If Clause (Koşul Cümleleri) Konu Anlatımı ve Örnekler


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizce öğrenmeye yeni başlamış kişilerin mutlaka bilmesi gereken konulardan biri de Türkçe’de koşul cümleleri olarak bilinen If clauses konusudur. Bilimsel bir gerçeği verirken, gelecekle ilgili konuşurken ya da farazi bir olaydan bahsederken “If Clauses” kullanılır.

Türkçe’de “Koşul Cümleleri” olarak bilinen bu konunun diğer adı da “Conditionals” olarak geçmektedir.

İçinde “if” bağlacının geçtiği bu cümleleri; bir durumun, diğer bir duruma bağlı olduğunu göstermek için kullanabilirsiniz. Bilmeniz gereken iki önemli husus bulunmaktadır. Bu hususlardan ilki; if bağlacının eğer/ise anlamına gelmesidir. Diğer konu ise koşul cümlelerini olumsuz yapmak için if yerine unless kullanılmasıdır. Aşağıdaki örnekte gördüğünüz gibi if, olumlu bir koşul belirtmek için kullanılırken unless, olumsuz bir koşul anlamı verir.

If you drink coffee after 8 PM, you don’t sleep at night.”

Eğer akşam sekizden sonra kahve içersen gece uyuyamazsın.”

Bu örnekte, kahve içmek, uyuma eylemine bağlanmıştır. Kişi, akşam 8’den sonra kahve içmezse gece uyur; içerse uyuyamaz.

Unless you come home before 11 p.m, your mother won’t let you go out again.”

Eğer akşam on birden önce eve gelmezsen annen bir daha dışarı çıkmana izin vermeyecek.”

Bu örnekte ise fiil olumlu kullanıldığı halde unless cümleye olumsuzluk anlamı vermiştir. Ayrıca, unless kullanmadan cümleye olumsuz bir anlam katmak isterseniz bağlacın olduğu cümledeki fiili olumsuz çekimleyebilirsiniz. Bu durumda sadece yapı değişecek ve anlam etkilenmeyecektir.

If you don’t come home before 11 p.m, your mother won’t let you go out again.”

Eğer akşam on birden önce eve gelmezsen annen bir daha dışarı çıkmana izin vermeyecek.”

Bu tür cümleleri oluşturabilmeniz için bir tane “yan cümlecik”, bir tane de “ana cümle” olması gerekir. “If” bağlacının olduğu cümle yan cümleyken; diğer cümle, ana cümle olarak bilinir. Ana cümlenin gerçekleşmesi, yan cümlenin gerçekleşme koşuluna bağlıdır.

Koşul cümleleri, ana cümle ve yan cümlenin birleşmesiyle oluşur. “If” bağlacının olduğu yan cümle, cümle başında gelebileceği gibi cümle ortasında da kullanılabilir. Bu durum, tüm koşul cümleleri için geçerlidir ve cümlenin anlamını değiştirmez. Örneğin;

If you follow your father’s advice, you will not regret it.”

“Babanın tavsiyesini dinlersen pişman olmazsın.”

Yan cümle ortaya geldiğinde yukarıdaki cümle şu şekilde olur;

You will not regret it if you follow your father’s advice.

Verilen örnekte “if” bağlacından önce herhangi bir noktalama işareti kullanılmamıştır. Bunun sebebi ise bağlaçların, iki ayrı cümleyi birleştirmek için kullanıldığı ve iki cümle arasında bir anlam bozukluğu oluşturmadığı içindir.

If Clauses Nerelerde Kullanılır?

 • Gerçek durumları bildirirken
 • Olası durumları bildirirken
 • Hayali durumları bildirirken
 • Geçmişte olmayan bir durumdan bahsederken

Kullanıldığı yere göre, yapıları ve tense’leri farklılık gösterebilen koşul cümleleri; 4 ana başlık altında incelenmektedir.

Zero Conditional (Type 0):

Hatırlaması en kolay olan bu koşul cümlelerini kurmak için, her iki cümlede de geniş zaman (present simple) kullanmanız gerekir.

“If it rains, trees get wet.”

“Eğer yağmur yağarsa ağaçlar ıslanır.”

Type 0 Nerelerde Kullanılır?

 • Alışkanlıklar
 • Gerçekler
 • Doğrular

Örnekler:

If you put ice in a glass of water, it melts.”

“Bir bardak suya buz koyarsan erir.”

“I am allergic to boiled eggs. If I eat boiled eggs, my throat swells.”

“Haşlanmış yumurtaya alerjim var. Eğer haşlanmış yumurta yersem boğazım şişer.”

If my brother gets up early in the morning, he sets the table for breakfast.”

“Erkek kardeşim sabah erken kalkarsa kahvaltı için sofrayı kurar.”

If you mix blue and yellow, you get green.”

“Mavi ve sarıyı karıştırırsan yeşil elde edersin.

First Conditional (Type 1):

Bahsettiğiniz durumda bir olasılık varsa first conditional kullanılır. Yan cümle olarak bildiğimiz “adverb clause” geniş zamandayken, ana cümle olarak bildiğimiz “main clause” will ya da modallar (can/must/may) ile kullanılır.

Type 1 Nerelerde Kullanılır?

 • Geniş zamandaki olasılıklarda
 • Gelecek zamandaki olasılıklarda

Ayrıca yönerge verirken de kullanılabilmektedir. Örneğin;

If you are in danger, call 112”

“Tehlikedeysen 112’yi ara.”

If she doesn’t catch the bus, tell her to take a taxi.”

Eğer otobüse yetişemezse taksi çağırmasını söyle. 

Örnekler:

If you practice speaking English everyday, your pronunciation will get better”

“Her gün İngilizce konuşma pratiği yaparsan, telaffuzun daha iyi olur.”

If I see her tomorrow, I will talk to her about the meeting.”

Eğer yarın onu görürsem onunla toplantı hakkında konuşacağım.”

If I feel ill, I will go to the doctor.”

Eğer hasta hissedersem doktora gideceğim.”

If it is hot tomorrow, they may go for a swim at the beach.”

Eğer yarın sıcak olursa sahile yüzmeye gidebilirler.”

If you graduate with honors, you can get a job sooner than you think.”

Onur belgesiyle mezun olursan düşündüğünden daha erken iş bulabilirsin.”

 

Fiddler on the roof – If I were a rich man (with subtitles)

Son iki koşul cümlesine geçmeden önce bağlantıya tıklayarak beş dakikalık tatlı bir ara verebilirsiniz. Ülkemizde Damdaki Kemancı olarak bilinen Fiddler on the Roof, keyifli ve eğlenceli bir müzikaldir. Filmde yer alan “If I were a rich man” adlı şarkıyı dinlerken şarkının sözlerine de dikkat etmeniz bir sonraki konu için faydalı olacaktır.

Second Conditional (Type 2):

Eğer “If I were a rich man” adlı şarkıyı dinlediyseniz, mutlaka kulağınıza birkaç koşul cümlesi gelmiştir. Anlaşıldığı üzere, karakterimiz zengin bir adam olmanın hayalini kuruyor ve zengin olsaydı neler yapacağını anlatıyor. Tamamen hayali ve gerçek olmayan bir durumdan bahsetmiş.

Type 2 koşul cümlelerinde modal verb olarak bildiğiniz “would/might/could” kullanılır. Aşağıda verilen ilk örneklerde olduğu gibi, bazen would‘un kısa hali ile karşılaşabilirsiniz. 

Type 2 Nerelerde Kullanılır?

 • Gerçek olmayan durumlarda
 • Varsayımlarda
 • Olasılığı düşük ya da imkansız durumlarda
 • Hayali bir durumdan bahsederken

Örnekler:

If I were a rich man, I’d build a big tall house with rooms by the dozen.”

Eğer zengin bir adam olsaydım düzinelerce odalı, büyük uzun bir ev inşa ederdim.”

If I were a rich man, I’d fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks.”

“Zengin bir adam olsaydım ağılımı; civcicler, hindiler, kazlar ve ördeklerle doldururdum.”

If Alexis had a car, she would not go to work by bus.”

Eğer Alexis’in bir arabası olsaydı işe otobüsle gitmezdi.”

If you won the lottery, what would you want to do?

“Piyangoyu kazansaydın ne yapmak isterdin?”

“I could travel around the world if I had more money.”

“Daha çok param olsaydı dünyayı gezebilirdim.”

If I were you, I would not go to that party.”

“Senin yerinde olsaydım o partiye gitmezdim.”

Third Conditional (Type 3):

Third conditional, bir önceki koşul cümleleriyle çok sık karıştırılmaktadır. Aslında, çok basit ve ufak bir detayı bilirseniz sizin için ikisini ayırt etmek hiç de zor olmayacaktır. Second conditional’ı, konuştuğumuz anda gerçek olmayan durumlar için kullanabilirsiniz. Ancak third conditional, geçmişteki bir olaydan bahsederken kullanılır. Aşağıdaki verilen ilk örnekte, geçmişte yaşanan bir olaydan bahsetmiş. Hayali bir durum olduğu için sonucun olma olasılığı da imkansızdır. 

Yapı olarak bakıldığında;

If bağlacının olduğu cümlede “past perfect”, ana cümlede “would have+participle” kullanıldığı görülmektedir.

If ..….. past perfect, …….. would have+past participle.”

Type 3 Nerelerde Kullanılır?

 • Geçmişteki hayali durumlarda
 • Geçmişte olma olasılığı olan ancak gerçekleşmemiş durumlarda

Örnekler:

If the nuclear bomb had not been invented, 226.000 people would not have died in Hiroshima and Nagasaki in the year 1945.”

“Nükleer bomba icat edilmemiş olsaydı 1945 yılında Hiroşima ve Nagazaki’de 226 bin kişi ölmeyecekti.”

If Gary had studied harder, he would have passed the exam.”

“Gary daha çok çalışmış olsaydı sınavdan geçerdi.”

If I had learned how to speak German, I would have got hired.

Eğer Almanca konuşmayı öğrenmiş olsaydım işe alınırdım.”

If you had finished your work two days ago, we might have gone on a holiday.”

“İşini iki gün önce bitirmiş olsaydın tatile çıkmış olabilirdik.”

If I had had access to public libraries, I would have read more books and researched more.”

“Halk kütüphanelerine erişimim olsaydı daha fazla kitap okur ve daha fazla araştırma yapardım.”

Tekrar

Şimdiye kadar öğrendiğiniz koşul cümlelerini tek bir örnekte toparlamak gerekirse;

 1. If the weather is nice, Tom walks to school.
 2. If the weather is nice, Tom will walk to school.
 3. If the weather was nice, Tom would walk to school.
 4. If the weather had been nice, Tom would have walked to school.
 • İlk cümle, bir alışkanlıktan ve doğrudan bahsediyor. Bu durumun herkes tarafından bilindiği aşikar. 
  • Tom, hava iyi olduğunda okula yürüyerek gider. 
 • İkinci cümle, bir olasılıktan bahsediyor. 
  • Eğer hava iyi olursa Tom okula yürüyerek gidecek.
 • Üçüncü cümle, konuşulan anda gerçek olmayan, hayali bir durumdan bahsediyor.
  • Eğer hava iyi olsaydı Tom okula yürüyecekti.
 • Dördüncü ve son cümle, geçmişte farklı bir durumda gerçekleşen bir olaydan bahsediyor. Aslında hava hiçbir zaman güzel olmamış ve Tom okula yürüyerek gitmemiş. Bu durumdan Tom’un okula bir taşıtla gittiği durumu çıkarabilirsiniz.
  • Hava iyi olmuş olsaydı Tom okula yürümüş olacaktı.

QUIZ

1. I am sorry that I couldn't join your graduation ceremony. I .................... there for you if I .................. available.
2. If the necessary precautions had been taken in advance, the coronavirus .......... the death of millions of people.
3. I .......... my grandparents if I .......... my annual leave. I miss them so much.
4. We are afraid that if Bernard .......... his attitude towards his coworkers, we .......... to fire him.
5. If Sophia studies hard, she .......... the exam.
6. Your students ......... ambitious and determined if they ......... to go to a well-known university.
7. If Emily's parents hadn't forced her to go to college, she .......................
8. I .......... a song if I didn't have a bad voice.
9. If I .......... enough money, I ........... a big house for my mum.
10. If my demands are not met, I ........ on a strike.
11. If the aliens were real, we ........... together in the world.
12. If I were you, I ............. at least two months before the exam.
13. If he ............. to be a football player, he ............. a well-known football club academy.
14. Her father is sure that Ellie ........... college life if she ....... some friends but she is so introvert.
15. My little sister would move to England if she .......... English well.

If Clause (Koşul Cümleleri) Konu Anlatımı Videoları

Konuşarak Öğren Youtube kanalımızdan ücretsiz olarak izleyebileceğiniz kısa konu anlatımlarına bir göz atın. Videoları izleyerek If Clause konusunu pekiştirebilir, çeşitli cümlelerle pratik yapma imkanı bulabilirsiniz.

İngilizcenizi Geliştirmek için Konuşarak Öğren Fırsatlarını Kaçırmayın!

Evinizin rahatlığında, istediğiniz günde ve saatte ders alabileceğiniz fırsatları kaçırmayın. Hemen Konuşarak Öğren sayfasına gidin ve ücretsiz kayıt olarak yepyeni bir dünyayı keşfe çıkın. Konuşarak öğren %100 başarı ve iade garantisi sunar. Ayrıca uzman kadrosu ve ana dili İngilizce olan öğretmenler ile öğrendiğiniz gramer konularını geliştirebilir, konuşma pratiği yapabilirsiniz.

Hangi seviyeden başlayacağım diye telaş ediyorsanız endişelenmenize gerek yok. Eğitmenlerimiz online derslere başlamadan önce sizin seviyenizi ölçecek ve size özel bir içerik hazırlayacaklardır. Skype üzerinden gerçekleşecek dersler ile günde sadece 10, 20 ya da 30 dakikanızı ayırarak İngilizcenizi geliştirebilirsiniz.

If Clause Hakkında Sık Sorulanlar

1. If Clause (Koşul cümleleri) yapılarını devrik olarak kullanabilir miyiz?

Devrik olarak da karşınıza çıkabilecek koşul cümlelerinin yapılarını aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde bulabilirsiniz.

ConditionalsStructures
Type 1Should...
Type 2Were+ özne+ to V
Type 3Had

2. If Clause konusunda type 2 (second conditional) ve type 3’ü (third conditional) nasıl ayırt edebilirim?

Second conditional ve third conditional arasındaki en temel fark, birinde olay hiçbir zaman gerçekleşmemişken diğerinde olay geçmişte gerçekleşmiştir. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli konu, type 3 koşul cümlesinde geçmişte yaşanan olayın tam tersinden bahsedilir. Örneğin, 2 senedir coronavirüs ile mücadele ediyoruz ve virüsten birçok kişi öldü. Bu durumun tersi olsaydı ne olurdu diye düşünerek bir cümle kurmayı deneyin.

“If the coronavirus had not reached epidemic proportions, plenty of people would not have died.”

“Coronavirüs salgın boyutuna ulaşmamış olsaydı birçok insan ölmeyecekti.”

Type 2’de konuştuğunuz anda gerçekleşmemiş hayali bir durum söz konusudur. Örneğin;

“I would go for a swim if the weather was nice.”

“Hava iyi olsaydı yüzmeye gidecektim.”

Örnekten de anlaşıldığı gibi hava iyi değil ve kişi yüzmeye gitmemiş. Sadece koşullar uygun olsaydı ne yapardı ondan bahsetmiş.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.