapılan şey, geçici şey
 • interior:dahili, iç, iç dünya, içerisi, içişleri, içteki, içten, ülke içi
 • interiorize:benimsemek
 • interjacent:arasında bulunan, arasındaki
 • interject:arada söylemek, lâf arasında söylemek
 • interjection:lâf arasında söyleme, nida, ünlem
 • interlace:birbirine geçirmek, geçmek, karışmak, karıştırmak
 • interlaced:birbirine geçirmek, geçmek, karışmak, karıştırmak
 • interlacing:birbirine geçirmek, geçmek, karışmak, karıştırmak
 • interlanguage:ortak dil
 • interlard:eklemek, karıştırmak, süslemek
 • interleave:boş sayfa eklemek
 • interleaving:boş sayfa eklemek
 • interline:astar koymak, satır aralarına yazmak
 • interlinear:satır arasına yazılmış
 • interlink:bağlamak, birleştirmek
 • interlock:bağlamak, kenetlemek, kilitlemek
 • interlocked:bağlamak, kenetlemek, kilitlemek
 • interlocking:bağlamak, kenetlemek, kilitlemek
 • interlocution:diyalog, konuşma
 • interlocutor:konuşulan kişi, muhatap
 • interlocutory:ara, geçici
 • interloper:burnunu sokan kimse, karışan tip, yetkisiz tüccar
 • interlude:antrakt, ara, ara faslı, interlüd, perde arası
 • intermarriage:akraba evliliği, yabancı ile evlenme
 • intermarry:akraba ile evlenmek, yabancı ile evlenmek
 • intermeddle:burnunu sokmak, karışmak
 • intermediares:arabulucu, aracı
 • intermediary:ara, arabulucu, arabuluculuk eden, aracı, orta
 • intermediate:ara, ara sınav, arabulucu, aracı, orta, orta dereceli şey
 • interment:defin, gömme, toprağa verme
 • intermezzo:ara fasıl, intermezzo, perde arası oyunu
 • interminable:bitmez tükenmez, sonsuz, uzun
 • intermingle:birbirine karışmak, karıştırmak
 • intermingling:birbirine karışmak, karıştırmak
 • intermission:antrakt, ara, mola, perde arası
 • intermit:ara vermek, durdurmak, durmak, kesilmek, tatil olmak
 • intermittent:aralıklı, gidip gelen, kesik kesik
 • intermittently:aralıklı olarak, kesik kesik
 • intermix:birbirine karışmak, karıştırmak
 • intermixing:birbirine karışmak, karıştırmak
 • intermixture:birbirine karışma, karışım, karıştırma
 • intern:asistan, gözaltı, gözaltına alınan kimse, gözaltına almak, hapsetmek, kapatmak, staj yapmak, stajyer, stajyer doktor
 • internal:dahili, doğa, iç, içilir, stajyer, yaradılış
 • internalise:benimsemek, özümlemek, özümsemek
 • internalize:benimsemek, özümlemek, özümsemek
 • internally:içten
 • international:milletlerarası, uluslararası
 • internationale:uluslararası devrimci marş
 • internationalism:enternasyonalizm
 • internationalist:enternasyonalist, uluslararası hukukçu
 • internationalization:uluslararası hale getirme, uluslararası yapma
 • internationalize:uluslararası hale getirmek, uluslararası yapmak
 • interne:stajyer doktor
 • internecine:her iki taraf içinde öldürücü olan
 • interned:gözaltına almak, hapsetmek, kapatmak, staj yapmak
 • internee:gözaltına alınan kimse
 • internet:internet
 • interning:gözaltına almak, hapsetmek, kapatmak, staj yapmak
 • internist:dahiliyeci
 • internment:gözaltına alma, hapsetme, kapama
 • internship:doktorluk stajı
 • interpellation:gensoru
 • interpenetrate:birbirine işlemek, içine işlemek
 • interphone:dahili telefon, iç hat, interkom
 • interplanetary:gezegenler arası, uydular arası
 • interplay:etkileşim
 • interpol:interpol, uluslararası polis örgütü
 • interpolate:ara değerini hesaplamak, arasına sokmak, eklemek, katmak
 • interpolation:ara değerini bulma, ekleme yapma
 • interpose:aracılık yapmak, araya girmek, araya koymak, ileri sürmek, itiraz etmek, karşı çıkmak
 • interposition:araya girme, araya koyma, karışma
 • interpret:canlandırmak, çevirmek, değerlendirmek, oynamak, tercüme etmek, yorumlamak
 • interpretation:canlandırma, çeviri, tercüme, yorum, yorumlama
 • interpreted:canlandırmak, çevirmek, değerlendirmek, oynamak, tercüme etmek, yorumlamak
 • interpreter:çevirmen, tercüman, yorumcu, yorumlayıcı
 • interpreting:canlandırmak, çevirmek, değerlendirmek, oynamak, tercüme etmek, yorumlamak
 • interred:defnetmek, gömmek, toprağa vermek
 • interregnum:ara, hükümdarsız dönem, yöneticisiz dönem
 • interrelate:ilişki kurmak, ilişkisi olmak
 • interrelated:ilişkili
 • interrelating:ilişki kurmak, ilişkisi olmak
 • interrelation:ilişki, karşılıklı ilişki
 • interrogate:ifadesini almak, sorgulamak, sorguya çekmek, soru sormak
 • interrogating:ifadesini almak, sorgulamak, sorguya çekmek, soru sormak
 • interrogation:sorgu, soru, soru sorma
 • interrogative:sorgu, soru, soru soran, soru zamiri
 • interrogator:gensoru veren kimse, sorgu yargıcı, sorgulayan kimse, soru soran kimse
 • interrogatory:soru, soru ifade eden, soru türünden
 • interrupt:ara vermek, kapatmak, kesmek, sekte vurmak, söze karışmak, sözünü kesmek, yarıda kesmek
 • interrupted:aksak, kesik, kesilmiş
 • interrupter:karışan kimse, kesen şey, sözünü kesen kimse
 • interrupting:ara vermek, kapatmak, kesmek, sekte vurmak, söze karışmak, sözünü kesmek, yarıda kesmek
 • interruption:ara, durdurma, fasıla, kesiklik, kesinti, sekte, sözünü kesme
 • intersect:kesişmek, kesmek
 • intersecting:kesişmek, kesmek
 • intersection:kavşak, kesişim, kesişme
 • intersex:erdişi, interseks
 • intersexual:erdişi, hem dişi hem erkek
 • interspace:ara, aralık, aralık bırakmak, boşluk bırakmak
 • intersperse:değiştirmek, serpiştirmek, serpmek
 • interstate:eyaletler arası
 • interstellar:yıldızlar arası
 • interstice:açıklık, aralık, çatlak, yarık
 • interstitial:çatlak, dokular arasındaki
 • intertribal:kabileler arası
 • intertwine:birbirine dolaşmak, birbirine geçirmek, birbirine geçmek
 • intertwined:birbirine dolaşmak, birbirine geçirmek, birbirine geçmek
 • intertwining:birbirine dolaşmak, birbirine geçirmek, birbirine geçmek
 • interurban:şehirlerarası
 • interval:ara, aralık, mesafe, süre
 • intervals:ara, aralık, mesafe, süre
 • intervene:aracılık etmek, arada olmak, araya girmek, geçmek, karışmak, nüfuzunu kullanmak
 • intervening:aracılık etmek, arada olmak, araya girmek, geçmek, karışmak, nüfuzunu kullanmak
 • intervention:aracılık, arada olma, araya girme, geçme, karışma, müdahale, nüfuzunu kullanma
 • interventions:aracılık, arada olma, araya girme, geçme, karışma, müdahale, nüfuzunu kullanma
 • interview:görüşme, görüşmek, mülâkat, röportaj, röportaj yapmak
 • interviewee:başvuran kimse, görüşme yapılan kimse
 • interviewer:görüşmeci, görüşmeyi yapan kimse
 • interweave:birlikte dokumak, birlikte örmek
 • interweaving:birbirinin içine girme
 • interwind:birbirine dolaşmak
 • interwoven:birlikte dokumak, birlikte örmek
 • intestinal:bağırsak, bağırsaklara ait
 • intestine:bağırsak, iç, ülke içi
 • intestines:bağırsaklar
 • intimacy:cinsel ilişki, samimiyet, sıkı dostluk, yakınlık
 • intimation:bildirme, çıtlatma, ima, öneri
 • intime:sırası gelince, vaktinde, zamanında, zamanla
 • intimidate:gözünü korkutmak, korkutmak
 • intimidated:gözünü korkutmak, korkutmak
 • intimidating:gözünü korkutmak, korkutmak
 • intimidation:gözdağı, korkutma, tehdit
 • into:-e, haline, içeriye, içine, -ye
 • intolerable:çekilmez, dayanılmaz, tahammül edilmez
 • intolerance:dayanamama, hoşgörüsüzlük
 • intolerant:hoşgörüsüz
 • intomb:gömmek, mezar olmak, mezara koymak
 • intonate:makamlı okumak, monoton bir sesle söylemek
 • intonation:ses perdesi, ses uyumu, tonlama
 • intone:makamlı okumak, monoton bir sesle söylemek
 • intoning:makamlı okumak, monoton bir sesle söylemek
 • intoxicant:sarhoş edici, sarhoş edici içki
 • intoxicants:sarhoş edici içki
 • intoxicate:kendinden geçirmek, keyif vermek, sarhoş etmek
 • intoxicated:alkollü, kendinden geçmiş, sarhoş
 • intoxicating:alkollü
 • intoxication:sarhoş olma, sarhoşluk
 • intracardiac:kâlp içi
 • intractability:dik başlılık, inatçılık
 • intractable:dik kafalı, inatçı, zorlu
 • intramural:bina içinde yapılan, duvarlar içinde olan, okul içi
 • intramuscular:kas içi
 • intransigence:inatçılık, uyuşmazlık
 • intransigent:inat, uzlaşmaz
 • intransitive:geçişsiz, geçişsiz fiil
 • intrant:giren kimse, yeni başlayan kimse
 • intravenous:damar içi
 • intrench:sağlama almak, siper kazmak, siperlerle kuşatmak
 • intrepid:cesur, gözüpek, korkusuz
 • intrepidity:cesurluk, korkusuzluk, yiğitlik
 • intricacy:anlaşılmazlık, karışıklık, karmakarışıklık
 • intricate:dallı budaklı, girift, karışık, karmakarışık
 • intrigue:ayartmak, dalavere, dolap, entrika, entrika çevirmek, fesat, gizlice sevişmek, ilgisini çekmek, kandırmak, şaşırtmak
 • intrigued:ayartmak, entrika çevirmek, gizlice sevişmek, ilgisini çekmek, kandırmak, şaşırtmak
 • intriguer:dalavereci, düzenbaz, entrikacı, fitneci, hilekâr tip
 • intriguing:dalavereci, düzenbaz, entrikacı, ilgi çekici, merak uyandırıcı, şaşırtıcı
 • intrinsic:asıl, esas, gerçek
 • intrinsically:aslen, doğal olarak
 • introduce:başlamak, getirmek, göstermek, içeri sokmak, öğretmek, ortaya koymak, sunmak, takdim etmek, tanıştırmak, tanıtmak
 • introduced:başlamak, getirmek, göstermek, içeri sokmak, öğretmek, ortaya koymak, sunmak, takdim etmek, tanıştırmak, tanıtmak
 • introducing:tanıtım
 • introduction:başlangıç, getirme, giriş, önsöz, takdim, tanıştırma, tanıtım, tanıtma
 • introductions:başlangıç, getirme, giriş, önsöz, takdim, tanıştırma, tanıtım, tanıtma
 • introductory:giriş niteliğinde olan, tanıtıcı
 • intromission:araya sokma, içeri alma, içine sokma, kabul etme
 • introspect:içgözlem yapmak, kendi duygularını ölçmek
 • introspection:içgözlem
 • introspective:içgözlem ile ilgili
 • introversion:içe dönüklük, içeriye dönme, içine kapanıklık
 • introvert:içe dönük kimse, içine kapanık kimse, kendi içine çevirmek, kendine çevirmek
 • introverted:kendi içine çevirmek, kendine çevirmek
 • intrude:davetsiz gelmek, izinsiz girmek, tecâvüz etmek, zorla sokmak, zorla sokulmak
 • intruder:davetsiz misafir, zorla giren şey
 • intruding:davetsiz gelmek, izinsiz girmek, tecâvüz etmek, zorla sokmak, zorla sokulmak
 • intrugue:ayartmak, dalavere, dolap, entrika, entrika çevirmek, fesat, gizlice sevişmek, ilgisini çekmek, kandırmak, şaşırtmak
 • intrument:alet, araç, belge, çalgı, döküman, enstrüman, saz, senet
 • intrusion:davetsiz gelme, ihlal, izinsiz girme, tecâvüz, zorla girme
 • intrusive:araya giren, davetsiz, izinsiz giren, sırnaşık, zorla giren
 • intuit:içine doğmak, sezmek
 • intuition:önsezi, sezgi, sezi
 • intuitive:sezgileri güçlü, sezgisel
 • intumescence:kabarma, şişkinlik, şişlik, şişme
 • intumescent:kabaran, şişen
 • inundate:boğmak, sel basmak, su basmak
 • inundated:boğmak, sel basmak, su basmak
 • inundation:boğma, sel, su baskını
 • inure:alıştırmak, yürürlüğe girmek
 • inured:alıştırmak, yürürlüğe girmek
 • invade:akın etmek, ele geçirmek, gaspetmek, içini kaplamak, ihlal etmek, istila etmek, saldırmak
 • invaded:akın etmek, ele geçirmek, gaspetmek, içini kaplamak, ihlal etmek, istila etmek, saldırmak
 • invader:istilâcı, saldırgan
 • invading:akın etmek, ele geçirmek, gaspetmek, içini kaplamak, ihlal etmek, istila etmek, saldırmak
 • invalid:boş, çürüğe çıkarmak, geçersiz, hasta, hükümsüz, sakat, yararsız, yatalak
 • invalidate:boşa çıkarmak, geçersiz kılmak, hükümsüz kılmak, iptal etmek
 • invalidated:boşa çıkarmak, geçersiz kılmak, hükümsüz kılmak, iptal etmek
 • invalidation:boşa çıkarma, fesih, geçersiz kılma, gücünü azaltma, iptal
 • invalidism:hastalık, sakatlık
 • invalidity:geçersizlik, hastalık, hükümsüzlük, sakatlık
 • invaluable:paha biçilmez
 • invariability:değişmezlik, sabitlik, süreklilik
 • invariable:daimi, değişmez, değiştirilemez, devamlı, sabit, sabit terim, sürekli
 • invariably:değişmeden, devamlı, her zaman, sürekli olarak
 • invasion:akın, ihlal, istila, kriz, nöbet, saldırı, tecâvüz
 • invasive:akın eden, bozan, çiğneyen, saldıran, yayılan
 • invective:hakaret, küfür, sövüp sayma
 • invectives:küfür, sövgü
 • inveigh:azarlamak, çıkışmak, paylamak
 • inveigle:ayartmak, baştan çıkarmak, kandırmak
 • inveiglement:aldatma, baştan çıkarma, kandırma
 • invent:atmak, bulmak, icat etmek, uydurmak
 • invented:uyduruk
 • inventing:atmak, bulmak, icat etmek, uydurmak
 • invention:bulma, buluş, icat, uydurma, yalan, yaratıcılık
 • inventions:bulma, buluş, icat, uydurma, yalan, yaratıcılık
 • inventive:orijinal, özgün, yaratıcı
 • inventor:bulan kimse, mucit, yaratıcı
 • inventories:envanter, envantere işlemek, envanterini yapmak, sayım defteri, stok
 • inventors:bulan kimse, mucit, yaratıcı
 • inventory:envanter, envantere işlemek, envanterini yapmak, sayım defteri, stok
 • inventrs:bulan kimse, mucit, yaratıcı
 • inverse:aksi, devrik, ters, ters olma, ters şey
 • inversely:devrik olarak, ters, ters olarak, tersine
 • inversion:akis, devrik olma, eşcinsellik, evirme, evirtim, homoseksüellik, ters çevirme, ters dönme
 • inverstment:abluka, atama, dışderi, ektoderm, kuşatma, para yatırma, tayin, yatırım
 • invert:devrik hale getirmek, eşcinsel, evirmek, homoseksüel, lezbiyen, sırasını değiştirmek, ters çevirmek, ters şey, tersini çevirmek
 • invertebrate:iradesiz, omurgasız, omurgasız hayvan, zayıf
 • invertebrates:omurgasız hayvan
 • inverted:başaşağı, eşcinsel, tepetaklak, ters
 • inverting:devrik hale getirmek, evirmek, sırasını değiştirmek, ters çevirmek, tersini çevirmek
 • invest:donatmak, giydirmek, kuşatmak, sarmak, yatırım yapmak, yatırmak, yetki vermek
 • investent:abluka, atama, dışderi, ektoderm, kuşatma, para yatırma, tayin, yatırım
 • investigate:araştırmak, incelemek, soruşturmak
 • investigated:araştırmak, incelemek, soruşturmak
 • investigating:araştırmak, incelemek, soruşturmak
 • investigation:araştırma, gözlem, inceleme, soruşturma, teftiş
 • investigative:araştırma, araştırmacı
 • investigator:araştırmacı, dedektif, müfettiş
 • investigatory:araştırma, araştırmacı
 • investing:donatmak, giydirmek, kuşatmak, sarmak, yatırım yapmak, yatırmak, yetki vermek
 • investiture:atama, resmi elbise, tören, üniforma
 • investment:abluka, atama, dışderi, ektoderm, kuşatma, para yatırma, tayin, yatırım
 • investments:abluka, atama, dışderi, ektoderm, kuşatma, para yatırma, tayin, yatırım
 • investor:sermayedar, yatırımcı
 • investors:sermayedar, yatırımcı
 • investors’:sermayedar, yatırımcı
 • invests:donatmak, giydirmek, kuşatmak, sarmak, yatırım yapmak, yatırmak, yetki vermek
 • inveteracy:bağımlılık, kökleşme, kronikleşme, müzminleşme, yerleşme
 • inveterate:bağımlı, kökleşmiş, köklü, kronik, müzmin, tiryaki, yerleşmiş
 • invidious:haksız, kırıcı, kıskandırıcı
 • invidiousness:haksızlık, kırıcılık
 • invigilate:sınavda gözcülük etmek
 • invigilator:sınav gözcüsü
 • invigorate:canlandırmak
 • invigorated:canlandırmak
 • invigorating:canlandırıcı
 • invigorative:zindelik veren
 • invincible:yenilmez
 • inviolability:bozulmazlık
 • inviolable:bozulamaz, çiğnenemez
 • inviolate:bozulmamış, çiğnenmemiş, kutsal
 • invisibility:görülmezlik, görünmezlik
 • invisible:görünmez
 • invitation:çağrı, davet, davetiye
 • invite:çağırmak, çekmek, davet etmek, istemek, neden olmak
 • invited:çağırmak, çekmek, davet etmek, istemek, neden olmak
 • inviting:cazip, çekici
 • invocation:dua, yakarma, yalvarma
 • invoice:fatura, fatura çıkarmak, fatura etmek
 • invoke:çağırmak, dua etmek, hatırlatmak, yakarmak, yalvarmak, yardım istemek
 • involuntarily:istemsiz olarak
 • involuntariness:istemeden olma, istemsiz olma, istemsizlik
 • involuntary:iradedışı, istemeden yapılan, istemsiz
 • involute:içeri kıvrık, karışık, tortop olmuş
 • involution:içe kıvrılma, içeri kıvrık kısım, karışıklık, karmaşa, türev
 • involve:bulaştırmak, gerektirmek, kapsamak, karıştırmak, sarmak, sokmak, yol açmak
 • involved:bulaşmış, dalmış, ilgili, ilişkili, kapılmış, kapsayan, karışık, karışmış
 • involvement:bağlanma, ilgi, ilişki, karışma, sarma
 • involving:bulaştırmak, gerektirmek, kapsamak, karıştırmak, sarmak, sokmak, yol açmak
 • invulnerability:sağlamlık, yaralanmazlık, zarar görmezlik
 • invulnerable:dayanıklı, sağlam, yaralanmaz, zarar görmez
 • inward:dahili, derinlemesine, iç, içe doğru, içeriye doğru, ruh hali, ruhsal, saklı
 • inwardly:içeriye, içinden, içte, içten, manen
 • inwardness:iç dünya, maneviyat
 • inwards:içe doğru, içeriye
 • inweave:bulaştırmak, karışık dokumak, karıştırmak
 • iodide:iyodür
 • iodine:iyot
 • ion:iyon
 • ionian:iyonyalı
 • ionic:iyon, iyonik
 • ionizing:iyonlaşmak, iyonlaştırmak
 • iota:önemsiz şey, yota, zerre
 • iou:borç senedi
 • ipsilateral:aynı tarafa ait
 • ipsofacto:sırf bunun için, yalnız bu nedenle
 • iq:zekâ derecesi, zekâ katsayısı
 • ir:edilemez, olamaz, yapılamaz
 • iranian:farsça, iran, iranlı
 • iraq:irak
 • iraqi:irak, irak arapçası, iraklı
 • iraqis:irak arapçası, iraklı
 • irascibility:asabilik, çabuk sinirlenme
 • irascible:çabuk parlar, kolay sinirlenir
 • irate:kızgın, sinirli
 • ire:kızgınlık, öfke
 • ireful:kızgın, öfkeli, sinirli
 • ireland:irlanda
 • iridescence:renk oynaşması, yanardönerlik
 • iridescent:oynadıkça renk değiştiren, yanardöner
 • iridium:iridyum
 • iris:gökkuşağı, iris, süsen
 • irish:irlanda, irlanda dilinde, irlandaca, irlandalı, irlandalılar
 • irishman:irlandalı
 • irishwoman:irlandalı
 • irk:bıktırmak, canını sıkmak, sıkmak
 • irked:bıktırmak, canını sıkmak, sıkmak
 • irksome:bıktırıcı, sıkıcı, yorucu
 • iron:demir, demir gibi, demir kaplamak, demirden yapılmış, golf sopası, güç, güçlü, prangalamak, sapasağlam, sert, sıkı, turp gibi, ütü, ütülemek, zincir, zincire vurmak
 • ironclad:demir kaplı, katı, sert, şiddetli, zırhlı, zırhlı araç, zırhlı gemi
 • ironed:demir kaplamak, prangalamak, ütülemek, zincire vurmak
 • ironfoundry:dökümhane
 • ironic:alaycı, alaylı, ironik, ters anlamlı
 • ironical:alaycı, alaylı, ironik, ters anlamlı
 • ironically:alaylı biçimde, çift anlamlı olarak
 • ironing:ütüleme, ütülenecek şeyler
 • ironize:alay etmek, demir kaplamak, iğnelemek, kafa bulmak
 • ironmaster:demirci ustası
 • ironmonger:hırdavatçı, nalbur
 • ironmongery:hırdavat, hırdavatçılık, nalburluk
 • irons:pranga
 • ironsmith:demirci
 • ironworks:demir fabrikası, demirhane
 • irony:alay, demir, demirimsi, demirli, gizli alay, hiciv, ince alay, rastlantı, tersini söyleyerek alay etme
 • irradiance:parlaklık, parlama
 • irradiant:ışıl ışıl, parlak
 • irradiate:aydınlatmak, ışık saçmak, ışık tutmak, ışın tedavisi yapmak, saçmak
 • irradiation:aydınlatma, ışık saçma, ışın tedavisi, ışınlama
 • irrational:akılsız, irrasyonel, irrasyonel sayı, mantıksız, oransız, oransız miktar, saçma
 • irrationality:mantıksızlık, oransızlık, saçmalık
 • irrebuttable:çürütülemez, reddedilemez
 • irreclaimable:düzeltilemez, geri istenemez, ıslah olmaz
 • irreconcilable:bağdaşmaz, barıştırılamaz, uzlaşmaz
 • irrecoverable:düzeltilemez, geri alınamaz, karşılanamaz, tahsil edilemez, telâfi edilemez
 • irrecusable:reddedilemez
 • irredeemable:bozdurulamaz, çaresiz, düzeltilemez, karşılanamaz, telâfi edilemez
 • irredentist:irredantist, kaybedilen toprakları geri isteyen
 • irreducible:azaltılamaz, indirgenemez
 • irrefragable:inkâr edilemez
 • irrefrangible:bozulamaz, feshedilemez, kırılmaz
 • irrefutable:çürütülemez, inkâr edilemez, reddedilemez, su götürmez
 • irregular:başıbozuk, bozuk, çarpık, düzensiz, düzgün olmayan, kuralsız, yamuk
 • irregularity:aykırılık, bozukluk, çarpıklık, düzensizlik, düzgün olmama, kuraldışılık, kuralsızlık, suç
 • irregularly:düzensizce
 • irrelevance:konunun dışında olma, yersiz olma
 • irrelevancy:konunun dışında olma, yersiz olma
 • irrelevant:alâkasız, ilgisiz, konu dışı, yersiz
 • irreligion:dinsizlik
 • irreligious:din karşıtı, dinsiz
 • irremediable:çaresiz, dermansız, düzeltilemez, onarılamaz, tedavi edilemez
 • irremissible:affedilmez, hoşgörülemez, kaçınılmaz, zorunlu
 • irremovable:oynamaz, oynatılamaz, sabit
 • irreparable:çaresiz, düzeltilemez, onarılamaz, tamir edilemez
 • irreplaceable:eşsiz, yeri doldurulamaz
 • irrepressible:bastırılamaz, durdurulamaz, önlenemez, tutulamaz
 • irreproachable:hatasız, kusur bulunamaz, kusursuz
 • irresistibility:dayanılamazlık, karşı konulamazlık
 • irresistible:dayanılmaz, karşı konulamaz
 • irresolute:iradesiz, kararsız, tereddüdlü
 • irresoluteness:irade yitimi
 • irresolution:kararsızlık, tereddüd
 • irresponsibility:sorumsuzluk
 • irresponsible:güvenilmez, sorumlu olmayan, sorumsuz
 • irresponsive:cevap vermeyen, etkilenmeyen, karşılık vermeyen
 • irretrievable:karşılanamaz, onarılamaz, tekrar bulunmaz, telafi edilemez
 • irreverence:saygısızca hareket, saygısızlık
 • irreverent:saygısız
 • irreversible:dönülemez, kesin, ters çevrilemez, tersinmez
 • irrevocability:değiştirilemezlik
 • irrevocable:değiştirilemez, geri alınamaz, iptal edilemez, kesin
 • irrigate:sulamak
 • irrigated:sulamak
 • irrigation:sulama
 • irritability:asabilik, çabuk öfkelenme, sinirlilik
 • irritable:alıngan, asabi, çabuk azan, çabuk kızan, hırçın, sinirli, tahriş olan
 • irritant:kışkırtıcı, kızdırıcı, rahatsız edici, sinirlendiren, sinirlendirici, sinirlendirici şey, tahriş edici, tahriş edici madde
 • irritate:azdırmak, gıcık etmek, iptal etmek, kaşındırmak, kızdırmak, kurcalamak, öfkelendirmek, rahatsız etmek, sinir bozmak, sinir etmek, sinirini bozmak, sinirlendirmek, tahrik etmek, tahriş etmek
 • irritated:tedirgin
 • irritating:kaşındıran, kaşındırıcı, kızdırıcı, rahatsız edici, rahatsız etme, sinir bozucu, sinirlendiren, sinirlendirici, tahriş edici
 • irritation:kaşındırma, kızgınlık, kurcalama, öfke, sinirlendirme, tahriş
 • irrupt:basmak, istila etmek, zorla girmek
 • irruption:akın, baskın, istila, zorla girme
 • irruptive:baskın gibi
 • isaiah:ibrani peygamberi, isiah
 • isinglass:balık tutkalı
 • islam:islâm, islam alemi, islamiyet
 • islamic:islâmla ilgili
 • island:ada
 • islander:adalı
 • islanders:adalı
 • islands:ada
 • isle:ada, adacık
 • islet:adacık
 • ism:doktrin, meslek, öğreti
 • iso:eş, eşit, izo
 • isobar:eşbasınç, izobar, izobar eğrisi
 • isochronous:eşfrekanslı, eşzamanlı
 • isolate:arıtmak, ayırmak, ayrı tutmak, izole etmek, soyutlamak, tecrit etmek, yalıtmak
 • isolated:ayrı, ayrılmış, ıssız, soyutlanmış, yalıtılmış, yalnız
 • isolating:arıtmak, ayırmak, ayrı tutmak, izole etmek, soyutlamak, tecrit etmek, yalıtmak
 • isolation:ayırma, ayrı durma, izolasyon, karantina, soyutlanma, tecrit
 • isolatıon:ayırma, ayrı durma, izolasyon, karantina, soyutlanma, tecrit
 • isolationism:soyutlanma politikası
 • isolationist:soyutlama taraftarı
 • isometric:eş ölçülü, izometrik, pasif jimnastik
 • isometrics:pasif jimnastik
 • isosceles:eşkenar, ikizkenar
 • isotherm:eşısı eğrisi, izoterm
 • isotope:izotop
 • isotopes:izotop
 • israel:israil
 • israeli:israilli
 • israelite:israilli, musevi, yahudi
 • issuable:çıkarılabilir, esasa ait, yayınlanabilir
 • issuance:çıkarma, yayınlama
 • issue:akıbet, akıntı, akmak, basım, bildirmek, çıkarma, çıkarmak, çıkış, çıkmak, çocuklar, dağıtmak, ihraç, ihraç etmek, iltihap, irin, konu, mesele, nesil, piyasaya çıkarmak, piyasaya sürme, sayı, son, sonuç, sonuçlanmak, sorun, yayınlama, yayınlamak, yayınlanmak
 • issued:akmak, bildirmek, çıkarmak, çıkmak, dağıtmak, ihraç, ihraç etmek, piyasaya çıkarmak, sonuçlanmak, yayınlamak, yayınlanmak
 • issueless:çocuksuz
 • issuer:hisse senedi çıkaran şirket
 • issuing:akmak, bildirmek, çıkarmak, çıkmak, dağıtmak, ihraç, ihraç etmek, piyasaya çıkarmak, sonuçlanmak, yayınlamak, yayınlanmak
 • istanbul:istanbul
 • isthmus:berzah, kıstak
 • it:cazibe, çekicilik, cinsel ilişki, ebe, ilişki, o, ona, önemli kimse, onu, şahsiyet
 • italian:italyan, italyanca
 • italics:italik yazı
 • italy:italya
 • itch:can atma, can atmak, çok istemek, heves, kaşındırmak, kaşınma, kaşınmak, kaşıntı, uyuz
 • itchiness:kaşıntı
 • itching:hevesli, istekli, kaşınan, kaşındıran, kaşındırıcı, kaşınma, kaşıntı, sinir bozucu, sinirlendirici
 • itchy:hevesli, istekli, kaşınan, kaşıntılı, sinir edici, uyuz
 • item:ayrıca, bir de, çeşit, dahi, haber, kalem, keza, madde, parça
 • itemize:ayrıntıları ile yazmak, ayrıntılı olarak belirtmek
 • itemized:ayrıntılı
 • items:çeşit, haber, kalem, madde, parça
 • iterate:tekrar tekrar söylemek, tekrarlamak, yinelemek
 • iterating:tekrar tekrar söylemek, tekrarlamak, yinelemek
 • iteration:tekerrür, tekrarlama, tekrarlanma
 • iterative:tekrarlamalı, tekrarlayan, tekrarlayıcı
 • itineracy:gezginlik, seyyarlık
 • itinerancy:gezginlik, seyyarlık
 • itinerant:gezici, seyyar
 • itinerary:gezi notları, izlenecek yol, seyahat rehberi, yol, yol kılavuzu, yolculuk
 • itinerate:dolaşmak, gezmek, yol almak, yolculuk etmek
 • its:kendi, onun, onunki
 • it’s:kendi, onun, onunki
 • itself:bizzat, kendi, kendini, kendisi, sadece
 • ivied:sarmaşık kaplı, sarmaşıklı
 • ivories:bilardo topları, dişler, fildişleri, oyun zarları, piyano tuşları, zarlar
 • ivory:fildişi, fildişi rengi
 • ivy:sarmaşık
 • izzard:z harfi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar