Approve İkinci ve Üçüncü Hali


Approve Fiili Kullanımı, Örnek Cümleler

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Türkçede ‘onaylamak’ anlamına gelen approve fiilinin ikinci ve üçüncü hallerini ve nerelerde kullanıldıklarını beraber inceleyelim.

Approve fiilinin 2.hali

Approve fiili regular, yani düzenli bir fiildir ve ikinci hali ‘approved’dur.

Approve fiilinin 2.hali ile kullanımı

Approve fiilinin ikinci halini yalnızca simple past (geçmiş zaman) adı verilen zamanda kurulmuş olumlu cümleler içerisinde kullanabiliyoruz. Bahsi geçen zamanda (simple past) kurulan olumsuz anlamlı cümlelerde ve soru cümlelerinde did yardımcı fiili kullanıldığından fiilin yalın halini kullanmamız gerekiyor.

Approve fiilinin 2.hali ile örnek cümleler

-Congress finally approved Wilson’s proposals.
-Kongre nihayet Wilson’un önerilerini onayladı.

-The minister approved the building plans.
-Bakan bina planlarını onayladı.

-This plan was approved last October.
-Bu plan geçen ekim ayında onaylandı.

-She approved of the wedding.
-O, düğünü onayladı.

Approve fiilinin 3.hali

Regular, yani düzenli bir fiil olan approve fiilinin üçüncü hali ‘approved’dur.

Approve fiilinin 3.hali ile kullanımı

Approve fiilinin üçüncü hali, aşağıda belirtilen beş durumda kullanılabilir.

 • Geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurmak amacı ile kullanılan present perfect tense kullanıldığında;
  It has approved …
 • Geçmişten bahsederken onun da öncesinde bir zamandan bahsetmemiz gerektiğinde kullandığımız past perfect tense ile kurulan cümlelerde;
  She had approved…
 • Gelecekte yapıyor olacağımız bir şeyden söz ederken kullandığımız future perfect tense ile kurulan cümlelerde;
  I will have approved…
 • Eylemi gerçekleştirenin belli olmadığı durumlarda kullandığımız passive voice ile kurulan cümlelerde;
  It was approved by…
 • Sıfat tamlamalarında;
  Approved candidate- onaylanmış aday

Approve fiilinin 3.hali ile örnek cümleler

-Except for some modifications, the project was approved.
-Bazı değişiklikler hariç olmak üzere, proje onaylandı.

-Whatever we may decide must be approved by the committee.
-Neye karar verirsek verelim, komite tarafından onaylanmalı.

-Tom would’ve approved.
-Tom olsa onaylardı.

-He said the treaty must be approved as written.
-O, antlaşma yazılı olarak onaylanmalı dedi.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.