Identify İkinci ve Üçüncü Hali


Türkçe anlamı “tanımak, belirlemek, kimliğini tespit etmek” olan identify fiili cümle içinde oldukça fazla karşımıza çıkmaktadır. Biz de fiilin ikinci ve üçüncü hallerini örnek cümleler yoluyla inceleyelim.

Identify Fiili İkinci Hali

Geçmişte yaşanan bir olaydan bahsettiğimizde, yani past simple Tense söz konusu ise identify fiilini ikinci hali ile kullanırız. Identify fiilinin ikinci hali “identified” şeklindedir.

Identify İkinci Hali ile Kullanımı

Identify fiili cümlede past tense yani geçmiş zaman söz konusu ise ikinci halini alır. Düzenli fiillerden biri olduğu için ikinci halinde kelimenin sonuna -ed takısı alır. Fakat y harfi ile biten fiilerde olduğu gibi; -ed takısı alırken kelimenin sonundaki “y” harfi düşerek, onun yerine “ied” gelir. Dolayısıyla kelimemiz “identified” haline gelir. Her öznede aynı kullanımı söz konusudur.

Olumlu cümlede kullanımı: Fiil identified halini alır.
Olumsuz cümlede kullanımı: Past tense olumsuzluk bildireci olan didn’t arkasından gelir ve yalın hali ile yani identify olarak kullanılır.
Soru cümlesinde kullanımı: Past Tense soru bildireci olan did / özne sıralamasının ardından gelir ve yalın hali ile yani identify olarak kullanılır.

Identify İkinci Hali ile Örnek Cümleler

 • The woman hardly identified his husband’s body because of the corruption.
  (Bozulma yüzünden kadın kocasının cesedini zar zor teşhis etti.)
 • The new system identified the face of the employee while she was trying to enter the buinding.
  (Kadın binaya girmeye çalışırken, yeni sistem kendisinin yüzünü tanıdı.)

Identify Fiili Üçüncü Hali

Üçüncü hali, ikinci halinde olduğu gibi “identified” şeklinde olan identify fiili; past perfect tense ya da present perfect tense söz konusu ise kullanılır.

Identify Üçüncü Hali ile Kullanımı

Söz konusu tense, present perfect tense ise kullanım have + identified ya da has + identified şeklindedir.
Özne I, you, we, they ise have identified şeklinde kullanılır.
Özne he, she, it ise has + identified şeklinde kullanılır.
Söz konusu tense past perfect tense ise, kullanım özne fark etmeksizin had + identified şeklindedir.

Identify Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

 • I have identified the face of the robber after the police showed me some suspects.
  (Polis bana birkaç şüpheliyi gösterdikten sonra hırsızın yüzünü teşhis ettim.)
 • She hadn’t identified some of her relatives after she had an accident.
  (Kaza geçirdikten sonra akrabalarından bazılarını tanımadı.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar