IELTS Nedir? Nasıl Hazırlanılır?


Genel Olarak IELTS

İngilizce açılımı “International English Language Testing System” olan IELTS, dünyada 135 ülkede yaklaşık 8000 kurum tarafından tanınan uluslararası bir İngilizce dil becerileri ölçüm sınavıdır. 30 yıldır düzenli olarak yapılan IELTS sınavları, özellikle üniversiteler, devlet kuruluşları ve özel sektörlerde yer alan şirketler tarafından oldukça önemsenen sınavlardır.

Dünyada en çok tercih edilen İngilizce dil becerileri ölçüm sınavlarından biri olan IELTS’in, “Akademik” ve “Genel Eğitim” olarak iki seçeneği bulunur. Akademik Sınav yurt dışında eğitim almak isteyenler için, Genel Eğitim Sınavı ise özellikle Avustralya, Kanada, Birleşik Krallık, ve Yeni Zelanda gibi ülkeler başta olmak üzere yurt dışına göç etmek isteyenler, orada çalışmayı ya da dil eğitimi almayı hedefleyenler için hazırlanmıştır.

Sırasıyla dinleme (30 Dakika), okuma (60 Dakika), yazma (60 Dakika) ve konuşma (11-14 Dakika) şeklinde dört bölümden oluşan sınavın konuşma bölümü dışındaki bölümleri aynı gün tek aşamada yapılır. Konuşma sınavları genel olarak diğer bölümlerden 3 gün önce ya da 3 gün sonra yapılabilmekle birlikte bazen diğer bölümlerle aynı gün de gerçekleştirilebilmektedir. Her bölümde ayrı ayrı puanlanan adaylar son olarak 0-9 arası bir skalada genel bir not almış olurlar ve nihai puanların yeterliliği başvurulan kuruma göre değişiklikler gösterebilmektedir.

İlk olarak dinleme bölümünde katılımcılara dört farklı ses kaydı dinletilir ve bunlara göre doğru cevaplar vermeleri beklenir. Bu ses kayıtları, günlük konuşmalardan teknik alanlara kadar pek çok alandan gelebilmekle birlikte bu bölümde dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri, dinletilecek kayıtların farklı İngilizce aksanlarından seçilebilecek olmasıdır. Daha sonra okuma bölümünde katılımcılara çeşitli metinler verilir ve bu metinlerle ilgili soruların cevaplanması beklenir.  Yazma bölümündeyse hem yorumlama hem metin yazma konusunda adayların yetenek düzeyi ölçülmesi hedeflenir. Son olarak konuşma bölümünde sınav günlük konuşma ve belli bir konu hakkında konuşma gibi noktalarda yeterliliğiniz ölçülür.

Nasıl Hazırlanılmalı?

IELTS, genel anlamda katılımcıların İngilizce’de hem yazılı hem sözlü dil becerilerini ölçtüğü ve her bölüm ayrı ayrı puanlandığı için, sınavda yer alan her bölüme oldukça titiz ve dikkatli bir hazırlık süreci geçirmek çok önemlidir.

Okuma bölümüne hazırlık için çeşitli kaynaklardan makaleler, kısa pasajlar, günlük konuşmalar ve haber metinleri okumak çok faydalı olacaktır. Burada büyük problemler yaşamamak için kelime dağarcığınızın ve “phrase” olarak adlandırılan kalıp cümle yelpazenizin olabildiğince geniş olması sizin için çok önemli avantajlar sağlayacaktır. Bilmediğiniz herhangi bir kelimenin anlamını verilen parçanın içerisinden çıkarabilmek de özellikle bu bölümde oldukça kilit bir rol oynar. Aynı zamanda parçaları okuma ve anlama süresinin de genel performansınızı etkileyebilecek unsurlar olmasından dolayı bu süreyi minimuma indirmek adına sınava kadar düzenli bir şekilde okuma seansları yapmanız sınavda işinizi çok daha kolaylaştırır.

Dinleme bölümüne hazırlıkta faydalanabileceğiniz pek çok kaynak bulunmaktadır. Çeşitli kaynaklardan radyo yayınları, dizi-film, podcast gibi destekleyici ek materyal kullanabileceğiniz gibi sadece dinleme pratiği sunan pek çok dijital kaynaktan da faydalanabilirsiniz.

Yazma bölümüne hazırlanırken yapmanız gereken en önemli şey analiz yeteneğinizle birlikte çıkarımlarınızı doğru bir yapıyla ve doğru kelimelerle cümlelere dökmenizdir. Kelime ve kalıp cümle dağarcığınızın zengin olması, yazı yazarken sürekli kelime tekrarlarına düşmemeniz konusunda önemli avantajlar sağlayacaktır. Bu bölüme hazırlanırken öncelikle 2-3 cümleyi geçmeyen küçük pasajları doğru ve etkileyici bir şekilde yazmaya odaklanın, ardından düzenli pratiklerle bu cümle sayısını paragraflar yazabilecek düzeye çıkarmaya çalışın. Çeşitli gramer kaynaklarından yararlanmak da hatasız cümle kurmanıza doğrudan etki edebilecek önemli bir başka çalışma yöntemi olabilir.

Konuşma bölümü genel olarak katılımcıları en çok zorlayan bölüm olarak dikkat çekiyor. Özellikle IELTS’i diğer sınavlardan ayıran en önemli fark bu konuşma bölümünde katılımcıların dijital bir platform üzerinden değil de sınav görevlileriyle birebir yüz yüze bu bölümü gerçekleştiriyor olmasıdır. Bu durum katılımcılar üzerinde ekstra bir gerginlik oluştursa da hazırlık aşamasında atılacak doğru adımlar bu bölümün hiç de sanıldığı kadar zor olmadığına işaret ediyor. Konuşma pratiğiniz dinleme pratiğinize paralel şekilde ilerlemekle birlikte yazma ve okuma bölümlerine hazırlıkta harcayacağınız eforun karşılığını bu bölümde de almak mümkün. Çünkü konuşma pratiklerinde diğer bölümlere çalışırken öğrendiğiniz tüm kelimeleri, bağlaçları, yeni kalıpları kullanma fırsatını elde edersiniz ve karşı tarafı etkileme şansınız çok daha fazla olur. Size sınavda verilecek konuşma konularını önceden bilemediğiniz için bu konuda genel anlamda kendinizi ne kadar geliştirirseniz sınavda başarı şansınız o kadar artar. Puanınızı etkileyecek önemli unsurlardan biri de aksanınızdır. Kelimelerin telaffuzunda anlaşılır ve net duyulabilir olmaya çok dikkat etmelisiniz. Size verilecek bir konu hakkında o anda fikir üretmeye ve bunları net bir şekilde aktarmaya yönelik çalışmalar yapın. Bu çalışmaların en önemlisi anadili İngilizce olan eğitmenlerle birebir pratik yapmaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar